Нові практики удосконалення освітніх програм від гуманітаріїв

9 квітня 2021 року
     8 квітня кафедра соціальної роботи та реабілітації провела засідання Ради стейкхолдерів, на якому були обговорені пропозиції щодо удосконалення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня «Соціальна робота»; другого (магістерського) рівня «Соціальна робота» та «Соціально-психологічна реабілітація» та освітньо-наукової програми «Професійна освіта».

     На засідання були запрошені як роботодавці, так і науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти і навіть їхні батьки. Слід зазначити, що проведена тиждень тому Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, студентів та учнівської молоді «Соціальні практики у фокусі соціальної роботи» дозволила значно розширити коло наших стейкхолдерів.
     Доктор педагогічних наук, професор кафедри Ніна Тверезовська представила нових членів Ради:

  • кандидата економічних наук, викладача-методиста, заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу Ірину Гуменюк;
  • завідувача з навчально-виробничої практики Державного вищого навчального закладу «Київський механіко-технологічний коледж» Тетяну Білу;
  • головного спеціаліста відділу освіти, здоров’я, культури та спорту Сєвєродонецької районної адміністрації Луганської області Валентину Шулік.

     У вітальному слові до членів Ради в.о. завідувача кафедри Ірина Сопівник зазначила, що сьогодні зусилля науковців кафедри і роботодавців-практиків у підготовці нового покоління соціальних працівників, вчителів-реабілітологів та науковців має об’єднувати триєдина мета – освіта, наука, практика. Трендом сучасної професійної освіти є орієнтація на ринок праці, врахування нових тенденцій при доборі змісту, форм і методів навчання. Тому кафедра соціальної роботи та реабілітації завжди рада творчому і продуктивному діалогу з роботодавцями та іншими освітніми закладами, будь то у формат таких протокольних зустрічей, чи формат наукових семінарів і конференцій.

     Ірина Віталіївна зазначила, що зустрічі стейкхолдерів передувала серйозна робота з вивчення думки здобувачів освіти, зокрема, було проведене широкоформатне опитування з вивчення їхньої думки щодо організації навчання за випусковими освітніми та освітньо-науковими програмами та обговорено пропозиції щодо їхнього удосконалення. Завідувачка кафедри зазначила, що орієнтуючись на якість програм, гаранти навіть вивчали думку батьків студентів. Особливо корисним було вивчити їхню точку зору, враховуючи реалії дистанційної освіти.
     Ірина Віталіївна запросила усіх учасників Ради стейколдерів висловити свою думку, аби досягти синергії у пошуку таких освітніх практик, які б сприяли якості підготовки майбутніх соціальних працівників та їхньої користі для клієнтів, суспільства і держави.
     В обговоренні освітньо-професійних програм з соціальної роботи та освітньо-наукової програми «Професійна освіта» взяв участь методист Київського міського Центру соціальних служб Леонід Крисов. Київський центр більше 15 років є партнером і провідною базою практик для студентів. Здобувачі вищої освіти особисто знають Леоніда Петровича не тільки по проходженню практик в Центрі, але й як практика. Адже Леонід Петрович є частим гостем заходів, які проводить університет. З відкритим серцем він радо працює із нашими здобувачами вищої освіти під час навчальних практик, різноманітних заходів, які проводяться Центром. Відмітивши в цілому високу якість розроблених гарантами програм та високу кваліфікацію кадрового науково-педагогічного складу кафедри, практик з величезним трудовим стажем, Леонід Петрович зробив детальний аналіз кожної з освітніх програм. Зокрема, надав конкретні пропозиції щодо уточнення цілей, програмних результатів навчання, загальних та спеціальних компетентностей; наголосив на необхідності розширення об’єктів вивчення, уточненні формулювань; акцентував увагу на диференціації специфіки та повноважень державних установ соціального спрямування та чіткій відповідності знань здобувачів Державному стандарту соціальних послуг.
     Леонід Крисов підкреслив важливість використання у практиці соціальної роботи нових комунікаційних технологій (скайп, зум тощо) і запропонував навіть увести новий навчальний курс такого спрямування «Дистанційна соціальна робота».

     Кандидат економічних наук, викладач-методист, заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу Ірина Гуменюк надала рекомендації щодо формування вибіркової компоненти програм, необхідності вивчення закордонного досвіду соціальної роботи та підкреслила нагальну потребу у збільшенні кількості годин на виробничу практику. Ірина Леонтіївна поділилась досвідом підготовки соціальних працівників в їхньому коледжі, де акцентована увага на інклюзивній освіті та «прив’язаності» тематики курсових робіт до реальної роботи студентів на базах практичної підготовки. Слід віддати належне працездатності і вмотивованості колективу цього коледжу, в якому з 71 викладача лише 9 поки що не мають наукового ступеня, а в амбіціозних планах колективу – реорганізація коледжу в інститут.
Пропозиції щодо удосконалення освітньо-професійних програм спеціальності «Соціальна робота» озвучила в.о. директора Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка Зоя Крамська.

     Випускники державного вищого навчального закладу «Київський механіко-технологічний коледж» не тільки знають про наш університет, а вже є його випускниками. Завідувач з навчально-виробничої практики зазначеного закладу Тетяна Біла підкреслила необхідність розвитку у майбутніх соціальних працівників вміння заспокоїти клієнта та рекомендувала збільшити практичну складову освітніх програм.

     Хто може краще оцінити програму, як не батьки? Адже вони радіють успіху своїх дітей, бажають їм найкращого. Тому до слова була запрошена мама нашої здобувачки вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, головний спеціаліст відділу освіти, здоров’я, культури та спорту Сєвєродонецької районної адміністрації Луганської області Валентина Шулік. Вона згадала ті часи, коли її донька вступала до НУБіП, про складнощі, які допомогли здолати науково-педагогічні працівники кафедри соціальної роботи. Подякувала за індивідуальний підхід до дітей і висловила захоплення тим фактом, що ректор університету Станіслав Ніколаєнко особисто вникав у долю кожного абітурієнта, приділяючи увагу внутрішньо переміщеним особам. А тепер їхній родині є чим пишатись. У ці хвилини, коли відбувалось засідання Ради стейкхолдерів, донька Валентини Василівни – Дар’я Шулік вперше представляла наш заклад у фіналі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти».

    До обговорення освітніх програм долучилась молода й енергійна випускниця нашого університету, а нині – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації Руслана Білик. Висловивши своє бачення розвитку освітніх компонентів програми, Руслана Миколаївна жартома і по-доброму позаздрила сучасному поколінню студентів, у якого, на відміну від випускників минулих років, з’явилась прекрасна можливість впливати на зміст програм, за якими вони навчаються.

     В обговоренні освітньо-наукової програми «Професійна освіта» взяв участь лідер і новатор усіх починань молоді, аспірант третього року навчання, голова ради аспірантів НУБіП України Сергій Михнюк. Він висловив побажання звернути увагу на індивідуальну освітню траєкторію кожного аспіранта, розширивши спектр вибіркових дисциплін, а також наголосив на необхідності створення в НУБіП комісії з етики наукових досліджень, яка надавала б свої рекомендації і спрощувала б оприлюднення результатів аспірантських досліджень у виданнях Scopus та Web of Science (WoS).
     Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, другого року навчання ОНП «Професійна освіта» Олександра Драчук зазначила високу якість програми та висловила пропозиції щодо удосконалення блоку вибіркових дисциплін.

     Завзята й амбітна молодь прагне до розквіту нашої держави, а закладається це прагнення викладачами університету. Власне бачення освітньої програми, за якою навчається, мала можливість здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, неодноразова переможниця різноманітних наукових конкурсів, староста групи Вікторія Мацола. Високо оцінивши демократичні традиції кафедри в обговоренні програм, коли студента реально на кожному кроці запитують, «так» чи «ні»; прагнення завідувача вивчити думку студентів шляхом опитування, Вікторія запропонувала запровадити онлайн лекції для магістрів першого року навчання, незалежно від наявності карантину. На її думку, це сприяло б кращому професійному становленню майбутніх магістрів.

     До слова також було запрошено здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу Олександра Алєксєєва. Він висловив побажання майбутніх бакалаврів соціальної роботи у збільшенні об’єму практичних навичок і практичного навчання. Зокрема, студенти мають бажання вивчати жестову мову, спілкуватися із практичним психологом, а також, зважаючи на актуальність екологічних навичок, співпрацювати з екологічними спілками та організаціями.

     Проведена зустріч дозволила вивчити думку всіх сторін, зацікавлених в якості майбутніх фахівців; підтримати гарні ініціативи та переконатись у здатності такого полілогу приносити корисні плоди та рухати освіту вперед.


Олена Варава,
старший викладач кафедри
соціальної роботи та реабілітації

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook