Дейнега Марина Андріївна

Професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, доктор юридичних наук, доцент

Науково-педагогічний стаж – 10 років.

Підвищення кваліфікації:

1. Pearson English Test Academic (B2) (сертифікат, травень 2017 р.).

2. Асоціація правників України, «ІІІ Школа з агробізнесу та земельного права» (сертифікат від 14.10.2017 р.).

3. НУБіП України, «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science» (сертифікат, грудень 2017 р.).

4. Legal High School, «Захист права власності в судах різних юрисдикцій» (сертифікат від 22.03.2018 р.).

5. НУБіП України, «Психолого-педагогічні аспекти професійного успіху педагога ЗВО» (свідоцтво СС 00493706/010780-19 від 04.11.2019 р.).

6. НУБіП України, «Особливості підготовки до акредитації освітніх програм за вимогами НАЗЯВО» (сертифікат № 00034, січень 2020 р.).

Сфера наукових і професійних інтересів пов’язана із дослідженням спектру проблем природоресурсних правовідносин, правового регулювання використання, відтворення та охорони земель, набуття, реалізації і захисту земельних прав.

 Публікації: автор та співавтор понад 110 наукових та навчально-методичних праць.

 

Основні публікації за 2016–2020  роки

 

Монографії:

 

1. Дейнега М.А. Природоресурсне право: проблеми формування і розвитку. Київ: НУБіП України, 2019. 340 с.

2. Deineha M.A., Yermolenko V.M., Kostytska I.О. Development of scientific opinion on the formation of natural resources law. Problems of environmental and natural resources law development: collective monograph / V. Kostytsky, G. Balyuk, V. Sydor, V. Yermolenko,  etc.;  edited  by  Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun, 2020. P. 93–110.

 

Статті (Web of Science):

 

1. Deineha M., Hubanova T., Yara O. Socio-economic and legal aspects of environmental crime in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies.  2017. № 5. Vol. 3. P. 276–280.

2. Deineha M.A., Krasnova Yu.A., Honcharuk L.Yu., Svyatchenko L.O. Ecological court as the guarantee of protection of rights of human and citizens. Bulletin of  NAS RK.  2019.  No 4. P. 185–191.

3. Deineha M.A., Yermolenko V.M., Hafurova O.V. Legal principles of rural medicine development in the context of medical reform in Ukraine. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Issue 1. P. 113–120.

 

Статті у наукових виданнях інших держав:

 

1. Дейнега М.А. Принципи природокористування у взаємовідносинах між людством і довкіллям: правовий аспект. Sciences of  Europe. 2017. № 16. Vol. 2. Р. 51–53.

2. Дейнега М.А. Наукові моделі розвитку взаємовідносин суспільства і природи як базис формування природоресурсного права. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2017. № 4 (26). С. 123–125.

3. Дейнега М.А. Тенденції формування і розвитку системи природоресурсного законодавства України. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2018. № 5 (33). С. 163–167.

4. Дейнега М.А. Природні ресурси як об’єкт природоресурсних правовідносин. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 2 (volume 2). Р. 52–57.

5. Дейнега М.А. Особливості права власності на природні ресурси. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 3 (volume 2). С. 64–68.

6. Дейнега М.А. Межотраслевые связи природоресурсного и гражданского права. Legea si Viata: Международный научно-практический правовой журнал. 2018. № 8. С. 26–31.

 

Статті у фахових виданнях України:

 

1. Дейнега М.А. Приватний і публічний інтерес у правовому регулюванні природоресурсних та природоохоронних відносин. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: серія «Право» / Ред. кол. С.М. Ніколаєнко та інші. Київ, 2017. Вип. 264. С. 74–79.

2. Дейнега М.А. Розвиток наукової думки про формування природоресурсного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету.  2018. Випуск № 49. С. 9–11.

3. Дейнега М.А. Теоретико-правові підходи до характеристики суспільних відносин з відтворення природних ресурсів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 1. С. 130–132.

4. Дейнега М.А. Теоретико-правові засади раціонального використання природних ресурсів. Прикарпатський юридичний вісник: Науково-практичний журнал. 2018. № 1 (22). Том. 1. С. 85–88.

5. Дейнега М.А. Правові аспекти використання природних ресурсів у контексті реалізації стратегії сталого розвитку і «зеленої» економіки. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 113–116.

6. Дейнега М.А. Екосистемний підхід до використання природних ресурсів: правовий аспект. Науковий вісник публічного та приватного права.  2018. № 2. С. 131–135.

7. Дейнега М.А. Природокористування як правова категорія: проблеми визначення і співвідношення із суміжними поняттями. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 103–107.

8. Дейнега М.А. Використання природних ресурсів та охорона навколишнього природного середовища: проблеми співвідношення правових категорій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 3. С. 7–10.

9. Дейнега М.А. Правові проблеми формування системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів. Право та державне управління: збірника наукових праць. 2018. № 2. С. 87–92.

10. Дейнега М.А. Особливості формування міжнародного природоресурсного права у системі міжнародного права. Право. Людина. Довкілля. (Law. Human. Environment).  2019. Vol. 10. № 1.  С. 134–142.

11. Дейнега М.А.  «Міжгалузеві» зв’язки системи природоресурсного права. Право. Людина. Довкілля (Law. Human. Environment).  2019. Vol. 10. № 2. С. 66–71.

12. Дейнега М.А. Інтеграція природоресурсного законодавства України до законодавства ЄС у сфері зміни клімату. Право. Людина. Довкілля. (Law. Human. Environment).  2019. Vol. 10. № 3.  С. 66–75.

13. Дейнега М.А. Використання і збереження водних ресурсів в Україні: сучасний стан імплементації норм права ЄС. Право. Людина. Довкілля. (Law. Human. Environment).  2019. Vol. 10. № 4.  С. 62–71.

14. Дейнега М.А. Право користування природними ресурсами як правовий інститут у системі природоресурсного права. Право. Людина. Довкілля. (Law. Human. Environment).  2020. 11(1). С. 36–49.

15. Дейнега М.А. Проблеми правового забезпечення принципу ландшафтного підходу у природокористуванні. Право. Людина. Довкілля. (Law. Human. Environment).  2020. 11(2). С. 39– 46.

16. Дейнега М.А. Система природоресурсного права як галузі права. Право. Людина. Довкілля. (Law. Human. Environment).  2020. 11(4). С. 41– 49.

 

Енциклопедичні видання:

 

1. Дейнега М.А. Агроландшафт. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 16: Земельне та аграрне право. Харків: Право, 2019. С. 27–28.

2. Дейнега М.А. Меліорація земель. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 16: Земельне та аграрне право. Харків: Право, 2019. С. 360–365.

3. Дейнега М.А. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 16: Земельне та аграрне право. Харків: Право, 2019. С. 661–664.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook