Балановська Тетяна Іванівна

 Тел.: 044 527 85 66

Електронна пошта:  [email protected]
 
Кандидат економічних наук, професор
 
Освіта: 
Український державний аграрний університет, спеціальність «Економіка та управління в галузях агропромислового комплексу», кваліфікація «економіст – організатор сільськогосподарського виробництва» (1994 р.);
Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист» (2017 р.).
 
Науковий ступінь  - кандидат економічних наук (2000 р.), спеціальність 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг, тема дисертації: «Менеджмент персоналу в АПК  України»
 
Вчені звання:
доцент кафедри менеджменту (2003 р.)
професор кафедри менеджменту (2014 р.)
 
Почесне звання:
заслужений науково-педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України (2021 р.).
 
Наукові інтереси пов’язані з проблемами теорії і практики управління, маркетингу та підприємництва, зокрема питаннями антикризового управління підприємствами, управління людськими ресурсами, маркетингового менеджменту, стратегічного управління та розвитку підприємництва у сільській місцевості.
Автор і співавтор понад 220 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 21 навчальних посібників. Має 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 
Підготовка наукових кадрів:
Під керівництвом Балановської Т.І. захищено 6 кандидатських дисертацій:  Герчанівська С.В. (2007 р.), Процюк Н.І. (2008 р.), Троян А.В. (2010 р.),  Степенко О.В. (2011 р.),  Гавриш О.М. (2014 р.),  Борецька З.П. (2015 р.)
 
Членство у спеціалізованих вчених радах:
З липня 2001 р. по квітень 2017 р. виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.004.01 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук, в якій за цей час захищено 310 дисертацій.
 
Участь у виконанні НДР :
1. Старший науковий співробітник НДР «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції»,  № держреєстрації 0117U002637 (2017- 2019 рр.).
2. Керівник НДР  «Формування системи стратегічного управління у сільськогосподарських підприємствах», № держреєстрації 0111U003430  (2011-2013 рр.).
 
Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Innovations and Sustainability», який включено до переліку фахових видань України (категорія «Б»).
 
Підвищення кваліфікації:
1)Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри Європейських студій», проводилась у рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) (2022 р., 2023 р.);
2)Підвищення кваліфікації - навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від Міністерства освіти і науки України і Google Україна (2022 р.);
3)Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) (Київ, Україна), Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО) (Галле, Німеччина), НУБіП України. Онлайн курс «Аграрна торговельна політика в контексті європейської інтеграції України» (2022 р.);   
4)ТОВ «М.Е.ДОК», теоретико-практичний курс щодо використання комп’ютерної програми «М.Е.Doc» в управлінській та діловій діяльності підприємств та організацій (2022 р.);   
5)Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада», навчально-інформаційний курс АПД «Актуальні питання та виклики щодо організації сільськогосподарського дорадництва в Україні» (2021 р.);
6)Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) (Київ, Україна), Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО) (Галле, Німеччина), НУБіП України. Онлайн курс «Актуальні вимоги до підготовки та публікації наукових праць з аграрної політики та економіки» (2021 р.);
7)Компанія Clarivate. Цикл вебінарів (освітніх програм) компанії Clarivate для українських вчених (2021 р., 2022 р.);
8)НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму, науково-практичний семінар для гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм «Особливості підготовки до акредитації освітніх програм за вимогами НАЗЯВО»  (2020 р.);
9)Науково-навчальний центр компанії «Наукові публікації – Publ.Science», цикл вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science»  (2020 р.);
10)НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму, курс  «Психолого-педагогічні аспекти професійного успіху педагога ЗВО» (2019 р.);
11)НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, курс «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (2018 р.);
12)НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, курс «Використання хмарних серверів Майкрософт у навчальному процесі» (2017 р.);
13)НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, курс «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science» (2017 р.);
14)ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, підвищення кваліфікації з питань аграрної економіки (2017 р.);
15)НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, курс з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2016 р.);
16)Інститут законодавства Верховної Ради України, Українська школа законотворчості, курс «Актуальні проблеми законотворчого процесу» (2016 р.);
17)НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, курс з ділової та професійної англійської мови та методики викладання англійської мови (2015 р.).
 
 
Стажування:
1) Варшавський університет наук про життя (SGGW) (м. Варшава, Польща) за Стипендіальною програмою Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО (2015 р., 2016 р., 2023 р.);
2) Варшавський університет наук про життя (SGGW) (м. Варшава, Польща) за програмою мобільності Erasmus+ (2018 р., 2022 р.);
3) Латвійський Університет наук про життя і технологій (м. Єлгава, Латвія), онлайн (2021 р., 2022 р.);
4) Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), онлайн (2020 р.);
5) Варшавський університет наук про життя (SGGW) (м. Варшава, Польща) (2017 р.);
6) Університет екології та управління (м. Варшава, Польща) за програмою мобільності Erasmus+ (2016 р.);
7) Фахово-інформаційна поїздка до Німеччини на тему: «Досвід Німеччини у формуванні торговельної аграрної політики та політики сільського розвитку – пропозиції для України», організована проєктом «Німецько-український агрополітичний діалог» (2022 р.);
8) Спеціалізована поїздка до Німеччини (м. Берлін) на тему: «Управлінські структури та реформи Німеччини в галузі сільського господарства», організована проєктом «Німецько-український агрополітичний діалог» (2018 р.);
9) Спеціалізована поїздка до Німеччини (м. Берлін) на тему: «Система управління аграрним сектором – німецький досвід на центральному, регіональному та локальному рівнях», організована проєктом «Німецько-український агрополітичний діалог» (2016 р.).
 
Нагороди: трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» (2008 р.),  Грамота Верховної Ради України (2010 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2011 р.), Почесна грамота Національного університету біоресурсів і природокористування України (2012 р.,2022 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)
 
Список наукових праць
Перелік закордонних публікацій
Публікації за результатами проектів (НДР)

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook