Грунтознавство: місце та роль у природі й житті людини

30 травня 2016 року

Наукова бібліотека запрошує всіх бажаючих відвідати книжкову виставку «Грунтознавство: місце та роль у природі й житті людини», де для ознайомлення представлені книги та наукові статті, що показують наскільки важливу роль відіграє грунт в оточуючому середовищі.

 

Поняття про грунт нерозривно пов'язане із землеробством. Спочатку грунт ототожнювали з поняттям "земля" – ділянкою поверхні, на якій проживає людина. В XIX ст. його переважно розглядали як орний шар, на якому вкорінюються рослини (так звана агрономічна точка зору), а також як геологічне утворення. Перше наукове визначення грунту дав В. В. Докучаєв у праці "Лекції з грунтознавства" (1901): "грунтом треба називати "денні" або зовнішні горизонти гірських порід (усе одно яких), природно змінених сумісною дією води, повітря і різного роду організмів, живих і мертвих".

За вченням В. І. Вернадського, грунт входить до складу біосфери – області поширення життя на Землі. Завдяки родючості грунту людина отримує необхідні для життя продукти харчування.

Грунтознавство – це наука про грунти, їх походження, склад, властивості, про закономірності їх географічного поширення та шляхи сільськогосподарського використання.

Грунтознавство є широкої природничо-наукової дисципліною, яка вивчає грунт як особливе природне тіло, як засіб виробництва, як предмет прикладання праці і, певною мірою, як продукт цієї праці.

Найважливіші практичні завдання грунтознавства – це ефективне і раціональне використання земельного фонду країни, мінімальне відчуження цінних високородючих грунтів під містобудування та інші несільськогосподарські цілі, охорона грунтів від ерозії, засолення, псування і забруднення.

 

До вашої уваги пропонуємо окремі документи представлені на виставці

 

Бережняк М. Ф. Ґрунтознавство з основами агрохімії : Навчальний посібник / М. Ф. Бережняк, Н. А. Пасічник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2015. – 423 с.

 

У посібнику наведено основні теоретичні положення ґрунтознавства та основ агрохімії. Висвітлено ключові теми дисципліни згідно робочої програми, в додатках приведений великий обсяг довідкового матеріалу із сучасних наукових публікацій та ДСТУ. Розрахований на використання студентами землевпорядних спеціальностей та фахівцями аграрного профілю.

 

 

 


 

Вітвицький С. В. Управління грунтовими режимами : навчальний посібник для магістрів та спеціалістів зі спеціальностей "Агрономія" та "Агрохімія та грунтознавство" / С. В. Вітвицький, Л. Р. Петренко, Р. П. Богданович ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2014. – 293 с.

 

Навчальний посібник «Управління грунтовими режимами» присвячений формуванню концепції комплексного підходу в управлінні грунтовими режимами для максимально раціонального та ефективного використання грунтових ресурсів через збереження та підвищення родючості грунту шляхом оптимізації всього комплексу грунтових режимів при усвідомленні всіх складних взаємозв’язків  у системі «грунт – рослина - навколишнє середовище».

 


Забалуєв В. О. Практикум з охорони і відновлення родючості ґрунтів : Навчальний посібник / В. О. Забалуєв, Л. Р. Петренко, О. В. Піковська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2015. – 410 с.

 

У практикумі наведені матеріали, необхідні для засвоєння практичного матеріалу і виконання лабораторних робіт із дисципліни «Охорона і відновлення родючості ґрунтів» для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство». Призначений для вивчення студентами основних методів дослідження деградаційних процесів у ґрунтах і заходів збереження та відтворення ґрунтової родючості.

 

 

 

Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони грунтів : наукове видання / В. М. Кривов. 2-ге вид., доповн. - К. : Урожай, 2008. - 302 с.

 

Висвітлено аспекти охорони ґрунтів як основи екологічно безпечного землекористування в Лісостепу України. Розглянуто теоретичні основи оптимізації сільськогосподарських землекористування та питання організації території й охорони ґрунтів нових аґроформувань. Визначено шляхи вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель у регіональній системі землекористування.

 

  

  

Головний бібліограф інформаційно-
бібліографічного відділу наукової бібліотеки
Світлана Сердюк

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook