Навчально-методична рада університету розглянула Правила прийому у 2021 році та затвердила зміни у положеннях, які стосуються навчального процесу

18 грудня 2020 року
     Нараду традиційно розпочав проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша. Він поділився враженнями та зауваженнями, щодо попередніх результатів захистів магістерських робіт у 2020 році. По своїх підрозділах доповнили інформацію декани факультетів: Вадим Кондратюк (факультет тваринництва та водних біоресурсів), Анатолій Діброва (економічний факультет), Олена Ковальова (ННІ неперевної освіти та туризму), Олена Глазунова (факультет інформаційних технологій), Володимир Ружило (факультет конструювання і дизайну).

     Другим питанням порядку денного слухали Сергія Ковалевського про затвердження «Правил прийому у 2021 році». Він звернув увагу на графіки проведення вступної компанії та її особливості (докладно можна ознайомитись у презентації доповідача).

     Про забезпечення реалізації принципів академічної доброчесності в освітньому процесі НУБіП України та попередні висновки за рік доповіла директорка наукової бібліотеки університету Тетяна Кіщак.

     Наступне питання продовжило тему академічної доброчесності, а саме результати перевірки на плагіат магістерських робіт у 2020 році. Було представлено аналіз перевірок на плагіат магістерських робіт за останні два роки.

     Начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх представила на розгляд кандидатури студентів НУБіП України, які рекомендовані факультетами на іменні стипендії на 2020-2021 н.р., доповіла про внесення змін до «Положення про екзаменаційні комісії у НУБіП України», а заступник навчального відділу з питань магістерських програм Олена Колеснікова – «Положення про підготовку і захист магістерської роботи у НУБіП України», «Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України». Після обговорення, вирішили клопотати перед вченою радою університету про затвердження внесених змін.   

     Директорка ННІ непервної освіти і туризму винесла на розгляд проєкт Плану-графіку підвищення кваліфікації керівних працівників, фахівців агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти на 2021 рік за рахунок коштів Державного бюджету України.

     Про правила прийому на навчання для закладів фахової передвищої, вищої освіти у відокремлених підрозділах НУБіП України на 2021 рік доповів начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Василь Лопушняк. Також він виніс на розгляд та затвердження склад голів екзаменаційних комісій у всіх ВП НУБіП зі встановлення відповідності рівня підготовки кадрів до вимог освітньої, освітньо-професійної програм та присвоєння їм кваліфікації: магістр, бакалавр, молодший спеціаліст.


 

     Традиційно на завершення засідання розглянули навчальну літературу та винесли клопотання перед вченою радою про рекомендацію до друку у такій редакції:

Підручники:

  • підручник «Кліщі та нематоди» (частина 2) (автори – к.біол.н., доц. Бабич О.А., к.с.-г.н., доц. Бабич А.Г., д.біол.н., ст.наук.співр. Пасічник Л.П.);
  • підручник «Human Ecology» (англійською мовою «Екологія людини») (автори – к.с.-г.н., доц. Ракоїд О.О., к.біол.н., доц. Соломенко Л.І.).

Навчальні посібники:

  • навчальний посібник «Загальні технології харчових виробництв» (автори – к.т.н., доц. Савченко О.А., к.т.н., доц. Грек О.В., к.т.н. Тимчук А.В., к.т.н. Очколяс О.М.);
  • навчальний посібник «Корпоративне управління» (автори – д.е.н., проф. Горьовий В.П., к.е.н., доц. Біляк Ю.В.);
  • навчальний посібник «Проектування технологічних процесів у рослинництві» (автори – д.т.н., проф. Войтюк В.Д., проф. Михайлович Я.М., к.т.н., доц. Гречкосій В.Д., к.т.н., доц. Шатров Р.В., к.т.н., доц. Опалко В.Г., к.т.н., доц. Марченко В.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.І.);
  • навчальний посібник «Сільськогосподарська ентомологія» (автори – к.с.-г.н., доц. Кава Л.П., к.с.-г.н., доц. Лікар Я.О., к.с.-г.н., доц. Пасічник Л.П.);
  • навчальний посібник «Botany» (part.1) (англійською мовою «Ботаніка» част. 1) (автор – к.біол.н., доц. Тертишний А.П.);
  • навчальний посібник «Проектування та дизайн виробів з деревини» (частина 1) (автори – д.т.н., проф. Пінчевська О.О., к.т.н. Баранова О.С., к.т.н. Білецький М.О., к.т.н. Лакида Ю.П.);
  • навчальний посібник «Engineering infrastructure of the territories» (part.1) (автор – к.e.н., доц. Кустовська О.В.).


Дмитро Касаткін

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook