Звіт декана факультету про результати діяльності і плани на майбутнє

1 лютого 2017 року
1 лютого 2017 року на факультеті інформаційних технологій відбулися збори трудового колективу. Свій звіт про результати діяльності факультету інформаційних технологій у 2016 р. та завдання на 2017 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020» представила декан факультету д. пед. наук Олена Глазунова.
 

1. За 2016 рік структура факультету була удосконалена, реорганізовано три навчально-науково-виробничих підрозділів та створено 6 навчальних лабораторій. Кожна кафедра має у своїй структурі навчальні лабораторії.

2. Матеріально-технічна базу факультету за 2016 рік було посилено за рахунок придбання обладнання для навчальних лабораторій «Проектування цифрових пристроїв» та «Вбудованих систем і Інтернет-речей».  Техніка, розміщена в аудиторіях, знаходиться в працездатному стані, відповідає сучасним вимогам для забезпечення навчального процесу.

3. Наразі на факультеті інформаційних технологій навчається 594 студентів, з них на програмах підготовки: бакалаврів – 499, магістрів – 95.  Зазначаємо, що кількість студентів факультету зростає з кожним роком. У 2016 році зменшилась кількість контрактників, що не дає можливості повною мірою наповнювати спеціальний фонд факультету.
 
4. Студенти факультету беруть участь у всіх загальноуніверситетських заходах та отримали приз симпатій журі в заході Голосіївська весна, 4 місце за співочі баталії. Спортивні результати: збірна з баскетболу факультету посіла 2 місце.

5. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 8 докторів наук і 27 кандидатів наук. 23 НПП мають рейтинг вище 2.0, 17 НПП – від 1,5 до 2,0, 17 НПП – від 1,0 до 1,5, та 1 НПП – рейтинг нижче 1,0. 
 

6. Випускові кафедри забезпечили оновлення навчальних планів. 80% дисциплін забезпечені ЕНК. Для навчання студентів запроваджені академія Майкрософтакадемія  Ціскоцентр компетенцій 1С.

7. На факультеті завершено виконання двох НДР, виконана одна ініціативна тематика та одна госпрозрахункова. Загальне фінансування складає 736 тис.грн. (з них 153 тис.грн. госрозрахункова тема). Видано 9 монографій, 59 статей, з них 28 у міжнародних наукометричних БД (9 Скопус), 136 тез доповідей.

8. У 2016 році на базі факультету було проведено: дві міжнародні науково-практичні конференції (ІV Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні" 23-24 червня; VІI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта" 17-18 листопада); 9 науково-практичних семінарів, ворк-шопів та круглих столів.

9. Серед здобутків декан зазначила розроблену систему електронного дорадництва для агровиробників України (www.edorada.org), у 2016 році здійснено ряд кроків стосовно поширення системи.

10. Окремо декан зупинилась на міжнародній діяльності факультету, яка спрямована на участь у міжнародних проектах (програмах), виставках, семінарах, конференціях, наукових публікаціях у зарубіжних виданнях. Організація та участь у роботі ІІІ Міжнародної конференції «Цифрова освіта в природничих університетах» (25-28 жовтня 2016р., Вроцлав).

11. У минулому році студенти факультету, як зазначила декан, прийняли участь у ІI етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування, в третій етап пройшли дві команди, одна з яких приймала участь у півфіналі світової студентської командної першості світу з програмування АСМ-ІСРС, друга ж у фіналі української першості. Варто відзначити, що наші команди були кращі в категорії природничих університетів.
 
  

Серед основних завдань та планів на 2017 рік в рамках виконання програми «Голосіївська ініціатива-2020» Олена Глазунова виділила:
  - розробити та розпочати впровадження заходів щодо підвищення якості надання освітніх послуг, розробити новітні магістерські науково-освітні та професійно-освітні програми за спеціальностями факультету та запропонувати змістовне наповнення магістерських програм за напрямами: «Бізнес-архітектура», «Бізнес-аналітика», «Наука про дані», «Інтернет речей» тощо;
  - розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку;
  - посилення вимог до конкурсного відбору аспірантів і докторантів, удосконалення системи оцінювання якості фахового та мовного рівня підготовки аспірантів і докторантів;
  - стабілізація кількості та концентрація уваги на підвищенні якості змісту підручників, посібників, методичних рекомендацій, виданих викладачами базового закладу університету та регіональних ВНЗ;
  - організація міжнародних науково-практичних конференцій.
 
  
 
У обговоренні звіту взяли участь в.о. завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж Касаткін Д.Ю., завідувач кафедри інформаційних систем Швиденко М.З., професор кафедри комп'ютерних систем і мереж Васюхін М.І., в.о. завідувача кафедри інформаційних і дистанційних технологійПопрозман Н.В. Виступаючі підтвердили позитивні зміни на факультеті і надали свої пропозиції по розвитку факультету на 2017 рік. До обговорення долучилась також начальник навчально-методичного відділу університету Лариса Кліх, яка відзначила розвиток факультету та проінформувала присутніх про особливості правил призначення академічних стипендій у НУБіП України.
 

За результатами обговорення на зборах трудового колективу факультету затвердили звіт декана Олени Глазунової за 2016 рік і обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету.
 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook