На червневому засіданні навчально-методичної ради було затверджено кандидатури студентів на отримання державних стипендій та навчальну літературу, внесені зміни до положень

22 червня 2021 року
     На початку засідання голова навчально-методичної ради, проректор з науково-педагогічної роботи Василь Шинкарук оголосив порядок денний та регламент доповідей виступаючих. Потому засідання навчально-методичної ради проходило оперативно і організовано за встановленим регламентом.

     Першим виступив начальник навчального відділу Віктор Шевчук, який доповів про результати перевірки готовності кафедр університету до нового навчального року. Після доповіді та обговорення було прийнято рішення взяти до уваги результати перевірки та контроль за перевіркою виправлення недоліків та зауважень членів комісії до готовності кафедр покласти на начальника навчального відділу Шевчука В.М.

     Про результати анкетування випускників - бакалаврів 4 курсу та магістрів ОНП 2 року навчання доповів Дмитро Мотринчук, начальник відділу якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи. Після обговорення питання було прийнято рішення інформацію про результати анкетування випускників - бакалаврів 4 курсу та магістрів ОНП 2 року навчання взяти до відома та надіслати результати опитування директорам ННІ та деканам факультетів для ознайомлення співробітників своїх підрозділів на засіданнях вчених рад та зборах трудових колективів.

    Оксана Зазимко, заступник начальника навчального відділу, представила рекомендації кандидатур на іменні стипендії НУБіП України. За поданням деканів та директорів ННІ, цього року на отримання державних премій були рекомендовані такі студенти:

Стипендія Президента України:
Сержан Владислава Юрійовича – студента 4 року навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра ветеринарного факультету;
Улько Валерії Валеріївни – студентки 4 року навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра факультету харчових технологій та управління якістю АПК;
Плахотника Миколи Олександровича – студента 3 року навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра механіко-технологічного факультету.

Стипендія ім. М.С. Грушевського:
Скуби Анастасії Олексіївни – студентки 4 року навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

Стипендія Верховної Ради України:
Гулян Маргарити Ігорівни – студентки 4 року навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра гуманітарно-педагогічного факультету

Стипендія Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів:
Панасенка Станіслава Анатолійовича – студента 3 року навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра факультету інформаційних технологій. Навчально-методична рада одноголосно затвердила озвучені кандидатури та винесла рішення клопотати перед Вченою радою університету про рекомендації кандидатур на іменні стипендії НУБіП України.

     Потому перейшли до розгляду навчальних положень. Першим розглянули зміни та доповнення до положень про підготовку бакалаврської та магістерської робіт. Про зміни та доповнення доповіла Оксана Зазимко та Олена Колеснікова, заступник начальника навчального відділу з питань магістратури.
     Наступним розглянули зміни до «Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури в НУБіП України», про які доповів секретар навчально-методичної ради Дмитро Касаткін. Виступили професори Володимир Костюк, Іван Ковальчук, Володимир Боголюбов, Анатолій Діброва та внесли зауваження до тексту Положення.

     Після обговорення та внесення зауважень було прийнято одноголосне рішення клопотати перед Вченою радою університету щодо затвердження змін та доповнень зазначених положень.

     Наступна низка питань була присвячена відокремленим підрозділам університету, які доповідав Василь Лопушняк, начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання. Так першим питанням розглянули започаткування нової спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем 201 «Агрономія» (обсягом 50 осіб) в межах наявного ліцензійного обсягу за рахунок перерозподілу зі спеціальностей 015.33 «професійна освіта» (25 осіб) та 133 «Галузеве машинобудування» (25 осіб) у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

     Наступне питання стосувалось схвалення навчальних планів і ОПП фахового Молодшого бакалавра, Бакалавра і Магістра у ВСП НУБіП України та схвалення навчальних планів і графіків освітнього процесу для студентів заочної форми навчання і міжкафедральних навчальних лабораторій на 2021 – 2022 н. р. Також одноголосно було схвалено питання про започаткування нової спеціальності за ОПС Фаховий молодший бакалавр 231 «Соціальна робота» (обсягом 90 осіб) у ВСП НУБіП України «Бережанський фаховий коледж».

     Жваве обговорення викликало питання про схвалення змісту акредитаційних справ: 051 «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня, 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня, 208 «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». Виступили Анатолій Діброва, декан економічного факультету; Лариса Никифорова, заступник директора ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження; Володимир Завгородній, заступник декана агробіологічного факультету; які внесли свої зауваження до змісту представлених акредитаційних справ.

     Директорка наукової бібліотеки Тетяна Кіщак прозвітувала про результати анкетування студентів і викладачів у рамках виконання проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти від USAID». За результатами було винесено рішення схвалити звіт і заслухати Тетяну Кіщак на розширеному ректораті.

     На завершення, традиційно рада розглянула рукописи навчальної літератури НУБіП України та винесла рішення клопотати перед вченою радою, щодо рекомендації до друку підручників та навчальних посібників у такій редакції:
підручники

1. Підручник «Охорона гідробіонтів» (автори – к.б.н., доцент Рудик-Леуська Н.Я., к.б.н., доцент Кірєєва І.Ю., к.с.-г.н., доцент Хижняк М.І.);
2. Підручник «Оперативна хірургія» (частина 1) (автори – д.вет.н., професор Малюк М.О., д.вет.н., професор Сухонос В.П., к.вет.н., доцент Куліда М.А., к.вет.н., доцент Солонін П.К., к.вет.н., доцент Ткаченко С.М., к.вет.н., доцент Дорощук В.О., к.вет.н., доцент Ткаченко В.В.);
навчальні посібники
1. Навчальний посібник «Підприємництво та організація агробізнесу в регіонах» (автори – д.е.н., професор Ільчук М.М., к.е.н., доцент Барановська О.Д., к.е.н., ст.викл. Ус С.І.).
2. Навчальний посібник «Operational management» (англійською мовою) (автори – д.е.н., професор Шинкарук Л.В., к.н. з держ.упр., доцент Алексеєва К.А., к.е.н., доцент Власенко Т.О.).
3. Навчальний посібник «Моделювання економічної динаміки» (автори – д.е.н., професор Жерліцин Д.М., к.е.н., доцент Рогоза Н.А., д.е.н., доцент Левицький С.І., к.е.н., доцент Біленко Д.В., к.е.н., доцент Рогоза К.Г., к.е.н. Тужик К.Л.).
4. Навчальний посібник «Генетика риб» (автори – д.б.н., професор Костенко С.О., к.с.-г.н., доцент Свириденко Н.П.).
5. Навчальний посібник «Агрозоологія» (автор – к.с.-г.н., асистент Яковлєв Р.В.).
6. Навчальний посібник «Спеціалізовані комп'ютери» (автори – д.т.н., професор Лахно В.А., к.т.н., доцент Сагун А.В., к.фіз.-мат.н., доцент Бобков В.Б., к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю., к.т.н., ст.н.співр. Хайдуров В.В.).
7. Навчальний посібник «Лісозаготівля і транспорт лісу» (автори – к.с.-г.н., доцент Білоус М.М., к.т.н., доцент Виговський А.Ю.).
8. Навчальний посібник «Рекреаційне лісівництво» (автори – к.с.-г.н., доцент Токарєва О.В., к.с.-г.н., доцент Пузріна Н.В., к.с.-г.н., доцент Сошенський О.М., к.т.н., доцент Виговський А.Ю., к.т.н., доцент Грушанський О.А., к.с.-г.н. Брайко В.Б., к.с.-г.н. Бойко Г.О.).
9. Навчальний посібник «Ветеринарно-санітарна вірусологія» (автори – д.вет.н., професор Скибицький В.Г., к.вет.н., доцент Козловська Г.В.).

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook