Балановська Тетяна Іванівна

 Тел.: 044 527 85 66

Електронна пошта:  [email protected]
кандидат економічних наук, професор
 
Освіта: 
Український державний аграрний університет, спеціальність «Економіка та управління в галузях агропромислового комплексу», кваліфікація «економіст – організатор сільськогосподарського виробництва» (1994 р.);
Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист» (2017 р.).
 
Науковий ступінь  - кандидат економічних наук (2000 р.), спеціальність 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг, тема дисертації: «Менеджмент персоналу в АПК  України»
 
Вчені звання:
доцент кафедри менеджменту (2003 р.)
професор кафедри менеджменту (2014 р.)
 
Наукові інтереси:  антикризове управління підприємством, управління людськими ресурсами, маркетингова діяльність підприємств, стратегічний  менеджмент, розвиток підприємництва у сільській місцевості.
Автор і співавтор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі  15 навчальних посібників і 8 монографій.
 
Підготовка наукових кадрів:
Під керівництвом Балановської Т.І. захищено 6 кандидатських дисертацій:  Герчанівська С.В. (2007 р.), Процюк Н.І. (2008 р.), Троян А.В. (2010 р.),  Степенко О.В. (2011 р.),  Гавриш О.М. (2014 р.),  Борецька З.П. (2015 р.)
 
Членство у спеціалізованих вчених радах:
З липня 2001 р. по квітень 2017 р. виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.004.01 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук, в якій за цей час захищено 310 дисертацій.
 
Участь у виконанні НДР:
1. Старший науковий співробітник НДР «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції»,  № держреєстрації 0117U002637 (2017- 2019 рр.).
2. Науковий керівник НДР  «Формування системи стратегічного управління у сільськогосподарських підприємствах», № держреєстрації 0111U003430  (2011-2013 рр.).
Підвищення кваліфікації:
1) НУБіП України,  науково-практичний семінар для гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм «Особливості підготовки до акредитації освітніх програм за вимогами НАЗЯВО»  (2020 р.);
2) НУБіП України,  ННІ неперервної освіти і туризму,  «Психолого-педагогічні аспекти професійного успіху педагога ЗВО» (2019 р.);
3)НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», (2018 р.);
4) НУБіП України, ННІ післядипломної освіти,   «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації  власних досліджень за допомогою платформи Web of Science»  (2017 р.);
5) НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, «Використання хмарних серверів Майкрософт у навчальному процесі» (2017 р.);
6) ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки  (2017 р.);
7) Інститут законодавства Верховної Ради України, Українська школа законотворчості, «Актуальні проблеми законотворчого процесу» (2016 р.);
8) НУБіП України, ННІ післядипломної освіти, з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі  (2016 р.).
Стажування:
1)Варшавський університет наук про життя (SGGW) (м. Варшава, Польща) за програмою мобільності Erasmus+  (2018 р.);
2)Університет екології та управління (м. Варшава, Польща) за програмою мобільності Erasmus+ (2016 р.);
3)Варшавський університет наук про життя (SGGW) (м. Варшава, Польща) в рамках участі у проекті Польського національного комітету у справах ЮНЕСКО (2016 р.);
4)Варшавський університет  наук про життя (SGGW) (м. Варшава, Польща) в рамках участі у проекті Польського національного комітету у справах ЮНЕСКО (2015 р.);
5)спеціалізована поїздка до Німеччини (м. Берлін) на тему: «Управлінські структури та реформи Німеччини в галузі сільського господарства», організована проектом «Німецько-український агрополітичний  діалог» (2018 р.);
6)спеціалізована поїздка до Німеччини (м. Берлін) на тему: «Система управління аграрним сектором – німецький досвід на центральному, регіональному та локальному рівнях», організована проектом «Німецько-український агрополітичний  діалог» ( 2016 р.).
 
Нагороди:трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» (2008 р.),  Грамота Верховної Ради України (2010 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2011 р.), Почесна грамота Національного університету біоресурсів і природокористування України (2012 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)
 
Список наукових праць
Перелік закордонних публікацій
Публікації за результатами проектів (НДР)
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook