I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем '2018»

29 березня 2018 року

I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем '2018»

 
29 березня на факультеті інформаційних технологій відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем '2018». Головна мета конференції – представлення, обговорення та поширення результатів наукових досліджень і розробок прикладних програмних систем студентами та аспірантами.
 У конференції прийняли участь студенти факультету інформаційних технологій , ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження та аспіранти кафедри комп’ютерних наук НУБіП України. До конференції також долучилися студенти і аспіранти інших вишів: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НТУ «КПІ» ім. Сікорського, Київського національного університету будівництва і архітектури. Усього було представлено близько 70-ти тез доповідей у трьох секціях конференції.
Вітальним словом відкрив конференцію заступник декана з наукової роботи, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Ткаченко Олексій Миколайович. З побажаннями успішної роботи конференції виступила завідувач кафедри комп’ютерних наук, к.т.н. Голуб Белла Львівна.
На об’єднаному засіданні секцій конференції було заслухано близько 25-ти доповідей. Студенти магістратури, бакалаврату, аспіранти доповіли про свої дослідження і розробки, представили результати та визначили перспективи розвитку. Пролунало багато питань від усіх учасників засідання. Організаційно і технічно проведення конференції було забезпечено секретарем, асистентом кафедри комп’ютерних наук Ящук Дар'єю Юріївною.
 
Доповіді тривають
 
Після завершення засідання таємним голосуванням, у якому приймали участь лише студенти, були визначені кращі доповіді, як серед бакалаврів, так і серед магістрантів.
Оголошення результатів
 
Серед бакалаврів призові місця отримали:
1 місце – Дмитро Артемчук з доповіддю «Програмне забезпечення системи управління розкладом занять у вищому навчальному закладі»
2 місце – Артем Головатенко з доповіддю «Система управління та забезпечення життєдіяльності агрокультур на базі контролерів «Аrduino»
3 місце – Ірина Глива з доповіддю «Автоматизоване робоче місце спеціаліста з розподілу навчального навантаження кафедри ВНЗ»
 
Серед магістрантів призові місця отримали:
1 місце – Ілля Марченко з доповіддю «Система управління потоками замовлень поліграфічних послуг»
2 місце – Лілія Михалюк з доповіддю «Інтeлeктуaльнa тeхнoлoгія aнaлізу якoсті oсвіти у вищoму нaвчaльнoму зaклaді»
3 місце – Владислав Рішко з доповіддю «Інформаційно-аналітична система миттєвого реагування на надзвичайні ситуації»
 
Усі доповідачі конференції отримали сертифікати, переможці – дипломи, а перші місця в номінації «Краща доповідь» – солодкі презенти.