Кафедра паразитології та тропічної ветеринарії

Адреса: Україна, 03041, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус № 12, кімн. 201А, 203А, 205А, 213А

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Сорока Наталія Михайлівна

доктор ветеринарних наук, професор

 

Паразитарні хвороби широко поширені у світі та завдають значних економічних збитків тваринництву, що складаються зі зниження продуктивності, погіршення якості продукції, вимушеного забою та загибелі хворих тварин. Окремі збудники викликають небезпечні для людини хвороби (ехінококоз, трихінельоз, токсоплазмоз, лейшманіоз, гіардіоз, тощо). Багато кровосисних комах та кліщів переносять збудників небезпечних, часом смертельних, інфекційних та інвазійних хвороб тварин і людини.
Ветеринарна паразитологія як дисципліна функціонує в Київському ветеринарному інституті з 1930 р. До цього часу окремі її розділи викладали на кафедрах зоології та епізоотології.
У 1984 р. до кафедри тропічної ветеринарії була приєднана дисципліна паразитологія. З 2001 р. це кафедра паразитології та тропічної ветеринарії.

Колектив кафедри паразитології та тропічної ветеринарії 2018 рік.

Зліва направо: перший ряд: доц., к. вет. н. Р. О. Слободян, проф., д. вет. н. М. П. Прус, проф., д. вет. н., зав. кафедри Н. М. Сорока, проф., д. вет. н. В. Ф. Галат, доц., к. вет. н. О. В. Семенко;

другий ряд: завід. навч. лабораторії, І. А. Береговець, лік. вет. мед., старш. лаборант А. Г. Овчіннікова, аспірантка (к. вет. н., 2019) Г. В. Односум, доц., к. вет. н. М. В. Галат.

 

 

 


Головною метою кафедри є забезпечення підготовки фахівців ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр” за спеціальністю «Ветеринарна медицина», проведення актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів паразитології та тропічної ветеринарії і впровадження одержаних результатів у виробництво і навчальний процес.

Пріоритетними напрямами є:

  • організація та проведення навчальної, наукової, науково-методичної та культурно-виховної роботи зі студентами та слухачами факультету підвищення кваліфікації за рахунок співпраці з іншими підрозділами Університету, що забезпечують освітню діяльність;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини та науково-педагогічних працівників за профілем кафедри;
  • створення, систематичне оновлення та удосконалення навчальної і лабораторної бази, методик досліджень та технічних засобів навчання, комп’ютеризації навчального процесу;
  • організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, що поєднують високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями;
  • організація і проведення інноваційної, наукової, дослідницької і видавничої діяльності.

При кафедрі упродовж 10 років працювала спеціалізована вчена рада Д 26.004.14 (спеціальність 16.00.11 – паразитологія та 03.00.13 – фізіологія людини і тварини), головою якої був доктор ветеринарних наук, професор, академік АН Вищої освіти України В.Ф. Галат, заступником голови – доктор ветеринарних наук, професор, академік АН Вищої освіти України Н.М. Сорока, вченим секретарем – доктор ветеринарних наук, професор М.П. Прус.

На кафедрі ведеться активна наукова та громадська діяльність.

Професор В.Ф. Галат виступив з доповіддю на міжнародній конференції: «Новітні методи діагностики і заходи боротьби з паразитарними хворобами тварин» у Вітебську (Білорусь, 2013 р.); професор Н.М. Сорока доповідала на Міжнародному науковому семінарі «Питання освіти і науки у ветеринарній медицині» у Вроцлаві (Польща, 2012 р.).
Упродовж останніх років співробітники кафедри брали участь у різних конференціях: «Паразитарні хвороби тварин» (Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ВСЕ, Київ, 2014 р.); «Сучасна ядерна медицина» Науково-практична конференція із міжнародною участю (Київ, Інститут післядипломної освіти Національного університету імені Тараса Шевченка, 2014 р.); «European multicolloquium of parasitology» (Калуж-Напока, Румунія, Університет природничих і ветеринарних наук, 2013 р.); 66 студентська науково-практична конференція «Роль молоді у науково-практичному забезпеченні галузі ветеринарної медицини» (НУБіП України, Київ, 2014 р.); XIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ломоносов» (Московський державний університет імені Ломоносова, 2013 р.); міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (НУБіП України, Київ, 2014 р.); Міжнародна наукова студентська конференція факультету ветеринарної медицини (Львів, ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2014 р.), 12 Міжнародний конгрес з питань токсоплазмозу (Оксфорд, Великобританія, 2013 р.) Міжнародна наукова конференція "Наука без кордонів - розвиток у 21-му столітті" (м. Будапешт, Угорщина, 2017 р.), XVI Міжнародна конференція Українського наукового товариства паразитологів (м. Львів, 2017 р.).

 


Щорічно співробітниками кафедри надається консультативно-практична допомога господарствам України різної форми власності з питань паразитарних хвороб тварин.

 

Новини

Всі новини

4 вересня 2017

НАГОРОДА ВЧЕНОГО

Оголошення

Всі оголошення

Події

Всі події
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій