Кафедра глобальної економіки

Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» (до 2024 року)

 

Гарант програми
д.е.н., професор,
завідувач кафедри
глобальної економіки
Вдовенко Наталія Михайлівна

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою «Прикладна економіка» зі спеціальності 051 "Економіка"!

Кафедра глобальної економіки запрошує на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійною програмою «Прикладна економіка».
НУБіП України – один із восьми вищих навчальних закладів, який здійснює унікальну підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Прикладна економіка».
Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка» дозволяє отримати знання, необхідні для успішного вирішення комплексних задач у сфері підвищення конкурентоспроможності аграрного бізнесу, застосування перспективних методів економіко-математичного моделювання з метою дослідження динаміки розвитку аграрного сектору економіки.

Умови зарахування: прийом на магістерську програму здійснюється на базі освітньої програми «Бакалавр» або «Спеціаліст», здобутого за будь-якою спеціальністю за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Форма навчання: заочна.
Термін навчання: 1,5 роки.
 

 

Сферою працевлаштування випускників магістерської програми є центральні органи виконавчої влади, аграрні виробництва та формування, менеджери провідних компаній.
Після закінчення навчання студентам присвоюється кваліфікація «Професіонали в галузі економіки».
У розпорядженні студентів наукова бібліотека університету, сучасні навчально-наукові лабораторії з безкоштовним доступом до мережі Інтернет, унікальних видань ФАО (ООН).

 

Особовий склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи. Навчальний процес даної магістерської програм до 2021 року забезпечували науково-педагогічні працівники кафедри глобальної економіки: д.е.н., професор, академік НААН України Кваша С.М., д.е.н., професор Вдовенко Н.М., д.е.н., професор Діброва А.Д., д.е.н., професор Жемойда О.В., к.е.н., доцент Кірейцева О.В., к.е.н., доцент Коробова Н.М., к.е.н., доцент Герасименко Н.А., к.е.н., доцент Михальчишина Л.Г., к.е.н., доцент Сокур Л.В., к.е.н., доцент Наконечна К.В., к.е.н., доцент Данилевська-Жугунісова О.Є., асистент Павленко М.М.
 

   Нині навчальний процес даної магістерської програм забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри глобальної економіки: д.е.н., професор, академік НААН України Кваша С.М., д.е.н., професор Вдовенко Н.М., д.е.н., професор Діброва А.Д.,  к.е.н., доцент Кірейцева О.В., к.е.н., доцент Коробова Н.М., к.е.н., доцент Герасименко Н.А., к.е.н., доцент Михальчишина Л.Г., к.е.н., доцент Наконечна К.В., к.е.н., доцент Данилевська-Жугунісова О.Є.

    Наукова робота зі студентами є невід'ємною частиною навчально- виховного процесу при підготовці якісних фахівців з обраного профілю навчання. Її підсумки висвітлюються у доповідях на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах і публікуються у збірниках наукових праць.

Магістри залучаються до виконання науково-дослідних робіт, які виконуються кафедрою за тематиками:

- Прикладна розробка новітнього організаційно-економічного механізму регулювання сталого рибальства і аквакультури через розвиток сільських територій;
- Розробка і формування базових напрямів аграрної політики України в нових умовах продовольчих і фінансових викликів;
- Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах формування і функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом;
- Формування спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні;
- Зміни у тенденціях глобальної торгівлі продукцією сільського господарства.

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:
- «Глобалізація та європейська інтеграція»,
- «Регіоноведення».

Студентське життя. Перед кожним студентом НУБІП України відкриваються двері у світ нових можливостей та шаленого студентського життя. Кожен студент має можливість стати членом органу студентського самоврядування. Це прекрасна можливість виховати в собі лідерські якості, дисциплінувати себе та знайти близьких собі по духу людей. Крім того, в НУБІП України кожного року проходять різноманітні конкурси. Для студентів спеціальності організовуються пізнавальні екскурсії, наукові квести, олімпіади тощо.

Перелік документів:
- заява;
- копія документа, що посвідчує особу (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах);
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 екземпляри).
Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 

Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою м. Київ, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус № 10, кабінет 308.


Все про вступ до НУБіП та правила прийому в університет за посиланням https://nubip.edu.ua/entrant.

Буклет освітньо-професійної програми "Прикладна економіка"

Освітня професійна програма «Прикладна економіка» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: Магістр з Економіки

Навчальний план за ОП

Освітня професійна програма «Прикладна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: Магістр з економіки (ПРОЄКТ)

Самооцінювання ОПП "Прикладна економіка"

 Гарант освітньо-професійної програми:
Вдовенко Наталія Михайлівна, завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України
Тел.: (044) 527-86-48, (067) 923-67-20

Електронна пошта: [email protected]

Адреса: 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, каб, 306, 308.

Відгуки-рецензії на ОПП "Прикладна економіка"

Обговорення освітньої програми

Пропозиції щодо оновлення та удосконалення ОПП надсилати на електронну адресу: [email protected]

Анкетування для студентів 1 року магістратури

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми

Повідомити про прояви корупції

Зміна до наказу від 25.04.2023 №295 "З"

Наказ про затвердження тем і призначення керівників магістерських кваліфікаційних робіт 2023 року заочної форми навчання

Наказ про затвердження тем дипломних робіт 2020-2021 денна форма

Наказ про затвердження тем дипломних робіт 2021 року денної форми навчання 

Наказ про затвердження тем дипломних робіт 2022 року заочної форми навчання 

Чекаємо на вас!

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook