Майбутні фахівці з якості, стандартизації та сертифікації у процесі набуття практичних навиків із розроблення національних стандартів

15 квітня 2020 року
м. Київ, НУБіП України, Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

   Під стандартизацією розуміється діяльність, спрямована на досягнення впорядкування в певній області за допомогою встановлення положень для загального і багатократного вживання відносно реально існуючих і потенційних завдань. Ця діяльність виявляється в розробці, публікації вживанні стандартів.

На сьогоднішній день неможливо недооцінювати важливість саме цього виду діяльності, адже навіть важко собі уявити належне управління раціональним використанням природних ресурсів, відповідність об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами без відповідності вимогам стандартів.

У процесі стандартизації різних об'єктів досліджуються зв'язки і відносини між ними, вивчається і відбирається накопичений практичний досвід, що в свою чергу пов’язано з необхідністю пошуку досконалих форм і методів раціональних підходів з метою оптимізації процесів їх виробництва. Цей пошук може бути навмисним або ж стихійним, але у всіх випадках ставиться одне і те ж завдання: виробити найбільш прийнятні, стійкі, ефективні форми і методи праці та виробництва.

Тому наявність у фахівця фундаментальних знань щодо сучасних принципів, підходів, теоретичних засад та  ефективних методів, засобів, інструментів стандартизації, а такої практичних навиків щодо їх реалізації робить його конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.

Стандартизація сільськогосподарської та харчової продукції безпосередньо пов'язана з діяльністю інженерів-технологів харчової промисловості, одним з основних аспектів діяльності яких і є робота зі стандартами та технічними умовами. Ці нормативні документи є основним джерелом технологічної інформації, містять відомості про асортимент виробів, показники якості, технологію виготовлення окремих груп і найменувань виробів, вимоги до оснащеності та режими технологічного процесу, методики контролю показників якості та інші відомості.
    Зважаючи на необхідність формування у майбутніх фахівців такої компетенції, було прийнято рішення організувати zoom-зустріч для обговорення найвагоміших аспектів розроблення нормативних документів в рамках дисципліни «Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції», що є базовою для підготовки фахівців спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», що здійснюється на факультеті Харчових технологій та управління якістю продукції АПК.

Метою практичного заняття було набуття навиків оформлення стандартів різних видів та категорій.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

Обгрунтувати підставу для розроблення нормативного документу

Визначити призначення і завдання НД

Здійснити характеристику об’єкта стандартизації

Проаналізувати взаємозв’язок з іншими НД

Ідентифікувати етапи робіт і терміни їх виконання

Зважаючи на те, що стандартизація як наука і як вид діяльності базується на певних вихідних положеннях - принципах, які відображають основні закономірності процесу розробки стандартів і обґрунтовують її необхідність в управлінні народним господарством.   Використання досвіду міжнародної стандартизації дозволяє скоротити відставання вітчизняної нормативної бази від сучасного міжнародного рівня.

При розробленні стандартів магістри враховують наступні принципи: неприпустимість створення перешкод виробництва й обігу продукції, виконання робіт і надання послуг внаслідок встановлення завищених або додаткових вимог, що не відповідають цілям стандартизації; неприпустимість встановлення стандартів, які суперечать технічним регламентам.

Крім того, має бути забезпечено: відповідність вимог стандартів нормам законодавства, а також нормам і правилам органів, що виконують функції державного контролю і нагляду; комплексність стандартизації; оптимальність вимог, що включаються в стандарти. Майбутні фахівці розуміють, що стандартах можуть бути використані виключно актуальні дані та посилання на чинні нормативні документи для забезпечення їх відповідності сучасним досягненням науки, техніки і технології, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

  

Від себе хотілося б додати, що zoom зустрічі, які вже є належною практикою сьогодення звичайно є абсолютно іншим інструментом навчання, порівняно з традиційним аудиторним, до якого ми звикли. Висновки про його переваги та недоліки кожен може зробити самостійно, але беззаперечною перевагою є можливість його використання для пояснення, обговорення та візуалізації навчальних матеріалів умовах карантину. Тож бажаю нашому студентству 36.6 і натхнення для розроблення проектів стандартів та технічних умов у найближчому майбутньому.

 

Наталія Сілонова,

доцент кафедри стандартизації

та сертифікації сільськогосподарської продукції

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook