Державна атестація наукової діяльності у фокусі координаційної ради

22 листопада 2018 року

     Апробація Міністерством освіти і науки України проекту методики проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності для визначення обсягів базового фінансування окремих наукових напрямів університетів за галузями знань, обговорення якого відбулось 2 листопада 2018 року на засіданні Президії Ради проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України, стала опорною точкою підведення підсумків наукової та інноваційної діяльності підрозділів університету за 2018 рік. Основні новації цього процесу окреслив начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко. Він зауважив, що державна атестація проводиться з метою визначення ефективності наукової діяльності закладів вищої освіти за сімоманауковими напрямами (галузями знань):

 • аграрні науки та ветеринарія;
 • воєнні науки та національна безпека;
 • гуманітарні науки та мистецтво;
 • суспільні науки;
 • біологія та охорона здоров’я;
 • математичні науки та природничі науки;
 • технічні науки.

     Атестація проводиться не менше одного разу на п’ять років за такими критеріями:

 • забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (кількісний склад, рівень кваліфікації вчених);
 • наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка використовується під час виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи;
 • активність залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими напрямами (динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету);
 • відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.

     За результатами проведення експертного оцінювання наукових досягнень та перспектив розвитку закладу вищої освіти за науковими напрямами та на основі атестаційної оцінки здійснюється віднесення закладу вищої освіти за кожним науковим напрямом до кваліфікаційної групи: А, Б і В.
    До групи А за науковим напрямом відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на світовому рівні розвитку науки і технологій, мають важливе загальнодержавне та/або світове значення.
     До групи Б відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на високому професійному рівні, мають важливе значення для окремих галузей економіки, інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки.
    До групи В відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення, насамперед, для забезпечення належного рівня освітнього процесу в закладах вищої освіти.

  

  

     Наразі, університет має підготувати атестаційні справи за науковими напрямами, за якими він провадить наукову діяльність, та передати їх до міністерства для попереднього оцінювання.
     Про використання бюджетних коштів по статтям витрат та ситуацію з наповненнямс пецфонду у 2018 р. доповіла начальник планово-фінансового відділу науково-дослідної частини Валентина Шостак.

  

     Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова ознайомила членів координаційної ради з інформацією про хід звітної компанії за підсумками наукової діяльності у 2018 році та станом подання студентських наукових робіт для участі у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році.

  

     На координаційній раді також було обговорено монографії та рекомендовано їх на розгляд Вченої ради й розглянуті інші питання розвитку наукової діяльності в університеті.


Вікторія Самсонова,
начальник науково-організаційноговідділу НДЧ

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook