Конференція трудового колективу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження розглянула та схвалила звіт про діяльність інституту у 2023 році

20 грудня 2023 року
  У відповідності до встановленого ректоратом університетського графіка в ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження відбулась Конференція трудового колективу, яка розглянула та обговорила звіт про діяльність інституту у 2023 році.

  Перед початком основного заходу члени Вченої ради, представники Ради ветеранів та гості інституту ознайомилися з оновленими інформаційними зонами, розташованими у 8 навчальному корпусі.

  Копітка робота з макетування та виготовлення стендів була виконана приурочена до професійного свята Дня енергетика за підтримки наших роботодавців.

 

 

 

  Відкрив засідання голова профспілкової організації інституту, завідувач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Олександр Окушко.

  Початку роботи Конференції передувала урочиста і важлива подія: ректор НУБіП України академік Станіслав Ніколаєнко вручив найвищу нагороду університету медаль «За заслуги» голові правління ПАТ «Черкасиобленерго», голові Ради роботодавців ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Олегу Самчуку. Олег Григорович зробив вагомий внесок у розбудову навчальної інфраструктури інституту, сприяв впровадженню практикоорієнтованому навчанню студентів та стажуванню викладачів на своєму підприємстві.

  До роботи Конференції у якості почесних гостей інституту долучились члени Ради роботодавців Олег Самчук (голова правління ПАТ «Черкасиобленерго»), Володимир Куковальський (генеральний директор ТОВ «Югенергопромтранс»), Роман Кравченко (керівник компанії «482.solutions»), Віталій Бабак (директор Інституту загальної енергетики НАН України), Володимир Рубанка (начальник управління Державної інспекції енергонагляду України).

  За дорученням ректора Станіслава Ніколаєнка представником від ректорату університету учасником Конференції був проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко.
Порядок денний передбачав доповідь директора інституту Віктора Каплуна та її обговорення.

  Доповідач зупинився на основних результатах та планах на майбутнє.
  Колектив ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження в умовах воєнного стану продовжує виконання Плану діяльності на 2021-2025 роки, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Статутом університету та закріплені у Програмі розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива–2025».

  З початку російської військової агресії освітні і наукові школи інституту виконали значний обсяг робіт, спрямованих на удосконалення організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців, використання нових форм і методів навчання, підвищення якості методичного забезпечення, підготовку науково-педагогічних кадрів, розвиток наукових досліджень, налагодження співпраці зі стейкхолдерами з урахуванням викликів воєнного стану.

  Колектив інституту впродовж 2019-2023 рр. провів значну роботу з впровадження в університеті системи енергетичного менеджменту, що дало змогу підвищити енергоефективність будівель кампусу.

  Для підвищення якості освітнього процесу та адаптивної привабливості їх викладання у розрізі спеціальностей проведений внутрішній аудит та самоаналіз змісту дисциплін навчальних планів освітніх програм ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр», за результатами якого оновлено навчальні плани, уточнено графіки освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік у відповідності до чинних стандартів вищої освіти.

  Здійснюється підготовка фахівців за новими освітніми професійними програмами: «Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами» ОС «Бакалавр» (успішно здійснено другий набір) та «Інженерія відновлюваних джерел енергії та енергоменеджмент» ОС «Магістр».

  В інституті створена платформа неформальної освіти (налічує 21 навчальну програму), на базі якої надаються госпрозрахункові освітні послуги для бізнесу.

  Науковими колективами інституту виконується чотири теми НДР за кошти державного бюджету на суму 2,13 млн грн та три дослідницькі проєкти за кошти юридичних осіб на суму 1,95 млн грн. Середній рівень фінансування науково-дослідних робіт на одного НПП складає 57,5 тис грн, в поточному році підготовлено 5 запитів на НДР та подано на конкурс МОН України.

  За участю інституту створений освітньо-науковий Кластер цифрової енергетики. У межах програми діяльності Кластера цифрової енергетики наукові колективи нашого інституту та Інституту загальної енергетики НАН України на конкурсі Національного фонду досліджень вибороли два проєкти НДР.

  Показник публікаційної активності у міжнародних наукометричних базах Scopus і WoS на одного НПП інституту складає 1,72 і має позитивну динаміку впродовж останніх чотирьох років.

  У поточному році діють угоди про співпрацю з Берлінським технічним університетом (Німеччина), з Вроцлавським природничим університетом (Польща), з Варшавським університетом наук про життя (Польща), з Кельнським університетом прикладних наук (Німеччина) та ін.
  За участю кафедри інженерії енергосистем виконуються два міжнародні гранти за програмами ERASMUS + «Vocational Education and Training For Green and Smart Energy in Buildings» та HORIZON LIFE22-CET-NS4nZEBs «New Skills for Nearly Zero Energy Buildings».
  Виховну роботу студентів інститут провадить на основі програми виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот», яка спрямована на формування в студентів засад академічної доброчесності, патріотизму та мотивації для опанування фаху. В основу виховної роботи покладено ідею особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

  У обговоренні доповіді взяли участь завідувач кафедрою інженерії енергосистем Євген Антипов, завідувачка кафедрою вищої та прикладної математики Юлія Мейш, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Андрій Березюк, проректор Валерій Іщенко та голова Ради роботодавців Олег Самчук.

  Виступаючі зазначили, що студенти ще недостатньо володіють іноземною мовою, знаннями сучасних прикладних і системних програмних засобів, мають недостатні навички роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням.
  Інститут загалом має позитивну тенденцію щодо обсягів фінансування науково-дослідної роботи, однак необхідне суттєве посилення госпрозрахункової діяльності, потребує поліпшення профорієнтаційна робота, яка вимагає ранньої профорієнтації.

  На завершення Олег Самчук та Валерій Іщенко привітали колектив з Днем енергетика, Різдвом Христовим та Новим роком!

  Переконані, нас чекають нові звершення, передусім для перемоги над ворогом.


Олександр Окушко,
завідувач кафедри електротехніки, елелктромеханки та елелктротехнлогій
Наталія Пруднікова,
заступник директора з організації освітнього процесу

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook