Факультет аграрного менеджменту

Вибіркові дисципліни

  Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

   З метою надання здобувачам вищої освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством, кожний студент має можливість здійснити вибір певної кількості дисциплін із запропонованого переліку за шляхом проходження анкетування.
   Нижче наведено перелік та анотації вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
 
Вибіркові компоненти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2024 року вступу


код згідно ОП

Назва навчальної дисципліни

Навчальний рік, в якому викладається дисципліна

Семестр

Всього, год

Аудиторні заняття, год

Самостійна робо-та, год

лекції

практичні

ВК1, ВК2

Вибіркові дисципліни за спеціальністю*

Примітка: анотації навчальних дисциплін знаходяться за лінком 

Маркетинг в ЗЕД

2026/2027

5

150

30

15

105

Міжнародні транспортні перевезення

2026/2027

5

150

15

30

105

Інвестиційний аналіз

2026/2027

5

150

15

30

105

Управління виробничими системами

2026/2027

5

150

15

30

105

Маркетинговий менеджмент

2026/2027

5

150

15

30

105

Бізнес-планування діяльності підприємст

2026/2027

5

150

15

30

105

ВК3, ВК4

Кар’єрний коучинг

2026/2027

 

180

15

30

135

Програми і гранти ЄС

2026/2027

6

180

30

15

135

Міжнародна економічна статистика

2026/2027

6

180

30

15

135

Управління проєктними командами

2026/2027

6

180

30

15

135

Менеджмент організацій

2026/2027

6

180

30

15

135

Управління ресурсами організації

2026/2027

6

180

30

15

135

ВК5, ВК6, ВК7

Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій

2027/2028

7

150

15

30

105

Європейська інтеграція

2027/2028

7

150

30

15

105

Зовнішньоекономічна безпека

2027/2028

7

150

15

30

105

Антикризовий менеджмент

2027/2028

7

150

15

30

105

Управління емоційним інтелектом

2027/2028

7

150

15

30

105

Інформаційні технології в управлінні інвестиціями

2027/2028

7

150

15

30

105

Управління знаннями

2027/2028

7

150

15

30

105

Управління діяльністю кооперативів

2027/2028

7

150

15

30

105

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

2027/2028

7

150

15

30

105

ВК8, ВК9, ВК10

Офшорний бізнес

2027/2028

8

150

36

24

90

Експортно-імпортний менеджмент

2027/2028

8

150

36

24

90

Міжнародний бізнес і глобальні ринки

2027/2028

8

150

24

36

90

Соціальний менеджмент

2027/2028

8

150

36

24

90

Управління активами і інвестиційним портфелем

2027/2028

8

150

36

24

90

Міжнародне приватне право

2027/2028

8

150

36

24

90

Мотиваційний менеджмент

2027/2028

8

150

36

24

90

Етика бізнесу

2027/2028

8

150

36

24

90

Сервіс-менеджмент

2027/2028

8

150

36

24

90

Вибіркові дисципліни за уподобанням студента,

Примітка: вибрати дві дисципліни із каталогу за лінком

ВКУ 1

Вибір з каталогу

2027/2028

7

120

15

15

90

ВКУ 2

Вибір з каталогу

2027/2028

7

120

15

15

90

 
*Примітка. 5 семестр –здобувачі вищої освіти обирають 2 дисципліни
       6 семестр - здобувачі вищої освіти обирають 2 дисципліни
       7 семестр - здобувачі вищої освіти обирають 3 дисципліни
       8 семестр - здобувачі вищої освіти обирають 3 дисципліни 
 
 

Вибіркові компоненти для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023 року вступу

код згідно ОП

Назва навчальної дисципліни

Навчальний рік, в якому викладається дисципліна

Семестр

Всього, год

Аудиторні заняття, год

Самостійна робота, год

лекції

практичні

Вибіркові дисципліни за спеціальністю

Примітка: вибрати один із запропонованих блоків дисциплін за спеціальністю. Анотація навчальних дисциплін за лінком 

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 1. «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» (випускова кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 1.1

Інвестиційний аналіз

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 1.2

Управління виробничими системами

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 1.3

Міжнародна економічна статистика

2025-2026

2

210

30

45

135

ВК 1.4

Антикризовий менеджмент

2026-2027

1

150

15

30

105

ВК 1.5

Управління емоційним інтелектом

2026-2027

1

150

15

30

105

ВК 1.6

Інформаційні технології в управлінні інвестиціями

2026-2027

1

180

15

30

135

ВК 1.7

Соціальний менеджмент

2026-2027

2

210

24

36

150

ВК 1.8

Управління активами і інвестиційним портфелем

2026-2027

2

180

24

36

120

ВК 1.9

Міжнародне приватне право

2026-2027

2

180

24

36

120

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 2. «Менеджмент організацій і адміністрування»

(випускова кафедра менеджменту імені проф. Й.С. Завадського (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 2.1

Маркетинговий менеджмент

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 2.2

Бізнес-планування діяльності підприємств

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 2.3

Менеджмент організацій

2025-2026

2

210

30

45

135

ВК 2.4

Управління знаннями

2026-2027

1

150

15

30

105

ВК 2.5

Управління діяльністю кооперативів

2026-2027

1

150

15

30

105

ВК 2.6

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

2026-2027

1

180

15

30

135

ВК 2.7

Мотиваційний менеджмент

2026-2027

2

210

24

36

150

ВК 2.8

Етика бізнесу

2026-2027

2

180

24

36

120

ВК 2.9

Сервіс-менеджмент

2026-2027

2

180

24

36

120

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 3. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (випускова кафедра адміністративного менеджменту та ЗЕД (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 3.1

Маркетинг в ЗЕД

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 3.2

Міжнародні перевезення

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 3.3

Бізнес-комунікації

2025-2026

2

210

30

45

135

ВК 3.4

Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій

2026-2027

1

150

15

30

105

ВК 3.5

Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція

2026-2027

1

150

15

30

105

ВК 3.6

Фінансово-економічна безпека

2026-2027

1

180

15

30

135

ВК 3.7

Міжнародні організації

2026-2027

2

180

36

24

120

ВК 3.8

Зовнішньоекономічна комерційна діяльність

2026-2027

2

180

24

36

120

ВК 3.9

Економіка світового сільського господарства

2026-2027

2

210

24

36

150

Вибіркові дисципліни за уподобанням студента

Примітка: вибрати дві дисципліни із каталогу за лінком 

ВКУ 1

Вибір з каталогу

2026-2027

1

120

15

15

90

ВКУ 2

Вибір з каталогу

2026-2027

1

120

15

15

90

 
               
               
 

Вибіркові компоненти для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 року вступу

код згідно ОП

Назва навчальної дисципліни

Навчальний рік, в якому викладається дисципліна

Семестр

Всього, год

Аудиторні заняття, год

Самостійна робота, год

лекції

практичні

Вибіркові дисципліни за спеціальністю

Примітка: вибрати один із запропонованих блоків дисциплін за спеціальністю. Анотація навчальних дисциплін за лінком 

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 1. «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» (випускова кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 1.1

Інвестиційний аналіз

2024-2025

1

150

15

30

105

ВК 1.2

Управління виробничими системами

2024-2025

1

150

15

30

105

ВК 1.3

Міжнародна економічна статистика

2024-2025

2

210

30

45

135

ВК 1.4

Антикризовий менеджмент

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 1.5

Управління емоційним інтелектом

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 1.6

Інформаційні технології в управлінні інвестиціями

2025-2026

1

180

15

30

135

ВК 1.7

Соціальний менеджмент

2025-2026

2

150

24

24

102

ВК 1.8

Управління активами і інвестиційним портфелем

2025-2026

2

150

24

24

102

ВК 1.9

Міжнародне приватне право

2025-2026

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 2. «Менеджмент організацій і адміністрування»

(випускова кафедра менеджменту імені проф. Й.С. Завадського (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 2.1

Маркетинговий менеджмент

2024-2025

1

150

15

30

105

ВК 2.2

Бізнес-планування діяльності підприємств

2024-2025

1

150

15

30

105

ВК 2.3

Менеджмент організацій

2024-2025

2

210

30

45

135

ВК 2.4

Управління знаннями

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 2.5

Управління діяльністю кооперативів

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 2.6

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

2025-2026

1

180

15

30

135

ВК 2.7

Мотиваційний менеджмент

2025-2026

2

150

24

24

102

ВК 2.8

Етика бізнесу

2025-2026

2

150

24

24

102

ВК 2.9

Сервіс-менеджмент

2025-2026

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 3. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (випускова кафедра адміністративного менеджменту та ЗЕД (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 3.1

Маркетинг в ЗЕД

2024-2025

1

150

15

30

105

ВК 3.2

Міжнародні перевезення

2024-2025

1

150

15

30

105

ВК 3.3

Бізнес-комунікації

2024-2025

2

210

30

45

135

ВК 3.4

Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 3.5

Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція

2025-2026

1

150

15

30

105

ВК 3.6

Фінансово-економічна безпека

2025-2026

1

180

15

30

135

ВК 3.7

Міжнародні організації

2025-2026

2

150

24

24

102

ВК 3.8

Зовнішньоекономічна комерційна діяльність

2025-2026

2

150

24

24

102

ВК 3.9

Економіка світового сільського господарства

2025-2026

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за уподобанням студента

Примітка: вибрати дві дисципліни із каталогу за лінком 

ВКУ 1

Вибір з каталогу

2025-2026

1

120

15

15

90

ВКУ 2

Вибір з каталогу

2025-2026

1

120

15

15

90

Примітка: вибрати одну із зазначених дисциплін

ВКУ 3.1

Бізнес-англійська

2025-2026

2

120

 

36

84

ВКУ 3.2

Підготовка до ЄФВВ

2025-2026

2

120

 

36

84

 

Вибіркові компоненти для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року вступу

Для здійснення вибору, необхідно познайомитись із зазначеним переліком дисциплін і відповідними кафедрами та пройти  анкетування до завершення практики: лінк на анкету 

код згідно ОП

Назва навчальної дисципліни

Навчальний рік, в якому викладається дисципліна

Семестр

Всього, год

Аудиторні заняття, год

Самостійна робота, год

лекції

практичні

Вибіркові дисципліни за спеціальністю

Примітка: вибрати один із запропонованих блоків дисциплін за спеціальністю. Анотація навчальних дисциплін за лінком 

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 1. «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» (випускова кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 1.7

Міжнародна економічна статистика

2023-2024

1

150

15

30

105

ВК 1.8

Управління виробничими системами

2023-2024

1

150

15

30

105

ВК 1.6

Інвестиційний аналіз

2023-2024

2

150

15

30

105

ВК 1.9

Антикризовий менеджмент

2024-2025

1

210

45

45

120

ВК 1.10

Соціальний менеджмент

2024-2025

2

150

24

24

102

ВК 1.11

Управління активами і інвестиційним портфелем

2024-2025

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 2. «Менеджмент організацій і адміністрування»

(випускова кафедра менеджменту імені проф. Й.С. Завадського (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 2.7

Маркетинговий менеджмент

2023-2024

1

150

15

30

105

ВК 2.10

Облікове забезпечення управління в прикладних програмних рішеннях

2023-2024

1

150

15

30

105

ВК 2.6

Основи кооперації

2023-2024

2

150

15

30

105

ВК 2.8

Менеджмент підприємств агропромислового виробництва

2024-2025

1

210

45

45

120

ВК 2.9

Господарське право

2024-2025

2

150

24

24

102

ВК 2.11

Мотиваційний менеджмент

2024-2025

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 3. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (випускова кафедра адміністративного менеджменту та ЗЕД (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 3.7

Маркетинг в ЗЕД

2023-2024

1

150

15

30

105

ВК 3.8

Міжнародні перевезення

2023-2024

1

150

15

30

105

ВК 3.11

Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція

2023-2024

2

150

15

30

105

ВК 3.9

Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій

2024-2025

1

210

45

45

120

ВК 3.6

Міжнародні організації

2024-2025

2

150

24

24

102

ВК 3.10

Зовнішньоекономічна комерційна діяльність

2024-2025

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за уподобанням студента

Примітка: вибрати дві дисципліни із каталогу за лінком 

ВКУ 1

Вибір з каталогу

2024-2025

1

120

15

15

90

ВКУ 2

Вибір з каталогу

2024-2025

1

120

15

15

90

  

Вибіркові компоненти для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 року вступу

код згідно ОП

Назва навчальної дисципліни

Навчальний рік, в якому викладається дисципліна

Семестр

Всього, год

Аудиторні заняття, год

Самостійна робота, год

лекції

практичні

Вибіркові дисципліни за спеціальністю

Примітка: вибрати один із запропонованих блоків дисциплін за спеціальністю. Анотація навчальних дисциплін за лінком 

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 1. «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» (випускова кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 1.7

Міжнародна економічна статистика

2022-2023

1

150

15

30

105

ВК 1.8

Управління виробничими системами

2022-2023

1

150

15

30

105

ВК 1.6

Інвестиційний аналіз

2022-2023

2

150

15

30

105

ВК 1.9

Антикризовий менеджмент

2023-2024

1

210

45

45

120

ВК 1.10

Соціальний менеджмент

2023-2024

2

150

24

24

102

ВК 1.11

Управління активами і інвестиційним портфелем

2023-2024

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 2. «Менеджмент організацій і адміністрування»

(випускова кафедра менеджменту імені проф. Й.С. Завадського (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 2.7

Маркетинговий менеджмент

2022-2023

1

150

15

30

105

ВК 2.10

Облікове забезпечення управління в прикладних програмних рішеннях

2022-2023

1

150

15

30

105

ВК 2.6

Основи кооперації

2022-2023

2

150

15

30

105

ВК 2.8

Менеджмент підприємств агропромислового виробництва

2023-2024

1

210

45

45

120

ВК 2.9

Господарське право

2023-2024

2

150

24

24

102

ВК 2.11

Мотиваційний менеджмент

2023-2024

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за  спеціальністю Блок 3. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (випускова кафедра адміністративного менеджменту та ЗЕД (інформація про діяльність кафедри за лінком)

ВК 3.7

Маркетинг в ЗЕД

2022-2023

1

150

15

30

105

ВК 3.8

Міжнародні перевезення

2022-2023

1

150

15

30

105

ВК 3.11

Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція

2022-2023

2

150

15

30

105

ВК 3.9

Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій

2023-2024

1

210

45

45

120

ВК 3.6

Міжнародні організації

2023-2024

2

150

24

24

102

ВК 3.10

Зовнішньоекономічна комерційна діяльність

2023-2024

2

150

24

24

102

Вибіркові дисципліни за уподобанням студента

Примітка: вибрати дві дисципліни із каталогу за лінком 

ВКУ 1

Вибір з каталогу

2023-2024

1

90

15

15

60

ВКУ 2

Вибір з каталогу

2023-2024

1

90

15

15

60

Примітка: вибрати одну із зазначених дисциплін

1

Соціологія

2022-2023

1

60

15

30

45

2

Філософія

2022-2023

1

60

15

30

45

3

Організація і планування виробництва в аграрних формуваннях

2022-2023

1

60

15

30

45

4

Техніка презентацій та веб-дизайн

2022-2023

1

60

15

30

45

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook