Кафедра глобальної економіки

Навчально-методична робота

Електронні адреси розміщення в електронному освітньому середовищі НУБіП України наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 
 
 
 
Назва дисципліни
 
 
 
 
Напрям (спеціаль-ність)
Електронна адреса розміщення наявного
навчально-методичного забезпечення дисципліни
 
 
Підручник, навчаль-ний посіб-ник
 
 
Курс лекцій
 
Презен-тації лекцій з відео-матеріа-лами
Методичні рекомендації з виконання семінарських, практичних чи лабораторних робіт
 
 
Інше методи-чне забезпе-чення

 

 

Глобальна економіка

 
Фінанси і кредит, Облік і аудит, Прикладна економіка, Економіка підприємства
 

 

 

✔︎

 

 

 ✔︎

 ✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

 

 

✔︎

 

Економіка рибогоспо-дарських підприємствВодні біоресурси та аквакультура✔︎

 ✔︎

✔︎ 

 

✔︎

✔︎ 

Економіка рибогосподарської галузіВодні біоресурси та аквакультура✔︎✔︎✔︎✔︎ 
Державне та регіональне управління

 

Менеджмент

 ✔︎

 

✔︎ 

 ✔︎

 

✔︎

 

✔︎ 

 
Національна економіка
Фінанси і кредит, Облік і аудит, Маркетинг✔︎ 

 

✔︎ 

✔︎ 

✔︎

✔︎

✔︎

 

✔︎ 

 Атестовані навчальні курси


Розвиток агропродовольчих ринків в умоваї євроінтеграції

Глобальна економіка (атестація)   (переатестація 2022)

Національна економіка

Економіка рибогосподарських підприємств

Економіка у тваринництві

Економіка рибогосподарської галузі

Аграрна політика (факультет землевпорядкування) 

Аналіз ринку

 

 Посібники

  1. 2023 Словник. Міжнародна економічна діяльність України. Вдовенко Н. М., Яцун А. Г.

  2. Nakonechns K. V. Tutorial "Agrarian policy" for students of the fields of knowledge 05 (social and behavioral sciences) and 07 (management and administration). Kyiv: NULES of Ukraine, 2020. 201 p.

  3. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Павленко М. М. Довідник з дисципліни «Публічні закупівлі» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка». К.: НУБіП України, 2020. 74 с.

  4. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Павленко М. М. Словник з дисципліни «Економіка тваринництва» для студентів спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». К.: НУБіП України. 2020. 57 с.

  5. Біоекономіка: навчальний посібник. Байдала В. В., Бутенко В. М., Талавиря М. П. Київ. 2020

  6. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Павленко М. М. Економіка у тваринництві: [навчальний посібник]. К.:НУБіП України, 2019. 256 с.

  7. Кваша С.М., Ді6рова А.Д., Жемойда О.В. Аграрна політика: навчальний посі6ник. Київ: 8идавництво Ліра-К, 2018. 388 с.

  8. Прикладна економіка: навчальний посібник (Третє видання) / Кваша С.М., Наконечна К.В. К.: НУБіП України, 2018. 427 с.

  9. Глобальна економіка Навчальний посібник 2018

  10. Словник-довідник з дисципліни Глобальна економіка 2018 р

 11. Глобальна економіка: Навчальний посібник. / Н. М. Вдовенко, Л. В. Богач, В. Л. Гераймович, К. С. Кваша, М. М. Павленко. К. : Кондор Видавництво, 2017. – 320 с.
 12. Словник-довідник з дисципліни «Глобальна економіка» 2 видання перероблене та доповнене 2017. – 169 с. Глобальна економіка: Навчальний посібник. / Н. М. Вдовенко, Л. В. Богач, В. Л. Гераймович, К. С. Кваша, М. М. Павленко – К. : Кондор видавництво, 2017. 320 с. Друге перевидання.
 13. Герасименко Н.А.,Діброва А.Д., Рябченко О.О., Мельниченко І. В. та ін. навчальний посібник Основи страхування сільськогосподарських культур К: «Обнова Компані», 2015. – 235 с.
 14. Кваша С.М., Вдовенко Н.М. Економіка рибогосподарської галузі: Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. – К: Кондор-Видавництво, 2014. – 383 с.
 15. Діброва А.Д., Діброва Л.В., Богач Л.В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. Рекомендовано вченою радою ННІ бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Ніжин: Лисенко М.М., 2014. - 208 с.
 16. Вдовенко Н.М. Регулювання розвитку аквакультури: Навчальний посібник.Рекомендовано НМК з вищої освіти НМР Міністерства освіти і науки України / Вдовенко Н.М., Кальна-Дубінюк Т.П., Шарило Ю.Є, Кондратюк В.М., Кононенко Р.В., Чуклін А.В. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014 – 44 с.         

17. Шарило Ю. Є., Вдовенко Н. М., Поплавська О. С., Дмитришин Р. А., Томілін О. О., Герасимчук В. В. Формування пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в рецеркуляційних аквакультурних системах у контексті сталого розвитку сільських територій: Навчальний посібник НУБіП України. 2022. К:.96 с.

 18. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Коробова Н. М., Павленко М. М. Словник "Вступ до фаху та соціальні комунікації". К: НУБіП України 2022. С. 150. 

 19. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г. Методичні вказівки "Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку". К: НУБіП України 2022. С. 94.

 20. Вдовенко Н. М., Сокур Л. В. Методичні вказівки "Глобальна економіка". К: НУБіП України 2022. 37 с. 

 21. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Методичні вказівки "Прикладні програмні рішення в економіці "AGMEMOD"". К: НУБіП України 2022. 37 с.

 22. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Робочий зошит "Економіка рибогосподарських підприємств". К: НУБіП України 2022. 81 с.

 23. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Робочий зошит "Економіка рибогосподарської галузі". К: НУБіП України 2022. 89 с. 

 24. Вдовенко Н. М., Сокур Л. В., Павленко М. М., Коробова Н. М. Методичні вказівки "Глобальна економіка". К: НУБіП України 2022. 

 25. Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Сокур Л. В., Павленко М. М. Коспект лекцій "Глобальна економіка". К: НУБіП 2022. 

 26. Кваша С. М., Діброва А. Д., Нів'євський О. В., Мартишев М. А. Аграрна політика: Навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2022. 316 с. 
 27. Вдовенко Н.М. Економіка рибогосподарської галузі: Навчальний посібник. Вдовенко Н.М. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. – 384 с.

 

 Методичне забезпечення

• Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Перегуда Ю. А., Сокур Л. В., Яцун А. Г. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Глобальна економіка» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси і кредит». К.: НУБіП України. 2024. 165 с.

• Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Перегуда Ю. А., Сокур Л. В., Яцун А. Г. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Глобальна економіка» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка підприємства», ОПП «Економічна кібернетика». К.: НУБіП України. 2024. 159 с.

• КвашаС. М., ВдовенкоН. М., Перегуда Ю. А., Сокур Л. В. Аграрна політика: робочий зошит для ля здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». К.:НУБіП України. 2023. 86 с.

Діброва А. Д., Вдовенко Н. М., Перегуда Ю. А., Сокур Л. В. Аграрна політика: робочий зошит для здобувачів другого (Магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка". К.: НУБіП України. 2023. 86 с.

• Вдовенко Н. М., Перегуда Ю. А., Павленко М. М. Вступ до фаху та соціальні комунікації: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». К.: НУБіП України. 2023. 123 с.

• Шарило Ю. Є., Матіїв І. Л., Коновалов Р. І., Вдовенко Н. М., Плічко В. Ф., Дмитришин Р. А., Тишечко А. В. Методичні рекомендації "Комплексні рішення обґрунтування компенсації збитків галузі рибного господарства в умовах подолання впливу надзвичайних викликів". 

• 2023 Кот Т., Вдовенко Н. egal and economic aspect how to write scientific papers: methodical guidelines for future scientists

• Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Сокур Л. В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Глобальна економіка» студентами ОС «Магістр», спеціальність «Облік і оподаткування» К.: НУБіП України. 2022. 163 с.

• Вдовенко Н. М., Сокур Л. В., Коробова Н. М., Павленко М. М. Глобальна економіка: методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси і кредит». К.: НУБіП України. 2022. 59 с.

• Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Сокур Л. В. «Глобальна економіка»: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Прикладна економіка». К.: НУБіП України. 2022. 94 с.

• Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Кірейцева О. В. Вступ до фаху та соціальні комунікації: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». К.: НУБіП України. 2022. 97 с.

• Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Сокур Л. В. Методичні вказівки до виконання тестових завдань та задач з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Прикладна економіка». К.: НУБіП України. 2022. 69 с.

• Вдовенко Н. М., Сокол Л. М., Михальчишина Л. Г., Данилевська–Жугунісова О. Є. Аграрна політика. Робочий зошит для виконання індивідуальних завдань для студентів ОС Магістр, спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». К.: НУБіП України, 2021.

• Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка». Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Павленко М. М., Коробова Н. М. К.: НУБіП УКраїни, 2021.

• Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Михальчишина Л. Г., Павленко М. М. Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції: методичні вказівки із використання моделі часткової рівноваги «AGMEMOD» для підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії спеціальності 051 «Економіка». К.: НУБіП України. 47 с.

• Вдовенко Н. М., Сокур Л. В., Михальчишина Л. Г. Методичні вказівки щодо підготовки і захисту магістерських робіт студентами ОС «Магістр» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка» спеціальність 051 «Економіка». К.: НУБіП України. 2021. 37 с.

• Вдовенко Н. М., Сокур Л. В., Михальчишина Л. Г. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка». К.: НУБіП України, 2021. 100 с.

• Вдовенко Н.М., Павленко М.М. Економіка у тваринництві: методичні вказівки із використання моделі часткової рівноваги «AGMEMOD» при підготовці фахівців за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». К.: НУБіП, 2020. 35 с.

• Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Павленко М. М. Національна економіка: Навч. посіб. Робочий зошит для виконання індивідуальних завдань студентами ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка». К.: НУБіП України, 2020. 27 с. Рекомендовано до видання вченою радою економічного факультету (протокол № 2 від 22.10.2020 р.)

• Кірейцева О.В., Діброва А.Д., Коробова Н.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС „Бакалавр” денної та заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка (Економіка підприємства)» з дисципліни «Національна економіка». Методичні рекомендації НУБіП України. 2020 42 с. Рекомендовано Вченою Радою економічного факультету НУБіП України (протокол № 3 від 24 листопада 2020р.)

• Кірейцева О.В., Діброва А.Д., Коробова Н.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС „Бакалавр” денної та заочної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Національна економіка». Методичні рекомендації НУБіП України. 2020 42 ст. Рекомендовано Вченою Радою економічного факультету НУБіП України (протокол № 3 від 24 листопада 2020р.).

• Кірейцева О.В., Діброва А.Д., Коробова Н.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС „Бакалавр” денної та заочної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», з дисципліни «Націона-льна економіка» Методичні рекомендації НУБіП України. 2020 42ст. Рекомендовано Вченою Радою економічного факультету НУБіП України (протокол № 3 від 24 листопада 2020р.).

• Кірейцева О.В., Вдовенко Н.М. «Програма виробничої практики» для студентів ОС «Магістр» денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка». Методичні рекомендації НУБіП України. 2020, 34 ст. Рекомендовано Вченою Радою економічного факультету НУБіП України (протокол № 3 від 24 листопада 2020р.).

• Кірейцева О.В., Вдовенко Н.М., Коробова Н.М Методичні рекомендації з використання програмного забезпечення «Agmemod» для практичних занять студентів освітньо ̶ професійної програми «Прикладна економіка» спеціальності 051 «Економіка». Методичні рекомендації НУБіП України. 2020, 97ст. Рекомендовано Вченою Радою економічного факультету (протокол № 7 від 20 лютого 2020 р.).

• Вдовенко Н. М., Сокол Л. М., Михальчишина Л. Г. Аграрна політика. Робочий зошит для виконання індивідуальних завдань для студентів ОС «Магістр». Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Освітня програма «Водні біоресурси та аквакультура». К.: НУБіП України. 2020. 76 с. Рекомендовано Вченою радою факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України (протокол № 2 від 17 вересня 2020 р.)

• Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка». Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г. К.: НУБіП України, 2019. 89 с. (Протокол № 4 від 19 листопада 2019 р.)

• Публічні закупівлі: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» остітньо-професійної програми «Прикладна економіка». Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Павленко М. М. К.: НУБіП України, 2019. - 88 с. (Протокол № 3 від 17 жовтня 2019 р.)

• Економіка у тваринництві робочий зошит для виконання індивідуальних завдань Спеціальність "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Вдовенко Н. М., Тітенко З. М.., Павленко М. М. К.: НУБіП, 2019.- 148 с. (Протокол № 3 від 18 жовтня 2018 р.)

• Аграрна політика: робочий зошит для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Аграрна політика», освітній ступінь «Магістр», спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура», освітня програма «Водні біоресурси та аквакультура», факультет тваринництва та водних біоресурсів. Вдовенко Н. М., Сокол Л. М., Михальчишина Л. Г., Вдовенко А. В. К.: НУБіП України, 2019. 71 с. (Протокол № 9 від 16 травня 2019 р.)

• Європейські студії: методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни студентам освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» остітньо-професійної програми «Прикладна економіка». Вдовенко Н. М., Павленко М. М. К.: НУБіП, 2019. 80 с. (Протокол № 4 від 26 листопада 2018 р.)

• Науково-практичні рекомендації з розроблення нової звітності європейського рівня для виробників риби при адаптації до вимог ФАО, EUROSTAT, Директив, Регламентів Європейського Союзу

• Інформаційно-аналітичні матеріали щодо забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства з акцентом на модернізацію існуючої системи збору даних в рибному господарстві з метою підвищення керованості галуззю для досягнення цілей сталого розвитку ООН

• Рекомендації з внесення змін до спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства при адаптації до вимог Європейського Союзу

• Робочий зошит для виконання індивідуальних завдань з дисципліни Аграрної політики ОС "Магістр" Спеціальність 051 "Економіка" Діброва А.Д., Богач Л.В., Гераймович. К.: Вид.центр НУБіП України, 2018. 76 с. (Протокол №2 від 24 вересня 2018)
• Робочий зошит для виконання індивідуальних завдань з дщисципліни "Аграрна політика" ОС "Магістр" Спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Вдовенко Н.М., Богач Л.В. К.: Вид.центр НУБіП України, 109 с. (Протокол № 9 від 17 травня 2018 р.)
30. Методичні вказівки для підготовки курсової роботи з дисципліни "Аграрна політика" Діброва А. Д., Богач Л. В. К.: Вид.центр НУБіП України, 29 с. (Протокол №2 від 24 вересня 2018)
31. Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів ОС «Магістр» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка». К.: НУБіП України, Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Кірейцева 2018. 41 с. (Протокол № 4 від 26.11.2018 р.)
32. Методичні рекомендації до підготовки і захисту магістерської роботи студентами ОС «Магістр» освітньо-професійної програми «Прикладна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка». К.: Видавничий дім Кондор. 27 с. Вдовенко Н. М., Богач Л. В., Гераймович В.Л., Павленко М. М., Коробова Н. М. (Протокол № 4 від 26.11.2018 р.)
33. Робочий зошит "Глобальна економіка" 2- перевидання Вдовенко Н.М., Гераймович В.Л., Богач Л.В. К.: Вид.центр НУБіП України, 2018. 193 с. (протокол №10 22 .06.2017).
34. Економіка рибного господарства та аквакультури: методичні рекомендації для проведення курсів з підвищення кваліфікації / Н.М. Вдовенко, А.В. Чуклін, Ю.Є. Шарило, С.С. Шепелєв. За ред. д.е.н., проф. Н.М. Вдовенко. – К. : 2016. – 36 с.

35. Кваша С.М., Жемойда О.В., Герасименко Н.А. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Аграрна політика» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» К.: ЗАТ «Нічлава», 2015. – 56 с.
36. Кваша С.М., Жемойда О.В., Герасименко Н.А. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Аграрна політика» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» К.: ЗАТ «Нічлава», 2015. – 56 с.
37. Кваша С.М., Жемойда О.В., Герасименко Н.А. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Аграрна політика» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогоспо-дарського виробництва» К.: ЗАТ «Нічлава», 2015. – 56 с.
38. Коробова Н.М. Глобалізація та європейська інтеграція: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС «Магістр» спеціальність 8.18010024 – «Прикладна економіка» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. – К. : Кондор-Видавництво. – 18 с.
39. Вдовенко Н.М. Методичні рекомендації до складання іспиту з дисципліни “Економіка рибогосподарських підприємств” для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.090201 – “Водні біоресурси та аквакультура” К.: Вид.центр НУБіП України, 2015. – 66 с.Рекомендовано вченою радою ННІ тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол від 18.03.2015 № 2). Схвалено БУ «Методологічно-технологічний центр з аквакультури» Державного агентства рибного господарства України (протокол від 21.01.2015 № 2)
40. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Федюшко М.М. Глобальна економіка: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС “Магістр” спеціальність “Облік і аудит” в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 61 с. Рекомендовано науково-методичною радою економічного факультету протокол № 1 від 26 серпня 2015 року.
41. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Коробова Н.М., Кірейцева О.В. Глобальна економіка: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС «Магістр» спеціальність 8.18010024 – «Прикладна економіка» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 18 с. Рекомендовано науково-методичною радою економічного факультету протокол 2 від № 22 вересня 2015 року.
42. Вдовенко Н.М., Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент Методичні вказівки для студентів ОС «Магістр» спеціальність 8.18010024 – «Прикладна економіка» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 18 с. Рекомендовано науково-методичною радою економічного факультету протокол № 3 від 20 жовтня 2015 року.
43. Вдовенко Н. М., Гераймович В. Л., Федюшко М.М. Державна економічна політика. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання ОC «Магістр» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол № 4 від 17.11.2015 року.
44. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Коробова Н.М., Федюшко М.М. Глобальна економіка: рекомендації до викладання навчальної дисципліни студентам освітнього ступеня «Магістр» спеціальність 8.18010024 «Прикладна економіка». – К. : НУБіП. – 73 с. Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол № 4 від 17.11.2015 року.
45. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Федюшко М.М. Глобальна економіка: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни студентами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка». – К. : НУБіП. – 36 с. Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол № 4 від 17.11.2015 року.
46. Вдовенко Н.М., Чуклін А.В., Шарило Ю.Є., Шепелєв С.С. Економіка рибного господарства та аквакультури: методичні рекомендації для проведення курсів з підвищення кваліфікації / За ред. д.е.н., проф. Н.М. Вдовенко. – К. : 2015. – 79 с. Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол № 4 від 17.11.2015 року.
47. Вдовенко Н.М., Коробова Н.М., Федюшко М.М. Глобалізація та європейська інтеграція: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС «Магістр» спеціальність 8.18010024 – «Прикладна економіка» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. – К. : Кондор-Видавництво. – 18 с. Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол № 4 від 17.11.2015 року
48. Кірейцева О.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» «Національна економіка» напряму 6.030509 – «Облік і аудит».
49. Кірейцева О.В. Глобальна економіка: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС "Магістр" спеціальність8.18010024 - "Прикладна економіка" в аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. - К.: Кондор-Видавництво. - 2015. – 18 с.
50. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Коробова Н.М., Кірейцева О.В. Глобальна економіка: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС "Магістр" спеціальність8.18010024 - "Прикладна економіка" в аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. / - К.: Кондор-Видавництво. - 2015. – 18 с.
51. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Федюшко М.М. Глобальна економіка: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС "Магістр" спеціальність "Облік і аудит" в аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. / К.: Кондор-Видавництво. - 2015. – 61 с.
52. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Федюшко М.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Глобальна економіка» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» /– К.: «ЦП «КОМПРИНТ»» – 2015. – 120 с.
53. Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Федюшко М.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Глобальна економіка» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» /– К.: «ЦП «КОМПРИНТ»» – 2015. – 94с.
54. Вдовенко Н. М., Гераймович В. Л., Федюшко М. М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни « Державна економічна політика» для студентів денної та заочної форми навчання ОC «Магістр» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол № 4 від 17.11.2015 року 4,9 д.а.
55. Гераймович В. Л., Добрівський В. Г. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Державна і регіональне управління» для студентів денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент» Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол № 4 від 17. 11.2015 року Укладачі: 145 ст.- 9,06 д.а.
56. Гераймович В.Л. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Рекомендовано навчально-методичною радою економічного факультету НУБІП України протокол №4 від 17.11.2015 року 3,62 д.а.
 57. Вдовенко Н.М., Кваша С.М.Рекомендації щодо можливості функціонування механізму державно-приватного партнерства у рибній галузі / Методичні рекомендації - К. : Вітас ЛТД, 2013. – 70 с.
 58. Вдовенко Н.М. Альбом спеціалізованих форм первинної документації для підприємств аквакультури Методичні рекомендації К. : Вітас ЛТД, 2013. – 2-ге вид. доп. і перероб. – 56 с.
 59. Вдовенко Н.М. Рекомендації та алгоритм створення науково-технологічногорибогосподарського парку/ Методичні рекомендації К. : Вітас ЛТД, 2013. – 60 с.

60. Вдовенко Н. М., Марченко І. О., Дмитришин Р. А., Негода Ю. В. Рекомендації із розробки практичного інструментарію та засобів регулювання для модернізації механізму диверсифікації структури галузей тваринництва: методичні рекомендації. К.: НУБіП України. 2022. 17 с. 

61. Рубан С.Ю. Лауреат державної премії

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook