Гурток "КІБЕРТОНУС"

 

2023/2024 навчальний рік

 

Керівник гуртка: к. е.н., доцент Наконечна Катерина Віталіївна

[email protected]

Староста гуртка Лісучевський Олександр

[email protected]

 

Загальна інформація

 

Члени наукового гуртка

 

Відзнаки

 

План роботи

 

Річний звіт

Презентацію про роботу гуртка в 2023/2024

 

Стратегія розвитку наукового гуртка 

 

Події:

 

2023/2024 навчальний рік 

 

 

2022/2023 навчальний рік

 

Цифрова економіка: інструменти, моделі та методи – студенти, аспіранти та молоді вчені активно долучилися до XIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА»

Постерна сесія магістрів 2 р.н. факультету інформаційних технологій відбулася у рамках ХІV Міжнародної конференції «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта»

Гурток Кібертонус – переможець на «Фестивалі студентської науки – 2023».

Економетричний аналіз соціально-економічних процесів: презентація студентських робіт

Підвищення фінансової грамотності аграрних радників стимулюватиме залучення інвестицій

Лекція із земельних питань про досвід ЄС у сфері управління землями й розвитку ринку землі

Знайомство з системами збору аналітики для вебсайтів - Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console

Лекція з представником практики з дисципліни “Економетрика” для студентів 2 курсу спеціальності 051 “Економіка”Підхід до сплати мінімального податкового зобов’язання фермерськими господарствами потребує перегляду

Конкурс студентських наукових робіт з Економічної кібернетики

Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики 2023 року за спеціальністю 051 "Економіка"

Онлайн лекція за темою: «Програмне забезпечення:спеціалізовані онлайн-сервіси, які використовуються в агро.

Комплекс рішень від бренду Pix4D».

Цифрова економіка: інструменти, моделі та методи Щорічні постери гуртківців за актуальними проблемами цифрової економіки

Засідання секції «Моделі, методи та інформаційні технології в економіці»

Попередній захист магістерських робіт

Захист магістерських кваліфікаційних робіт ОПП «Економічна кібернетика»

Студенти 2 курсу освітніх програм “Цифрова економіка” та “Економічна кібернетика” представили результати своїх наукових досліджень в рамках виконання курсових робіт

 

2021/2022 навчальний рік

Керівник гуртка: професор Жерліцин Д.М.

Звіт гуртка 2021/2022

Засідання дискусійного клубу «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів"

 ХІ «Фестиваль студентської науки - 2022»

 Перший етап Всеукраїнської олімпіади «Економічна кібернетика»

Засідання гуртка «Кібертонус» - Програмні інструменти сучасного економіста

Засідання дискусійного клубу "Економетричний аналіз та моделювання соціально-економічних процесів" 2021

Перший етап конкурсу студентських наукових робіт для членів студентського наукового гуртка «Кібертонус»

Захист магістерських наукових проєктів 

XII Міжнародної науково-практичної конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта»

План роботи наукового студентського гуртка Кібертонус на 2021/2022 навчальний рік

 

2020/2021 навчальний рік


Звіт про діяльність студентського наукового гуртка «Кібертонус» за 2 семестр 2020/2021 навчального року

Підсумкове випробування гуртківців у 2021/2022 навчальному році

"Кібертонус" презентує результати наукових досліджень на перших весняних засіданнях 2021 року
 

Звіт про діяльність студентського наукового гуртка «Кібертонус» за 1 семестр 2020/2021 навчального року

 

План роботи наукового студентського гуртка Кібертонус на 2020/2021 навчальний рік

 

2019/2020 навчальний рік

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики за 2019/2020 навчальний рік

Презентація роботи студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики за 2019/2020 навчальний рік

 

2018/2019 навчальний рік

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики за 2018/2019 навчальний рік

Презентація роботи студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики за 2018/2019 навчальний рік

 

2017/2018 навчальний рік

 

Презентація роботи студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики за 2017/2018 навчальний рік

  

Звіт про роботу студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики за 2017/2018 навчальний рік

 
Назва гуртка «Кібертонус»
Звітний період 2017-2018 навчальний рік
Наукова спрямованість гуртка Економіко-математичне моделювання процесів народного господарства
Заходи проведені гуртком
Проводились дослідження економічних процесів різних галузей народного господарства; результати досліджень доповідались на засіданнях гуртка; проводились обговорення результатів досліджень; приймали участь у наукових конференціях, що проводились у НУБіПУ та інших вузах України.
Кількість членів гуртка 35
Кількість студентів, залучених до роботи гуртка (не членів гуртка) -
Досягнуті результати роботи гуртка:
І) VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», 14-15 листопада 2017 р., НУБіП України
1. Мудрук Т.Г. Управління кредитним ризиком з використанням скорингових моделей
2. Юзефович М.В. Моделювання діяльності агроромислових підприємств за використанням панельної регресії
3. Большак В. О. Переваги та недоліки у використанні мови програмування R у статистичному аналізі.
4. Харченко О.С. Аналіз показників діяльності компаній страхування життя в україні
5. Бондар А.В. Розумний дім - шлях до економії та енергозбереження
6. Довгалюк Л.Л. Дocлiджeння eкoнoмiчнoгo рocту з викoриcтaнням мoдeлi Сoлoу
Науковий керівник Негрей М.В.
7. А.Марчак Напрями застосування ABC та XYZ аналізів у процесі формування товарного асортименту молочної продукції
 8. Д. Гальчус  Графоаналітична модель потенціалу підприємства
9. Захарчук Ю. Застосування математичного програмування для вирішення економічних завдань
Науковий керівник Галаєва Л.В.
10. Штанько І., Клименко Н. Аналіз ринку хмелю в Україні
Науковий керівник Клименко Н.А.
11. Козирєв В.В., Інформаційні технології в управлінні аграрним сектором економіки (н.к. Рогоза Н.А.)
ІІ) VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року, м. Львів
1. Мудрук Т.Г. Кредитний скоринг як метод управління кредитним ризиком в мікрофінансових організаціях
2. Довгалюк Л.Л. Сучасний стан та основні напрямки підвищення рівня життя населення
Науковий керівник Негрей М.В.
3. Кучебо О.С. Аналіз політики інфляційного таргетування в Україні
ІІІ) V Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2017", НУБІП України
1. Клименко Є., Штанько В. Імітаційне моделювання ринку яєць
2. Кириленко О. Статистичний аналіз виробництва молока
3. Стеценко Ю. Поведінкові стратегії інвестора на фондовому ринку
ІV) VІІІ Міжнародна науково-практична конференція Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні 2017», 22-23 червня 2017 р., НУБіП України
1. Кучерява О.В. Оцінювання ефективності аграрних виробників методом DEA
2. Довгалюк Л. Л. Оцінювання рівня добробуту домогосподарств
 
- кількість студентів-учасників гуртка у виставках, форумах, фестивалях (зазначити назву доповіді, П.І.П. учасника, вказати кількість нагород, грамот, дипломів переможців);
- кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (зазначити назву роботи, П.І.П. автора, вказати кількість призерів, медалей, грамот, дипломів);
Ворона Богдан та Поліщук Вікторія приймали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика», що відбулася у м. Львів 20-21 квітня;
Кучерява Олена призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економічна кібернетика» Робота «Моделювання ефективності підприємств агропромислового комплексу» (керівник - доцент кафедри економічної кібернетики Негрей М.В.)https://nubip.edu.ua/node/21224
Діяльність гуртка висвітлюється на сайті університету (web-сторінка гуртка
https://nubip.edu.ua/node/27017).

Звіт про роботу студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики за 2016/2017 навчальний рік

 

Назва гуртка «Кібертонус»
Звітний період 2016-2017 навчальний рік
Наукова спрямованість гуртка Економіко-математичне моделювання процесів народного господарства
Заходи проведені гуртком
Проводились дослідження  економічних процесів різних галузей народного господарства; результати досліджень доповідались на засіданнях гуртка; проводились обговорення результатів досліджень; приймали участь у наукових  конференціях, що проводились у НУБіПУ та інших вузах України.

Кількість членів гуртка 35
Досягнуті результати роботи гуртка:
І) Перша національна  науково-методична конференція"Гідроенергетика України з позицій функції суспільного добробуту"(30.09.16- 01.1016 р. м. КНЕУ, м.Київ)
"Ризики подальшого використання каскаду Дніпровських ГЕС",Скрипник А.В.,  Голячук О.С.;
ІІ) І Міжнародна науково-практична конференція "Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство,економіка,адміністрування"21-22 квітня 2016р.м.Рівне "Ризики подальшого використання кскаду Дніпровських ГЕС", Скрипник А.В.,  Голячук О.С.;
ІІІ) XXXVIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку, том.1, Чернівці, 15-16 ,2016
 Сабіщенко О.В. (кер. Шульга Н.Г.) "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку», том.1, Чернівці, 15-16 ,2016
IV) IV Міжнародна науково-практична конференція Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 23 - 24 червня 2016р. Київ, НУБіП України
1)."Світові показники ефективності виробництва гідроелектроенергії" Скрипник А.В., Голячук О.;
2)."Перспективи та ризики змін оподаткування аграрного сектору" Скрипник А.В., Юрчук І.;
3). "Перспективи створення світового ринку газу", Намясенко Ю.О. Скрипник А.В.;
4). "Прогноз середніх реалізаційних цін на молоко в Україні.", Галаєва Л.В., Марчак А.;
5). "Моделювання логістичних процесів", Шульга Н.Г., Столярчук О.

VI) VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта» -  17-18.11.2016:
http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/vii/schedConf/presentations
1). Диференціація доходів населення.Тарасенко В., Скрипник А.
2). "Моделювання ринку зерна в умовах ризику", Деркач А. , Галаєва Л.В.
3). "Прогнозування ринку плодів та ягід", Голубчук В., Галаєва Л.В.
4). "Графоаналітична модель потенціалу підприємства", Гальчус Д. , Галаєва Л.В. 4. Марчак А. , Галаєва Л.В.тема "ПРОГНОЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ"
5). "Потенціал виробництва біогазу в Україні", Гончаренко І. Галаєва Л.В.
6). "Оптимізація структури виробництва аграрного підприємства", Древуш В. , Галаєва Л.В.;
7). «Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні» Свинчук Л.С. (кер. Шульга Н.Г.)
8) «Виробництво м'ясопродуктів в Україні», Чичикало Я.М. (кер. Шульга Н.Г.)
9) "Організація агроекосистеми",   Кублій Є.В. (кер. Шульга Н.Г.);
10). «Аналіз стану банківського сектору України». О. Кучебо, М.В. Негрей
- кількість статей, опублікованих членами гуртка (зазначити назву, П.І.П. автора і т.д.);
- кількість статей членів гуртка, опублікованих у фахових виданнях, у т.ч. у співавторстві з керівником гуртка (зазначити назву, П.І.П. автора і т.д.);
- кількість патентів на корисну модель або винахід, отриманих членами гуртка (зазначити назву, П.І.П. автора і т.д.);
- виступів студентів-учасників гуртка в семінарах, конференціях, тощо (зазначити назву доповіді, П.І.П. учасника і т.д.);
І) VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», 17-18.11.2016р.
1) «Аналіз стану банківського сектору України». О. Кучебо, М.В. Негрей - доповідь ;
2). "Моделювання логістичних процесів", Шульга Н.Г., Столярчук О.- доповідь;
3). Agriholdings in Ukraine currently. О.Кучерява, М. В. Негрей – доповідь;
4). The influence of agricultural holdings on the market of agriculture in Ukraine
М.В. Юзефович, М.В. Негрей;
5) Сабіщенко О.В. Деякі аспекти моделювання  економічної безпеки банку. Керівник  Клименко Н.А.
 
  http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/vii/schedConf/presentations
ІІ) XXXVIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку», Чернівці, 15-16 ,2016
 Сабіщенко О.В. (кер. Шульга Н.Г.)- доповідь.

 

- кількість студентів-учасників гуртка у виставках, форумах, фестивалях (зазначити назву доповіді, П.І.П. учасника, вказати кількість нагород, грамот, дипломів переможців);
- кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (зазначити назву роботи, П.І.П. автора, вказати кількість призерів, медалей, грамот, дипломів);
Якубчук Катерина та Нам’ясенко Юрій приймали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика», що відбулася у м. Львів 20-21 квітня;

Катерина Якубчук посіла ІІІ місце https://nubip.edu.ua/node/22130
Мудрук Тетяна отримала диплом ІІІ ступеня у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Математичні методи, моделі в економіці» (Науковий керівник Негрей М.В.

https://nubip.edu.ua/node/21224
Перемога у  постерному науковому конкурсі   (на базі Вроцлавського природничого університету в рамках  Міжнародної конференції "Електронна освіта у природничих університетах " ) на тему «Онлайн комунікації»  Клименко Євген (науковий керівник Клименко Н.А.) студент 3 курсу ф-ту інформаційних технологій (http://deeu.up.wroc.pl/deeu2016/pl/node/11 )  Диплом за 1 місце.
Голячук О.  і Довгалюк Л. приймали участь у ІІІ міжнародної конференції ”Цифрова освіта в природничих університетах".  Вроцлавський природничий університет, 25 жовтня 2016 р.

  

  Кафедра економічної кібернетики приділяє значну увагу розвитку наукової діяльності студентів. Щорічно працює секція «Моделювання економіки» під час проведення студентської міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: техніка, економіка, освіта». Студенти факультету досягли значних успіхів в Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робот, які проводяться в місті Київ, Запоріжжя. Призові місця зайняли:2015 р. – Голячук О., Оборська І., 2016 р. – Мудрук Т., Кириленко О.

Знайомство студентів з науковою тематикою починається з студентського науково-дослідного гуртка «Кібертонус» та з ряду кафедральних дисциплін (економіко-математичне моделювання, економетрика, економічний ризик). Студенти, які активно займаються вирішенням актуальних задач,  до закінчення навчання мають публікації, як в провідних українських фахових виданнях, так і в індексованих зарубіжних англомовних виданнях. В повній мірі накопичений за роки навчання,  креативний потенціал студента  реалізується при написанні магістерських та бакалаврських робіт.  Аграрна тематика, як традиційна для нашого університету, звичайно, займає переважні позиції  серед тематик науково-дослідних робіт. Значна увага приділяється оптимізаційним методам аналізу виробничої діяльності аграрного бізнесу від сільських домогосподарств до аграрних холдингів. Розглядаються актуальні питання аналізу ризиків аграрного виробництва  в умовах неповного переходу до ринкових відносин. Однак тематика робіт, що обирається студентами, значно ширша, ніж аграрна тематика. Ефективність діяльності аграрного сектору суттєво залежить від інституціональних факторів, до яких, в перчу чергу, слід віднести систему державної  підтримки аграрного сектору та оподаткування аграрного бізнесу. Крім того, проблема  ефективності використання біоресурсів,  яка закладена в назві та головних задачах нашого університету, має на увазі широкий еколого-економічний підхід до задач ефективного розвитку аграрного бізнесу. Тому в наукових роботах розглядають  питання достатньо віддалені від аграрного виробництва. Наприклад, ризики подальшого використання каскаду дніпровських водосховищ (Голячук .О), або оптимізація суспільної корисності вищої освіти в Україні  (Оборська І). 

 

 

Тематика науково - дослідних робіт студентів

Моделювання ігрового бізнесу  як важливого джерела доходу до держбюджету

Моделювання впливу схильності населення до ризику на показники економічного розвитку

Моделювання споживчого попиту домогосподарств

Методи та інформаційні технології прогнозування розвитку підприємства із заданими параметрами

Розробка аналітичних модулів в конфігурації системи 1С: Підприємство

Ігрове моделювання поведінки суб’єктів економічного середовища

Моделювання виробництва молока в Україні

Моделювання рівня життя населення

Моделювання кредитного ризик-менеджменту

Моделювання економічних процесів з урахуванням надійності

Моделі планування господарської діяльності торгівельного підприємства по перевезенню

Моделювання диференціації населення за рівнем доходу

Моделювання діяльності страхового бізнесу

Моделювання виробництва тваринницької продукції в Україні

Моделювання виробництва технічних культур в Україні

Економетричний аналіз ринку плодів і ягід

   

 

 Науковий студентський гурток кафедри економічної кібернетики існує із 1968 року, з моменту заснування кафедри в Українській сільськогосподарській академії.

Набув популярності серед студентів напрямку підготовки "Економічна кібернетика".

З часу заснування гуртка його незмінним керівником до зими 2013 року була доцент Глаголєва Інда Ізмайлівна. З весни 2013 р. керівник гуртка ст.викл. Шульга Н.Г.

Засідання проводяться один раз на місяць,

Заслуховуються доповіді та проходить їх обговорення.

Учасники гуртка приймають участь у конференціях та олімпіадах.

Щороку кількість постійних гуртківців складає близько 30 студентів.

Студенти самостійно обирають теми наукових робіт і працюють над ними під керівництвом викладачів кафедри (вивчають літературу за обраною темою, готують реферати та доповіді).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підведення підсумків конкурсу «Як заробити мільйон»

Конкурс на найкращий науковий проект «Як заробити мільйон», що був оголошений на кафедрі економічної кібернетики, прийшов до свого вінця.

7 квітня в ауд.233 корп.15 на засіданні наукового гуртка «Кібертонус» було заслухано бізнес-проекти студентів. До уваги присутніх  представлено чотири проекти:

1. «Теплиця» (Ю. Намясенко)

2. «Мобільне кафе» (К.Нестеренко)

3. «Плантація горіхів» (Д.Смішко)

4. «Піцерія» (І.Колодіна)

В якості журі виступали, як викладачі кафедри економічної кібернетики (доц. Галаєва Л.В., проф. Скрипник А.В.,ст.викл. Шульга Н.Г.), так і присутні студенти в кількості 12 осіб ( бали, що подані студентами, враховувались з коефіцієнтом 1/3, щоб врівноважити вплив оцінок викладачів і студентів).

Чотири студенти-журі чи то дійсно були в захопленні від почутого і побаченого чи то підійшли безвідповідально до оцінювання своїх товаришів, поставивши всім однакові оцінки - найвищий бал 10.

При підведенні результатів враховувалась оригінальність ідеї, економічне обґрунтування бізнес-проекту, вміння застосовувати знання, набуті студентами в процесі навчання, на практиці.

В результаті підрахунків, студенти отримали наступні бали:

1 місце(38 балів)  -  Ю. Намясенко

2,3 місце (29 балів) – К.Нестеренко, Д. Смішко

І.Колодіна отримала 24 бали.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook