Відділ наукової атестації

  Боярчук Сергій Васильович

  Начальник відділу наукової атестації

  Тел.: (044) 527-82-28

  E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

Спеціалізовані вчені ради

Порядок присудження наукових ступенів

Порядок проходження попереднього розгляду дисертаційних робіт

Вимоги до оформлення дисертацій

 

Відділ наукової атестації виконує роль науково-організаційного центру щодо кваліфікованої всебічної оцінки наукових праць, представлених у вигляді дисертаційних робіт, та атестації кадрів вищої кваліфікації. Відділ організовує, координує і контролює роботу проблемних вчених рад НДІ університету з питань попереднього розгляду дисертаційних робіт та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та їх комісій з відповідних спеціальностей; надає консультації здобувачам з питань підготовки та захисту дисертацій.

У 2014 році у Національному університеті біоресурсів і природокористування України функціонувало 20 спеціалізованих вчених рад, з їх числа – 15 докторських і 5 кандидатських із 7 галузей наук за 46 спеціальностями.

За вказаний період у спеціалізованих вчених радах захистили дисертації 97 здобувачів, з яких 5 – на здобуття наукового ступеня доктора наук та 92 – кандидата наук. Крім того, проведено два колективні рецензування дисертаційних робіт, одну переатестацію науковця, якому присуджено науковий ступінь доктора наук в іншій державі та одну нострифікацію диплома кандидата наук. Із загальної кількості здобувачів – 63 співробітники, аспіранти, здобувачі НУБіП України.

У спеціалізованих вчених радах НУБіП України працює 336 науковці (в т. ч. 295 докторів і 41 кандидат наук), з числа яких 224 співробітники університету та 112 запрошених з інших науково-дослідних установ та навчальних закладів України.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)