Кафедра комп’ютерних наук

Студентський науковий гурток "Проблеми вищої та прикладної математики"

Назва гуртка: «Проблеми вищої та прикладної математики»

Керівник гуртка: Нещадим Олександр Михайлович канд. фіз.-мат. наук, доцент 

 
Звіт про діяльність гуртка за 2017-2018 н.р. 

Список учасників студентського  наукового гуртка 
«Проблеми вищої та прикладної математики» 
            І курс КН - група 17002 ск.:
1.                 Безпалий Сергій  
2.                 Гермаш Владислав
3.                 Осипенко Богдана
4.                 Притиковський Юрій  
5.                 Семенюк Олександр 
2 курс КН - групи 16001, 16002:
6.                 Березанський Максим
7.                 Лободенко Варвара
8.                 Пронішина Катерина
9.                 Чубар Людмила
10.            Якимов Олексій
11.             Демеркова Анастасія
12.            Кантур Вікторія
13.            Литвинчук Владислав
14.            Недбайло Дмитро
15.            Шиян Олександр 
 
План-графік роботи наукового гуртка
«Проблеми вищої та прикладної математики»  на 2017-2018 навчальний рік
№ п/п
Заходи
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний
1
2
3
4
5
1
Метод включень і вилучень.
19.09.17
ауд. 206 к.15
доц. Нещадим О.М.
2
Поліноміальна теорема.
17.10.17
ауд. 213 к.15
доц. Нещадим О.М.
3
Рекурентні рівняння.
14.11.17
ауд. 206 к.15
доц. Нещадим О.М.
4
Принцип коробок Діріхле.
05.12.17
ауд. 213 к.15
доц. Нещадим О.М.
5
Твірні функції.
27.02.18
ауд. 206 к.15
доц. Нещадим О.М.
6
Ейлерів цикл у графі.
13.03.18
ауд. 213 к.15
доц. Нещадим О.М.
7
Алгоритми пошуку найкоротших шляхів у зважених графах.
03.04.18
ауд. 206 к.15
доц. Нещадим О.М.
8
Пошук вглиб у простому зв’язному графі.
24.04.18
ауд. 213 к.15
доц. Нещадим О.М.
9
Нелінійна регресія та методи лінеаризації.
15.05.18
ауд. 206 к.15
доц. Нещадим О.М.
 
 
 
Робота та досягнення студентського наукового гуртка
«Проблеми вищої та прикладної математики» кафедри комп’ютерних наук у 2017-2018 навч. році
Засідання гуртка під керівництвом доц. Нещадима О.М.
 
Робота гуртківців
 
Сертифікат гуртківців
 
Сертифікат гуртківця
ЗВІТ про роботу студентського наукового гуртка
«Проблеми вищої та прикладної математики» кафедри комп’ютерних наук
У  2017/2018 навчальному році згідно з планом роботи було проведено 4 засідання студентського наукового математичного гуртка «Проблеми вищої та прикладної математики».
            Наукова спрямованість гуртка – актуальні розділи дискретної та прикладної математики.
В роботі гуртка брали участь 15 студентів факультету інформаційних технологій: 5 – першого курсу спеціальності комп’ютерні науки (скорочений термін навчання), 10 – другого курсу спеціальності комп’ютерні науки повного терміну навчання.
На засіданнях наукового гуртка розглядались наступні теми.
1.                   19.09.17. Метод включень і вилучень.
2.                   17.10.17. Поліноміальна теорема.
3.                   14.11.17. Рекурентні рівняння.
4.                   05.12.17. Принцип коробок Діріхле.
Засідання студентського наукового математичного гуртка відбувалися в ауд.206, 213 к.15.
 
Звіт про роботу студентського наукового математичного гуртка «Проблеми вищої та прикладної математики» кафедри вищої та прикладної математики за 2016-2017 навчальний рік
У 2016-2017 навчальному році згідно з планом роботи було проведено 9 засідань студентського наукового математичного гуртка «Проблеми вищої та прикладної математики».
Наукова спрямованість гуртка: актуальні розділи вищої та прикладної математики. У роботі гуртка брали участь 11 студентів та додатково залучені 7 студентів І та ІІ курсів факультету інформаційних технологій. На засіданнях наукового математичного гуртка розглядалися такі теми:
1. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
2. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
3. Практичні застосування векторної алгебри.
4. Операції над бінарними відношеннями.
5. Аналіз логічних схем.
6. Комплексні числа та функції.
7. Орієнтовані графи та дерева.
8. Дослідження поверхонь другого порядку.
9. Застосування визначеного інтеграла.
 
За результатами наукових досліджень були зроблені доповіді на науково- практичній студентській конференції НУБіП:
Ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Клементьєв Д.Р.
Моделі дисперсійного аналізу.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Олійник В.М.
Марковські випадкові процеси.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Гавриленко А.О.
Аналіз надійності технічних систем.
Доповідач – студент 2 курсу
ф-ту ІТ Ковальчук Д.Г.
Системи звичайних диференціальних рівнянь та їх застосування.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Єгоров Є.О.
Диференціальні рівняння в повних диференціалах.
Доповідач – студентка 1 курсу
ф-ту ІТ Горякіна Д.В.
Орієнтовані графи та дерева.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Новіцька Д.П.
Дослідження поверхонь другого порядку.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Дячук М.І.
Потоки подій та їх характеристики.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Глива І.О.
Деякі питання інтегрування раціональних дробів.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Михайловський І.С.
 
 
 
 

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015