Ph.D. Аспіранти КНР – в центрі уваги відділу аспірантури

29 жовтня 2023 року
  В університеті активно продовжується реалізація освітньої складової для іноземних аспірантів, в тому числі для здобувачів з Китайської Народної Республіки. На сьогодні в аспірантурі НУБіП України навчаються 46 іноземців, з них 40 здобувачів з КНР вступили у листопаді 2022 року та 2 – у травні 2023 року. Найбільше іноземних здобувачів ступеня Ph.D., а саме 27 осіб, навчається за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки», також за ОНП «Інформаційні технології», ОНП «Харчові технології», ОНП «Менеджмент», ОНП «Маркетинг», ОНП «Право» та ін.

  У світлі розширення міжнародних освітніх можливостей, важливим аспектом успішної реалізації освітньої складової для аспірантів є ефективна співпраця з центрами, які координують їхнє навчання. Більше 70% іноземних аспірантів в університеті координуються центром міжнародних культурних обмінів RICEN. Саме тому впродовж останніх тижнів проходили робочі зустрічі з керівником RICEN Кевіном Лю. Під час даних зустрічей були проаналізовано питання організації навчання, інформаційної підтримки здобувачів аспірантури та можливості для їхнього академічного розвитку. Також однією з основних тем обговорення була важливість активної комунікації іноземних аспірантів з їхніми науковими керівниками, адже ефективний обмін інформацією та спілкування є вирішальними для успішного навчання та проведення наукових досліджень. Було наголошено на необхідності організації очних зустрічей наукових керівників зі здобувачами, що допомогло б у створенні стійких наукових взаємин і підтримки наукового доробку. Керівником центру міжнародних культурних обмінів RICEN було запропоновано кілька шляхів реалізації даного проекту: або направити наукових керівників НУБіП до Польщі та організувати там зустріч з китайськими аспірантами, або відрядити наступного року китайських аспірантів до Києва.

  Актуальним завданням для відділу аспірантури також залишається постійна комунікація із кожним іноземним здобувачем, а також їх своєчасне інформування про актуальний розклад занять та будь-які зміни, що можуть виникнути в процесі навчання. Дистанційне підключення здобувачів до електронної платформи Університету Еlearn – основний інструмент широких можливостей навчання при виникненні мовного бар’єру та забезпечує доступ до освітніх ресурсів у будь-який час і в будь-якому місці.
  Відділом аспірантури продовжується активна комунікація з аспірантами з Китаю, спрямована на забезпечення їхнього успішного навчання та кращої адаптації в українському навчальному середовищі. Провідний фахівець відділу Тимофій Корнійчук у режимі 24/7 надає аспірантам необхідну інформацію, консультації та підтримку на різних етапах їхнього навчання. Також спільно були розроблені опитувальники, які використовуються для збору фідбеку від наукових керівників іноземних аспірантів та самих аспірантів з Китаю. Ця інформація допоможе визначити потреби аспірантів та покращити їх освітній процес.

  На сьогодні за сприяння ННЦ міжнародної діяльності та підтримки відділу аспірантури всі іноземні аспіранти як першого, так і другого року навчання продовжують вивчати іноземну мову за фаховим спрямуванням (українську).
  Здобувачі першого року навчання, корті вступили у травні поточного року вивчають дисципліни «Філософію науки» та «Педагогіку та управління закладами вищої освіти». В аспірантів другого року навчання розпочалися заняття з фахом (реалізація обов’язкової компоненти та вибіркових дисциплін). Ті іноземні аспіранти, котрі навчаються за ОНП «Освітні, педагогічні науки» вивчають дисципліни «Ціннісний світогляд і сталий розвиток», «Культурологічний підхід в аграрній освіті» та «Моделювання професійної діяльності фахівця»; за ОНП «Маркетинг» – «Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції» та «Інноваційний маркетинг»; за ОНП «Менеджмент» – «Методологія наукового дослідження та інтелектуальна власність», «Мікроекономіка та макроекономіка 2», «Прийняття управлінських стратегічних рішень»; за ОНП «Інформаційні технології» – «Формальні методи розробки програмних систем», «Алгоритми та методи обробки великих масивів», «Методи та алгоритми штучного інтелекту та їх застосування в інформаційних технологіях»; за ОНП «Харчові технології» – «Інноваційні технології у харчовій промисловості»; за ОНП «Право» – «Сучасна компаративістика».

  Реалізація освітньої складової для китайських аспірантів є важливим кроком у розвитку міжнародної співпраці НУБіП та сприяє обміну знань та культурному розширення університетського середовища. Професіоналізм науково-педагогічних працівників НУБіП у поєднанні наполегливою працею колективів ННЦ міжнародної діяльності та відділу аспірантури є важливими не лише у реалізації освітньої складової для іноземних аспірантів, а й свідчать про прагнення університету і надалі надавати якісну освіту та постійно вдосконалювати цей процес, продовжити інтеграцію у світову освітню та наукову спільноту.

  Впевнені, що результати співробітництва сприятимуть збагаченню наукового середовища університету та збільшенню рівня академічної взаємодії між здобувачами та НПП НУБіП. Бажаємо нашим іноземним аспірантам та їх науковим керівникам якісних результатів наукових досліджень.

Віталій Вакуленко,
завідувач відділу аспірантури

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook