Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кім. № 318.

Тел.: 0679038498

Електронна пошта: [email protected]

Директор:
Геннадій Миколайович Ржевський

Доцент, кандидат психологічних наук

 
 
Cклад навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку
у 2017 - 2018 н.р.
Ми в соціальних мережах: facebook
 
   Навчально-науковий центр виховної роботи та соціального розвитку є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. Центр створений на підставі рішення вченої ради НУБіП України від 16.01.2014 р., протокол № 5.
     Центр функціонує з метою реалізації основних положень Концепції національного виховання студентської молоді, створення умов для набуття молодим поколінням соціального досвіду, особистих рис громадянина України та формування всебічно розвиненої особистості, пропаганди здорового способу життя, популяризації зайняття спортом та фізичною культурою, розвитку соціально-побутової інфраструктури студентського містечка, контролю за функціонуванням гуртожитків НУБіП України (за виключенням гуртожитків № 12, 12а, 13, 13 а, 9 (для приїжджих)), створення належних умов для проживання й відпочинку студентської молоді в гуртожитках.
     ННЦ виховної роботи та соціального розвитку входить до структури служби проректора з навчальної і виховної роботи.
 
Основними завданнями Центру є:
- координація виховної роботи у НУБіП України та відокремлених підрозділах НУБіП України (далі – ВП НУБіП України);
- створення сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-фахівця, громадянина-демократа;
- здійснення виховання правової культури студентської молоді;
- контроль за реалізацією планів виховної роботи на факультетах (ННІ) та в студентських гуртожитках;
- забезпечення умов для ефективного функціонування роботи інституту наставників академічних груп та вихователів студентських гуртожитків;
- розробка положень, методичних вказівок з виховної роботи та соціального розвитку студентського містечка;
- надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам виховної роботи різних рівнів, ВП НУБіП України щодо виховної роботи серед студентської молоді;
- координація профорієнтаційної роботи з метою залучення до навчання в НУБіП України кращих випускників загальноосвітніх шкіл, ВП НУБіП України та інших навчальних закладів I-III рівнів акредитації;
- створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування та розвитку молодіжної політики;
- формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи і орієнтує особистість на збереження і відновлення природи як середовища проживання всього живого;
- створення умов для активного відпочинку студентів та реалізації їх спортивного, творчого, наукового та лідерського потенціалів;
- проведення роботи щодо заохочення кращих студентів НУБіП України, науковців, громадських активістів, спортсменів тощо;
- пропаганда здорового способу життя та залучення молоді до занять спортом та фізичною культурою;
- розробка та реалізація заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази для заняття спортом та фізичною культурою;
- здійснення моніторингу за якістю спортивно-масової роботи в НУБіП України та ВП НУБіП України;
- організація надання послуг по проведенню спортивних тренувань на об’єктах спортивної інфраструктури НУБіП України для сторонніх осіб та організацій;
- здійснення моніторингу ефективності функціонування гуртожитків базового навчального закладу (за виключенням гуртожитків № 12, 13, 13 а, 12 а, 9 (для приїжджих)), гуртожитків НДГ та гуртожитків ВП НУБіП України;
- здійснення поселення, переселення та виселення студентів, співробітників НУБіП України та сторонніх осіб, що співпрацюють з НУБіП України, і забезпечення належних умов для їх проживання у студентських гуртожитках (за виключенням гуртожитків № 12, 13, 13 а, 12 а, 9 (для приїжджих));
- контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку НУБіП України, Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках та інших чинних нормативно-правових актів;
- здійснення контролю за якістю ремонтів приміщень гуртожитків студентського містечка (за виключенням гуртожитків № 12, 13, 13 а, 12 а, 9 для приїжджих) та об’єктів спортивної інфраструктури;
- здійснення постійного моніторингу використання фінансових надходжень, які отримані за проживання в гуртожитках студентського містечка (за виключенням гуртожитків № 12, 13, 13 а, 12 а, 9 (для приїжджих));
- розробка та реалізація заходів щодо енергозбереження та зменшення комунальних платежів в студентському містечку.
 
Центр об’єднує:
- підрозділи з організації виховної роботи у ВП НУБіП України;
- студентські гуртожитки базового закладу та ВП НУБіП України;
- бази відпочинку студентів у ВП НУБіП України;
- кафедра фізичного виховання;
- спортивні бази ВП НУБіП України.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій