Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

План виховної роботи на 2020-2025 н.р.

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НУБіП УКРАЇНИ НА 2020 - 2025 РІК

План виховної роботи зі студентами в університеті носить комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є складової частиною освітнього процесу. План розрахований на п`ять років

          Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань світової цивілізації українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування у них особистісних рис громадянина української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, політичної, правової, трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки.
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ
        Мета: допомога студентам нового набору правильно оцінити свої сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, швидше адаптуватися до умов навчання у університеті; прищеплення любові та поваги до обраної професії; допомога студентам нового набору піднятися на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації та громадської активності; формування у молоді почуття гордості за свою країну, навчальний заклад.

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Організатори, відповідальні за проведення

 

Організації тренінгу «Школа першокурсника» ознайомлення студентів перших курсів зі структурою, історією, традиціями університету, провести екскурсії до музею університету, наукових та творчих лабораторій, провести загальні збори з першокурсниками з метою виявлення талантів, залучення до предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій

15.08. – 20.08.

Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, наставники академічних груп, Завідувач кафедри фізичного виховання, Завідувач кафедри культурології

2.                   

Затвердження складу наставників, призначити наставників академгруп перших курсів

до 05.09.

директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
3.                   

Проведення зустрічей першокурсників з працівниками бібліотеки з метою ознайомлення з правилами користування та збереження бібліотечного фонду

вересень

директор бібліотеки,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
4.                   
Вивчення наставниками груп особових справ студентів нового набору
серпень
наставники груп
5.                   
Провести анкетування студентів з метою виявлення їх творчих здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку їх пізнавальних інтересів
серпень-вересень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заст. директора/заступник декана з вих. роботи,
наставники груп, практичний психолог цен ру соціально-психологічної служби

6.                   

Організація поселення студентів у гуртожиток, видача ордерів студентам, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, правилами з техніки безпеки

15.08 – 03.09.

серпень-вересень

Коменданти гуртожитків, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, профком

директор студмістечка, Директор ННЦ ВР і СР, начальник відділу виховної роботи та студентських справ

7.                   

Вечір знайомств у гуртожитку

вересень


Вихователь гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

8.                   

Організаційні збори студентів, які проживають у гуртожитку

05.09.

Комендант гуртожитку, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, вихователь гуртожитку

9.                   

Посвята в студенти

02.09.

директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

10.               

Проведення паспортизації кімнат

до 10.09.

Комендант гуртожитку

11.               

Організація ремонту кімнат

Серпень - вересень


Комендант гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

12.               

Проведення інструктажів з техніки безпеки для студентів, що проживають у гуртожитку

до 06.09.

Інженер з техніки безпеки

13.               

Складання графіків відвідування гуртожитку викладачами кафедр, наставниками груп

до 10.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, завідувачі кафедр

14.               

Складання графіків чергування студентів у гуртожитку

щомісяця

Старости блоків/поверхів

15.               

Закріплення аудиторій та організація їх прибирання за студентськими групами

до 06.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, коменданти корпусів

16.               

Формування органів студентського самоврядування:

– призначення старост академічних груп (І курс);

– обрання (поновити) старост блоків/поверхів у гуртожитку

– обрання (поновлення) студентської ради гуртожитку;

– обрання (поновлення) студентської організації факультетів;

– обрання (поновлення) студентської організації університету

 

 

 

до 06.09.

 

до 06.09.

 

до 13.09.

 

 

до 13.09.

 

 

до 27.09.

Директори ННІ

Декани факультетів

Голова студентської ради гуртожитку

Голова студентської ради гуртожитку

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

Голова студентської ради

17.               

Організація зустрічей студентів з адміністрацією університету

упродовж року

Декани факультетів

 
Організація урочистої Посвяти першокурсників у студенти університету «Першокурсник-2020»
31 серпня/
1 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
19.               
Скласти план адаптації студентів нового набору
30.08.
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
20.               
Ознайомити студентів-першокурсників з нормативними документами, що регламентують їх права та обов’язки
вересень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
21.               
Провести збори мешканців гуртожитку та ознайомити їх з умовами проживання
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, завідувач гуртожитку
22.               
Провести фотографування груп новоприйнятих студентів. Запропонувати по можливості вести літопис групи
вересень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, наставники груп
23.               
Провести для новоприйнятих студентів екскурсії по місту, району, ознайомити їх з історією та визначними місцями
вересень- жовтень

наставники груп

24.               
Провести психолого-педагогічні години:
-       «Взаємовідносини в колективі»;
-  «Лідерство в колективі»;
-  «Уникаємо конфліктних ситуацій»;
-  «Захисти себе від стресів»;
-       «Як уникнути психологічного тиску з боку інших»;
-  «Мистецтво спілкування»;
-  «Культура поведінки в колективі»
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, практичний психолог центру соціально-психологічної служби, наставники академічних груп
 25.

Наради з заступниками деканів з виховної роботи

Щотижня

Начальник відділу виховної роботи

 26.

Вивчення заступниками деканів з виховної роботи керівних документів щодо організації виховної роботи у ЗВО

 

Постійно

Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ

 27.

Своєчасне розміщення інформації, що стосується виховної роботи на сайті університету

постійно

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

 28.

Проведення соціологічного опитування студентів щодо ефективності виховної роботи та роботи адміністрації гуртожитку університету

до 01.10.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 29.

Організація наочної агітації у навчальних корпусах та студентському гуртожитку, спрямованих на висвітлення громадського життя університету

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 30.

Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 31.

Провести анкетування студентів з метою виявлення рівня їхньої професійної компетентності

жовтень


Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 32.

Провести анкетування випускників щодо подальшого працевлаштування

квітень


Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 33.

День зустрічі випускників

28.03.

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

 34.

День відкритих дверей

листопад, квітень

Директор ННЦ ВР і СР, директори, декани, відповідальний секретар приймальної комісії

 35.

Організація урочистостей, присвячених випуску магістрів та бакалаврів

грудень

червень 

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

36.               
Формування інформації про студентів, які потребують соціальної допомоги, оздоровлення та про тих, хто схильний до антисоціальних проявів у поведінці
до 05.10.
Заступники деканів з виховної роботи, заступник директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп, Профком студентів
 37.
Діагностика соціально-психологічної адаптованості студентів. Рівня тривожності, міжособистісних і міжгрупових відносин, рівня мотиваційної сфери, наявності кризових ситуацій в житті студента та ін.
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
38.               
Вивчення емоційного стану студентів (в рамках контролю за адаптацією):
-        бесіди із студентами щодо ефективності організації та використання ними свого навчального та вільного часу;
-        анкетування з метою виявлення студентів, що мають труднощі щодо адаптації у студентських групах
до 30.10.
Заступники деканів з виховної роботи, заступники директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп
 39.
Соціологічне опитування студентів з метою з’ясування причин труднощів у процесі навчання, спілкування з икладачами, адаптації тощо
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
 40.
Забезпечення систематичної перевірки санітарного стану та умов проживання студентів у гуртожитку
протягом року
зав. кафедрами, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники
 41.
Організація роботи по відзначенню:
– Дня знань
– Міжнародний день студентського спорту
– Міжнародного Дня миру
– Дня працівника освіти
– Дня студента
– Дня збройних сил України
– Новорічних та Різдвяних свят
– Міжнародного Дня рідної мови
– Міжнародного жіночого дня
– Шевченківських днів
– Дня Чорнобильської трагедії
– Дня пам’яті та примирення
– Дня міста
– Дня захисту дітей
 
 
1 вересня
 
20 вересня
21 вересня
7 жовтня
17 листопада
6 грудня
 
груд./січень
 
21 лютого
8 березня
9 березня
26 квітня
9 травня
2травня
1 червня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, студорганізація факультету,
 42.
Фестиваль-огляд художньої самодіяльності серед першокурсників «Дебют першокурсника»
Листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
 43.
Збори наставників усіх академічних груп щодо покращення культурно-виховної роботи у 2019-2020н.р.
17 жовтня
Директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 44.
Організація і проведення вступної лекції для студентів-першокурсників
01.09.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 45.
Проведення адаптаційних тренінгів для першокурсників
вересень- жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 46.
Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання в разі виявлення порушень та неявки на заняття
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
 47.
Забезпечення участі студентів у традиційному Фестивалі педагогічної творчості
квітень-травень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
 48.
Проведення Днів відкритих дверей на факультеті
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 49.
Організація випускних вечорів на факультеті
червень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 50.

Організації тренінгу «Школа першокурсника» ознайомлення студентів перших курсів зі структурою, історією, традиціями університету, провести екскурсії до музею університету, наукових та творчих лабораторій, провести загальні збори з першокурсниками з метою виявлення талантів, залучення до предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій

15.08. – 20.08.

Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, наставники академічних груп, Завідувач кафедри фізичного виховання, Завідувач кафедри культурології

51.               

Затвердження складу наставників, призначити наставників академгруп перших курсів

до 05.09.

директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
52.               

Проведення зустрічей першокурсників з працівниками бібліотеки з метою ознайомлення з правилами користування та збереження бібліотечного фонду

вересень

директор бібліотеки,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
53.               
Вивчення наставниками груп особових справ студентів нового набору
серпень
наставники груп
54.               
Провести анкетування студентів з метою виявлення їх творчих здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку їх пізнавальних інтересів
серпень-вересень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заст. директора/заступник декана з вих. роботи,
наставники груп, практичний психолог цен ру соціально-психологічної служби

55.               

Організація поселення студентів у гуртожиток, видача ордерів студентам, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, правилами з техніки безпеки

15.08 – 03.09.

серпень-вересень

Коменданти гуртожитків, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, профком

директор студмістечка, Директор ННЦ ВР і СР, начальник відділу виховної роботи та студентських справ

56.               

Вечір знайомств у гуртожитку

вересень


Вихователь гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

57.               

Організаційні збори студентів, які проживають у гуртожитку

05.09.

Комендант гуртожитку, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, вихователь гуртожитку

58.               

Посвята в студенти

02.09.

директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

59.               

Проведення паспортизації кімнат

до 10.09.

Комендант гуртожитку

60.               

Організація ремонту кімнат

Серпень - вересень


Комендант гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

61.               

Проведення інструктажів з техніки безпеки для студентів, що проживають у гуртожитку

до 06.09.

Інженер з техніки безпеки

62.               

Складання графіків відвідування гуртожитку викладачами кафедр, наставниками груп

до 10.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, завідувачі кафедр

63.               

Складання графіків чергування студентів у гуртожитку

щомісяця

Старости блоків/поверхів

64.               

Закріплення аудиторій та організація їх прибирання за студентськими групами

до 06.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, коменданти корпусів

65.               

Формування органів студентського самоврядування:

 

 

66.               

– призначення старост академічних груп (І курс);

до 06.09.

Директори ННІ

Декани факультетів

67.               

– обрання (поновити) старост блоків/поверхів у гуртожитку

до 06.09.

Голова студентської ради гуртожитку

68.               

– обрання (поновлення) студентської ради гуртожитку;

до 13.09.

Голова студентської ради гуртожитку

69.               

– обрання (поновлення) студентської організації факультетів;

до 13.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

70.               

– обрання (поновлення) студентської організації університету

до 27.09.

Голова студентської ради

71.               

Організація зустрічей студентів з адміністрацією університету

упродовж року

Декани факультетів

72.
Організація урочистої Посвяти першокурсників у студенти університету «Першокурсник-2020»
31 серпня/
1 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
73.               
Скласти план адаптації студентів нового набору
 
30.08.
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
74.               

Ознайомити студентів-першокурсників з нормативними документами, що регламентують їх права та обов’язки

вересень

директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
75.               
Провести збори мешканців гуртожитку та ознайомити їх з умовами проживання
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, завідувач гуртожитку
76.               
Провести фотографування груп новоприйнятих студентів. Запропонувати по можливості вести літопис групи
вересень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, наставники груп
77.               
Провести для новоприйнятих студентів екскурсії по місту, району, ознайомити їх з історією та визначними місцями
вересень- жовтень

наставники груп

78.               
Провести психолого-педагогічні години:
-       «Взаємовідносини в колективі»;
-  «Лідерство в колективі»;
-  «Уникаємо конфліктних ситуацій»;
-  «Захисти себе від стресів»;
-       «Як уникнути психологічного тиску з боку інших»;
-  «Мистецтво спілкування»;
-  «Культура поведінки в колективі»
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, практичний психолог центру соціально-психологічної служби, наставники академічних груп
79.

Наради з заступниками деканів з виховної роботи

Щотижня

Начальник відділу виховної роботи

80.

Вивчення заступниками деканів з виховної роботи керівних документів щодо організації виховної роботи у ЗВО

Постійно

Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ

81.

Своєчасне розміщення інформації, що стосується виховної роботи на сайті університету

постійно

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

82.

Проведення соціологічного опитування студентів щодо ефективності виховної роботи та роботи адміністрації гуртожитку університету

до 01.10.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

83.

Організація наочної агітації у навчальних корпусах та студентському гуртожитку, спрямованих на висвітлення громадського життя університету

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

84.

Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

85.

Провести анкетування студентів з метою виявлення рівня їхньої професійної компетентності

жовтень

 

Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

86.

Провести анкетування випускників щодо подальшого працевлаштування

квітень

 

Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

87.

День зустрічі випускників

28.03.

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

88.

День відкритих дверей

листопад,

квітень

Директор ННЦ ВР і СР, директори, декани, відповідальний секретар приймальної комісії

89.

Організація урочистостей, присвячених випуску магістрів та бакалаврів

грудень

червень

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

90.               
Формування інформації про студентів, які потребують соціальної допомоги, оздоровлення та про тих, хто схильний до антисоціальних проявів у поведінці
до 05.10.
Заступники деканів з виховної роботи, заступник директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп, Профком студентів
91.
Діагностика соціально-психологічної адаптованості студентів. Рівня тривожності, міжособистісних і міжгрупових відносин, рівня мотиваційної сфери, наявності кризових ситуацій в житті студента та ін.
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
92.               
Вивчення емоційного стану студентів (в рамках контролю за адаптацією):
-        бесіди із студентами щодо ефективності організації та використання ними свого навчального та вільного часу;
-        анкетування з метою виявлення студентів, що мають труднощі щодо адаптації у студентських групах
до 30.10.
Заступники деканів з виховної роботи, заступники директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп
93.
Соціологічне опитування студентів з метою з’ясування причин труднощів у процесі навчання, спілкування з викладачами, адаптації тощо
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
94.
Забезпечення систематичної перевірки санітарного стану та умов проживання студентів у гуртожитку
протягом року
зав. кафедрами, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники
95.
Організація роботи по відзначенню:
– Дня знань
– Міжнародний день студентського спорту
– Міжнародного Дня миру
– Дня працівника освіти
– Дня студента
– Дня збройних сил України
– Новорічних та Різдвяних свят
– Міжнародного Дня рідної мови
– Міжнародного жіночого дня
– Шевченківських днів
– Дня Чорнобильської трагедії
– Дня пам’яті та примирення
– Дня міста
– Дня захисту дітей
 
 
1 вересня
 
20 вересня
21 вересня
7 жовтня
17 листопада
6 грудня
 
груд./січень
 
21 лютого
8 березня
9 березня
26 квітня
9 травня
2травня
1 червня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, студорганізація факультету,
96.
Фестиваль-огляд художньої самодіяльності серед першокурсників «Дебют першокурсника»
Листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
97.
Збори наставників усіх академічних груп щодо покращення культурно-виховної роботи у 2019-2020н.р.
17 жовтня
Директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
98.
Організація і проведення вступної лекції для студентів-першокурсників
01.09.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
99.
Проведення адаптаційних тренінгів для першокурсників
вересень- жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
100.
Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання в разі виявлення порушень та неявки на заняття
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
101.
Забезпечення участі студентів у традиційному Фестивалі педагогічної творчості
квітень-травень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
102.
Проведення Днів відкритих дверей на факультеті
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
103.
Організація випускних вечорів на факультеті
червень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Мета: координація зусиль всіх підрозділів та суб’єктів виховного процесу, надання практичної допомоги та здійснення контролю за діяльністю органів студентського самоврядування; забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної роботи; покращення науково-методичного забезпечення діяльності деканатів, кафедр у вирішенні питань виховної роботи; вдосконалення керівництва цією роботою; колегіальне обговорення і прийняття рішень з питань виховної роботи; навчання організаторів виховного процесу.

1.

Формування планів роботи:

 

заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

а) наставників;

до 10.09.

б) студради гуртожитку;

до 20.09.

в) студрад факультетів;

до 20.09.

г) студради університету.

до 06.09.

2.

Проведення нарад:

 

Директори ННІ, декани факультетів, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, голови студрад

а) старост:

щотижня

б) наставників;

щомісяця

в) студради гуртожитку;

щомісяця

г) студради факультетів;

щомісяця

д) студради університету.

щотижня

3.

Організація навчання активу:

 

Директори, декани факультетів, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

а) наставників;

1-й понеділок місяця

б) старост академгруп;

щопонеділка

в) голів студентських рад.

3-й понеділок місяця

4.

Випуск студентських газет

упродовж року

Голова студентської організації університету та ради гуртожитку, провідний фахівець з редакційно-виробничої справи

5.

Надання інформаційних матеріалів про університетське життя у засоби масової інформації міста

упродовж року

Директори ННІ, декани факультетів, студентська організація, ректорат

6.
Формування планів роботи:
– заступників деканів з вих. роботи
– наставників;
– студрад факультетів
– студорганізації університету
 
до 1 вересня
07.02.
20.02.
до 05.10.
Заступник директора ННІ/заступник декана факультету з вих. роботи, наставники, студорганізації директоратів/деканатів та університету
7.
Наради з заступниками деканів з виховної роботи, заступників директорів ННІ з виховної роботи, завідувачем кафедри фізичного виховання, кафедри культурології, головою Профкому студентів, головою Студентської ради, директором студентського містечка.
один раз у місяць перший вівторок
Проректор з навчальної і виховної роботи,
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
8.
Координація планів роботи складових організаційної структури виховного процесу в університеті
до 15.09.
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
9.
Координація та забезпечення організації і проведення проведення нарад:
– студорганізації університету;
– студорганізацій факультетів.
щомісяця щотижня
голова студорганізації
студдекани
10.
Організація методичних семінарів
заступників деканів з виховної роботи
Перший вівторок тижня, щомісяця
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
к-ра педагогіки
11.
Організація методичних семінарів для наставників академгруп, розробка та забезпечення методичними рекомендаціями
двічі на рік
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
к-ра педагогіки
12.
Організація зустрічей студентів з адміністрацією університету
двічі на рік
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
Студентська організація, директорат/деканат
13.
Організація зустрічей з активом органів студентського самоврядування НУБіП України
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Провідний фахівець відділу ВР та СС
14.
Співпраця зі студорганізацією та координація роботи органів студентського самоврядування на факультетах/інститутах
систематично/ протягом року
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директорати, деканати
студорганізація, студдекани, заст. директорів та деканів з вих. роботи
15.
Організація виховної роботи з іноземними студентами. Співпраця з ННЦ міжнародної діяльності та відділом міжнародних зв’язків. Обмін досвідом – проведення спільних заходів
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Директор міжнародного центру, Фахівець Центру Соціально-психологічної служби,
заст. директорів та деканів з вих. роботи
16.
Розробка положень, методичних вказівок з виховної та соціальної роботи
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Провідний фахівець В ВР та СС,
17.
Контроль та вдосконалення академічного рейтингу студентів
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
18.
Формування проекту наказу про відмову у поселенні студентам-порушникам
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
19.
Закріпити наказом ректора наставників груп за групами нового набору
31.08.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
20.
Підготовка наказів на преміювання студентів
Протягом року
Директор ННЦ ВР і СР, Провідний фахівець В ВР та СС
21.
Проведення робочих нарад із завідувачами гуртожитків, вихователями гуртожитків, заступниками деканів/директорів з виховної роботи
Раз на місяць
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Провідний фахівець В ВР та СС,
Директор студентського містечка
22.
Підсумки рейтингу організаційно-виховної роботи, звіти з виховної роботи
до 30.06. згідно наказу по НУБІП України
зав. кафедрами,
заст. директорів та деканів з вих. роботи,
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: формування національної свідомості, розвиток почуття гідності, самоповаги, формування у особистості патріота та громадянина; збереження і примноження українських традицій, виховання шанобливого ставлення до українських святинь та державної символіки; формування високої мовної культури; набуття та усвідомлення історичних знань, пропаганда культурних надбань свого народу; досягнення високої культури міжнаціональних відносин, поваги до всіх націй, народностей і віросповідань; формування поваги і любові до своєї рідної землі, свого міста, університету.
1.
В планах роботи зі студентами наставників груп передбачити заходи по формуванню любові до рідної землі, людської гідності, національної свідомості, формування кращих якостей людини, готовності до трудового та сімейного життя
вересень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
2.
Включити та вивчати на лекціях і семінарах героїчну історії українського народу, його культуру та традицій
протягом року
НПП
3.
«Школа першокурсника» ознайомлення студентів-першокурсників з історією та традиціями університету, трудовими здобутками кращих викладачів та випускників
Вересень-жовтень
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
4.
Відвідування музею історії НУБІП України, музею Анатомії факультету ветеринарної медицини (корпус 12), Ботанічного саду університету
серпень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
 5.
Організувати та провести заходи щодо відзначення видатних діячів України (згідно з календарем знаменних дат)
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, викладачі
6.
Організувати інформаційні виставки до державних свят та пам’ятних історичних дат
за календарем
бібліотека
7.
Організація відвідування студентами видатних місць м. Києва та України
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
8.
Провести тематичну виховну годину до Дня героїв Небесної сотні
20.02.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
9.
Організувати святковий ярмарок із елементами інсценізації «Щедра Масляна»
березень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи,
наставники груп
10.
Провести заходи до дня Конституції України
28.06.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
11.
Провести заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
червень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
12.
Брати участь у загальноміських заходах з нагоди Дня Державного Прапора
України та Дня Незалежності України,
23-24.08.
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
13.
Забезпечення участі у міських заходах присвячених Дню міста
жовтень
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
14.
Провести святковий захід до Дня захисника України та Дня українського козацтва
13.10.-14.10.
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
15.
Провести заходи з вшанування пам’яті бійців, загиблих під час АТО, виховні години, тематичні бесіди про героїчні вчинки співвітчизників, які виступили на захист незалежності та територіальної цілісності України
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
16.
Організувати зустрічі з ветеранами війни, праці, воїнами-афганцями, учасниками АТО
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
17.
Організація для студентів бесід з національного виховання на теми:
– «Молодіжний патріотизм як пробудження і витворення історичної свідомості»;
– «Київщина історична»;
– «Вплив особистості вчителя на формування світогляду учня»;
– «Україна нескорена»;
– лекція «Історія Київщини»
– лекція «З Україною в серці»
протягом року, згідно інд. планів роботи
 
 
 
 
 
 
Вересень
Вересень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп,
 
 
 
18.
Провести заходи до Дня Гідності та Свободи
21.11.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
19.
Провести заходи до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. та участь у міських заходах.
Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»
26.11.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
20.
Проведення святкування Дня української мови,
 
Міжнародного дня рідної мови,
 
09.11.
 
21.02.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
21.
Підготувати і провести тиждень мови до Дня української писемності та мови (за окремим планом)
листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
22.
Провести виховні години до Міжнародного Дня рідної мови
лютий
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
23.
Організувати та провести конкурс знавців української мови ім. П. Яцика
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
24.
Проводити зі студентами історико- краєзнавчі екскурсії по місту
систематично
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
25.
Здійснити анкетування студентів з метою визначення рівня обізнаності з проблеми тероризму та екстремістської діяльності
жовтень- листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
26.
Провести заходи до з відзначення подвигу героїв бою під Крутами
29.01.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
27.
Проводити диспути на теми культури мовлення та культури дискутування серед студентської молоді
протягом року – за інд.планами
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
28.
Забезпечення участі у міському святі, присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка
9 березня
студорганізація, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
29.
Проведення урочистостей з нагоди Шевченківських днів
9-10. 03.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академічних груп
30.
Організація і проведення заходів з нагоди відзначення Дня Збройних сил України
06.12.
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, Завідувач кафедри військової підготовки, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
31.
Організація та проведення свята «Андріївські вечорниці»
13.12.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
32.
Заходи на факультетах до Дня Героїв Небесної Сотні
20.02.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
33.
Організація екскурсій до Полтави в музей-колонію. А.С. Макаренка
квітень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, профком
34.
Проведення тематичних бесід про звичаї і традиції святкування Пасхи
25-26 квітня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
35.
Урочисті заходи до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги:
-           проведення благодійної акції «Вшануймо подвиг ветерана»;
-           участь у міських заходах;
-           виховні години у групах «Свято зі сльозами на очах»;
-           випуск тематичних стіннівок
травень
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, Провідний фахівець В ВР та СС, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
36.
Флешмоб присвячений Дню вишиванки
16 травня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
37.
Проведення виховних заходів благодійного спрямування та підтримка доброчинних акцій
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
38.
Організувати заходи по здачі крові донорами ПКНГ ПолтНТУ
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
39.
Відзначити історичні дати нашої держави з метою виховання у молоді поваги до духовної спадщини народу
за історичним календарем
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
40.
Забезпечити серед учасників освітнього процесу інформативно-роз′яснювальну та профілактичну роботу, спрямовану на неприйнятність тероризму та відмову від ідей використання терористичних методів для досягнення мети
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
41.
Забезпечення участі у міських заходах до
– 26-ї річниці Дня Незалежності
– Дня соборності України
– Дня пам’яті та примирення
– Дня молоді
– Дня Конституції
Дня Європи
 
 
24.08.
22.01.
09.05.
26.06.
28.06.
5-9.05.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання; розвиток інтелектуальних сил, пізнавальних здібностей мислення студентів; розвиток мислення взагалі та різних його видів, розвиток інтересу до навчання, творчої активності, креативного мислення; виховання потреби самостійно нагромаджувати та здобувати знання. Воно також передбачає оволодіння основними розумовими операціями (аналізом, синтезом, порівнянням, систематизацією). Важливим завданням розумового виховання є формування в студентів культури розумової праці, до якої належать навчальні вміння.
1.
Підготовка студентів до участі на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, Міжнародних наукових конференціях
протягом року
завідуючі кафедрами, викладачі, СНТ
/студ.наук. товариство/, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.
Проведення вікторини, конкурсів стіннівки та карикатур до Дня сміху
31 березня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.
Святкування Дня Сміху
1 квітня
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
4.
Участь в організації виховних годин присвячених ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС
26.04.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, студдекан
5.
Проведення бесід на тему: «Використання інтерактивних методів навчання як показник професіоналізму»
протягом року, за інд.планами
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.
Святковий концерт з нагоди Дня матері
11-13 травня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
7.
Проведення академічних годин за визначеною тематикою (години наставників)
Упродовж року, кожного тижня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.
Згідно календаря знаменних дат відзначати ювілеї видатних вітчизняних діячів науки, культури та освіти
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.
День зустрічі випускників на факультетах
Червень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: оволодіння правовими знаннями, положеннями Конституції Україн; прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; формування правової і політичної культури студента; розвиток відповідальності і самостійності; спонукання студентів до активної протидії правопорушенням, антигромадській позиції; реалізація заходів спрямованих на попередження злочинності; оволодіння правовими знаннями; положеннями Конституції України; формування політичної та правової культури; виховання поваги до законів і норм співжиття у своєму колективі та суспільстві; спонукання студентів до активної протидії правопорушенням, антигромадянської позиції.
1.                   
Проводити заходи щодо протидії хабарництву, зловживанням і корупції в закладах освіти
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.                   
Проводити тематичні лекції в межах вивчення курсів «Історія України», «Основи правознавства», «Філософія», спрямовані на отримання знань про роль Основного Закону в українському державотворенні
згідно програм курсів
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                   
Провести цикл бесід на теми морально- правового виховання, питань попередження правопорушень та злочинності серед студентів, зустрічі з представниками правоохоронних органів
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                   
З профілактичною метою організовувати зустрічі з працівниками правоохоронних органів, прокуратури, медичних та культурних закладів м. Києва
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                   
Вести облік студентів, схильних до правопорушень та до пропусків занять без поважних причин
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                   
Розмістити нормативні документи з виховної роботи на сайті університету
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                   
Ознайомити студентів 1-2 курсу з діючими правилами проживання у гуртожитках та правилами для студентів
до 10.10.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.                   
Систематично проводити індивідуально- профілактичну роботу зі студентами- сиротами, позбавленими батьківського піклування та тими студентами, що потребують психологічного та адміністративного захисту (переселенці зі Сходу та учасники АТО, діти-студенти учасників АТО)
систематично
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.
Проводення тематичних бесід з метою формування світоглядних позицій і громадської свідомості студентів
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.               
Провести бесіди та правовиховні години з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
лютий
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.               
Провести Місячник правових знань (за окремим планом)
березень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.               
Провести Тиждень права (за окремим планом)
листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.               
Організувати постійно діючу виставку правової літератури
постійно
зав. бібліотекою, викладач основ правознавства
14.               
Проводити заходи з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед студентської молоді
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.
Проведення бесіди на тему: «Етика міжетнічних та міжнаціональних відносин в поліетнічному регіоні»
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.               
Бесіди в академічних групах з питань ознайомлення студентів у т.ч. мешканців гуртожитку з правилами внутрішнього розпорядку
до 15 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень,
академнаставники, дирекція студмістечка
17.               
Організація роботи телефонів довіри, скриньок довіри
до 30 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень,
дирекція студмістечка
18.               
Відзначення Міжнародного дня захисту прав людини
10 грудня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень,
дирекція студмістечка
19.
Виготовлення новорічних подарунків для Дитячого будинку
протягом року
студорганізація, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
20.
В академічних групах вести роз’яснювальну роботу про соціальні корені злочинності, спрямовувати діяльність студентів на дотримання дисципліни, норм моралі, прав і свобод людини, залучати студентів до роботи в студентському антикорупційному агенстві,
систематично перевіряти скриньки довіри в директоратах і на факультетах
протягом року
систематично
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень
21.
Проведення на факультетах флешмобу «НІ» – расовій дискримінації!» до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації.
21 березня
студорганізація, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.               
Проводити заходи спрямовані на профілактику торгівлі людьми (за окремим планом)
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
23.
Бесіда-диспут «Торгівля людьми в Україні: як не стати об’єктом експлуатації»
квітень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студорганізація факультету
24.               
Проводити засідання постійнодіючої комісії з профілактики правопорушень з метою запобігання девіантній поведінці, антисоціальним явищам, профілактики правопорушень серед студентів; запобігання негативного впливу інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди тютюнопаління, наркоманії, пияцтва, асоціальної поведінки
за окремим планом
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
25.               
Конференції, семінари, круглі столи, дискусії з політико-правових проблем розбудови демократичної держави та соціально- економічного розвитку в Україні
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів
26.               
Зустрічі студентів із політичними діячами, представниками влади, правоохоронними органами
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів
27.               
Лекції, бесіди провідних викладачів кафедр з питань зовнішньої та внутрішньої політики України, питань економічного і культурного розвитку України.
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів
28.               
Організація роботи студентської юридичної клініки та посилення її ролі у наданні безкоштовних консультацій для малозабезпечених та вразливих верств населення
Упродовж навчального року
Юридичний факультет, органи студентського самоврядування
29.               
Інформувати студентів про стягнення за адміністративні порушення
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
Морально-етичне виховання
Мета: утвердження моральних цінностей; формування високих моральних якостей; виховання культури поведінки як в університеті, гуртожитках, так і за його межами; становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків; формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; спонукання студентів до активної протидії аморальності, вживанню алкогольних напоїв, палінню, наркоманії.
1.                   
Вивчати на заняттях морально-етичні проблеми, обговорення етичних проблем у студентських групах, гуртожитках
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі, вихователь
2.                   
Проводити виховні години з метою підвищення культури поведінки і спілкування студентів:
-        «Зовнішній вигляд та культура поведінки студентів»;
-        «Коли тебе зрадив друг»;
-        «У країні добрих і ввічливих людей»;
-        «Косметика – в міру»;
- «Мистецтво говорити”.
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                   
Рейд-огляд зовнішнього вигляду студентів
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                   
Проводити круглі столи та ділові ігри з проблем етики ділового спілкування та етикету
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі
5.                   
Проводити тематичні години до Дня людей похилого віку та Дня ветерана
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                   
Проводити виховну роботу у гуртожитках
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                   
Проводити анкетування та співбесіди студентів з практичним психологом центру соціально-психологічної служби
протягом року
 практичний психолог
8.                   
Організувати перегляд відеофільмів на теми моралі, етики та естетики
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.                   
Залучати студентів до волонтерського руху, встановлення контактів з громадськими організаціями міста, зі службою соціального захисту
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.               
Продовжувати співпрацю з Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.               
Брати участь у загальноміських заходах до Дня захисту дітей та до Дня молоді
червень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.               
Проводити заходи до Міжнародного дня людей похилого віку (провідування ветеранів-викладачів, надання допомоги, участь у міських заходах)
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.
Організація для першокурсників екскурсій до музею університету, до музею Анатомії, до ботанічного саду, планетарію, картинної галереї, для старшокурсників – до міста Києва (Ботанічний сад), Львова, Канева, Київського художнього музею західноєвропейського мистецтва, в Почаївську лавру Тернопільської обл. та інші.
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
14.               
Відзначення Міжнародного дня відмови від паління
Листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
15.               
Відзначення Міжнародного дня боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму
Листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
16.               
Акція «16 днів проти насильства»
Листопад-грудень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
17.               
Відзначення Всесвітнього дня дитини та Всесвітнього дня доброти
Грудень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів, Гуманітарно-педагогічний факультет,
18.               
Молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби із СНІДом, до Всесвітнього дня без тютюну
Листопад попереднього року – травень наступного року.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
19.
Відзначення Дня благодійництва. Проведення благодійної ярмарки-продажу.
14 грудня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп Студорганізація факультету
20.
Організація зустрічей студентів з воїнами АТО, волонтерами міських організацій
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп студорганізація
21.
Відзначення Дня святого Миколая:
1. Благодійні акції для дітей-сиріт.
2.Свято для дітей студентів 3.Подарунки дітям студентів
Акція “Святий Миколай, всім дітям допомагай”
Грудень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
22.
Екскурсії студентів за маршрутом «Стара Умань», «Золота підкова Черкащини», «Гетьманська столиця – Чигирин», до Переяслава – Хмельницького, до Кам’янця-Подільського, в музеї та театри Києва, в Карпати та інші мальовничі куточки України
протягом року, згідно інд. планів роботи
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
   
 
Відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
22.06.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури особистості, почуття відповідальності за природу як національне багатство; залучення студентів до активної природоохоронної діяльності, оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; залучення студентів до активної природоохоронної діяльності.
1.                   
Порушувати актуальні екологічні питання під час читання лекцій, практичних та семінарських занять
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі кафедр
2.                   
Залучення студентів до заходів з озеленення території університету
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                   
В гуртожитках за окремим планом щомісячно проводити заходи по залученню студентів до норм екологічної культури та грамотної екологічної, моральної поведінки
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.
В рамках відзначення Дня Землі забезпечення випуску стінгазет, фотовиставок «Великі проблеми маленької планети»
22.04.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                   
Організовувати та проводити походи по рідному краю з метою ознайомлення студентів з визначними пам’ятками Києва і України
 
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                   
Круглий стіл, бесіди в межах виховних годин, присвячені Міжнародному дню охорони озонового шару
16 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ННІ ЛСПГ
7.                   
Круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню захисту тварин
4-10 жовтня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
Ветеринарний факультет
8.                   
Відзначення Європейського дня навколишнього середовища
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.
Забезпечення участі у місячниках по благоустрою, озелененню міста, території навчального закладу та збереженню природного фонду
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.               
Брати участь у міських суботниках, прибираннях парків, прилеглих територій
березень- травень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.               
Відзначення Дня довкілля
квітень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
12.               
Проведення трудових та екологічних акцій:
«За чисте довкілля»;
«Збережи ліс»;
«Алеї випускників» тощо.
березень-травень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
13.               
Провести заходи з відзначення Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС
березень-квітень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
14.               
Провести вечір-реквієм, присвячений трагедії на Чорнобильській АЕС
квітень 
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.               
Провести Тиждень екології (за окремим планом)
квітень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.               
Лекції зі студентами з проблем природоохоронної діяльності в Україні та світі, конференції, круглі столи, тематичні виставки тощо
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, Наукова бібліотека
17.               
Природоохоронні та екологічні акції
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, Профком студентів, Студентська рада
18.               
Організація еко-туристичних поїздок студентів
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп,, завідувач кафедри фізичного виховання, Профком студентів, Студентська рада
19.
«Екологічні десанти» з упорядкування території університету
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
20.
Організація та проведення туристичних походів до агробіостанції
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
21.               
Залучати студентів до озеленення території навчального закладу
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.               
Організувати екскурсії до Ботанічного саду НУБІП України
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: оволодіння духовними і культурними надбаннями людства, українського народу; формування естетичних смаків і культури поведінки; організація змістовного дозвілля; розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
1.                   
Формувати у студентів естетичні погляди, смаки, що ґрунтуються на найкращих надбаннях світової культури та українських народних традиціях
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.                   
Ознайомлювати студентів з шедеврами світового мистецтва (відвідування студентами театру, музеїв, художніх виставок)
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                   
Залучати студентів до участі в роботі клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів університету
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                   
Проводити екскурсії по історичних місцях м. Києва та України
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                   
Організувати конкурс художньої самодіяльності серед груп студентів до Дня студента
листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                   
Організувати урочистості з нагоди Дня Знань
1.09.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                   
Участь у підготовці та проведенні літературних тематичних вечорів
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.                   
Організовувати масові заходи культурного дозвілля – вечори відпочинку, дискотеки
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.                   
Організувати та провести «Гуморину» до Дня студента, тематичні вечори, вікторини
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.               
Провести конкурс краси і грації НУБІП України
березень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.               
Брати участь у міських та обласних, всеукраїнських конкурсах студентської творчості
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.               
Провести творчо-поетичні зустрічі
«Література рідного краю та творчі люди університету»
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.               
Підготувати і провести фотовиставку
«Миттєвості студентського життя».
листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
14.               
Підготувати інсценізацію українських творів театральним гуртком
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.               
Організувати та провести розважальну програму до Дня Святого Валентина
«Неймовірні історії кохання»
лютий
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.               
Організувати та провести святковий захід «Поетична весна» присвячений Міжнародному жіночому дню 8 Березня
березень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
17.
Кулінарний етно-фестиваль, або «День Харчовика»
13 жовтня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
18.
Організація участі студентів в Фестивалі художньої творчості серед ННІ, факультетів та регіональних підрозділів НУБіП України «Голосіївська весна»
квітень
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
19.
Проведення традиційного творчого фестивалю «Студентська республіка»
березень-квітень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
студорганізація
20.
Проведення циклу бесід з проблемних питань естетичної та духовної культури:
– «Естетичні категорії, що відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя (мистецтво, художній образ, творчість);
– «Формування етико-естетичних ідеалів молодіжного соціуму»
протягом року за інд. планами
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
21.               
Провести конкурс сили і мужності
«Кращий студент року»
листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.
Конкурс на кращу студентську кімнату в гуртожитку серед студентів
9.11.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
Мета: профорієнтаційної діяльності; формування свідомого, творчого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; розвиток ділових якостей особистості, організованості, дисциплінованості, умінь самостійно та ефективно працювати; формування свідомого та відповідального ставлення до навчання, оволодіння професією; підготовка до життя в умовах ринкової економіки та конкурентоспроможності.
1.                   
Формувати у студентів працелюбність, риси умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, проф. майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.                   
Організувати участь студентів у ремонті гуртожитку, обладнанні кабінетів
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                   
Залучати студентів до науково-технічної творчості та винахідництва
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                   
Забезпечити підтримання належного санітарного стану в житлових приміщеннях та приміщеннях загального користування мешканцями гуртожитку
згідно графіку
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                   
Систематично здійснювати перевірку санітарного стану житлових кімнат гуртожитку
постійно
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                   
Проводити олімпіади, конкурси з фахових дисциплін серед студентів
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                   
Проводити та брати участь у міських та міжвузівських виставках декоративних та технічних виробів студентів та викладачів
вересень- червень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.                   
Участь студентів та співробітників університету у проведенні всеукраїнських, місцевих, міжвузівських фотовиставках
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.                   
Забезпечити студентське самообслуговування підтримання санітарного стану в навчальних аудиторіях
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.               
Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек
вересень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.               
Святкування Дня фізкультурника
9 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.               
Відзначення Всесвітнього дня туризму:
1.      Посвята студентів- першокурсників у туристи.
2.      Туристичний квест.
25-27 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.               
Орієнтаційні семінари для студентів «Твоя кр’єра»
вересень-грудень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
14.               
Проведення Дня перекладача
30 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.               
Відзначення Дня юриста
7-8 жовтня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.               
Відзначення Міжнародного дня ООН
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
17.               
Проведення Тижня німецької мови
жовтень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
18.               
Святкування Міжнародного Дня студента:
1.      Відзначення кращих студентів.
2.      Брейн-ринг між студентами та викладачами.
3.      Змагання з міні-футболу між командами гуртожитків.
листопад
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
19.               
Урочисті засідання, присвячені врученню дипломів магістрам
грудень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентські ради факультетів, голови профбюро
20.               
Проведення Днів факультетів / ННІ / кафедр
За планами роботи факультетів/ ННІ/
кафедри
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
21.               
Підсумки конкурсу «Кращий студент факультету»
травень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.               
Відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіття
травень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
23.               
Проведення заходів до Дня науки
травень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
24.               
Урочисті засідання, присвячені врученню дипломів випускникам
червень-липень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
25.               
Організація конкурсу
«Краща академічна група факультету»
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
26.               
Допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації праці, роботи в бібліотеках та інтернет- ресурсах
Упродовж навчального року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
27.               
Залучення студентів до науково-дослідної роботи
Упродовж навчального року (за окремим планом НДЧ)
Науково-дослідна частина, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
28.
Забезпечення роботи студентських трудових загонів – участь у акціях з благоустрою приміщень університету, прилеглих територій та доручення до упорядкування агробіостанції
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп коменданти корпусів
29.               
Організація участі студентів у акціях з благоустрою території студентського містечка, Голосіївського району
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
30.