Майбутні екологи приступили до навчальної практики в Боярській лісодослідній станції

24 червня 2021 року
     Пошук найбільш оптимальних шляхів та засобів підготовки висококваліфікованих фахівців будь-якої галузі – одне з головних завдань сучасної системи освіти. Саме тому на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології навчальний рік закінчується проходженням навчальних та навчально-виробничих практик.
 
     Викладачі кафедр, що забезпечують підготовку студентів спеціальності 101 «Екологія» направляють зусилля молоді на один із видів їхнього креативного розвитку – формування вмінь та навичок творчої діяльності.
     Особливістю цього року було те, що навчальні практики з дисципліни «Загальна екологія» (кафедра загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності) та «Ландшафтна екологія» (кафедра екології агросфери та екологічного контролю) згідно наказів № 817 «С» та №814 «С» від 02.06. 2021р. проходили одночасно в Боярській лісовій дослідній станції ВП НУБіП України.
     Керівником практики від кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності вже не перший рік було призначено доцентку кафедри, кандидатку біологічних наук Соломенко Людмилу Іванівну та від кафедри екології агросфери та екологічного контролю старшу викладачку, кандидатку сільськогосподарських наук Сербенюк Ганну Анатоліївну.
     Як правило, керівник визначає об’єкти та робочі місця для студентів відповідно до програми практики та можливостей лабораторії кафедри, видає індивідуальні завдання, консультує студентів та контролює дотримання студентами трудової дисципліни, правил охорони праці та техніки безпеки, забезпечує необхідними матеріалами та інструментами, консультує під час виконання завдань, провіряє звіти з практики та надає відгуки про роботу студентів на практиці. Координатори підгруп здійснюють зв’язок студентів-практикантів з керівником та проводять всі організаційні заходи протягом практики.
     Перший день практики для студентів почався з проведення інструктажу по техніці безпеки в стінах університету. На місці проведення практики студентів зустрів інженер по охороні праці Боярської лісової дослідної станції ВП НУБіП України Семенюк Максим Андрійович, який розповів про особливості поведінки в лісовій екосистемі та дотримання правил техніки безпеки в гуртожитку.
     Навчальна практика з дисципліни «Загальна екологія» для другокурсників спеціальності 101 «Екологія» є логічним завершенням цієї дисципліни і застосуванням здобутих теоретичних знань. Про результати практики студенти звітуються на підсумковій конференції після оформлення отриманих матеріалів у вигляді звітів. Кожна підгрупа презентує свої результати проведених досліджень.
 
     Практика з дисципліни «Загальна екологія» була проведена згідно Робочої програми (http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1749):
     Під час ландшафтно-екологічної навчальної практики студенти закріпили свої теоретичні знання з курсу дисципліни «Ландшафтна екологія», вивчаючи екологічний стан природних та антропогеннозмінених ландшафтів у польових умовах з метою дослідження та визначення його закономірностей і ступеню впливу на формування довкілля з різною ландшафтно-екологічною структурою.
     За природною зональністю територія ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» займає південну частину Полісся, на переході в Лісостеп. В геоморфологічному відношенні – вододіл річок Дніпро й Ірпінь, в зоні Київського Полісся. Лісові масиви станції мають площу 17 835 га та віднесені до особливо цінних насаджень і чотири адміністративні райони: Києво-Святошинського, Васильківського, Макарівського та Голосіївського м. Києва.
     Серед різноманітності екосистем, що зустрічалися студентам були лісові рівнинні ландшафти, болотні і лучні ландшафти, акваландшафти, на території яких студентами було проведено спостереження їх екологічного стану у сучасних умовах із використанням загальноприйнятих методик. Зокрема, оцінено кожний із типів ландшафтів, підраховано середні значення бальних оцінок та сформовано відповідні висновки.
     Перевагою проведення обох практик одночасно була можливість продемонструвати студентам міждисциплінарні зв’язки «Загальної екології» та «Ландшафтної екології»: видову, трофічну та просторову структури біоценозу на прикладі екосистеми лісу.
     Студенти отримали змогу ознайомитись з представниками ендемічної «Червонокнижної» флори, які перебувають на межі зникнення: лілія лісова (Lilium martagon), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), коручка морозниковидна (Epipactis helleborine (L.) Crantz), любка зеленоквіткова (Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb) та осока тонкокореневищна (Carex rhizina Blytt ex Lindbl). Основними причинами зникнення даних представників, насамперед, є антропогенні чинники – викошування, випасання худоби, неконтрольований їх збір.
    Під час проходження практики студенти відвідали орнітологічний заказник загальнодержавного значення “Жорнівський”. Територія заказника розміщується на терасі р. Ірпінь. Студенти дізналися, що рослинні угруповання, які переважають на території заказника – це високопродуктивні соснові насадження з домішкою дуба звичайного, вільхи чорної, берези бородовчастої. Особливу цінність становить унікальна колонія сірої чаплі (Ardea cinerea, занесеної до Червоної книги України. Спочатку студенти мали змогу розглянути колонію за допомогою камер спостереження, а потім вже побачили їх наживо.
     Чаплі гніздяться на вікових соснах, що переважають у деревостані.
  
     Розглянули рослини, що переважають на даній території. Високопродуктивні соснові насадження з домішкою дуба звичайного, вільхи чорної, берези бородовчастої. У підліску – ліщина, горобина, глід. Трав'яний покрив утворюють копитняк європейський, конвалія, дзвоники розлогі, фіалка лісова тощо. Багатий також тваринний світ.  
     Проте найбільше нашу увагу привернули житла бобрів, що знаходяться на території Дзвінківського лісового заказника загальнодержавного значення. Місцем їх проживання є територія болота, яке є прикладом утворення сукцесійних змін території. У міру заповнення болота опадами і детритом, а також подальшого заростання болотними рослинами, починає розвиватися ґрунт, який все більш наближається до звичайної суші, де з'являються чагарники, а потім ліси по торфовищах (ялина чорна або модрина), які в кінцевому рахунку заміщуються місцевими клімаксними видами − кленом або ялицею. Це типовий приклад сукцесії.
     Також студенти дізнались, що розглядати сукцесійні зміни можна і на висоті. Це можливо за допомогою квадрокоптеру. Аспірант кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Петро Дячук залюбки продемонстрував майбутнім екологам можливості безпілотного літального апарату в лісовій екосистемі. Студенти дізналися про широкі можливості квадрокоптера при проведенні таксації лісових насаджень, особливості використання безпілотних літальних апаратів (БЛА) при здійсненні екологічного моніторингу з метою екологічного контролю впливу господарських і промислових об'єктів на довкілля загалом, і на території природно-заповідного фонду зокрема.
     Екологи надзвичайно вдячні за сприяння та організаційну допомогу в проведенні навчальних практик з дисциплін «Загальна екологія» та «Ландшафтна екологія» на базі Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» адміністрації університету, директору ННІ лісового та садово-паркового господарства Петру Лакиді, завідувачу кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Андрію Білоусу, старшому викладачу цієї кафедри Олександру Лесніку та аспіранту Петру Дячуку.
     Окремо хочемо висловити подяку заступнику директора з наукової роботи ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» Олександру Мельнику за організацію хороших умов для проживання студентів та виконання завдань практики, за допомогу в організації поїздки до Жорнівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення та лісового заказника «Дзвінківський».
 
Людмила Соломенко,
доцент кафедри загальної екології,
радіобіології та безпеки життєдіяльності,
 Ганна Сербенюк,
ст. викл. кафедри екології

агросфери та екологічного контролю 


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook