Демидась Григорій Ілліч

 
завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник сільського господарства, академік Академії наук вищої освіти України
Освіта повна вища за спеціальністю «Агрономія».
Навчальний закладОрдена Трудового Червоного Прапора Українська сільськогосподарська академія (НУБіП України).
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Агрофизиологическая оценка продуктивности озимых и ярових крестоцветных культур и их смесей с другими кормовыми культурами при пожнивном возделывании в условиях южной части Полесья Украины».
Спеціальність 06.01.09-рослинництво. Рік захисту дисертації – 1987.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Агротехнічне обґрунтування та розробка заходів підвищення кормової продуктивності основних і проміжних посівів кормових культур в Лісостепу України».
Спеціальність 06.01.12-кормовиробництво і луківництво. Рік захисту дисертації – 2003.
 Профіль у Google Академія
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:
- Кормовиробництво;
- Луківництво;
- Польове та лучне кормовиробництво.
    Демидась Григорій Ілліч  є засновником наукової школи, відомий в Україні вчений у галузі кормовиробництва.
    Народився 17 квітня 1953 року. У 1972 р. закінчив Комаргородський сільськогосподарський технікум, у 1980 р. – Українську сільськогосподарську академію (нині НУБіП України) за спеціальністю «Вчений агроном», у 1987 р. – здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, а в 2003 р. – захистив докторську дисертацію та отримав диплом доктора сільськогосподарських наук.
  На кафедрі кормовиробництва, меліорації та метеорології працює з 1983 р. на посадах асистента (1983-1984 рр., 1987-1992 рр.), доцента (1992-2000 рр., 2003-2004 рр.), професора (з 2004 р.).
  За період роботи в Університеті займав керівні посади, зокрема, декана агрономічного факультету (2006-2009 рр.), директора Навчально-наукового інституту рослинництва та ґрунтознавства (2009-2011 рр.), заступника директора Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій (2011р.), Директора Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій (2011-2015 рр.);
 Наказом МОН України від 11 жовтня 2007 р. №897 очолював робочу групу з розробки галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, засобів діагностики якості вищої освіти) за напрямом підготовки фахівців 6.090101 «Агрономія»
  З 2015 року і до нині успішно очолює кафедру кормовиробництва, меліорації і метеорології.
  Григорій Ілліч Демидась підготував 5 кандидатів сільськогосподарських наук, автор понад 185 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, 7 підручників, 9 посібників, понад 50 методичних розробок і навчальних програм, ним у співавторстві розроблено 7 стандартів вищої освіти.
  За вагомий внесок у розвиток аграрної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.); дипломом «Заслужений працівник сільського господарства» (2013 р.), у співавторстві – Золотою медаллю виставки «Смугові посіви в інтенсифікації та біологізації кормовиробництва 2013 року» та отримав звання академіка Академії наук вищої освіти України (2006 р.).
Сфера наукових інтересів: вивчення схем та технологій вирощування кормових культур для Правобережного Лісостепу й Полісся: ранньовесняних, основних, проміжних, післяукісних, післяжнивних і підсівних посівів з метою забезпечення тваринництва високобілковими кормами з ранньої весни до пізньої осені.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook