Навчальна практика з геодезії – необхідна складова підготовки студентів спеціальності «Садово-паркове господарство»

6 липня 2021, 9:00
     Минулого тижня завершилася навчальна практика з геодезії у студентів спеціальності “Садово-паркове господарство”. В першу чергу, практична підготовка цінна тим, що здобувачі освіти закріплюють теоретичні знання, здобуті під час аудиторного і дистанційного навчання, адже карантинні заходи вносили корективи у звичний плин освітнього процесу. По-друге, під час навчальної практики вони систематизують і поглиблюють знання теоретичного матеріалу, освоюють навики виконання геодезичних робіт у сфері садово-паркового господарства та використанням сучасних геодезичних приладів, набувають практичних навичок виконання геодезичних вимірювань, їх камерального опрацювання, виконання графічних побудов та оформлення планово-картографічних матеріалів.

     Практика була проведена на території Національного природного парку “Голосіївський” у межах м. Київ. Роботи, які виконувалися студентами, поділялися на два етапи: польові і камеральні. Цим етапам передували підготовчі роботи у процесі яких студенти досліджували і перевіряли геодезичні інструменти, прилади та обладнання. При проведенні польових робіт з теодолітного знімання, здобувачі знайомляться з полігонами, намічають кути повороту для знімання горизонтальних кутів, провішують і вимірюють лінії, внутрішні кути, знімають внутрішню ситуацію і визначають кутову нев’язку. При проведенні нівелювання розбивають пікетаж і визначають перевищення точок, а також висотну нев’язку. Під час камеральних робіт студенти виконують обчислювальне опрацювання польових матеріалів і на їх підставі виготовляють графічні документи: планшет (за результатами теодолітного знімання), поздовжній профіль траси (за результатами робіт з нівелювання).
     Практика проводилася побригадно по 6-7 осіб, що дало можливість студентам виявити свою здатність працювати у команді та виконувати різні види робіт як під час польової, так і під час камеральної її частини. Водночас, кожен із студентів отримав навички безпосередньої роботи з приладами, опрацювання отриманих результатів, а підсумком практики є, як завжди, захист звіту за отриманими матеріалами, а також демонстрування отриманих навичок роботи з приладами та умінь опрацьовувати й узагальнювати отримані дані.

  

     Майбутні фахівці з садово-паркового господарства у своїй роботі будуть застосовувати вивчені упродовж практики види знімань та використовувати планово-картографічні матеріали, які були створені бригадами на територію об’єкта практики, для вирішення завдань ландшафтного дизайну та планування розміщення об’єктів на території, у тому числі із врахуванням орієнтування і конфігурації ділянки та її рельєфу.
     Практично всі студенти сумлінно відвідували практику і виконували поставлені задачі, проте найбільше зацікавлення проявили такі студенти, як Юлія Городько, Марина Єленець, Антон Криворучко, Ксенія Бабич, Олександра Заболотна та інші.

     Під час проходження практики під керівництвом доцента кафедри геодезії та картографії В’ячеслава Богданця студенти здобули навички польових геодезичних робіт і подальшого камерального опрацювання власних результатів і виготовлення графічних матеріалів за даними теодолітного знімання полігону та за даними технічного нівелювання. Такі навички є необхідними для роботи за обраним фахом і в подальшому навчанні формують необхідні компетенції майбутнього бакалавра.

Іван Ковальчук,
завідувач кафедри геодезії та картографії

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook