Дистанційне навчання

12 березня 2020 року
 

 

Назва дисципліни

Спеціальність, курс, група

НПП

Лекції

Практичні роботи

Рекомендовані наукові джерела

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів

ІІ (друга) вища освіта

201 Агрономія (Бобровиця, Заліщики - заочне відділення)

Жемойда В.Л.

Лекція 1. Гетерозис та його використання в насінництві

 

Лекція 2. Інцухт і ЦЧС та їх використання в насінництві

 

Лекція 5. Сортова сертифікація насіння

у відповідності до схем ОЕСР 

 

Практичне заняття 1. Гібридизація кукурудзи

 

Практичне заняття 2. Класифікація гібридів кукурудзи за ФАО

 

Практичне заняття 3. Розрахунок виробництва насіння гетерозисних гібридів

 

Практичне заняття 4. Методика проведення інспектування сортових посівів кукурудзи та сорго

 

Практичне заняття 5. Документи на сортові посіви та насіннєвий матеріал

Васильківський С.П., Кочмарський В.С.  "Селекція і насінництво польових культур" Підручник для студентів агрономічних спеціальностей ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації. БЦ 2016 р. – 376 с.

 

Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л. Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських культур: навч. посібник. Вінниця. 2019. 270 с.

 

Каленська С.М., Новицька Н.В., Жемойда В.Л. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур. Вінниця : Далинюк, 2011. 322 с.

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

О.С. Макарчук, Ю.М. Дмитренко, Г.М. Ковалишина, В.Л. Жемойда та ін. Селекція і насінництво польових культур (розділи "Селекція рослин" і "Сортознавство") Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 201"Агрономія", 202"Захист і карантин рослин". Київ - 2021.

Жемойда В. Л., Центило Л. В., Багатченко В. В., Спряжка Р. О. Господарсько-біологічна характеристика та особливості насінництва батьківських форм гібридів кукурудзи селекції ТОВ «Агрофірма «Колос». 2019 р. 40 с. 

 

Насінництво кукурудзи: навчальний посібник / Б. В. Дзюбецький,

В. Ю. Черчель, М. Я. Кирпа, А. В. Алдошин, Т. М. Сатарова, А. В. Черенков,

Н. О. Ляшенко, Н. А. Боденко. – К.: Аграрна наука, 2019. – 200 с.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про насіння і садивний матеріал

 

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Методика проведення апробації сортових посівів зернових культур 

Методика проведення інспектування сортових посівів кукурудзи та сорго

Селекція і насінництво польових культур

201 Агрономія (Бобровиця, Заліщики - заочне відділення)

Жемойда В.Л.

Лекція 1. Система селекційно-насінницької роботи в Україні.

 

Лекція 2. Вихідний матеріал та його значення в селекції та насінництві. Методи селекції.

 

Лекція 3. Державна кваліфікаційна експертиза (ДКЕ).

 

Лекція 4. Насінництво, як основна галузь с.-г. виробництва. Класифікація насіннєвого матеріалу. Причини погіршення чистосортності насіння.

 

Лекція 5. Сортова сертифікація. Сортовий та насіннєвий контроль.

Практичне заняття 1. Модель сорту, методика та техніка гібридизації.

 

Практичне заняття 2. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні. Сорти основних сільськогосподарських культур та їх сортові ознаки.

 

Практичне заняття 3. Система насінництва зернових культур. Первинне насінництво. Розрахунки потреби насіннєвого матеріалу для господарства.

 

Практичне заняття 4. Система насінництва гетерозисних культур. Первинне насінництво. Розрахунки потреби насіння.

 

Практичне заняття 5. Методика інспектування насіннєвих посівів зернових культур (апробація). Документація на сортові посіви та насіннєвий матеріал.

Селекція і насінництво польових культур

201 Агрономія

(ІІ вища освіта)

Жемойда В.Л.

Лекція 1. Система селекційно-насінницької роботи в Україні.

 

Лекція 2. Вихідний матеріал та його значення в селекції та насінництві. Методи селекції.

 

Лекція 3. Насінництво, як основна галузь с.-г. виробництва. Класифікація насіннєвого матеріалу. Причини погіршення чистосортності насіння.

 

Лекція 4. Гетерозис та його використання в насінництві. Інцухт і ЦЧС та їх використання в насінництві

 

Лекція 5. Сортова сертифікація. Сортовий та насіннєвий контроль.

 

Практичне заняття 1. Модель сорту, методика та техніка гібридизації.

 Відео до практичного заняття 1.

 

Практичне заняття 2. Державна кваліфікаційна експертиза. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні. Сорти основних сільськогосподарських культур та їх сортові ознаки.

 

Реєстр сортів 2021 р.

 

Практичне заняття 3. Система насінництва зернових культур. Первинне насінництво. Розрахунки потреби насіннєвого матеріалу для господарства.

 

Практичне заняття 4. Система насінництва гетерозисних культур. Первинне насінництво. Розрахунки потреби насіння.

 

Практичне заняття 5. Методика інспектування насіннєвих посівів зернових культур (апробація). Документація на сортові посіви та насіннєвий матеріал.

Васильківський С.П., Кочмарський В.С.  "Селекція і насінництво польових культур" Підручник для студентів агрономічних спеціальностей ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації. БЦ 2016 р. – 376 с.

 

Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л. Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських культур: навч. посібник. Вінниця. 2019. 270 с.

 

Каленська С.М., Новицька Н.В., Жемойда В.Л. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур. Вінниця : Далинюк, 2011. 322 с.

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

 

Насінництво кукурудзи: навчальний посібник / Б. В. Дзюбецький,

В. Ю. Черчель, М. Я. Кирпа, А. В. Алдошин, Т. М. Сатарова, А. В. Черенков,

Н. О. Ляшенко, Н. А. Боденко. – К.: Аграрна наука, 2019. – 200 с.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про насіння і садивний матеріал

 

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Методика проведення апробації сортових посівів зернових культур 

Методика проведення інспектування сортових посівів кукурудзи та сорго

 

Насінництво польових культур

 

Жемойда В.Л.

Лекція 1. Система селекційно насінницької роботи в Україні

Лекція 2. Законодавча база сучасного насінництва в Україні

Лекція 3. Державна Кваліфікаційна Експертиза

Лекція 4. Насінництво як галузь с.-г. виробництва

Лекція 5. Сорт, гетерозисний гібрид як об’єкти насінництва та причини їх погіршення

Лекція 6. Біологічні та екологічні основи вирощування високоякісного насіння

Лекція 7. Зональне насінництво

Лекція 8. Первинне насінництво зернових, зернобобових та багаторічних трав

Лекція 9. Гетерозис та його використання в насінництві

Лекція 10. Інбридинг та ЦЧС

Лекція 11. Первинне насінництво гетерозисних культур

Лекція 12. Насінництво гібридів зернових культур (жито, пшениця, ячмінь)

Лекція 13. Насінництво кукурудзи

Лекція 14. Селекція та насінництво біоенергетичних культур

Лекція 15. Сортова сертифікація насіння

Лекція 16. Ґрунтовий контроль кукурудзи

Лекція 17. Сортовий та насіннєвий контроль

Лекція 18-19. Технологія вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу.

Лекція 20. Контролювання процесів доробки і зберігання насіння.

Лекція 21. Інтеграція України в Міжнародну насіннєву спільноту.

 

Васильківський С.П., Кочмарський В.С.  "Селекція і насінництво польових культур" Підручник для студентів агрономічних спеціальностей ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації. БЦ 2016 р. – 376 с.

 

Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л. Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських культур: навч. посібник. Вінниця. 2019. 270 с.

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

 

Жемойда В. Л., Центило Л. В., Багатченко В. В., Спряжка Р. О. Господарсько-біологічна характеристика та особливості насінництва батьківських форм гібридів кукурудзи селекції ТОВ «Агрофірма «Колос». 2019 р. 40 с. 

 

Каленська С.М., Новицька Н.В., Жемойда В.Л. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур. Вінниця : Далинюк, 2011. 322 с.

 

Насінництво кукурудзи: навчальний посібник / Б. В. Дзюбецький,

В. Ю. Черчель, М. Я. Кирпа, А. В. Алдошин, Т. М. Сатарова, А. В. Черенков,

Н. О. Ляшенко, Н. А. Боденко. – К.: Аграрна наука, 2019. – 200 с.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про насіння і садивний матеріал

 

Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва

 

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

 

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

 

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

 

Гаврилюк М.М. Насінництво і насіннєзнавство. Харків, 2007. 214с.

Ринок сортів та насіння

 

Жемойда В.Л.

Лекція 1. Система селекційно насінницької роботи в Україні

Лекція 2. Державна Кваліфікаційна Експертиза

Лекція 3. Насінництво як галузь с.-г. виробництва

Лекція 4. Сорт, гетерозисний гібрид як об’єкти насінництва та причини їх погіршення

Лекція 5. Біологічні та екологічні основи вирощування високоякісного насіння

Лекція 6. Гетерозис та його використання в насінництві

Лекція 7. Інбридинг та ЦЧС

Лекція 8. Селекція та насінництво біоенергетичних культур

Лекція 9. Сортова сертифікація насіння

Лекція 10. Пакування, маркування та реалізація насіння

Лекція 11. Сортовий та насіннєвий контроль

Лекція 12-13. Технологія вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу.

Лекція 14. Майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин.

Лекція 15. Інтеграція України в Міжнародну насіннєву спільноту.

 

Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л. Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських культур: навч. посібник. Вінниця. 2019. 270 с.

 

Дзюбецький Б.В., Алдошин А.В., Кирпа М.Я. "Посібник для аудиторів із сертифікації насіння" Дніпро 2018. 148 с.

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

 

Жемойда В. Л., Центило Л. В., Багатченко В. В., Спряжка Р. О. Господарсько-біологічна характеристика та особливості насінництва батьківських форм гібридів кукурудзи селекції ТОВ «Агрофірма «Колос». 2019 р. 40 с. 

 

Каленська С.М., Новицька Н.В., Жемойда В.Л. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур. Вінниця : Далинюк, 2011. 322 с.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про насіння і садивний матеріал

 

Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва

 

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

 

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

 

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

 

Спеціальна селекція і сортознавство

Агрономія

4 курс група 1 СіГ

 

Лекція 1-5.

 

Лекція 6-10.

 

Лекція 11. Селекція і насінництво льону довгунця і льону олійного

Лекція 12-13. 

Практичне заняття 11. Селекційний процес льону довгунця і льону олійного

 

6

Спеціальна селекція польових культур: навчальний посібник/ за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 378 с

 

Селекція і насінництво польових культур

Агрономія

3 курс

Жемойда В.Л., Макарчук О.С., Дмитренко Ю.М.

Спряжка Р.О.

Лекція 1-2. Система селекційно-насінницької роботи в Україні

Лекція 3-4.  Завдання та перспективи селекції та насінництва в Україні

 Лекція 5-6. Вихідний матеріал в селекції

 

Лекція 7. Внутрішньовидова гібридизація

 

Лекція 8. Віддалена гібридизація

 

Лекція 9. Гетерозис і

його використання у селекції

 

 

Лекція 10. Інбридинг і ЦЧС та їх використання в селекції

 

Лекція 11. Експериментальний мутагенез та поліплоїдія в селекції

 

 

Лекція 12. Біотехнологічні методи в селекції

 

 

Лекція 13. Державна кваліфікаційна експертиза

____________ 

НАСІННИЦТВО

 

Лекція 14. Сорт та гетерозисний гібрид – як об’єкти насінництва 

 

Лекція 15. Організація ведення насінництва 

Лекція 16. Гетерозис та його використання в насінництві

Лекція 17. Інцухт і ЦЧС та їх використання в насінництві

Лекція 18. Сортова сертифікація насіння

у відповідності до схем ОЕСР 

Лекція 19. Методика

проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю

кукурудзи  Zea mays L.

Лекція 20. Сортовий та насіннєвий контроль 

Лекція 21. Технологія вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу (первинне насінництво)

 

Лекція 22. Технологія виробництва сертифікованого насіннєвого матеріалу   

 

 

 

1. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин. Підручник. К.: Вища освіта. 463 с.

2.  Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

4. Васильківський, С. П., Кочмарський В. С. Селекція і насінництво польових культур : підручник. Біла Церква : Миронівська друкарня, 2016.  376 с.

5. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. Селекція та насінництво польових культур : навчальний посібник. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 348 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Ч_1. Дупляк О.Т., Жемойда В.Л., Макарчук О.С., Парій М.Ф. Організація селекційної роботи в Україні та досягнення вітчизняних вчених. 2014. 33 с.

 

Ч_2. Організація селекційної роботи в Україні та досягнення вітчизняних вчених.

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів

Агрономія

4 курс

Макарчук О.С.

Лекція 4. Основи селекції жита озимого Secale cereale

(18.03.2020)

 

Лекція 5. Насінництво жита озимого

(01.04.20)

 

Лекція 6.

Особливості селекції гібридів F1 кукурудзи в Україні

Презентація

(15.04.20)

 

Лекція 7. Організація виробництва гібридного насіння

 

Презентація

(22.04.20)

Практична робота 7. Організація сучасного насінництва гібридів (на прикладі кукурудзи) (17.03.20)

 

Практична робота 8. Насінництво самозапилених ліній при отриманні гібридів (24.03.20)

 Практична робота 9. Контроль якості насіння  при репродукуванні гібридів (31.03.20)

Практична робота 10.   Сортові ознаки та характеристика гібридів жита посівного.

Презентація 10

 

Практична робота 11.   Сортові ознаки та характеристика гібридів кукурудзи

Презентація 11

 Практична робота 12. Сортові ознаки та характеристика гібридів соняшнику

Спеціальна селекція польових культур: навчальний посібник/ за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 378 с

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

 

К а т а л о г сортів та гібридів Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

 

Каталог гібридів соняшнику

Каталог гібридів кукурудзи

 

Селекція і насінництво польових культур

Агрономія

2 курс с. т.

Ковалишина Г.М. Макарчук О.С.

Лекція 7. Насінництво як наука та галузь рослинництва

(13.03.2020 р.)

Лекція 8. Організаційно-методичні засади насінництва

(17.03.2020 р.)

Лекція 9. Стандартизація і сертифікація насіння

(20.03.2020 р.)

Лекція 10. Екологічні основи насінництва

(27.03.2020 р.)

 

Частина 2.

Лекція 11. Використання гібридизації в селекції рослин

 Лекція 12. Гетерозис та використання явища в селекції

Лекція 13. Вихідний матеріал в селекції гібридів

 Лекція 14. Основи селекції жита озимого

Лекція 15. Насінництво жита озимого

 Лекція 16. Селекція гібридів F1 кукурудзи

 Презентація

Лекція 17. Організація виробництва гібридного насіння

Питання для самоконтролю ч.1

 

Практичне заняття 11. Апробація (інспектування) сортових посівів

(26.03.20) 

Практичне заняття 12. Оформлення документації в насінництві

(27.03.20) 

1. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин. Підручник. К.: Вища освіта. 463 с.

2. Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

3. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.I. Селекція та насінництво польових культур: Практикум. 2008. 192 с.

4. Спеціальна селекція польових культур: навчальний посібник/ за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 378 с

 

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів

Агрономія

3 курс с. т.

Макарчук О.С.

Лекція 4.

Основи селекції жита озимого Secale cereale

(18.03.2020)

 

Лекція 5. Насінництво жита озимого

(01.04.20)

 

Лекція 6.

Особливості селекції гібридів F1 кукурудзи в Україні

 Презентація

(15.04.20)

 

Лекція 7. Організація виробництва гібридного насіння

 Презентація

(22.04.20)

Практична робота 7. Організація сучасного насінництва гібридів (на прикладі кукурудзи) (17.03.20)

 

Практична робота 8. Насінництво самозапилених ліній при отриманні гібридів (24.03.20)

 

Практична робота 9. Контроль якості насіння  при репродукуванні гібридів (31.03.20)

 

Практична робота 10.

Сортові ознаки та характеристика гібридів жита посівного.

Презентація 10

 Практична робота 11.

Сортові ознаки та характеристика гібридів кукурудзи 

Презентація 11

Практична робота 12. Сортові ознаки та характеристика гібридів соняшнику 

Спеціальна селекція польових культур: навчальний посібник/ за ред. М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2010. 378 с

 

Жемойда В. Л., Макарчук О. С. та ін. «Селекція і насінництво польових культур». Методичний посібник до виконання ЛПЗ та самостійної роботи для студентів агробіологічного факультету К.; 2015 р. 87 с.

 

К а т а л о г сортів та гібридів Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.

 

Каталог гібридів соняшнику

Каталог гібридів кукурудзи

Селекція і насінництво

Захист рослин

З курс

Ковалишина Г.М.

Лекція 4. Використання методу експериментального мутагенезу  в селекції. Поліплоїдія. Біотехнологічні методи

(25.03.2020 р.)

 

Лекція 5. Насінництво як наука та галузь рослинництва

(08.04.2020 р.)

 

Лекція 6. Організаційно-методичні засади насінництва

(22.04.2020 р.)

 

Практичне заняття 7. Державна науково-технічна експертиза сортів і гібридів с.- г. культур в Україні

(18-25.03.20)

 

Практичне заняття 8. Методи добору

(01-08.04.20) 

Практичне заняття 9. Вивчення селекційного процесу

(15-22.04.20)

 

1.        Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин. Підручник. К.: Вища освіта. 463 с.

 

Генетичні ресурси рослин

Агрономія

М1

Зінченко О.А., Ткачик С.О.

Лекція 12.

Інтродукція як метод поповнення генетичних колекцій рослин. Представники роду MISCANTHUS

 

Лекція 13.

Система сортових генетичних ресурсів рослин України 

Лекція 14. Основні форми збереження сортових, генетичних ресурсів рослин 

Лекція 15. Законодавча нормативно-правова база системи сортових генетичних ресурсів рослин України

 

Питання для самоконтролю

Практичне заняття 12. Методика проведення апробації сортових посівів зернових культур

 

Практичне заняття 13.

 Порядок приймання та закладки на зберігання насіння зразків генофонду у

Національне сховище

Практичне заняття 14. Розробка наукових основ і формування банку генетичних ресурсів польових культур України

Практичне заняття 15. Формування банку генетичних ресурсів польових культур України

Генетичні ресурси рослин
Національний центр генетичних ресурсів рослин України
 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook