Кафедра комп’ютерних наук

Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Магістр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Програмне забезпечення інформаційних систем»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"
галузі знань 12 "Інформаційні технології"
Кваліфікація: Магістр з інженерії програмного забезпечення

Особливістю ОП є змістовне наповнення програми, яке враховує природничу спрямованість університету, а також важливість для України впровадження новітніх інформаційних технологій в аграрній та природоохоронній сферах. ОП програма орієнтована на засвоєння сучасних підходів і технологій проєктування, розробки та контролю якості ПЗ. У межах програми передбачено ведення проблемно-орієнтованих лекційних курсів, реалізація проєктних рішень (одноосібних і командних) на практичних і лабораторних заняттях.

Використано досвід подібних програм в КНУ імені Тараса Шевченка (ОП "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення"), НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" (ОП "Інженерія програмного забезпечення розподілених систем"), НУ "Львівська політехніка (ОП "Інженерія програмного забезпечення"), Association for Computing Machinery, Advancing Computing as a Science & Profession

Розроблено проєктною групою у складі:

  1. Семко Віктор Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри комп’ютерних наук; гарант програми
  2. Голуб Белла Львівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук;
  3. Вайганг Ганна Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук;
  4. Ніколаєнко Дмитро Володимирович, к.е.н., ст.викладач кафедри комп’ютерних наук;
  5. Летичевський Олександр Олександрович, д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник, завідувач відділу No100 Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  6. Москаленко Давид Юрійович, здобувач освіти, студент ОР «Магістр» спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», ОП «Програмне забезпечення інформаційних систем».

Освітня програма


Нормативні документи

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook