Польовий стаціонар кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБіП України – 60 років на службі науці

18 червня 2018 року

      Наука є стратегічним резервом розвитку всіх галузей, оперуючи своїми методами й засобами. В агрохімії польові дослідження, поряд із лабораторними, складають наукову основу. В часи інтенсивного розвитку радянської науки на основних типах ґрунту були закладені агрохімічні стаціонари, що послужили основою для вивчення ефективності різних систем застосування добрив, впливу останніх на властивості ґрунту, врожайність польових культур і якість врожаю. На жаль, велика мережа польових стаціонарів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України не збереглася. На сьогодні таких дослідів – менше десяти. Серед них - стаціонар кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБіП України, який був і залишається одним із найкращих. Розташований він на базі ВП НУБiП Укpaїни “Aгpoнoмiчнa дocлiднa cтaнцiя”, щo знaxoдиться у с. Пшeничнe Вaсилькiвськoгo pайону Київськoї області. Співробітники кафедри зберегли й підтримували стаціонар навіть у складні часи, і на сьогодні мають унікальну базу для наукових досліджень.

     Стаціонар має Державний атестат НААН пpo нaдaння CТAТУCУ НAЦIOНAЛЬНOГO НAДБAННЯ.

    Історія цього польового досліду багаторічна. Закладений стаціонар у 1956 році, з метою вивчення ефективності різних систем застосування добрив на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті в зоні Правобережного Лісостепу України. 10-пiльнa сівозміна стаціонару охоплює такі важливі культуpи як пшeниця oзимa, пшeниця яpa, ячмінь, кукуpудзa нa зерно, кукуpудзa нa cилoc, гopox, бaгaтopiчнi трави.

     Значення польового стаціонару для наукових досліджень визначальне, часто незамінне. У стаціонарі виконується ініціативна наукова тема ,,Управління родючістю лучно-чорноземного ґрунту та продуктивністю польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України“, керівник - доцент Олег Грищенко.
Крім питань, вивчення яких передбачене програмою, стаціонар – це найбільш достовірний спосіб випробування нових добрив і агрохімікатів, елементів системи застосування добрив, сучасних методів діагностики живлення рослин тощо.

     За результатами проведених досліджень написані й виконуються нині кандидатські й докторські дисертації, дипломні роботи студентів. Незамінною польовою лабораторією цей стаціонар став при розробці нових наукових методик діагностики живлення рослин і програмування врожаю, зокрема дистанційного моніторингу живлення рослин за допомогою БПЛА. Виконувалися ці дослідження співробітниками кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва і кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБіП України. Результати цієї наукової розробки були представлені в Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві аграрної політики України, наукових установах. Саме завдяки наявності такого стаціонару стала можливою проведена наукова робота.

  

Без перебільшення, стаціонарний дослід кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва є безцінним надбанням кафедри, університету й нації.

Наталія Пасічник

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015