Резолюція круглого столу «Вступна компанія 2017 р. на економічні та управлінські спеціальності до аграрних ВНЗ: оцінка, траєкторія майбутнього

3 листопада 2017, 10:00

20 жовтня 2017 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України під головуванням ректора Станіслава Ніколаєнка пройшов круглий стіл, присвячений підсумкам вступної кампанії-2017 року – по Україні загалом на економічні спеціальності в аграрні виші. Участь у ньому взяли ректори і декани факультетів економічного спрямування аграрних вишів, представники Міністерства освіти та науки, Міністерства аграрної політики України та продовольства.

Детальніше про подію тут:

коментар газети щодо проведеного заходу ГОЛОС УКРАЇНИ http://www.golos.com.ua/article/295079 

РЕЗОЛЮЦІЯ
круглого столу
«Вступна компанія 2017 р. на економічні та управлінські спеціальності до аграрних ВНЗ: оцінка, траєкторія майбутнього»
(20 жовтня 2017 року, м.Київ)

    Круглий стіл «Вступна компанія 2017 р. на економічні та управлінські спеціальності до аграрних ВНЗ: оцінка, траєкторія майбутнього» організовано та проведено на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Круглий стіл спрямовано на вирішення актуальних проблем ефективного розвитку аграрної економічної освіти, що сприятиме зменшенню дефіциту висококваліфікованих кадрів для села, сформує нову генерацію підприємців, які забезпечить додаткові робочі місця, підвищить зростання рівня якості життя населення і розвиток села.
    В економіці України аграрний сектор є винятково важливою ланкою, яка визначає соціально-економічний стан суспільства та продовольчу безпеку держави. Частка сільського господарства у ВВП країни за 2016 рік становить 11,7%, а питома вага експорту агропродовольства в експорті товарів і послуг України складає біля 40%.
    Головне надбання кожної країни це її людський капітал, формування якого розпочинається із загальноосвітньої школи (гімназії чи ліцею).  Забезпечення доступної та якісної шкільної освіти незалежно від місця проживання (місто чи село) належить до головних завдань сучасної держави. Проте про невідповідність якості освіти в місті і на селі вказує той факт, що 55% випускників сільських шкіл взагалі не продовжували свою освіту в 2017 році, і лише 23% тих, хто подав документи до ВНЗ стали першокурсниками за рахунок державного бюджету. Якщо в містах вчителі, учні та їхні батьки мають можливість обирати для себе найкращі можливості та розвиватись, то в селах такого вибору може не бути взагалі. При цьому 65% шкіл нашої країни розташовані у сільській місцевості, у яких навчаються 32% учнів.
    При розрахунковій щорічній потребі в економістах, бухгалтерах, фінансистах, менеджерах та маркетологах для агропромислового сектору в 3 тис. осіб, за рахунок державного замовлення в 2017 р. вступило в аграрні вузи України на відповідні спеціальності лише 192 особи. Оскільки мінімальний прохідний бал вступу на ці спеціальності склав більше 180 балів та враховуючи, що лише 2,6% випускників сільських шкіл подолали зазначений рубіж, це свідчить, що вони практично не мають шансів стати студентами економічних спеціальностей в Україні. Таким чином, ситуація яка склалася в державі з набуттям освіти сільською молоддю є надзвичайно тривожною і конче потребує втручання на рівні вищих державних органів – Верховної ради, Президента, Прем’єр-Міністра, Міністерства освіти та науки та Міністерства аграрної політики та продовольства України.
    У роботі круглого столу «Вступна компанія 2017 р. на економічні та управлінські спеціальності до аграрних ВНЗ: оцінка, траєкторія майбутнього» взяли участь близько 60 науковців та практиків, які представляють вищі навчальні заклади:

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Академія фінансового управління Міністерства фінансів України;
 • Білоцерківський національний аграрний університет;
 • Вінницький національний аграрний університет;
 • Житомирський національний агроекологічний університет;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Луганський національний аграрний університет
 • Львівський національний аграрний університет
 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
 • Миколаївський національний аграрний університет;
 • Одеський державний аграрний університет;
 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Подільський державний аграрно-технічний університет;
 • Сумський національний аграрний університет;
 • Таврійський державний агротехнологічний університет;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Уманський національний університет садівництва;
 • Харківський національний аграрний університет ім. В. Докучаєва;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка;
 • Херсонський державний аграрний університет.

В роботі круглого столу також взяли участь представники:

 • Міністерства освіти та науки України;
 • Міністерства аграрної політики і продовольства України;
 • Громадської організації «Аграрний Союз України»;
 • Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»;
 • Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад України;
 • Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»;
 • ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»;
 • Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

    За результатами обговорення доповідей круглого столу визначено основні проблеми та виклики подальшого розвитку економічних та управлінських спеціальностей в аграрних ВНЗ:

 • обмеження доступу сільської молоді до набуття вищої освіти внаслідок низького рівня підготовки вступників із сільської місцевості, що є порушенням їх конституційних прав;
 • запровадження принципу «гроші йдуть за студентом» та «широкого конкурсу» створило значні диспропорції у державному фінансуванні ВНЗ та фактично унеможливлює здійснення планування потреби у фахівцях за певними спеціальностями на державному рівні, з урахуванням регіональних та галузевих особливостей;
 • низький рівень впливу сільського, галузевого та регіонального коефіцієнтів на конкурсний бал абітурієнтів, що практично не впливає на конкурсну ситуацію;
 • суттєве зменшення обсягів прийому на місця державного замовлення загрожує подальшому існуванню в аграрних ВНЗ наукових шкіл з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, менеджменту та маркетингу, що складалися протягом десятиліть;
 • загроза кваліфікованого кадрового забезпечення сільського господарства України випускниками економічного профілю аграрних ВНЗ.

  За результатами обговорення доповідей учасників круглого столу вважається за доцільне рекомендувати наступні заходи:

 1. Для забезпечення рівного доступу до вищої освіти необхідно на виконання Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» розробити більш дієві інструменти підтримки сільської молоді при вступі до ВНЗ та суттєво підвищити якість загальної середньої освіти у сільських школах.
 2.  Удосконалити нормативно – правові акти щодо підтвердження вступниками права користування сільським коефіцієнтом для всіх спеціальностей аграрних ВНЗ та його коригування в напрямі підвищення, надати таке право випускникам загальноосвітніх шкіл селищ міського типу.
 3. Потребує перегляд системи розподілу державного замовлення при вступі до ВНЗ з урахуванням реальних потреб економіки у трудових ресурсах та регіональних проблем розвитку. Зокрема, передбачити з 2018 р. формування регіонального замовлення на підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за економічними (управлінськими) спеціальності для аграрних ВНЗ з фіксованим обсягом.
 4. Розглянути питання щодо запровадження цільового прийому до аграрних ВНЗ.
 5. Враховуючи пріоритетність розвитку сільського господарства України, забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору внести зміни до Постанови КМУ № 266 від 29.04.2015 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Зокрема, перелік спеціальностей доповнити наступними спеціальностями 057 «Економіка агробізнесу» та 077 «Аграрний менеджмент», що дозволить враховувати галузеві особливості підготовки фахівців. Поширити галузевий коефіцієнт 1,05 для АПК на спеціальності «Економіка агробізнесу» та «Аграрний менеджмент».

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook