Факультет аграрного менеджменту

Магістратура

  МАРКЕТИНГ

Офіційна назва освітньої програми – Маркетинг
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою. Наявність базової вищої освіти. Підготовка фахівців з маркетингу проводиться лише за стаціонарною та заочною формами навчання
Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань у галузі маркетингу, розробки стратегій, планів, програм з маркетингу та впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність.
Особливості програми: Для однієї групи програма викладається англійською мовою. 1 семестр першого року навчання є семестром міжнародної мобільності. Програма передбачає обов’язковою умовою проходження навчальної та виробничої практики на сільськогосподарських та переробних підприємствах.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (міжнародна версія МВА)
Офіційна назва освітньої програми - Адміністративний менеджмент
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою. Наявність базової вищої освіти.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістрів з адміністративного менеджменту, виконувати дослідження та аналіз процесів формування та ефективного функціонування системи адміністративного менеджменту, а також процесів, що її забезпечують, з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Особливості програми: Програма має міжнародну акредитацію ACQUIN. Навчання на 1 та 2 семестрі першого року навчання є семестрами міжнародної мобільності. Програма передбачає обов’язковою умовою проходження виробничої та переддипломної практики на підприємствах різних галузей економіки та сфер діяльності, в аграрних компаніях, фермерських господарствах, інвестиційних компаніях та інвестиційних підрозділах великих підприємств, у міжнародних компаніях. Для групи студентів програма передбачає викладання німецької та/або англійською мовами.
 АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОЄКТ «АГРОКЕБЕТИ»)
Офіційна назва освітньої програми - Адміністративний менеджмент, «Агрокебети» (унікальна магістерська програма у співпраці з бізнесом)
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 року
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою. Наявність базової вищої освіти.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістрів з адміністративного менеджменту, здатних здійснювати адміністративне управління, професійну діяльність на основі засвоєння базових управлінських понять та принципів.
Особливості програми: Фахівці згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 08), а саме: керівники підприємств, установ, організацій; професіонали з питань бізнес-менеджменту в підприємствах, установах та організаціях; консультанти з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва; аналітики з інвестицій; професіонали з адміністративного менеджменту у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; директор навчального закладу та ін.
 АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ («УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я») 
Офіційна назва освітньої програми - Адміністративний менеджмент, «Управління закладами охорони здоров’я» (цільове призначення – менеджмент закладів охорони здоров’я).
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою. Наявність базової вищої освіти.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістрів з адміністративного менеджменту, здатних поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблем при управління закладом охорони здоров’я. 
Особливості програми: Програма спрямована на підготовку вищої та середньої управлінської ланки в лікарнях, поліклініках, військових госпіталях та інших медичних установах, а також працівників Міністерства охорони здоров’я, установ, які здійснюють санітарно-гігієнічний контроль тощо.
 
МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Офіційна назва освітньо-професійної програми - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою. Наявність базової вищої освіти. Підготовка фахівців з менеджменту ЗЕД проводиться за стаціонарною та заочною формами навчання
Метою освітньо-професійної програми є підготовки магістрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, здатних виконувати дослідження та аналіз процесів формування та ефективного функціонування системи менеджменту ЗЕД та процесів, що її забезпечують, з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
Особливості програми:  Щорічно 1 академічна група проходить навчання англійською мовою. Студенти є учасниками програм міжнародної мобільності та програм подвійних дипломів. В циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисципліни, вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками щодо функціонування та розвитку ефективної системи менеджменту зовнішньо економічної діяльності.
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
Офіційна назва освітньо-професійної програми - Менеджмент організацій і адміністрування
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою університету. Наявність базової вищої освіти. Підготовка фахівців з менеджменту проводиться за денною та заочною формами навчання.
Метою освітньо-професійної програми є формування висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання всіх організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки.
Особливості освітньо-професійної програми. Програма передбачає проходження навчальної та виробничої практики в організаціях різних форм власності, виробничої і невиробничої сфер економіки, в органах державного управління та місцевого самоврядування. Студенти є учасниками міжнародної мобільності.
 
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА МІЖНАРОДНИМИ ПРОЄКТАМИ
Офіційна назва освітньої програми - Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проєктами
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою Наявність базової вищої освіти. Підготовка фахівців проводиться за стаціонарною та заочною формами навчання.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців з управління інвестиційною діяльністю, які здатні кваліфіковано розробляти і обґрунтовувати концепцію інвестиційного проєкту, оцінювати його ефективність з урахуванням факторів ризику і невизначеності, виконувати техніко-економічне обґрунтування і розробляти бізнес-план проєкту, оцінювати і відбирати найбільш ефективні інвестиційні інструменти, розробляти кошторис і бюджет проєкту та забезпечувати його реалізацію, формувати команду проєкту та здійснювати моніторинг реалізації проекту.
Особливості програми: 1 та 2 семестр першого року навчання є семестрами міжнародної мобільності. Програма передбачає обов’язковою умовою проходження виробничої та переддипломної практики на підприємствах різних галузей економіки та сфер діяльності, у інвестиційних компаніях та інвестиційних підрозділах великих підприємств, у міжнародних компаніях.
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook