Наукова бібліотека запрошує на книжкову виставку нових надходжень навчальної та наукової літератури

5 червня 2018 року

 З 5 по 14 травня  в науковій бібліотеці НУБіП України триває книжкова виставка нових надходжень літератури, де представлено 187 видань, серед них – 43 монографії, 140 підручників і навчальних посібників.

   Запрошуємо всіх бажаючих відвідати виставку в інформаційно-бібліографічному відділі наукової бібліотеки (навч. к. № 4, кім. 41).

   До Вашої уваги пропонуємо опис деяких книг з виставки:

 

   Національний університет біоресурсів і природокористування України: історично-презентаційне видання до 120-річчя університету / ред. кол. : С. М. Ніколаєнко [та ін.]. – К.:Логос Україна, 2018. – 511 с.

   На сторінках книги історія та сучасність Національного університету біоресурсів та природокористування України, який на освітній ниві вже більше ніж 100-річчя. За цей період відбулося щонайменше 30 реорганізацій навчального закладу, шлях якого розпочався в 1898 р. із назвою «Сільськогосподарське відділення Київського політехнічного інституту імператора Олександра ІІ».
Сьогодні НУБіП України має найвищий рівень акредитації та статус автономного дослідницького національного університету. Структура вишу аналогічна структурі цього видання, основними частинами якого є інформація про базовий заклад, його відокремлені підрозділи, центри та відділи. Також шановний читач має змогу ознайомитися із навчальною роботою університету, науковою та інноваційною діяльністю, міжнародною діяльністю, культурою та просвітою. Розділ «Випускники – наша гордість» презентує найкращих вихованців університету, осіб, які стали непересічними особистостями, професіоналами своєї справи.
 
 
 
 
  
 
   Слава університету – його випускники / уклад.: Ніколаєнко С. М., Білан С. О., Лановюк Л. П., Рудень Д. М., Шинкарук В. Д.; заг. ред. Ніколаєнка С. М. – К.: НУБіП України, 2018. – 248 с.
 
    У книзі висвітлюється минуле і сучасність Національного університету біоресурсів і природокористування України з моменту його заснування до 2018 р. Подається опис виникнення  сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, розкривається ґенеза університету в Голосіївських вищих навчальних закладах, Українській сільськогосподарській академії. Розповідається про відомих випускників різних часів, що стали гордістю університету. Наводиться багатий фактологічний матеріал, що віддзеркалює навчально-виховну, науково-дослідну, інноваційну, виробничу діяльність університету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Суб'єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія. Частина перша / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; За ред. О. В. Малихіна. - К. : НУБіП України, 2017. - 673 с.
 
   Колективна монографія є проектом кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України. Змістовне наповнення присвячено актуальним питанням суб’єктивації процесу фахової підготовки майбутніх філологів. Показано важливість упровадження принципів суб’єктивації у процесі підготовки студентів – майбутніх філологів з урахуванням специфіки їхнього фаху.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Договірне право в аграрних відносинах : Підручник / В. І. Курило [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 416 с.
 
  У підручнику розкриті основні умови договору, порядок виконання, зміни та розірвання господарських договорів, відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору, укладання договорів на біржах, аукціонах, конкурсах. Розглянуто договірні відносини у галузі сільського господарства України, їх класифікацію. Детально охарактеризовані договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, оренди майна, землі, лізингу і кредитування за участю аграрних товаровиробників. Наведені зразки договорів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Охорона навколишнього середовища (охорона і захист природних ресурсів, збереження біорізноманіття) : Навчальний посібник для підготовки студентів спеціальності 101 "Екологія" / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад.: Є. М. Бережняк, А. А. Міняйло. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2017. - 294 с. 
 
   У навчальному посібнику представлена загальна характеристика та основні законодавчі документи щодо охорони і захисту заповідних об’єктів та теоретичний матеріал про рівні, класифікація і збереження біорізноманіття. У кінці кожної теми  наводяться питання для перевірки знань, а наприкінці посібника перелік літературних джерел та орієнтовані текстові завдання для залікових атестацій.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Основи конструювання транспортувальних механізмів лісогосподарської техніки : Навчальний посібник / В. С. Ловейкін [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 400 с.
 
  Наведено будову, призначення, розрахунок та умови експлуатації транспортувальних механізмів лісогосподарської техніки: стрічкових, скребкових, гвинтових кошових конвеєрів, пневмотранспорт них установок. Представлено методику вибору стандартних елементів конвеєрів та методику їхнього розрахунку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Стефановська Т. Кокциди (Соссoidea) рослин закритого грунту : монографія / Т. Стефановська, П. Чумак, В. Ковальчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП України, 2017. - 140 с. 
 
   Уперше наведено найбільш повне узагальнення даних видового складу кокциди, що трапляються в оранжереях ботанічних садів і теплицях промислового квітникарства України. Для всіх зареєстрованих червчиків і щитівок наведено кормові рослини, проаналізовано оригінальні дані про паразитарно-хазяїні відносини та ефективність ентомофагів у їх регулюванні. Наведено оригінальні способи розведення та обґрунтовано превентивний метод використання ентомофагів для  регулювання щільності кокцид в умовах закритого ґрунту.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Меженський В. М. Систематика і класифікація плодових рослин : монографія / В. М. Меженський, Л. О. Меженська. - К. : Вид-во Ліра-К, 2017. - 636 с. 
 
    У монографії викладено історію систематики рослин від прадавніх часів до сучасності. Розглянуто основні класифікаційні моменти системи вищих рослин та родів плодових рослин, представники яких занесено до Державного реєстру сортів придатних для поширення в Україні.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Світлана Родіонова, 
головний бібліограф наукової бібліотеки
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook