Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кім. № 318.

Тел.: (044) 527-68-84

Електронна пошта: [email protected]

Директор:
Геннадій Миколайович Ржевський

Доцент, кандидат психологічних наук

 
 
Cклад навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку
у 2018 - 2010 н.р.
Ми в соціальних мережах: facebook
 
 Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку (далі – Центр) є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України).

- Центр створений на підставі рішення вченої ради університету від 21.12.10, протокол № 5 та за наказом ректора НУБіП України  від 28.12.2010 р. № 1252 «Про зміни у структурі НУБіП України».

- Центр безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної і виховної роботи.

- У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, Конституцією України, Концепцією виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією національного виховання, Статутом НУБіП України, наказами ректора НУБіП України, рішеннями вченої ради та ректорату НУБіП України, розпорядженнями проректора з навчальної і виховної роботи, Правилами внутрішнього розпорядку НУБіП України та цим Положенням.

          - Центр функціонує з метою набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, незалежно від етнічної приналежності, формування особистих рис громадянина України та формування всебічно розвиненої особистості, превентивного виховання сучасного студента, створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості студента, розвитку його нахилів і обдарувань, контролю за функціонуванням гуртожитків НУБіП України, забезпечення належних умов для проживання у них студентів.
 
 
Основними завданнями Центру є:

- Координація виховної роботи у НУБіП України та його відокремлених підрозділах.

- Забезпечення умов для ефективного функціонування роботи наставників, організація проведення науково-методичних семінарів для наставників академічних груп.

- Створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування.

- Надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам виховної роботи різних рівнів, відокремленим підрозділам НУБіП України щодо виховної роботи серед студентської молоді.

- Забезпечення у студентів розвитку високої культури міжособистісних взаємин, формування гуманістичного світогляду, загальнолюдської  культури.

- Створення сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-фахівця, громадянина-демократа.

- Забезпечення розвитку у молодого покоління історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, які проявляються у визнанні престижу Alma-mater, поваги до рідного університету як провідної освітньо-наукової установи країни.

- Здійснення превентивного виховання сучасної студентської молоді.

- Сприяння участі студентів у науково-дослідній роботі НУБіП України з метою формування творчої, активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, відповідальністю, готовністю до життєдіяльності в умовах ринкових відносин.

- Формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи і орієнтує особистість на збереження і відновлення природи як середовища проживання всього живого (біоетика).

- Створення  умов для активного відпочинку студентів, розвитку у студентської молоді потреби здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості.

- Формування естетичних почуттів, смаків, поглядів, естетичного ставлення до дійсності, творчої активності студентської молоді через лекції, що містять естетичні витоки, а також у процесі роботи гуртків, клубів за інтересами, студій, участі студентів у художній самодіяльності, відвідуванні театрів, виставок, музеїв, зустрічей з діячами культури та мистецтва.

- Проведення роботи щодо заохочення кращих студентів НУБіП України, громадських активістів, учасників колективів художньої самодіяльності.

- Організація співпраці між різними структурними підрозділами НУБіП України, що займаються виховною роботою.

- Контроль за реалізацією планів виховної роботи на факультетах та ВП НУБіП України.

- Координувати роботу студентських рад гуртожитків, заступників директорів ННІ та деканів з виховної роботи.

- Координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування внутрішньої системи забезпечення якості в Університеті.

- Збір та аналіз даних про результативність та ефективність робочих процесів внутрішньої системи забезпечення якості, необхідних для самооцінки та аналізу керівництвом Університету.

- Організація зворотного зв’язку внутрішніх та зовнішніх споживачів послуг Університету (проведення анкетування та опитування абітурієнтів, студентів, НПП, адміністрації, випускників, роботодавців і т.д.).

- Планування та реалізація рекламних та PR-компаній Університету.

- Організація та проведення соціально-психологічних та маркетингових досліджень ринку освітніх послуг.

- Аналіз ринку освітніх послуг.

- Оцінка якості освіти в Університеті.

- Виконання робіт з формування, функціонування та актуалізації фонду нормативно-технічної документації та нормативне забезпечення діяльності Університету в галузі стандартизації.

- Організація консультаційно-підготовчих курсів для покращення знань з конкурсних дисциплін, які визначаються Правилами прийому до Університету в поточному році.

- Підготовка до вступу на навчання у вищих навчальних закладах та до зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО).

- Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та студентів коледжів і технікумів.

- Участь у виставках, ярмарках, конференціях.

- Представлення Університету на заходах центрів зайнятості.

- Проведення моніторингу та аналізу соціальних мереж щодо поширення інформації про Університет та запрошення на навчання.

- Участь у розробці рекламної продукції про Університет.

 
Центр об’єднує:
- підрозділи з організації виховної роботи у ВП НУБіП України.
-
 

 

Новини

Всі новини
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015