Кафедра глобальної економіки

Робочі програми, силабуси курсів, ЕНК

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2023-2024 н.р.

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства»

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економічна кібернетика»

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит"

"Державне регулювання економіки" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

"Державне регулювання економіки" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси і кредит"

«Глобальні товарні ринки і конкуренція» для ОС «Бакалавр» спеціальність 076 Підприємництво та торгівля ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

"Вступ до фаху та соціальні комунікації" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Діловий протокол та етика спілкування" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Європейські студії" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Міжнародний аграрний бізнес" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

«Міжнародна економічна діяльність України» для ОС Бакалавр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка»

«Міжнародна торгівля та логістика» ОС «Бакалавр» 051 Економіка ОП Міжнародна економіка

"Економіка зарубіжних країн" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Аналіз ринку" для ОС Бакалавр

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і аудит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси і кредит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 076 "Підприємництво та торгівля" ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Аграрна політика Магістр 075 Маркетинг ОП Маркетинг

Аграрна політика Магістр 051 ”Економіка” ОП Адміністративний менеджмент

"Аграрна і земельна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 208 "Агроінженерія"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" ОП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза"

«Економіка у тваринництві» для ОС Бакалавр спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

«Економіка рибогосподарських підприємств» для ОС Бакалавр спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП «Водні біоресурси та аквакультура»

"Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура" ОП "Водні біоресурси та аквакультура"

"Аграрна політика в умовах глобалізації економіки" для ОС Доктор філософії з економіки, спеціальність 051 «Економіка», освітньо-наукова програма «Економіка підприємств та галузей національного господарства»

"Аграрна політика в умовах глобалізації економіки" для ОС Доктор філософії з обліку і оподаткування, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»

"Аграрна політика в умовах глобалізації економіки" для ОС Доктор філософії з фінансів, банківської справи і страхування, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа і страхування»

«Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції» доктор філософії з економіки, спеціальність 051 «Економіка», Освітньо-наукова програма «Економіка підприємств та галузей національного господарства»

«Державне регулювання розвитку сільського господарства» доктор філософії з економіки, спеціальність 051 «Економіка», Освітньо-наукова програма «Економіка підприємств та галузей національного господарства»

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН на 2023-2024 н.р.

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства»

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економічна кібернетика»

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»

«Глобальна економіка» для ОС Магістр спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит"

"Державне регулювання економіки" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

"Державне регулювання економіки" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси і кредит"

«Глобальні товарні ринки і конкуренція» для ОС «Бакалавр» спеціальність 076 Підприємництво та торгівля ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

"Діловий протокол та етика спілкування" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Європейські студії" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Міжнародний аграрний бізнес" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

«Міжнародна економічна діяльність України» для ОС Бакалавр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка»

«Міжнародна торгівля та логістика» ОС «Бакалавр» 051 Економіка ОП Міжнародна економіка

"Економіка зарубіжних країн" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Аналіз ринку" для ОС Бакалавр

"Вступ до фаху та соціальні комунікації" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Аграрна і земельна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Економіка підприємства"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОП "Фінанси і кредит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 076 "Підприємництво та торгівля" ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Аграрна політика Магістр 075 Маркетинг ОП Маркетинг

Аграрна політика Магістр 051 ”Економіка” ОП Адміністративний менеджмент

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" ОП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 208 "Агроінженерія"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза"

«Економіка у тваринництві» для ОС Бакалавр спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

«Економіка рибогосподарських підприємств» для ОС Бакалавр спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП «Водні біоресурси та аквакультура»

"Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура" ОП "Водні біоресурси та аквакультура"

"Аграрна політика в умовах глобалізації економіки" для ОС Доктор філософії з економіки, спеціальність 051 «Економіка», освітньо-наукова програма «Економіка підприємств та галузей національного господарства»

"Аграрна політика в умовах глобалізації економіки" для ОС Доктор філософії з обліку і оподаткування, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»

"Аграрна політика в умовах глобалізації економіки" для ОС Доктор філософії з фінансів, банківської справи і страхування, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа і страхування»

«Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції» доктор філософії з економіки, спеціальність 051 «Економіка», Освітньо-наукова програма «Економіка підприємств та галузей національного господарства»

«Державне регулювання розвитку сільського господарства» доктор філософії з економіки, спеціальність 051 «Економіка», Освітньо-наукова програма «Економіка підприємств та галузей національного господарства»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2022-2023 н.р.

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Прикладна економіка"

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Економіка підприємства"

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Економічна кібернетика"

"Глобальні товарні ринки і конкуренція" для ОС Бакалавр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Кон’юнктура світових аграрних ринків" для ОС Бакалавр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аналіз ринку" для ОС Бакалавр

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОП "Фінанси і кредит"

"Державне регулювання економіки" для третього освітньо-наукового рівня спеціальність 051 "Економіка"

"Державне регулювання економіки" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

"Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції" для третього освітньо-наукового рівня спеціальність 051 "Економіка"

"Вступ до фаху та соціальні комунікації" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Діловий протокол та етика спілкування" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Міжнародний аграрний бізнес" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Європейські студії" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і аудит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси і кредит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 075 "Маркетинг"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аграрна політика й управління агробізнесом" для ОС Магістр спеціальність 061 "Журналістика"

«Промотехнології в агробізнесі» для ОС Магістр спеціальність 061 "Журналістика"

«Медіамоніторинг агроринку» для ОС Магістр спеціальність 061 "Журналістика"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність  151 "Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" ОП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

"Аграрна і земельна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 208 "Агроінженерія"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза"

"Методологія та організаія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

Прикладні програмні рішення в економіці (АГМЕМОД) для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Менеджмент регіональних процесів" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Маркетинг та менеджмент ланцюжка створення вартості" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Прикладна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Стратегії та інструменти європейської регіональної політики" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Основи методології наукових економічних досліджень" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит" ст

"Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка рибогосподарських підприємств" для ОС Бакалавр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка тваринництва" для ОС Бакалавр спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН на 2022-2023 н.р.

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Економіка підприємства", "Економічна кібернетика", "Прикладна економіка"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОП "Фінанси і кредит"

"Глобальні товарні ринки і конкуренція" для ОС Бакалавр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Кон’юнктура світових аграрних ринків" для ОС Бакалавр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аналіз ринку" для ОС Бакалавр

"Державне регулювання економіки" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

"Вступ до фаху та соціальні комунікації" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Діловий протокол та етика спілкування" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Міжнародний аграрний бізнес" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Європейські студії" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" ОП "Міжнародна економіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОПП "Облік і аудит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОПП "Фінанси і кредит"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 075 "Маркетинг"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аграрна політика й управління агробізнесом" для ОС Магістр спеціальність 061 "Журналістика"

«Промотехнології в агробізнесі» для ОС Магістр спеціальність 061 "Журналістика"

«Медіамоніторинг агроринку» для ОС Магістр спеціальність 061 "Журналістика"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" ОП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

"Аграрна і земельна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 208 "Агроінженерія"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза"

"Методологія та організаія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

Прикладні програмні рішення в економіці (АГМЕМОД) для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Менеджмент регіональних процесів" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Маркетинг та менеджмент ланцюжка створення вартості" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Прикладна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Стратегії та інструменти європейської регіональної політики" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Основи методології наукових економічних досліджень" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і аудит" ст

"Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка рибогосподарських підприємств" для ОС Бакалавр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка тваринництва" для ОС Бакалавр спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2021-2022 н.р.

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" 

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит»

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства»

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства» (скорочений термін)

«Державне регулювання економіки» для ОС Бакалавр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства»

«Державне регулювання економіки» для ОС Бакалавр спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит»

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економічна кібернетика»

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОП "Фінанси і кредит"

«Аграрна політика» для ОС Магістр спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" ОП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність: 181 «Харчові технології» ОП «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів»

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 181 «Харчові технології» ОП «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 208 "Агроінженерія"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 212 "Ветеринарна гігієна санітарія і експертиза"

Прикладні програмні рішення в економіці для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОПП «Прикладна економіка»

"Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

«Менеджмент регіональних процесів» для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОПП «Прикладна економіка»

«Маркетинг та менеджмент ланцюжка створення вартості» для ОС Магістр спеціальність: 051 «Економіка» ОПП «Прикладна економіка»

Стратегії та інструменти європейської регіональної політики для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка рибогосподарських підприємств" для ОС Бакалавр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка тваринництва" для ОС Бакалавр спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН на 2021-2022 н.р.

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" скорочений термін

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит»

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Державне регулювання економіки» для ОС Бакалавр спеціальність: 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства»

«Державне регулювання економіки» для ОС Бакалавр спеціальність 071 «072 Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит»

Державне регулювання розвитку сільського господарства для третього (освітньо-наукового) рівня освіти спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ОП "Облік і оподаткування"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ОП "Фінанси і кредит"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 073 "Маркетинг"

«Аграрна політика» для ОС Магістр спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економічна кібернетика»

 "Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

«Аграрна політика» ОС Магістр спеціальність 181 «Харчові технології» ОП «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів»

«Аграрна політика» ОС Магістр, Спеціальність 181 «Харчові технології» ОП «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 208 "Агроінженерія"

Аграрна політика для ОС Магістр спеціальність 211 "Ветеринарна медицина", 211 "Ветеринарна медицина" (скорочений термін), 212 "Ветеринарна гігієна санітарія і експертиза"

"Прикладні програмні рішення в економіці" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

«Менеджмент регіональних процесів» для ОС Магістр Спеціальність: 051 «Економіка» ОП «Прикладна економіка»

«Маркетинг та менеджмент ланцюжка створення вартості» для ОС Магістр спеціальність: 051 «Економіка» ОП «Прикладна економіка»

Стратегії та інструменти європейської регіональної політики для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка рибогосподарських підприємств" для ОС Бакалавр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка у тваринництві" для ОС Бакалавр спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2020-2021 н.р.

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Економічна кібернетика"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" скорочений термін

"Аграрна політика" для ОС Магістр спецівльність 071 "Облік і оподаткування"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" 

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" скорочений термін

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"скорочений термін

«Національна економіка» для ОС Бакалавр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 073 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 075 "Маркетинг"

«Аграрна політика» для ОС Магістр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аграрна політика" для ОС магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 081 "Право"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 101 "Екологія" ОПП "Екологічне управління та політика"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" (Економічна кібернетика), 121 «Інженерія програмного забезпечення»,122 «Комп’ютерні науки»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 275 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті)

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

"Прикладні програмні рішення в економіці" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

«Маркетинг та менеджмент ланцюжка створення вартості» для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

«Менеджмент регіональних процесів» для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Регіональні концепти розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Прикладна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Університетська освіта та соціальні комунікації" для ОС Бакалавр спеціальності 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

"Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка рибогосподарських підприємств" для ОС Бакалавр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка у тваринництві" для ОС Бакалавр спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка" скорочений термін

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування" скорочений термін

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

"Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"скорочений термін

«Національна економіка» для ОС бакалавр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спецівльність 071 "Облік і оподаткування"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 073 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 075 "Маркетинг"

«Аграрна політика» для ОС Магістр спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 081 "Право"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" (Економічна кібернетика), 121 «Інженерія програмного забезпечення»,122 «Комп’ютерні науки»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія"

"Аграрна та екологічна політика" для ОС Магістр спеціальність 101 "Екологія" ОПП "Екологічний контроль та аудит"

"Аграрна та екологічна політика" для ОС Магістр спеціальність 101 "Екологія" ОПП "Екологічне управління та політика"

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 275 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті)

"Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

"Прикладні програмні рішення в економіці" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

«Маркетинг та менеджмент ланцюжка створення вартості» для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

«Менеджмент регіональних процесів» для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Регіональні концепти розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" ОПП "Прикладна економіка"

"Прикладна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

"Університетська освіта та соціальні комунікації" для ОС Бакалавр спеціальності 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

"Економіка рибогосподарських підприємств" для ОС Бакалавр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

"Економіка у тваринництві" для ОС Бакалавр спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2019-2020 н.р.

 "Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка"

 "Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

 "Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси,банківська справа та страхування"

 "Глобальна економіка" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

 "Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"

 "Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

 "Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія"

 "Аграрна політика" для ОС Магістр спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" освітня програма "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"

 "Стратегії та інструменти європейської регіональної політики" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Зв'язки з громадкістю та медіа-дизайн" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Маркетинг та менеджмент ланцюжка створення вартості" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Менеджмент регіональних процесів" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма     "Прикладна економіка"

 "Державно-приватне партнерство" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Регіональні концепти розвитку" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Прикладна економетрика" для ОС Магістр спеціальність 051 "Економіка" освітня програма "Прикладна економіка"

 "Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 051 "Економіка"

 "Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

 "Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

 "Національна економіка" для ОС Бакалавр спеціальність 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг"

 "Державне регулювання економіки" для ОС Бакалавр Спеціальність 051 "Економіка"

 "Економіка рибогосподарської галузі" для ОС Магістр спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

«СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА» для підготовки ОС «Магістр» спеціальність 051 «Економіка»
спеціалізація «Прикладна економіка»

 

 "Глобальна економіка" для ОС «Магістр» спеціальність 071 - Облік і оподаткування, ОП «Облік і аудит»

"Аграрна політика" для ОС «Магістр» спеціальність 071 Облік і оподаткування, ОП «Облік і аудит"

"Аграрна політика" для ОС "Магістр" Сспеціальність 193 "Геодезія та землеустрій

«Глобальна економіка» для підготовки ОС «Магістр» спеціальність051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна економіка»

«ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА» для ОС «Магістр» спеціальність 051 - Економіка: «Економіка підприємства»

«ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА» для ОС «Магістр» спеціальність 051 «Економіка» Спеціалізація «Економічна кібернетика»

«ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА» для ОС «Магістр» спеціальність 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси і кредит»

«Аграрна політика» для ОС «Магістр» спеціальність 051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна економіка»

«Аграрна політика» для спеціальність 208 – «Агроінженерія»
 «Аграрна політика» для спеціальності 181 – «Харчові технології» Технології зберігання, консервування
та переробки м’яса

 «Аграрна політика» для ОС «Магістр» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»

 «Аграрна політика» для підготовки фахівців освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація: « Фінанси і кредит»

"Менеджмент регіональних процесів" для ОС "Магістр" освітньо-професійної програми "Прикладна економіка"

"Публічні закупівлі" для ОС "Магістр" освітньо-професійної програми "Прикладна економіка"

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook