Ібатуллін Ігор Ілліч

Перший проректор доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України

Народився 22 березня 1946 р. у с. Каюки Куйбишівського району Татарської АРСР. Закінчив у 1970 р. Казанський державний ветеринарний інститут ім. М. Є. Баумана за спеціальністю зоотехнія. Після закінчення інституту працював асистентом кафедри годівлі сільськогосподарських тварин у цьому самому закладі. З 1971 по 1972 р. — служба у лавах Збройних сил СРСР.

Протягом 1972-1975 рр. навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії. З 1975 по 1986 р. перебував на посаді старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії хімізації годівлі тварин на Агрономічній дослідній станції УСГА.

З 1986 р. — доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і технології кормів УСГА. Упродовж 1991-1996 рр. — заступник проректора з наукової роботи — начальник наукової частини УСГА.

З 1994 р. — завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного.

З 1996 по 2000 р. — проректор з наукової роботи Національного аграрного університету (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування України).

З 2000 по 2007 р. — проректор з організаційної та наукової роботи, з 2007 по 2010 р. — перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Призначений 26.11.2010 р. академіком-секретарем Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій Національної академії аграрних наук України.

З 10.01.2011 по 31.03.2011 р. — віце-президент НААН.

У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Переваримость, баланс веществ, химический состав мяса и печени утят при длительном скармливании углеводородных дрожжей».

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Експериментальне обґрунтування раціонального використання нетрадиційних кормових ресурсів у годівлі сільськогосподарських тварин». Учене звання професора присвоєно у 1995 р.

Основні роботи І. І. Ібатулліна спрямовані на обґрунтування теоретичних та практичних принципів організації годівлі сільськогосподарських тварин; вивчення хімічного складу і поживності кормів, відходів переробки промислової сировини, а також ефективності методів їхнього використання; розробку прийомів забезпечення повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин для Лісостепу і Полісся України з використанням кормових добавок та біологічно активних речовин; теоретичне обґрунтування впливу оптимізації годівлі на продуктивні якості тварин та економічність використання кормів. Ним детально досліджено питання використання нетрадиційних кормових засобів — відходів олієжирової, шкіряної та харчової промисловості з метою збільшення кормових ресурсів тваринництва.

Опублікував 307 наукових та науково-методичних праць, серед яких 8 монографій, 4 підручники та 9 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ і ІІІ-рівнів акредитації, автор 28 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Підготував 3 докторів і 18 кандидатів наук. Член-кореспондент УААН з 1999 р.

Дійсним членом (академіком) УААН був обраний у 2002 р. відділення зоотехнії (годівля тварин і технологія кормів).

Повний кавалер ордена «За заслуги», нагороджений орденом Михайла Ломоносова Російської Федерації, знаком Пошани Міністерства аграрної політики України. Йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій