Факультет аграрного менеджменту

Вибіркові дисципліни

  Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

   З метою надання здобувачам вищої освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством, кожний студент має можливість здійснити вибір певної кількості дисциплін із запропонованого переліку за шляхом проходження анкетування.
   Нижче наведено перелік та анотації вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
Вибіркові дисципліни за уподобанням студента
   Перелік дисциплін для студентів 1 курсу, які будуть розглянуті протягом навчання на 2 курсі.
1.Філософія
2.Соціологія
3.Техніка презентацій та веб-дизайн
   Перелік дисциплін для студентів 2 курсу, які будуть розглянуті протягом навчання на 3 курсі.
1.Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція
2.Державне управління та місцеве самоврядування
3.Організація  і планування виробництва в аграрних формуваннях
4.Управління конфліктами
5.ЗЕД підприємства
   Перелік дисциплін для студентів 3 курсу, які будуть розглянуті протягом навчання на 4 курсі.
1.Аграрний маркетинг
2.Аналіз господарської діяльності
3.Біосоціальна економіка
4.Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
5.Економіка природокористування
6.Економіка світового с.г.
7.Інвестування
8.Контролінг
9.Лідерство
10.Маркетингові дослідження
11.Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція
12.Мотиваційний менеджмент
13.Національна економіка
14.Основи біржової діяльності
15.Податкова система
16.Ризик-менеджмент
17.Риторика та психологія спілкування
18.Соціологія праці
19.Стандартизація та управління якістю продукції
20.Тайм-менеджмент
21.Управлінське консультування
 Вибіркові дисципліни за спеціальністю «Менеджмент»:
 Блок 1. «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» (випускова кафедра виробничого менеджменту)
1.Інвестиційний аналіз 
2.Міжнародна економічна статистика 
3.Управління виробничими системами
4.Антикризовий менеджмент 
5.Соціальний менеджмент
6.Управління активами і інвестиційним портфелем
Блок 2. «Менеджмент організацій і адміністрування» (випускова кафедра менеджменту Й.С. Завадського)
1.Основи кооперації
2.Маркетинговий менеджмент 
3.Менеджмент підприємств агропромислового виробництва
4.Господарське право 
5.Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності
6.    Мотиваційний менеджмент
Блок 3. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (випускова кафедра адміністративного менеджменту та ЗЕД)
1.Міжнародні організації
2.Маркетинг ЗЕД
3.Міжнародні перевезення
4.Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій
5.Зовнішньоекономічна комерційна діяльність
6.    Управління операціями з експорту-імпорту
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook