Кафедра комп’ютерних наук

Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Бакалавр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Інженерія програмного забезпечення»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"
галузі знань 12 "Інформаційні технології"
Кваліфікація: Фахівець з інформаційних технології 

Відповідно Стандарту вищої освіти , ОП орієнтована на освоєння сучасних підходів і технологій проєктування, розробки та контролю якості програмного забезпечення. Обов’язкові освітні компоненти мають бути спрямовані на забезпечення загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями. Важливою особливістю цієї ОП є володіння фахівцем з інженерії програмного забезпечення додатковою компетентністю «К27. Здатність створювати кросплатформне програмне забезпечення та програмне забезпечення для різних ОС та апаратних платформ», і досягнення відповідного програмного результату навчання «ПР25. Вміти розробляти кросплатформне програмне забезпечення, у тому числі, для різних операційних систем і апаратного забезпечення». Для досягнення зазначеної мети передбачено вивчення дисциплін «Технології програмування баз даних», «Програмування для мобільних платформ», «Програмна технологія .NET».

Ще однією особливістю ОП є змістовне наповнення, яке враховує природничу спрямованість університету, важливість для України впровадження новітніх інформаційних технологій в аграрній та природоохоронній сферах. В обов'язкових компонентах це враховується у виборі прикладних задач, темах курсових робіт та проєктів. У багатьох бакалаврських кваліфікаційних роботах розглядається предметна область, яка пов'язана із сільським господарством: вирощуванням сільськогосподарських рослин, утриманням тварин, моніторингом якості повітря тощо, програмне забезпечення для якої розроблюється для різних операційних систем та апаратного забезпечення.

Розроблено проєктною групою у складі:

  1. Вайганг Гана Олександрівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, гарант програми;
  2. Голуб Белла Львівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп'ютерних наук;
  3. Кириченко Віктор Вікторович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук;
  4. Летичевський Олександр Олександрович, д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник, завідувач відділу №100 Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України;
  5. Наконечний Богдан Русланович, здобувач вищої освіти, студент ОР "Бакалавр" спеціальності "Інженерія програмного забезпечення".

Освітня програма


Нормативні документи

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook