Факультет аграрного менеджменту

Підготовка аспірантів

Інформація про акредитацію освітньо-наукової програми «Менеджмент» 

 Правила прийому до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України у 2024 році

Особи з особливими освітніми потребами за необхідності можуть звертатися до контактної особи:  тел:044 527 85 66; 044 527 82 61

   Розклад занять для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 
Матеріально-технічна база НУБіП України та місця позааудиторної активності аспірантів 
Музей історії університету (віртуальний тур)
Музей лісових звірів та птахів ім. професора О.О. Салганського (віртуальний тур)
Музей анатомії (віртуальний тур)
Огляд військової кафедри НУБіП України
Екскурсійні маршрути НУБіП України
Спортивні секції та клуби
Студії кафедри культурології
Студмістечко НУБіП
Огляд матеріально-технічної бази підготовки:
Центр соціально-психологічної служби - НУБіП України
- навчально-науково-виробнича лабораторія «Кабінет менеджменту»
- навчально-наукова лабораторія інвестиційного проектування
- навчально-науково-виробнича лабораторія "Бізнес аналітики"
    

 На факультеті здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями: 

073 Менеджмент (ОНП «Менеджмент»)

 Гарант програми - Балановська Тетяна Іванівна,

к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

 ім. проф. Й.С. Завадського, [email protected]

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ: 

Рецензії на ОНП  
 1. Рецензія на ОНП від д.е.н. Попової О.Л.
 2. Рецензія на ОНП від д.е.н. Ходаківської О.В.
 3. Рецензія на ОНП від д.е.н. Захарчука О.В.
 4. Рецензія на ОНП від д.т.н. Гелетухи Г.Г.  
 5. Рецензія на ОНП від д.е.н. Боднар О.В. 2022 рік
 6. Рецензія на ОНП від д.е.н. Попова О.Л. 2022 рік
 7. Рецензія на ОНП від д.е.н. Ходаківської О.В. 2022 рік
 8. Рецензія на ОНП від Прокопенко Р.А. 2022 рік
 9. Рецензія на ОНП від д.е.н. Судомир С.М. 2023 рік
 10. Рецензія на ОНП від к.с-г.н. Івченко В.М. 2023 рік
 11. Рецензія на ОНП від Мороз М.А. 2023 рік

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:

Програма вступних випробувань

Програма додаткових вступних випробувань

Вибіркові дисципліни:

   - анотація - Інвестиційна політика
   - анотація - Маркетинговий менеджмент в аграрній сфері
   - анотація - Управління людськими ресурсами
   - анотація - Ризик-менеджмент в аграрній сфері
   - анотація - Біоекономіка
   - анотація - Екологічний менеджмент

СИЛАБУСИ:

  

   - Мікроекономіка та макроекономіка 2

   - Управління людськими ресурсами

   - Біоекономіка

   - Економетричне моделювання бізнес-проєктів

   - Ризик-менеджмент в аграрній сфері

   - Маркетинговий менеджмент в аграрній сфері

   - Методологія наукового дослідження та інтелектуальна власність 

   - Інвестиційна політика

   - Прийняття управлінських стратегічних рішень

   - Екологічний менеджмент

   - Програма педагогічної практики

   Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 спеціальності 073 Менеджмент (ОНП «Менеджмент») проходять педагогічну практику на кафедрах факультету аграрного менеджменту:

 1. Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності 
 2. Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського 
 3. Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту 
 

Анкета опитування

Анкета для стейкхолдерів

Анкета для  аспірантів

Анкета  для науково-педагогічних працівників

  Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 спеціальності 073 Менеджмент (ОНП «Менеджмент»):

 1. Ші Гуанмін - науковий керівник проф. Луцяк В.В.
 2. Ван Ї - науковий керівник проф. Дєліні М.М.
 3. Лю Сяовей - науковий керівник доц. Вакуленко В.Л.
 4. Вей Лі Цюнь - науковий керівник доц. Файчук О.М.
 5. Гринюк Степан Валерійович - науковий керівник доц. Файчук О.М.
 6. Ємченко Максим Юрійович - науковий керівник проф. Витвицька О.Д.
 7. Білуха Олег Валентинович - науковий керівник доц. Гавриш О.М.
 8. Мацола Олег Анатолійович - науковий керівник доц. Бутенко В.М.
 9. Зеленський Богдан Олегович - науковий керівник проф. Луцяк В.В.
 10. Загорулько Андрій Олександрович - науковий керівник доц. Ковтун О.А.
 11. Томіленко Валерій Михайлович - науковий керівник доц. Ковтун О.А.
 12. Шубан Михайло Вікторович - науковий керівник доц. Остапчук А.Д.
 13. Байдацький Микола Валерійович - науковий керівник доц. Бутенко В.М.
 14. Опалат Дмитро Віталійович - науковий керівник доц. Остапчук А.Д.
 15. Мялковський Володимир Анатолійович - науковий керівник доц. Вакуленко В.Л.
 16. Чжен Яньцзя - науковий керівник проф. Балановська Т.І.
 17. Ярмолюк Анатолій Володимирович - науковий керівник доц. Остапчук А.Д.
 18. Бєляєва Єлизавета Романівна - науковий керівник проф. Дєліні М.М.

Обговорення освітньо-наукової програми (Проєкт ОНП) 

Відповідальний за співпрацю щодо удосконалення освіmньо-наукової  програми:

Бутенко Віра Михайлівна,

д.е.н., доцент кафедри економічної теорії

тел: 067 16 42 52 8

Електронна пошта: [email protected] 

Освітньо-наукова програма «МЕНЕДЖМЕНТ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» ПРОЄКТ

 

 075 Маркетинг (ОНП «Маркетинг») 


  Гарант програми - Буряк Руслан Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі[email protected]


 ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ: 

 

 
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:

Програма вступних випробувань  спеціальності 075 "Маркетинг": 

 РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:

Програма педагогічної практики

Анкета опитування

Результати анкетування

База практики

Напрями наукових досліджень:

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook