Підготовка фахівців управлінців зі знаннями кооперативної справи на кафедрі менеджменту імені професора Й.С. Завадського продовжується дистанційно

6 травня 2020 року
Продовжуючи дистанційне навчання зі студентами ОС «Магістр» 1-го року навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», у межах навчальної дисципліни «Управління діяльністю кооперативів», викладачі кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського д.е.н., професор Василь Горьовий та к.е.н., доцент Людмила Буценко провели чергові on-line заняття на платформі хмарного сервісу Zoom за наступними темами – «Зернові кооперативи» та «Кредитні кооперативи».
До участі були запрошені спікери: Сергій Курдицький (Директор ТОВ «Перший кооперативний елеватор», Керівник в Україні «Канадського кооперативного зернового проекту») та Петро Маковський (Голова Спостережної ради кредитної спілки «Вигода»).
Про проведення online занять студентам завчасно було повідомлено за допомогою навчальної платформи E-learn у НУБіП України та мобільного додатку Viber.
 
 
Людмила Буценко привітала усіх учасників та представила запрошених гостей викладачам та студентам на on-line заняттях.
 
 
Наукову дискусію Сергій Курдицький розпочав із on-line огляду території зернового кооперативу, розповів про основні етапи створення та будівництва зернового елеватора, його виробничі потужності та висвітлив можливості для членів кооперативу.
 
 
Нині побудувати зерновий елеватор є досить складним процесом, це потребує значних як фінансових інвестицій, так і непрямих інвестицій у навчання членів кооперативу, отриманні відповідних дозволів, дотримання належних процедур у роботі тощо. Тому кооперація дозволяє розподілити ці витрати між всіма членами кооперативів. Також розповів, які виклики постають перед фермерськими господарствами в умовах сьогодення, в результаті реалізації ринку сільськогосподарської землі тощо.
Зерновий елеватор було побудовано та запущено у роботу завдяки підтримці канадського проекту.
 
 
Спікером було обґрунтовано основні перепони, що постають у створенні та роботі кооперативів, а саме: особливості кооперативної організаційно-правової форми діяльності; відсутність професійного менеджменту; наявність великої конкуренції; складне середовище захисту прав та власності; відсутність належного розуміння та сприйняття кооперації серед населення; відсутність належної підтримки з боку держави тощо.
 
 
Сергієм Курдицьким було зазначено, що кооперація за зерновим спрямуванням надає потужних можливостей та відкриває нові переваги для членів кооперативу, адже це фермерські господарства, що без процесу кооперування вимушені реалізувати зерно прямо «з поля» посередникам за найнижчою ціною. Відомо, що невеликі господарства, зазвичай, не мають фінансових можливостей побудувати для себе зернові сушки і зберігати зерно у належних умовах до періоду найпривабливішої реалізаційної ціни.
Фермерські господарства, будучи членом кооперативу, мають можливість здавати зерно на сушіння, зберігання, а також реалізацію зерна за вигідними цінами тоді, коли цього потребують. Сьогодні функціонують два сільськогосподарські обслуговуючі зернові кооперативи СОК «Зерновий» та СОК «Зерно-БУНК».
 
 
Ці кооперативи являються партнерами і ведуть плідну співпрацю із співзасновником ТОВ «Перший кооперативний елеватор». СОК «Зерновий» створений у 2013 році і знаходиться у Дніпропетровській області, налічує 90 членів – зерновиробників. СОК «Зерно-БУНК» знаходиться у Кіровоградській області, заснований у 2015 році та налічує 35 членів – зерновиробників.
 
 
Спікер поділився власним досвідом щодо роботи зернових кооперативів світу, розповів про стан, тенденціі, здобутки та перспективи їх розвитку.
 
 
 
 
В черговий раз, серед запрошених гостей кооперативної справи, наголошується на актуальність підготовки висококваліфікованих менеджерів, які матимуть змогу приймати ефективні управлінські рішення в управлінні організаціями різних оранізаційно-правових форм власності, в цілому, та в управлінні кооперативами, зокрема.
 
 
Спікер наголосив, що вагомого значення, наразі, набувають люди або колектив, який співпрацює як єдина команда. Злагодженість, чесність, прозорість у взаємовідносинах є важливою умовою до забезпечення ефективного результату роботи кооперативу.
Студенти і викладачі приймали активну участь в обговоренні та задавали найактуальніші питання щодо сучасного стану діяльності зернових СОК та перспектив їх розвитку.
Професор Василь Горьовий: «Пане Сергію, який термін окупності будівництва зернового елеватора?»
Відповідь Курдицького С.: «Термін окупності будівництва зернового елеватора може бути різний, це залежить від кількості учасників, членів кооперативу. Наразі цей термін складає близько 15 років, але може бути і меншим, залежно від темпів зростання кількості членів кооперативу та стабільності їх господарської діяльності».
Професор Василь Горьовий: «Пане Сергію, чи є можливості подальшого розвитку зернових кооперативів на вітчизняному просторі?»
Відповідь Курдицького С.: «Так, перспективи росту є, адже зерновий ринок розвивається, у нас існує 4,5 мільйони особистих сеянських фермерських господарств. Тому кооперативам є де закріпитися.»
Пирогова Діана: «Пане Сергію, чи є нині проблеми у роботі кооперативів та зернового елеватора в умовах карантину?».
Відповідь Курдицького С.: «Так, проблеми є, але вони не є значними. Дотримуємося всіх вимог, що висунуті під час запровадження карантину». Можливості кредитування суб’єктів діяльності вітчизняного простору є не зовсім привабливими за відсотковими ставками та необхідності майнової застави. Це особливо гостро відчувають виробники сільськогосподарської продукції. Тому, наступною темою для вивчення стало висвітлення основних переваги та перспектив розвитку вітчизняних кредитних кооперативів.
Наукову дискусію Петро Маковський розпочав з короткої історії розвитку кредитних кооперативів вітчизняного простору.
 
 
 
 
 
 
Висвітлив інформацію щодо сутності та значення кредитних кооперативів, розповів про умови вступу, порядок створення та припинення діяльності кредитних спілок.
 
 
Спікер наголосив на важливості дотримання основних кооперативних принципів діяльності кредитних спілок, а саме: добровільності вступу до кредитної спілки та свободи виходу з неї; рівноправності членів кредитної спілки; самоврядування; гласності. Відповідно до цих принципів усі члени кредитної спілки мають рівні права, незалежно від розміру пайового та інших внесків. Забороняється будь яке втручання у діяльність кредитної спілки, за винятком випадків, передбачених законами України та положенням про кредитні спілки. Кредитна спілка зобов’язана повно та своєчасно інформувати свої членів з питань власної діяльності.
Організаційні засади діяльності кредитних спілок, формування та розподіл капіталу і доходів регулюється ЗУ «Про кредитні спілки».
Специфіка кредитної діяльності спілок у тому, що вони надають кредити, які за своїми відсотковими ставками значно менші порівняно з банківськими. Кожна кредитна спілка здійснює власну політику, закріплену у спеціальному документі, що називається «Кредитна політика кредитної спілки». На її зміст впливає врахування інтересів кредиторів і позичальників.
 
 
 
 
 
Аналіз результатів діяльності кредитних спілок здійснюється за групами фінансових, соціально-економічних та регіональних показників, що постійно розраховуються та переглядаються.
Станом на 31 грудня 2019 року до небанківського фінансового ринку належать 377 кредитних спілок, що налічують 751,7 тис. членів.
Перспективою для розвитку кредитних спілок вітчизняного простору є новий закон «Про кредитні спілки», де передбачено розширення умов членства, розширення послуг, умов саморегулювання, самоконтролю, самофінансування та самовідповідальності.
На рівні світового простору широко розвиваються кредитні спілки у таких країнах як США, Канада, Ірландія та Німеччина.
 
 
Сьогодні кредитні спілки, на теренах вітчизняного простору, працюють в умовах бідності та моральної деградації населення, існуючої прірви між бідними та багатими, монополізацією економічного життя з вигодою, еміграцією найпродуктивніших спеціалістів тощо.
Головна місія кредитної спілки «Вигода», де головою Спостережної ради є Петро Маковський, полягає у забезпеченні кооперативних цінностей громади через довіру, турботу про стабільність і надійність установи за допомогою надання якісних фінансових послуг, сприянні становленню заможного, свідомого сучасного українця.
 
 
Усі присутні активно долучилися до обговорення та задавали найактуальніші питання сучасного стану діяльності кредитних спілок та перспектив їх розвитку.
Професор Василь Горьовий: «Пане Петре, яку кількість кредитів було видано кредитною спілкою «Вигода»?»
Відповідь Маковського П.: «Щороку кредитною спілкою видається близько 10 тисяч кредитів».
Професор Василь Горьовий: «Пане Петре, які іноземні кредитні кооперативи надають підтримку?».
Відповідь Маковського П.: «Це міжнародний потужний банк «Райффайзен».
Зубрицька Злата: «Пане Петре, на яких умовах за відсотковою ставкою надаються кредити?».
Відповідь Маковського П.: «Це залежить від розміру кредиту та терміну на його погашення, відсоткова ставка є різною».
Доцент Людмила Буценко, підводячи підсумок занять, подякувала всім учасникам за активну спільну роботу. А також висловила слова вдячності запрошеним гостям Сергію Курдицькому та Петру Маковському за те, що віднайшли можливість поділитися цікавою та актуальною інформацією.
 
Надія Резнік,
завідувачка кафедрою імені професора Й.С. Завадського

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook