Кафедра глобальної економіки

Публікації

1. Vdovenko N., Gorjana L., Dmytryshyn R. Ensuring competitiveness and development of self-government through mechanisms of management of health and sustainable education. 2022.

2. Вдовенко Н. М., Шепелєв С. С. Конкурентоспроможність рибного господарства в умовах євроінтеграції. 2021

3. Competitiveness of the agrarian sector of Ukraine in the conditions of integration to the European market: [collective monograph]. Montenegro. 2021.

4. Вдовенко Н., Герасимчук В., Коробова Н. Прикладні рішення для розробки економічного механізму регулювання сталого розвитку галузей національної економіки. Socio-economic and management concepts: [collective monograph]. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 660 р.

5. Розвиток сільських територій в Європейському Союзі: [колективан монографія]. М. П. Талавиря, М. В. Газуда, Л. М. Газуда. Ужгород. 2022

6. Rural Development under Decentralization. Monograph. Talavirya Mikola, Bakun Yuriy

7. Vdovenko N., Marchenko S., Solod O. Management of quality and ecological safety of aggregate agricultural product: resource saving, marketing innovations, state initiatives. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects

8. Конкурентоспроможність рибного господарства України в нових умовах функціонування національної економіки: [колективна монографія]. Вдовенко Н. М., Варшавська Н. Г., Гечбаия Б. Н., Михальчишина Л. Г., Павленко М. М., Шарило Ю. Є., Шепелєв С. С. Харків: Глобус, 2020. 328 с.

9. Долаючи обмеження: засади адаптивних рішень та систем: [колективна монографія]. За ред. А. Д. Діброви. НУБіП України, 2020

10. Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічний та практичний аспекти системного підходу: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. 304 с.

11. Instruments of regulating the sphere of goat farming in the times of global challenges

12. The Common Agricultural Policy of the European Union and the ways of its implementation in Ukraine. Zalizko V. D., Vdovenko N. M., Heraimovych V. L.

13. Світові тенденції структурних змін в сільськогосподарському виробництві: монографія / К.В. Наконечна. К.: НУБіП України, 2019. 200 с.

14. Вдовенко Н. М. Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні: монографія. За ред. д. е. н., проф. Вдовенко Н. М. [Богач Л. В., Гераймович В. Л., Герасимчук В. В., Гечбаия Б. Н., Деренько О. О., Коробова Н. М., Махиборода К. В., Нікоронова Г. С., Павленко М. М., Сіненок І. О., Шарило Ю. Є., Шепелєв С. С.]. Київ : Видавничій дім «Кондор», 2018. 476 с.
15. Вдовенко Н. М., Гераймович В. Л., Богач Л. В., Гуменюк І. Л., Тріпак М. М., Прокопишин О. С. Розвиток особистих селянських господарств в системі національної економіки. Монографія. За ред. к.е.н. Гуменюк І. Л. К.: НУБІП України, 2018. 225 с.
16.Zalizko V., Vdovenko N., Shepeliev S. A paradigmatic view on the possibility of applying the provisions of the Common Agricultural and Fisheries Policy of the EU in the agrarian sector of the economy in Ukraine / The CAP and national priorities within the EU budget after 2020. : [collective monograph]. Warszawa. 2018. 314 p. (P. 214–231).

17. «КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА – ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»: [колективна монографія], Республіка Польща-Республіка Мальта), 2019 р.

18. Формування біоекономічного потенціалу сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних змін. За ред. д.е.н., проф. Діброви А. Д. НУБіП. Лисенко, 2017. 256 с.
19. Організаційно-економічний механізм відродження і розвитку меліорації в Херсонській області. За ред.. д.е.н., проф. Діброви А. Д., Андрієвського В. є. НУБіП України, 2017. 350 с.

20. Вдовенко Н. М., Невесенко А. В. Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки. К.: Видавничий дім Кондор, 2018. 235 с.

21. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Прикладні рішення ефективного розвитку морегосподарського комплексу в Україні. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: [колективна монографія]. Чернігів, ЧНТУ, 2018. 432.

22. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВТ З ЄС: [колективна монографія]. За ред. Проф. Кваші С.М. [Вдовенко Н.М., Богач Л.В., Залізко В.Д., Михальчишина Л.Г., Маргасова В,Г, Дерій Ж.В., Варшавська Н.Г., Шарило Ю.Є., Павленко М.М. та ін.]. Видавничий дім «Кондор» 2018. 444 с.

23. Механізм забезпечення конкурентоспроможності рибальства та аквакультури України: [колективна монографія]. Вдовенко Н. М., Кваша С. М., Богач Л. В., Павленко М. М. За. ред. проф. Вдовенко Н. М. НУБіП України, 2019. 300 с.

24. Вдовенко Н. М., Гераймович В. Л., Богач Л. В. Регіональні аспекти глобальної торгівлі продукцією сільського господарства. [колективна монографія]. К.: НУБіП України. 261 с.

25. Vdovenko N. M., Heraimovych V. L., Bohach L. V. Ukraines agri-food market developmen directions in the conditions of European integration. [колективна монографія]. К.: НУБіП України. 256 с.

26.Педагогічна культура викладання економічних дисциплін для студентів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» в умовах євроінтеграції / Вдовенко Н., Олійник В., Отич О., Горяна Л. та інші, всього 12 осіб. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства: Колективна монографія. Розділ 2 «Вища освіта в умовах глобалізації суспільства», К. : Аграрна освіта, 2016. – 300 с.

27. Sustainable economic development: basis, determinants, tendencies, marks: collective monograph: [collective monograph]. Ed. By Margasova V., Vdovenko N., Kychko I. Poznan. 2019. 165 с.

28. Vdovenko N. M., Shepeliev S. S. Paradigmatic perspective on competitive fisheries development in conditions of new challenges: export and import of fish and fish products. Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne. Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects: [collective monograph]. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole, 2017. 348 р.

29. Вдовенко Н.М. Рибне господарство України в умовах глобалізації економіки: Монографія / Н.М. Вдовенко. - К.: ЦП Компринт, 2016. - 476 с.

30. Інформаційне забезпечення системи прогнозних і програмних документів розвитку аквакультури в умовах глобальних трансформаційних процесів. Вдовенко Н. М. Національна економіка України у сучасних глобальних процесах. 2015. 470 с.
31. Діброва А.Д., Андрієвський В.Є., Кірейцева О.В., Жемойда О.В., Коробова Н.М. Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції: Монографія. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 572 с.
32. Talavira M.P., Zbarsky V.K., Buriak R.I., Bakun Y.O., Alexandrov D.E., Polyukhovych V.S., Voitovska Y. Monograph. Economic aspects of global problems. 

33. Talavirya M.P., Zbarsky V.K., Bakun Y.O., Alexandrov D.E., Polyukhovych V.S., Yarema L.V. Monograph. Development of innovative activity in agricultural production of Ukraine.

34. Vdovenko N. M., Sokol L. M., Shepeliev S. S. Ukrainian trading fish and fishery / aquaculture products // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects: [collective monograph]. Riga: Landmark SIA, 2017. Vol. 2. 195 p.

35. Vdovenko N. M., Shepeliev S. S. Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4; pp.288

36. Badri Gechbaia, Vdovenko Nataliia. COORDINATION OF PROCESS STANDARTIZATION AND METHODOLOGY OF STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR. International precisedand reviewed scientific-practical magazin, Tbilisi, 2016, P. 17-20.

37. Nataliia Vdovenko. MODERN PROCESSES OF DIVERSIFICATION OF FISHERIES TOWARDS AQUACULTURE DEVELOPMENT. Innovative Economics and Management 1, Vol.4, 2017, P. 44-48

38. Економічна сек’юритологія в умовах глобальних трансформаційних процесів: збірник тез Міжнародного науково–практичного семінару. – Київ, Компринт, 2017. – 85 с.

39. BADRI GECHBAIA, NATALIIA VDOVENKO, АNNA NEVESENKO _ TRANSFORMATION OF MEASURES OF EXTENSION FILLING OF THE BUDGET OF THE RURAL AREAS IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE EU. The Journal „INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT“, №4, Вatumi, 2017, P. 80-85.

40. Вдовенко Н. М., Грищенко Н. П., Шепелєв В. С. Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції: [монографія]. Видавничий дім «Кондор», 2017. 372 с.

41. Вдовенко Н.М. Економіка рибогосподарських підприємств: [підручник]. К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. 212 с.

42. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / С. М. Кваша // Економіка АПК. - 2013. - № 8. - С. 12-21.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook