Підвищення Кваліфікації у 2020 році

 

1. Науково-практичний семінар: «Особливості підготовки до акредитації освітніх програми за вимогами НАЗЯВО», 29-30 січня 2020 р.

  Стаття                       Сертифікати

2. Науково-практичний семінар: «Сучасні підходи до організації та проведення спортивних змагань (на прикладі ігрових видів спорту)», 30-31 січня 2020 р. 

    Стаття                       Сертифікати

3. V-й Міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві»,      7-8 лютого 2020 р.
     Стаття                   Сертифікати
    
4. Підвищення кваліфікації керівників та фахівців підрозділів Держпродспоживслужби вірусологів, паразитологів, патоморфологів (03.02 – 14.02. 2020 р.; наказ про зарахування від 03.02.20 №230 «с»; наказ про відрахування від 14.02.2020 р. №339 «с»).
     Стаття                         Свідоцтва
5. Підвищення кваліфікації апарату Держпродспоживслужби, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, підрозділів з державного контролю, з організації протиепізоотичної роботи керівників, спеціалістів (17.02.-28.02.20 р., наказ про відрахування від 28.02.20 р. №431 "С").
      Стаття                                      Свідоцтва
 
6. Підвищення кваліфікації працівників Державного агентства рибного господарства України (17.02.-28.02.2020 р., наказ на відрахування від 28.02.2020 р. № 428 «С»). Свідоцтва 
 
 
7. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних вищих закладів освіти: Житомирського національного агроекологічного університету, Полтавської державної аграрної академії, Таврійського державного агротехнологічного університету, Уманського національного університету садівництва (17.02.-28.02.2020 р., наказ на відрахування від 28.02.2020 р. №430 «С»). Свідоцтва 
 
8. Стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників у січні-лютому 2020 р. (накази: від 27.12.19 р. №2501 «С», від 27.12.19 р. № 566 «в», від 14.01.20 р. № 4»в», від 10.02.20 р. №288 «С», від 20.01.20 р. № 11 «в», від 10.02.20 р. « 290 «С»).
                                               Свідоцтва         
                                                     
9. Стажування педагогічних працівників у лютому 2020 р. (накази: від 17.02.20 р. № 348 "С", від 21.02.20 р. № 391 "С", від 24.02.20 р. № 395 "С").
                                         Сертифікати
10. Підвищення кваліфікації начальників, заступників начальників управлінь Державного агентства рибного господарства України та його територіальних органів (02.03.-06.03.20 р., наказ від 02.03.20 р.
№ 444 «С»). Сертифікати 
 
11. Підвищення кваліфікації фахівців ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції (02.03.-13.03.2020 р., наказ про відрахування від 13.03.2020 р. № 510 «С»).  Свідоцтва
12. Підвищення кваліфікації апарату  Держпродспоживслужби. Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті навчальних пунктів (10.03.-20.03.2020 р., наказ від 20.03.2020р. № 521 «С», очно-дистанційне).
         Стаття.   Свідоцтва
 
13. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВП «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого НУБіП України» у педагогічному семінарі «Сучасні освітні технології» (02.03 – 18.03.2020 р., наказ на зарахування 
№ 443ʺСʺ від 02.03.2020 р.).
                                           Сертифікати
14. Підвищення кваліфікації фахівців на тему: «Інноваційні технології бродильних виробництв» (з напряму: майстер-пивовар) (02.03.-21.03.2020 р., накази від 02.03.20 р. № 442 «С», від 22.06.20 р. № 845 «С», від 26.06.20 р. № 864 «С»). Свідоцтва
 
15. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» та Млинівського державного технолого-економічного коледжу з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності»
(10.03 – 14.03.2020 р., наказ на відрахування № 513 від 13.03.2020 р.).
                                             Свідоцтва. Свідоцтва
 
16. Підвищення кваліфікації з «Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності» педагогічних працівників (23.03-27.03.20 р., наказ на зарахування від № 23.03.20 р. № 526 «С»).:
- ВП НУБіП «Немішаєвський агротехнічний коледж» (сертифікати)
- Прилуцький агротехнічний коледж (сертифікати)
- Національного університету біоресурсів і природокористування України (сертифікати)
- Херсонський гідрометеорологічний технікум (сертифікати)
- Новокаховський коледж (сертифікати)
- Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж (сертифікати)
- Роменське вище професійне училище (сертифікати)
- Малинський лісотехнічний коледж (сертифікати)
-Техніко-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету (сертифікати)
- ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» (сертифікати)
 
17. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти за програмою «»Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального процесу: Інструменти дистанційного навчання» (21.04.-30.04.20 р., наказ про відрахування від 30.04.2020 р. № 564 «С»). Свідоцтва
 
18. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти за програмою «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального процесу: Інструменти дистанційного навчання» (12.05.-22.05.20 р, наказ про відрахування від 30.04.2020 р. № 620 «С»). Свідоцтва
 
19. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗВО з дисциплін: ʺБіологія рослинʺ, ʺФізіологія рослинʺ, ʺОснови мікробіологіїʺ, ʺНасінництвоʺ, ʺСелекція і генетикаʺ зі спеціальності «Агрономія» (12.05–16.05.2020р., наказ від 12.05.20 р. № 580 «С»; наказ від 16.05.20 р. № 596 «С», в режимі он-лайн). Сертифікати
20.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з дисциплін: ʺАнатомія і фізіологія с.-г. тваринʺ, ʺПатологічна фізіологія та патологічна анатомія с.-г. тваринʺ  –  спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»;ʺТехнологія відтворення с.-г. тварин і птиціʺ, ʺОснови генетики і селекції ʺ, ʺРозведення с.-г. тваринʺ зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ( 18.05–22.05.2020р., наказ від 18.05.20 р. № 611 «С»; наказ від 22.05.20 р. № 621 «С»). Сертифікати
21. «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗВО з дисциплін: ʺБухгалтерський облікʺ, ʺФінансовий облікʺ, ʺПодаткова системаʺ,ʺБюджетна системаʺ, ʺСтатистикаʺ, ʺЕкономічний аналізʺ, ʺЕкономіка підприємстваʺ, ʺПланування та організація виробничої діяльності підприємстваʺ, ʺФінанси підприємстваʺ, ʺФінансиʺ, ʺПідприємницька діяльністьʺ, ʺЗовнішньоекономічна діяльністьʺ, ʺМенеджментʺ, ʺМаркетингʺ із спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 051 «Економіка»(25.05–29.05.2020р.,  наказ від 25.05.20 р. № 625 «С»; наказ від 29.05.20 р. 
№ 641 «С»,в режимі он-лайн). Сертифікати
22. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗВО з дисциплін: ʺОснови нарисної геометріїʺ , ʺТехнічна механікаʺ, ʺМатеріалознавство і технологія конструкційних матеріалівʺ, ʺВзаємозамінність, стандартизація і технічні вимірюванняʺ, ʺОснови теплотехніки і гідравлікиʺ зі спеціальності «Агроінженерія» (01.06–05.06.2020р.,  наказ від 01.06.20 р. № 658 «С»; наказ від 05.06.20 р. № 753 «С», в режимі он-лайн). Сертифікати

23. Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужби (01.06.-12.06. 2020 р., наказ від 01.06.2020 р. № 659 "С", в режимі он-лайн). Стаття.    Свідоцтва
 
24. Підвищення кваліфікації спеціалістів відділів прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків, головних управлінь Держпродспоживслужби в областях України (09.06.-19.06.20 р.,
наказ 
від 09.06.20 р. №774 "С", наказ від 19.06.20 р. №835 "С", в режимі он-лайн). СтаттяСвідоцтва
 
25. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів Держпродспоживслужби і регіональної служби ДВСКН на державному кордоні та транспорті (13.06.-20.06 2020 р., в режимі он-лайн).
 
26. Підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини на базі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» (07.07.-18.07.2020 р., наказ від 07.07.20 р. №896 "С"). Свідоцтва
 
27. Стажування на кафедрах Національного університету біоресурсів і природокористування України фахівців/спеціалістів (ветлікарів, агрономів, дорадників, викладачів) з травня 2020 р. – липень 2020 р. (накази, свідоцтва, сертифікати).
 
28. Підвищення кваліфікації фахівців ТОВ «Плюс Дезінфекція», «ТОВ «Дезінфекція ПЛЮС», «ІНСАН ЛТД» (01.07.-03.07.2020 р., наказ від 01.07.20 р. № 870 «С»). Свідоцтва
 
29. Підвищення кваліфікації начальників, заступників начальників управлінь, начальників відділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (06.07-17.07.20 р., накази від 06.07.20 р. № 893 «С», від 17.07.20 р.
 
30. Підвищення кваліфікації фахівців ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (06.07-17.07.20 р., накази від 06.07.20 р. № 892 «С», від 17.07.20 р.
 № 934 «С», додаток до наказу від 15.07.20 р. №919 "С"). Свідоцтва
 
31. Підвищення кваліфікації фахівців за навчально-тематичною програмою «Вебдизайн»(3.08-12.08.2020 р., наказ про зарахування від 03.08.2020 р. № 980 «С», наказ про відрахування від 14.08.2020 р. № 1032 «С»)Сертифікати
 
32. Підвищення кваліфікації спеціалістів відділів контролю за обігом засобів захисту рослин, головних управлінь Держпродспоживслужби в областях України (07.09. – 18.09.20 р., наказ про зарахування від 07.09.2020 р. № 1171 «С», наказ про відрахування від 18.09.2020 р. № 1220 «С»). Свідоцтва
 
33. Підвищення кваліфікації спеціалістів відділів фітосанітарного контролю на кордоні, головних управлінь Держпродспоживслужби в областях України (28.09 - 09.10.2020 р., наказ про зарахування від 28.09.2020 р. № 1307 «С», наказ про відрахування від 09.10.2020 р. № 1467 «С»). Свідоцтва
 
34. Підвищення кваліфікації з «Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності» науково-педагогічних працівників Поліського національного університету, Вінницького національного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії, Таврійського державного агротехнологічного університету, Херсонського державного аграрного університету (28.09-09.10.2020 р., наказ про зарахування від 28.09.2020 р. № 1304 «С», наказ про відрахування від 09.10.2020 р. № 1468 «С»). Свідоцтва
 
35. Підвищення кваліфікації фахівців на тему «Інноваційні технології бродильних виробництв (з напряму: майстер-пивовар)(28.09.-16.10.2020 р., наказ про зарахування від 28.09.2020 р. № 1305 «С», наказ про відрахування від 16.10.2020 р. № 1516 «С»).Свідоцтва
 
36. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників НУБіП України з ділової та професійної англійської мови (28.09- 18.12.2020 р., наказ про зарахування від 28.09.2020 р. № 1306 «С», наказ про відрахування від 18.12.2020 р. № 1964 «С»). Свідоцтва
 
37. Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів птахівничих господарств різних форм власності (12.10.-23.10.2020 р., наказ про зарахування від 12.10.2020 р. № 1471 «С» та додатку наказу від 21.10.2020 р. № 1534 «С», наказ про відрахування від 23.10.2020 р. № 1596 «С»). Свідоцтва
 
38. Підвищення кваліфікації начальників та методистів навчальних та навчально-методичних відділів ВП НУБіП України (12.10 - 19.10.2020 р. наказ про зарахування від 12.10.2020 р. № 1469 «С», наказ про відрахування від 23.10.2020 р. № 1520 «С»). Сертифікати
 
39. Підвищення кваліфікації головних спеціалістів відділів Державної служби У країни з питань геодезії, картографії та кадастру (12.10 - 23.10.2020 р., наказ про зарахування від 12.10. 2020 р. № 1470 «С», наказ про відрахування від 23.10.2020 р. № 1599 «С»). Свідоцтва
 
40. Підвищення кваліфікації начальників відділів, заступників, головних спеціалістів Державного агентства рибного господарства України та його територіальних органів (26.10 - 6.11. 2020 р., наказ про зарахування від 26.10. 2020 р. № 1601 «С», наказ про відрахування від 06.11.2020 р. № 1716 «С»). Свідоцтва 
 
41. Підвищення кваліфікації апарату Держпродспоживслужби, начальників і заступників головних управлінь Держпродспоживслужби в області, керівників і спеціалістів підрозділів з питань безпечності харчових продуктів
(21.09 - 2.10.2020 р ., наказ про зарахування від 21.09.20 р. №1231 «С», додаток до наказу від 21.09.20 р. №1231 «С»). Свідоцтва
42. Підвищення кваліфікації апарату Держпродспоживслужби, начальників і заступників головних управлінь Держпродспоживслужби в області, керівників і спеціалістів підрозділів з питань безпечності харчових продуктів
(5.10. -16.10. 2020р., наказ про зарахування від 05.10.2020 р. № 1389 "С").
 
43. Підвищення кваліфікації біохіміків з фізико-хімічних та біохімічних досліджень (керівників та фахівців підрозділів), хіміків-токсикологів (керівників та фахівців підрозділів) (19.10. до 30.10. 2020р. наказ про зарахування від 19.10 2020 р. № 1518 «С»).
 
44. Стажування фахівців у Навчально-науковому інституті неперервної освіти і туризму (вересень-грудень 2020 р.).
 
45.Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників аграрних ЗВО та науково-дослідних установ НААН України (26.10 по 6.11.2020 р., наказ про зарахування від 20.10.21 р. №1602 «С», наказ про відрахування від 06.11.2021 р. № 1717 «С»). Свідоцтва
 
46.Підвищення кваліфікації заступників начальників відділу, завідувачів сектору, провідних спеціалістів, спеціалістів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (09.11. - 20.11.2020 р ., наказ про зарахування від 09.11.20 р. №1732 «С», наказ про відрахування від 20.11.20 р. № 1717 «С»). Свідоцтва
 
47. Підвищення кваліфікації головних державних інспекторів, старших державних інспекторів, провідних державних інспекторів Державного агентства рибного господарства України та його територіальних органів (23.11.20 р. - 04.12. 20 р., наказ про зарахування від 23.11.20 р. № 1841 «С», додаток до наказу № 1841 «С», наказ про відрахування від 04.12.20 р.). Свідоцтва
 
48. Підвищення кваліфікації дорадників та експертів дорадників (30.11.20 р.- 11.12.20 р., наказ про зарахування від 30.11.20 р. №1888«С», наказ про відрахування від 11.12.20 р.). Свідоцтва
49. Підвищення кваліфікації з «Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності» педагогічних працівників коледжів Вінницької області (7.12.20- 11.12.20 р., наказ про зарахування від 07.12.11.20 р. № 1919 «С», наказ про відрахування від 11.12.20 р. №1945 «С»). Сертифікати
 
50. Підвищення кваліфікації науковопедагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти за програмою «Інформаційно-комунікаційні технології дистанційної освіти» (( 19.10. 20 р. - 30.10.2020 р., наказ про зарахування від 19.10.20 р. № 1517 «С», наказ про відрахування від 30.10.20 р. №1651 «С»). Сертифікати
 
51.Підвищення кваліфікації фахівців на тему: «Педагогічні та психологічні засади підготовки тренерів, керівників гуртків з шахів в умовах сьогодення»(30.11.20 - 11.12.2020 р, наказ про зарахування від 30.11.20 р. №1887 «С», додаток до наказу №1887 «С», наказ про відрахування від 11.12.20 р. № 1947 «С»). Свідоцтва
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook