Відбулась ІІ міжнародна науково-практична конференція «Цифрові технології в енергетиці і автоматиці»

10 червня 2024 року
  У Національному університету біоресурсів і природокористування України відбулась ІІ міжнародна науково-практична конференція «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ І АВТОМАТИЦІ».

 

  Енергетична галузь нашої держави переживає надзвичайно тяжкі часи. Сьогодні питання функціонування та балансування системи, яка постійно страждає від російських обстрілів є предметом обговорення не лише фахівців нашої держави.
  Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України, об’єднавши зусилля з Інститутом загальної енергетики НАН України та Інститутом відновлювальної енергетики НАН України, вже другий рік поспіль збирають зацікавлених науковців та практиків на міжнародну науково-практична конференцію «Цифрові технології в енергетиці і автоматиці».
  Важливим питанням, яке об’єднало на цьому заході науковців та фахівців передових компаній, стала повоєнна відбудова енергетичної галузі з врахуванням трендів сучасних цифрових технологій.
  Цього року зросла кількість доповідей про безпеку та задіяння цифровізації в енергетичній галузі на стадіях генерації, розподілення та споживання усіх видів енергії. Частина доповідей була пов’язана з розробкою технічних засобів для підтримки системи обороноздатності нашої країни.
  Кращі фахівці галузі провідних країн світу долучилися до пленарного та секційних засідань. Свої доповіді представили науковці та практики з Канади, США, Німеччини, Болгарії, Польщі, Австралії, Мексики, Тайваню.
  До заходу долучилися провідні фахівці наукових установ та закладів вищої освіти України:

  • Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
  • Інститут технічної теплофізики НАН України;
  • Державний біотехнологічний університет;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут;
  • Інститут електродинаміки НАН України;
  • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;
  • Одеський національний технологічний університет;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та ін.

  Пленарне засідання відкрив директор ННІ енергетики автоматики і енергозбереження Віктор Каплун. Інститут спрямовує значні зусилля для розвитку цифровізації енергетики, а конференція «Цифрові технології в енергетиці і автоматиці» залучає все більше учасників. Крім того, на постійній основі діє Кластер цифрової енергетики, до якого приєднується все більше потужних енергетичних компаній.

 

  З вітальним словом до присутніх звернувся проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Вадим Ткачук, відзначивши актуальність напряму та своєчасність проведення конференції в умовах трансформації енергетичної сфери.

 

  Далі почалось пленарне засідання.
  Свою доповідь «Подолання збитковості енергосистеми та енергоринку в період відновлення України» виголосив директор Інституту загальної енергетики НАН України, академік Віталій Бабак. Цікава, насичена обґрунтуваннями доповідь містила детальний аналіз змін стану енергосистеми за останні декілька років, а також шляхи подолання збитковості енергоринку з великою часткою ВДЕ.

  Ihor Pioro, професор університету Онтаріо, Канада та постійний член МАГАТЕ, представив результати досліджень в атомній енергетиці. Приділив значну увагу новітнім технології в побудові атомних реакторів і висловив свою думку щодо специфіки будівництва об’єктів атомної енергетики на території України.

  Володимир Романов представив ряд досліджень Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спрямованих на розробку цифрових технологій для контролю стану розвитку рослин. Постійний контроль дозволить швидко реагувати та застосовувати необхідні заходи для досягнення максимальної врожайності сільськогосподарських культур.

 

  Наступна доповідь колеги з Канади Victoria Kovaleva торкалась застосування водневих генераторів в якості джерел альтернативного живлення. При обговоренні даного питання більшість з присутніх погодились, що акумулювання водню має велике майбутнє.

  Не менш актуальні доповіді представили Петро Стецюк (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова), Микола Кузнєцов (Інститут відновлювальної енергетики НАН України), Володимир Семенов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та інженер компанії Google LTD з США Dmytro Kalyan, який нещодавно навчався в аспірантурі на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І. Мартиненка та успішно захистив дисертацію.

 

  У другій половині дня працювали секційні засідання.
  На жаль, відсутність електропостачання дещо скорегувала роботу, але загалом всі бажаючі отримали можливість представити свої доповіді.
  Організовувати роботу секції «Цифрова енергетика та системи з полігенерацією» модератори Віктор Каплун та Олександр Мірошник.
  Завданням секції конференції є обговорення нагальних питань, пов'язаних з ефективним управлінням підприємствами енергетичної галузі в кризових швидкозмінних умовах, пошуком інноваційних стратегій і бізнес-моделей, спрямованих на відновлення і формування нової моделі енергетичного ринку та розбудову «розумних» енергетичних мереж з полігенерацією.
  Evelina Stoykova Energy Centre Bulgarian та Nina Nikolova Vocational Training Centre Bulgaria Chamber of Installers in Bulgaria (Болгарія) у своїй доповіді висвітлили нові технології для фотоелектричних систем у будівлях.
Про підвищення електроенергетичної стійкості об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнної агресії доповів   Олександр Тесленко, провідний науковий співробітник відділу трансформації структури паливно-енергетичного комплексу Інституту загальної енергетики.
  Живий діалог і зацікавленість викликали матеріали практичного застосування програмно-аналітичного комплексу «Золоче енергооблік», які представив Євгеній Пономаренко, представник керуючої компанії «Золоче». Випускник ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження звернувся зі словами великої вдячності до колективу інституту за становлення його як фахівця у галузі електроенергетики.

 

  Засідання секції «Енергетична інформатика» (модератор Артур Запорожець) проводилось на базі Інституту загальної енергетики НАН України. Тут теж були науковці високого рівня з Польщі, Тайваню, Мексики.

 

  Секції «Штучний інтелект та системи автоматизації» (модератор Віталій Лисенко) приділила увагу питанням роботи систем автоматизації з біотехнічними об’єктами, якими вже тривалий період опікується кафедра автоматики та робототехнічних систем імені академіка І.І. Мартиненка.
  Микола Доля, завідувач кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин представив результати спільної роботи кафедр у цьому напрямку. Особливо приємно спостерігати присутність на засіданні багатьох науковців, які є випускниками кафедри, а на сьогодні працюють у провідних підприємствах України та світу.
Презентували свої напрацювання Вікор Хобін, Ірина Чернова, Сергій Осадчий та ін.

 

 

  Під керівництвом професорів Миколи Заблодського та Валерія Горобця було проведене спільне засідання секцій «Управління енергоефективністю технологічних комплексів» та «Теплоенергетичні системи».

 

  Професор Кельнського університету Igor Shevchuk у своїй доповіді не лише надав детальну методику моделювання конвективного теплообміну обертових потоків у вузьких конічних каналах, але й окреслив перспективи практичного застосування цих фундаментальних досліджень.
  Директор центру професійного навчання Палати інсталяторів Болгарії Nina Nikolova ознайомила присутніх з першими результатами проєкта LIFE «New Skills for Nearly Zero Energy Buildings», головною метою якого є розробка нових та адаптація існуючих методів навчання та програм з урахуванням потреб на ринку праці фахівців у сфері «розумних» будівель.

  У виконанні завдань цього проєкту бере активну участь команда ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження у складі Віктор Каплун, Олена Шеліманова, Світлана Макаревич, Євген Антипов, які були співавторами доповіді.
  Як завжди цікавими та змістовними були доповіді співробітників відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики, яким керує чл.-кор. НАН України Борис Басок.
  У своїй доповіді провідний науковий співробітник Світлана Гончарук представила ґрунтовні експериментальні дані щодо дослідження теплового режиму одного з корпусів Інституту в зимовий період року, а доктор техн. наук Борис Давиденко показав результати моделювання впливу рекупераційної вентиляційної системи на температурний режим приміщення.
  У своїй доповіді Тетяна Супрун поінформувала про інноваційні технології виробництва синтетичного метану, які можуть стати інвестиційно привабливими в Україні вже в недалекому майбутньому.
  Тетяна Желєзна висвітила у своїй доповіді основні аспекти використання проміжних (або покривних) культур як сировини для виробництва біометану.

 

  Можливістю апробації результатів своїх досліджень на цьому форумі скористалися аспіранти ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження. Доповідь Дениса Бабака (науковий керівник, професор Микола Заблодський ) «Моделювання процесів розпилення рідини у пристрої для автоматичного контролю параметрів процесу анаеробного бродіння у біогазових реакторах» зацікавила всіх присутніх.

 

  За відгуками учасників, конференція була змістовним та корисним для всіх учасників.
  Окремо хочемо подякувати керівництву ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження та керівництву Національно університету біоресурсів і природокористування України за забезпечення альтернативного електропостачання для проведення конференції.

  Організаційний комітет висловлює щиру вдячність за участь у заході і запрошує на зустріч через рік на ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Цифрові технології в енергетиці і автоматиці».

  До зустрічі!


Сергій Усенко,
відповідальний секретар оргкомітету конференції

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook