Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Нукові конференції, фестивалі і публікації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Факультет соціальної тапсихологічної освіти 
 Кафедра психології
Лабораторія вдосконалення майстерності майбутнього психолога ім. Кагальняк А.І.
Київський національний торговельно-економічний університет 
 Центр педагогічних та психологічних досліджень
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку
 Гуманітарно-педагогічний факультет НУБіП України
кафедра психології гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 
 кафедра соціальної роботи та реабілітації гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України
 ГО «Антропос-Україна для дітейцьогосвіту»
  
ПРОГРАМА
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю
«Психологія: сучасні методики та інновації у досвідідіяльності практичного застосування»
15 квітня 2021 УМАНЬ– 2021


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Кравченко Оксана Олексіївна– доктор педагогічних наук, професор, деканфакультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Сафін ОлександрДжамільович–доктор психологічних наук, професор,завідувач кафедри психології Уманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Ржевський Геннадій Миколайович– кандидат психологічних наук, доцент,докторфілософії PhD, директор Навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України
Дудник Оксана Андріївна–кандидатпсихологічних наук, викладач кафедрипсихології факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Станішевська Вікторія Іванівна – викладач кафедри психології факультетусоціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
КозакОльга Юріївна– викладач кафедри психології факультету соціальної тапсихологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


ПОРЯДОК РОБОТИ
 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
 
"Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування"
 

 

 

Для перегляду матеріалів програми та матеріалів виступів, статей та тез, натисніть нижче:
 Conference program in English

Збірник матеріалів доповідей, статей та тез наукової конференції 15 квітня 2021 року м. Умань10:3010:30 Приєднання учасників конференції https://nules.webex.com/nules-ru/j.php?MTID=m5f71d48f25b91a830c69df85ce202f78
 11:0011:15 Початок роботи конференції Вітальне слово декана факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктора педагогічних наук, професора Кравченко Оксани Олексіївни.
 Вітальне слово кандидата психологічних наук, доцента кафедрип сихології гуманітарно-педагогічного факультету, доктора філософії PhD, директор Навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України, співзасновника: Міжнародного фестивалю психології «Мудрість поколінь» - Ржевського Геннадія Миколайовича.
 11:15 12:00 Майстер-клас «Від безпорадності до власного життя»
 Черговий термін адаптивного карантину перейшов у локдаун. Кінцева дата–виходу із пандемії невідома. Звичні обмеження змінюються на більш жорсткі обмеження, новини у державі невтішають –ічерез це росте відчуття безпорадності та відчаю серед людей. Так і виникає стан атрофії волі та відсутності бажання щось робити.
 На майстер-класі поговоримо про почуття безпорадності – як воно виникає та що його викликає, а також виконаємо вправи, які підкажуть індивідуальні шляхи виходу із стану власної безпорадності до активного життя.
 Тренер – Пасічнюк Ольга Петрівна – директорка Центру педагогічних та психологічних досліджень Київського національного торговельно-економічного університету; психологиня / екзистенційна психотерапевтка; авторка та ведуча  7  соціально-психологічних  тренінгів;  авторка  та  ведуча  телепередачі «Психологія дня» на каналі «Зоряний»; співзасновниця: Міжнародного фестивалю психології «Мудрістьпоколінь»; студентського психологічного клубу «SAPGEN»,факультативу «PSYchea». Досвід практичної діяльності – 15років. (м.Київ)
https://nules.webex.com/nules-ru/j.php?MTID=m5f71d48f25b91a830c69df85ce202f78

12:1513:15 Майстер-клас«Подорожу пошуках власних ресурсів»

 Вцейнепростийчас,щодоводитьсянампереживати,ми часто відчуваємострах,тривогу,безсиллявситуації,щосклалася.Переживаємострес.Протенаявністьвнутрішніхтазовнішніхресурсівможутьпосилюватиспроможністьлюдиниадаптуватисятадолатинегаразди,щовиникаютьврезультаті стресогенних подій.
Намайстер-класімиспробуємодослідитинащояможуспиратися,щоможе надавати мені сили впоратися з різними стресорами, що мене оточують.
Дляучасті у майстер-класі слід мати при собі папір А4, олівці.
 Тренер–НікітенкоГаннаОлегівна – кандидатпсихологічнихнаук,практикуючийпсихолог;гештальтерапевт;психологпроєктукорпоративногонаставництва;психологпроєкту–програмасоціалізаціїтапсихологічноїадаптаціївихованців інтернатів «Крокза кроком»; авторка та ведуча соціально-психологічніхтренінгів,терапевтичнихгруп,психологічнихігор,комунікативногоклубудляпідлітків«FreeOfGadget».Досвідпрактичноїдіяльності – 11 років. (м. Херсон)
https://nules.webex.com/nules-ru/j.php?MTID=m5f71d48f25b91a830c69df85ce202f78
 14:0015:00 Майстер-клас «Мій оптимум
 «Те, що залишається позаду і те, що чекає нас попереду – суттєвідрібниці в порівнянні з тим, що приховано в середині нас». Олівер Холмс
На майстер-класі ви зможете ознайомитись із поняттям власного оптимуму, зорієнтуватись у техніці життєвих виборів та мінімізацій прокрастинаційних  станів  особистості,  отримати  чек-лист для  професійного використання даних психотехнік.
 Тренер – Лівандовська Інна Антонівна – психолог вищої категорії, викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені ПавлаТичини Коло інтересів: організація та методика соціально-психологічного тренінгу, основи психотренінгу. Досвід практичної діяльності– 18років. (м.Умань)
https://nules.webex.com/nules-ru/j.php?MTID=m5f71d48f25b91a830c69df85ce202f78
 16:3019:00 «Індивідуальна Транс систем на Психологія: теоретичні аспекти і практичне застосування»
 ІТПє поєднанням різноманітних моделей мисленняі концепцій різних шкіл, «ящиком з інструментами» для практичної роботи з пацієнтом, його індивідуальною констеляцією та тою ж мірою індивідуальною проблематикою.
Цей «ящик з інструментами» складається з приблизно двох десятків різних моделей мислення, частина яких знаходить успішне застосування на практиців же десятиліттями.

Спікер – Ханс-Вольфф Граф, засновник громадської організації «Антропос-Україна–для дітей цього світу», німецький педагог,практичний психологі з 47-річним досвідом роботи, засновник школи ІТП (м.Мюнхен, Німеччина)

Асистент-перекладач: Анастасія Сидоренко, віце-президент ГО
«Антропос-Україна– для дітей цього світу» Zoom-Meetingbeitreten https://lmu- munich.zoom.us/j/7695619176?pwd=cUpiUDZlRUIwS2FRUkJtWU5IRTRQQT09
 ДОПОВІДІ
 1.       АвгустюкМаріяМиколаївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедриміжнароднихвідносин,докторанткафедрипсихологіїтапедагогіки Національного університету «Острозька академія», м.Острог.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Пасічник І. Д.
СТАН  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПОНЯТТЯ  «ЕМОЦІЙНИЙ  ІНТЕЛЕКТ»  У  НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
2.       Андрусик Олена Олександрівна, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор СафінО. Д. РОЗВИТОКЕМОЦІЙНОЇСТІЙКОСТІЯКПРОФЕСІЙНОВАЖЛИВОЇЯКОСТІМАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
3.       АфанасенкоЛарисаАнатоліївна,кандидатпсихологічнихнаук, доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м. Київ.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇСАМОІДЕНТИФІКАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
4.       БалдинюкОленаДмитрівна,доценткафедрисоціальноїпедагогікитасоціальноїроботиУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини, м. Умань.
РОЛЬСОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХТРЕНІНГІВУРОБОТІЗКОЛИШНІМИЗАСУДЖЕНИМИ
5.       Белей Михайло Дмитрович, кандидат психологічних наук,професор кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатськогонаціональногоуніверситету імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ.ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ В ПРАКТИЦІПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6.       ВахоцькаІринаОлександрівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м.Умань
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
7.       ВеличкоОксанаПетрівна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Дудник О.А.
ДИТЯЧІ СТРАХИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
8.       Варава  Олена  Борисівна,  кандидат  педагогічних  наук,  старшийвикладач  кафедри  кафедри  соціальної  роботи  і  реабілітації  Національногоуніверситету біоресурсів та природокористування України, м.Київ. ГУМАНІТАРНА ТАЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ ПАРАДИГМА УПСИХОЛОГІЇ.

9.       ГассабОксанаВолодимирівна,аспіранткафедрипсихологіїНаціонального  університету    біоресурсів    і    природокористування України,м. Київ.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Шмаргун В.М. СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНОГО ТАПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
10.    ГичкоЮліяВолодимирівна,аспірантУманськогодержавного педагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Вахоцька І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО КОУЧИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
11.    ГриньоваНаталіяВ’ячеславівна,кандидатпсихологічнихнаук, доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
РОЗВИТОКЗДАТНОСТІДОБАТЬКІВСТВАВРАМКАХПСИХОЛОГІЧНОГОТРЕНІНГУ
12.    ДанилевичЛарисаАрсеніївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м.Умань
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАЙБУТНІХПСИХОЛОГІВ
13.    ДаниловаТетянаВікторівна,кандидатфілософськихнаук,доценткафедрифілософіїтаміжнародноїкомунікаціїНаціональногоуніверситету біоресурсіві природокористування України, м. Київ.
ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО КОГНІТИВНУ ТЕРАПІЮ, ЗАСНОВАНУ НАМАЙНДФУЛНЕС
14.    ДіхтяренкоСвітланаЮріївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м.Умань
ПРОБЛЕМА СТРАХУ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
15.    ДубінськаМайяОлександрівна,магістранткаУманськогодержавного педагогічного університетуімені Павла Тичини, м. Умань.
ДанилевичЛарисаАрсеніївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м.Умань
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХВЛАСТИВОСТЕЙ ДІТЕЙ 6-7 РІЧНОГО ВІКУ
16.    ДудникОксанаАндріївна,кандидатпсихологічнихнаук,викладачкафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини, м. Умань
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГОНАВЧАННЯ
17.    ДесятникНаталіяОлександрівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів та природокористування України, м.Київ. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО  СТАНУ ЛЮДИНИ ПРИ НАДМІРНОМУНАВАНТАЖЕННЮ НЕГАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
18.    ЗаєцьСвітланаСергіївнадоценткафедрихореографіїтахудожньоїкультурифакультетумистецтвУманськийдержавнийпедагогічнийуніверситетімені Павла Тичини, м.Умань
ПСИХОЛОГІЧНИЙАСПЕКТХОРЕОТЕРАПІЇДЛЯОСІБЗТРАВМАТИЧНИМДОСВІДОМ.

19.    Заплішна Ольга Вікторівна, практичний психолог комунальноїустанови«Інклюзивно-ресурсний центр» Жашківської міської ради, м.Жашків. ВИКОРИСТАННЯ НЕТЕСТОВИХ МЕТОДІВ У ПСИХОДІАГНОСТИЦІ

20.    ЗелінськаЯрославаЦезарівна, кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІСТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОВНИХ І НЕПОВНИХ СІМЕЙ
21.    ІльківЛіліяАнатоліївна,кандидатекономічнихнаук,доценткафедриекономіки,магістрІрокунавчаннягуманітарно-педагогічногофакультетуНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористуванняУкраїни, м. Київ..
ДО ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
22.    Козак  Ольга  Юріївна,  викладач  кафедри  психології  Уманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини, м.УманьОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
23.    КолесніченкоКатеринаОлександрівна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіПавлаТичини,м.Умань
Науковий керівник: кандидат психологічних наукДудник О.А.
ПРОБЛЕМА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У ШКОЛЯРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇПРОФІЛАКТИКИ
24.    Комар Анастасія Віталіївна, здобувач освіти Уманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.Науковий керівник: кандидат психологічних наукГуртовенко Н.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
25.    Король Світлана Василівна, практичний психолог ДНЗ
«Професійний ліцей сфери послуг», м. Хмільник.
ВИЗНАЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВСИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ
26.    КостянкоАннаАндріївна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: викладач Лівандовська І.А.
ОСНОВНІ СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХРОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА ОСОБИСТОСТІ
27.    ЛівандовськаІннаАнтовівна,викладачкафедрипсихології Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини,м. Умань
Скаженюк Вікторія Миколаївна, здобувач освіти Уманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ТА СТЕРЕОТИПІВ.
28.    ЛівандовськаІннаАнтовівна,викладачкафедрипсихології Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини,м.Умань,
Личман Анастасія Олегівна, здобувач освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
ГЕНДЕРНА СИМЕТРІЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙСУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

29.    МазуровськаОленаВячеславівна,практичнийпсихолог,комунальногозакладу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів№26Вінницькоїміської ради», м. Вінниця.

ОСОБЛИВОСТІВИКОРИСТАННЯМЕТОДІВПСИХОДІАГНОСТИКИУРОБОТІЗ РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ
30.    МіщенкоМаринаСергіївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини, м. Умань
Задояна Світлана Станіславівна, магістрантка Уманськогодержавного педагогічного університетуімені Павла Тичини, м. Умань.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХСПЕЦІАЛІСТІВ
31.    МіщенкоМаринаСергіївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини, м. Умань
ЗапорожецьЛіліяВалеріївна,магістранткаУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГОСАМОВИЗНАЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
32.    ОлійникОксанаОлексіївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористуванняУкраїни,м.Київ.СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІУМОВИПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
33.    ОмельченкоЛюдмилаМиколаївна,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрипсихології,Національногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХПСИХОЛОГІВ: ФОРМИ ТАМЕТОДИ
34.    ОсіпенкоСвітланаВасилівна,магістранткаУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Перепелюк Т.Д.ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ТРУДОВОЇДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГОМ-ПОЧАТКІВЦЕМ
35.    ПерепелюкЛілія-Сарра,магістранткаУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
ЗНАЧЕННЯВИКОРИСТАННЯПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВУРОБОТІПСИХОЛОГА
36.    ПерепелюкТетянаДмитрівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
37.    ПотаповаДіанаОлександрівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів та природокористування України, м.Київ.
БОРОТЬБА З ПСИХОЛОГІЧНИМИ УСТАНОВКАМИ НА РАХУНОКБЕЗПОРАДНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО КАРАНТИНУ
38.    РевваСергійМиколайович,магістрантУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: кандидат психологічних наукГуртовенко Н.В.
КОРЕКЦІЯМІЖОСОБИСТІСНИХВЗАЄМОВІДНОСИНПІДЛІТКІВВУМОВАХБУЛІНГУ

39.    РепаЯрославаОлександрівна,здобувачосвітиУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.

Науковий керівник: кандидат психологічних наукДудник О.А.
ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ У РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ
40.    РжевськийГеннадійМиколайович,кандидатпсихологічнихнаук,докторфілософіїPhD,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситету біоресурсів та природокористування України, м.Київ.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТСЬКОЮМОЛОДДЮ НЕГАТИВНОЇ І ФЕЙКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ ЗАСОБАХ
41.    Роєнко Світлана Олександрівна,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрисоціальноїпедагогікитасоціальноїроботиУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань
ТРЕНІНГЯКОДИНЗМЕТОДІВФОРМУВАННЯПРОФЕСІЙНИХНАВИЧОКУФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
42.    СароянСофіяМгерівна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: викладач Лівандовська І.А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇАКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
43.    СмалиусЛюдмилаНикифорівна,кандидатпсихологічнихнаук,старшийвикладачкафедрипсихологіїЧеркаськогонаціональногоуніверситетуімені Богдана Хмельницького, м.Черкаси.
ЗАСОБИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГА У СИСТЕМІ ОСВІТИ
44.    СтанішевськаВікторіяІванівна,викладачкафедрипсихологіїУманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини,м. Умань.
ЗАГОСТРЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ УПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ В УМОВАХПАНДЕМІЇ
45.    СтоляроваОленаМихайлівна,викладачкафедрипсихологіїУманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини,м. Умань.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ТА ДУХОВНОСТІСТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
46.    ХарченкоНадіяАнатоліївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіПавла Тичини, м. Умань.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЗСІМ’ЯМИ
47.    Чорноморд  Євгенія Євгеніївна, здобувач освіти Харківськогонаціонального економічного університету імені Семена Кузнеця, м.Харків. СІМ’Я ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇОСОБИСТОСТІ
48.    ШавровськаНаталіяВолодимирівна,кандидатпсихологічних наук,доценткафедрипсихологіїЧеркаськогонаціональногоуніверситетуіменіБогдана Хмельницького, м. Черкаси.
РОБОТА ПСИХОЛОГА З КОЛЕКТИВОМЗАКЛАДУ ОСВІТИ
49.    ШевчукОльгаВікторівна,магістрантУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: кандидат психологічнихнаук, доцент Шулдик А.В. ТРЕНІНГОВАРОБОТА:НЕОБХІДНАУМОВАВСУЧАСНОМУСУСПІЛЬСТВІДЛЯПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ІСНУЮЧИХ КОНФЛІКТІВ

50.    ШеленковаНаталіяЛеонідівна,кандидатпсихологічнихнаук, доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.

ПСИХОДІАГНОСТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
51.    ШмаргунВіталійМиколайович,докторпсихологічнихнаук,професор,завідувачкафедрипсихології  Національного  університету біоресурсів та природокористування, м.Київ.
ШмаргунТетянаМиколаївна,аспірантНаціональногоуніверситетубіоресурсів та природокористування, м.Київ.
ОН-ЛАЙННАВЧАННЯ: АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
52.    ШулдикАнатолійВолодимирович,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
МЕТОДИ ПРОТИДІЇ АДИКТИВНІЙ ПОВЕДІНЦІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
53.    ШулдикГалинаОлексіївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіПавла Тичини, м. Умань.
ПСИХОДРАМА ЯК ЗАСІБ РОЗУМІННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІСТУДЕНТА
54.    ЮрченкоНаталіяЮріївна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань.
Науковий керівник: кандидат психологічних наукДудник О.А.
ВИКОРИСТАННЯАРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ТАПІДЛІТКАМИ
55.    ЯкимчукБорисАндрійович,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини, м. Умань.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇСТІЙКОСТІ
56.    ЯкимчукІринаПавлівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини, м. Умань.
 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ ФАХІВЦЯ-ПСИХОЛОГА УЧАСНИКИ МАЙСТЕР-КЛАСІВ
 1.    АндросовичКсеніяАнатоліївна,кандидатпсихологічнихнауккафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ
2.    АндрусикОленаОлександрівна,аспірантУманськогодержавного педагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань.
3.    Афанасенко  Лариса  Анатоліївна,  кандидат    психологічних наук кафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ
4.    БадьораЮліяОлександрівна,практичнийпсихологКосенівськогліцеюДмитрушківської сільської ради Уманського району,Черкаської області.
5.    БайдаСвітланаПетрівна,кандидатпсихологічнихнаук,старший викладачкафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини.

6.    БалдинюкОленаДмитрівна,доценткафедрисоціальноїпедагогікитасоціальноїроботиУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини.

7.    Балкова Аліна Валентинівна,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
8.    Березюк Марія Олегівна,викладач-стажисткафедрипсихологіїУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
9.    Білик Руслана Миколаївна,асистенткафедрисоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м. Київ.
10.Білик Яна Олександрівна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.
11.Бойко Вероніка Вікторівна,викладачпсихологічнихдисциплінКВНЗ
«Вінницькийгуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця.
12БондаренкоТетяна Григорівна,завідувачвідділенняКЗ«Центрнаданнясоціальнихпослуг»ПаланськоїсільськоїрадиУманського району,Черкаської області.
13.Буцик Ігор Михайлович, кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
14. Варава Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів та природокористування України, м.Київ.
15. Василевська Анастасія Валеріївна, здобувач освіти Національного університету біоресурсіві природокористування України, м.Київ.
16Васюк Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів та природокористування України, м.Київ.
17. Вахоцька Ірина Олександрівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини.
18. Витриховська Оксана Петрівна,кандидатпедагогічнихнаук,кафедрасоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м. Київ.
19. ВласенкоКарінаОлександрівна,кандидатпедагогічнихнаук,кафедрасоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
20. ГассабОксанаВолодимирівна,асистенткафедрикафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м. Київ
21. ГичкоЮліяВолодимирівна,аспірантУманськогодержавного педагогічногоуніверситету імені Павла Тичини, м. Умань
22ГнатюкОльгаМихайлівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
23. Гончарук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічнихнаук,старшийвикладачкафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м. Київ.
24.ГордійчукІринаВікторівна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.

25.ГриньоваНаталіяВ’ячеславівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини.

26.ГудзьІринаВолодимирівна,лікарпсихологКНП«ЧеркаськаОбласнапсихіатрична лікарня Черкаської обласної ради», м. Черкаси.

27.ГулієваЕльнараАнарівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
28.ГулянМаргаритаІгорівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
29.ГульбсОльгаАнатоліївна,докторпсихологічнихнаук,професоркафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіПавла Тичини.
30.ГуртовенкоНаталіяВікторівна,кандидатпсихологічнихнаук,викладачкафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини
31.ДанилевичЛарисаАрсеніївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини.
32.ДаниловаТетянаВікторівна,кандидатфілософськихнаук,доценткафедрифілософіїтаміжнародноїкомунікаціїНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України,м. Київ.
33.ДемченкоІринаІванівна,докторпедагогічнихнаук,професоркафедрисоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
34.ДенисюкБогданВасильович,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
35.ДесятникНаталіяОлександрівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
36.ДіраНадіяОлександрівна,асистенткафедрипедагогікиНаціонального  університету  біоресурсів  та  природокористування  України,м. Київ.
37.ДіхтяренкоСвітланаЮріївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини.
38.Добровольська Катерина Павлівна, практичний психолог КНП
«Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради», м. Черкаси.
39.ДрачукОлександраВікторівна,асистентасистенткафедрисоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
40.ДудникОксанаАндріївна,кандидатпсихологічнихнаук,викладачкафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіПавла Тичини
41.ЄреськоОлегВікторович,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
42.ЖигалінаВікторіяЮріївна,провіднийсоціологЦентрупедагогічнихтапсихологічнихдослідженьКиївськогонаціональноготорговельно-економічного університету, м.Київ

43.ЗаєцьСвітланаСергіївна,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрихореографіїтахудожньоїкультурифакультетумистецтвУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.

44.ЗаплішнаОльгаВікторівна,практичнийпсихологкомунальної установи«Інклюзивно-ресурсний центр» Жашківської міської ради.
45.ЗелінськаЯрославаЦезарівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ
46.ІльківЛіліяАнатоліївна,кандидатекономічнихнаук,доценткафедриекономіки,магістрІрокунавчаннягуманітарно-педагогічногофакультетуНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористуванняУкраїни, м. Київ
47.КаліщукСвітланаМиколаївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ
48.КанівецьАнгелінаОлегівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ.
49.КашевськийАндрійОлександрович,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
50.КвашаСергійМиколайович,докторекономічнихнаук,академікНААНУкраїни,професоркафедриглобальноїекономікиНаціонального університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ.
51.КицикНаталіяГригорівна,директоркомунальногозакладу«Центрнаданнясоціальнихпослуг»ПаланськоїсільськоїрадиУманськогорайону,Черкаської області.
52.КобецьОлександрВолодимирович,докторпсихологічнихнаук,професоркафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини.
53.КозакОльгаЮріївна,викладачкафедрипсихологіїУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини
54.Король Світлана Василівна, практичний психолог ДНЗ
«Професійний ліцей сфери послуг», м. Хмільник.
55.КостюкДмитроАндрійович,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м. Київ
56.КостянкоАннаАндріївна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.
57.КрасновидОльгаСергіївна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
58.КуліковаОленаПетрівна,провіднийсоціологЦентрупедагогічнихтапсихологічнихдослідженьКиївськогонаціональноготоргівельно-економічногоуніверситету, м. Київ.
59.КучайОлександрВолодимирович,докторпедагогічнихнаук, доцент,професоркафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
60.ЛанченкоЄвгенійОлександрович,кандидатекономічнихнаук,доценткафедриекономікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівіприродокористування України, м.Київ.
61.ЛебедєваВладленаВіталіївна,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.

62.ЛичманАнастасіяОлегівна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.

63.ЛівандовськаІннаАнтонівна,викладачкафедрипсихології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
64.ЛопушнякВасильІванович,докторсільськогосподарськихнаук,професоркафедриагрохіміїтаякостіпродукціїрослинництваім.О.І.ДушечкінаНаціональногоуніверситетубіоресурсівіприродокористуванняУкраїни, м.Київ.
65.МазурТетянаВіталіївна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.
66.МазурТетянаОлександрівна,головнийспеціаліствідділусоціальногозахистунаселенняПаланськоїсільськоїрадиУманськогорайону,Черкаської області.
67.МазуренкоЄлизаветаОлександрівна,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
68.МазурінаТетянаВасилівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
69.МазуровськаОленаВячеславівна,практичнийпсихологкомунальногозакладу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів№26Вінницькоїміської ради», м. Вінниця.
70.МайстренкоЮліяЮріївна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.
71.МартинюкІринаАнатоліївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ
72.МаценкоЛесяМиколаївна,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедри     педагогіки Національногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
73.МіхеєваОксанаЮріївна,кандидатпедагогічнихнаук,кафедрасоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ.
74.МіщенкоМаринаСергіївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини.

75.МоісєєвВасильВолодимирович,асистенткафедрипедагогікиНаціонального  університету  біоресурсів  та  природокористування  України,м. Київ.
76.МомотІринаВасилівназдобувачосвітиНаціональногоуніверситетубіоресурсів і природокористування України, м.Київ
77.МорозДмитроІгорович,здобувачосвітиНаціональногоуніверситетубіоресурсів і природокористування України, м.Київ
78.МорозЛюдмилаІванівна,докторпсихологічнихнаук,професоркафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини.
79.НагаєвськийОлександрВадимович,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
80.НіколаєнкоСтаніславМиколайович,докторпедагогічнихнаук,професор,член-кореспондентНАПНУкраїни,ректорНаціонального університету біоресурсів та природокористування України, м.Київ
81.ОлійникВладиславаОлександрівна,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.

82.ОлійникОксанаОлексіївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м. Київ

83.ОльховецькийСергійМиколайович,кандидатпсихологічнихнаук,доцент,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини.
84.ОмельченкоЛюдмилаМиколаївна,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ
85.ОпальчукБогданВіталійович,асистенткафедрисоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м. Київ.
86.ОсадчаЛюдмилаКостянтинівна,викладачвищоїкатегорії, викладачметодистКВНЗ«Уманськогогуманітарно-педагогічногоколеджуім.Т.Г.Шевченка», м.Умань
87.ОстапчукАнатолійДмитрович,кандидатекономічнихнаук,доцент,деканфакультетуаграрногоменеджментуНаціональногоуніверситетубіоресурсів і природокористування України, м.Київ..
88.ПаламарчукПавлоПавлович,здобувачосвітиНаціонального університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
89.ПалійАнгелінаВ'ячеславівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
90.ПерепелюкТетянаДмитрівна,кандидатпсихологічнихнаук,доцент,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини.
 91.Пилявська Валентина Борисівна, практичний психолог КНП
«Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради», м. Черкаси.
92.ПогрібнийДенисРусланович,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
93.ПодольськийАндрійМиколайовичздобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
94.ПолєхінаВікторіяМиколаївна,доценткафедрисоціальноїпедагогікитасоціальноїроботиУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини.
95.ПоліщукОленаРоманівна,викладач-стажист кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
96.ПоліщукРоманФедорович,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористуванняУкраїни, м.Київ
97.ПотаповаДіанаОлександрівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
98.ПрохорчукОлександрМихайлович,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ.
99.РадзівілКатеринаПавлівна,кандидатпсихологічнихнаук,викладачкафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини
100.    РешетилоСвітланаЮріївна,начальниквідділусоціальногозахистунаселенняПаланськоїсільськоїрадиУманськогорайону,Черкаськоїобласті.

101.    Ржевський Геннадій Миколайович, кандидат психологічних наук, доктор філософії PhD, доцент кафедри психології Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ.

102.    РогановМаксимМаксимович,старшийвикладачкафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м. Київ.
103.    Роєнко СвітланаОлександрівна,кандидатпедагогічнихнаук,доценткафедрисоціальноїпедагогікитасоціальноїроботиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
104.    РубанкаАльбертВладиславович,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
105.   РуденьДенисМиколайович,кандидатполітичнихнаук,доценткафедриміжнароднихвідносинісуспільнихнаукНаціональногоуніверситетубіоресурсів і природокористування України, м.Київ.
106.    РудюкАннаОлександрівна,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
107.   СавицькаІннаМиколаївна,декангуманітарнопедагогічногофакультету(в.о.),кандидатфілософськихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціонального  університету  біоресурсів  та  природокористування  України,м. Київ.
108.    СавінаКатеринаРоманівна,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
109.    СароянСофіяМгерівна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.
110.    Саф’янКарінаЮріївна,кандидатпедагогічнихнаук,доцент кафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ.
111.    СафінОлександрДжамільович,докторпсихологічнихнаук,професор,завідувачкафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.
112.    СебенковаАннаВалеріївна,здобувачосвітиУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
113.    СидоренкоОленаВолодимирівна,доктортехнічнихнаук,професорКиївськогонаціональноготорговельно-економічного  університету,м. Київ
114.    СімоноваЛідіяАнатоліївна,соціальнийпедагогкомунальногозакладу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів№26Вінницькоїміськоїради»,м.Вінниця.
115.    СмолякПавлоОрестович,асистенткафедрипедагогікиНаціонального  університету  біоресурсів  та  природокористування  України,м. Київ.
116.    СопівникІринаВіталіївна,докторпедагогічнихнаук,доцент, завідувачкафедри(в.о.)соціальноїроботиіреабілітаціїНаціонального університету біоресурсів та природокористування України, м.Київ.
117. СопівникРусланВасильович,докторпедагогічнихнаук,доцент, завідувачкафедрипедагогікиНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ.
118.    СтанішевськаВікторіяІванівна,викладачкафедрипсихологіїУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
119.    СтоляроваОленаМихайлівна,викладачкафедрипсихологіїУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

120.    СтрєловаЄлизаветаАндріївна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

121.   ТарасенкоРостиславОлександрович,докторпедагогічнихнаук,доценткафедрисоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсів та природокористування України, м.Київ.
122.   ТверезовськаНінаТрохимівна,докторпедагогічнихнаук,професоркафедрисоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсів та природокористування України, м.Київ.
123.    ТелегузЮліяАнатоліївна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
124.   ТеслюкВалентинаМихайлівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ
125.    ФедунМаринаАндріївна,практичнийпсихологКНП«Черкаськаобласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради» , м. Черкаси.
126.    ФедченкоКарінаОлегівна,асистенткафедрисоціальноїроботиіреабілітаціїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м. Київ.
127.    ФілатоваТетянаСергіївна,викладачкафедрипсихологіїУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
128.    ХановаАлінаОлександрівна,практичнийпсихологЦентрупедагогічнихтапсихологічнихдослідженьКиївськогонаціонального торгівельно-економічногоуніверситету, м.Київ.
129.    ХарченкоНадіяАнатоліївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуімені Павла Тичини
130.   ХижнякАннаАнатоліївна,кандидатпсихологічнихнаук,старшийвикладачкафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівтаприродокористування України, м.Київ
131.    Хименко Анна Олександрівна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
132.    Хриплива Альбіна Олександрівна,здобувачосвітиУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
133.    Чабан Валерія Сергіївна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
 134.    Чабан Зоряна Богданівна,ГО«Антропус-України-длядітейцього світу

135.    Чередник Лідія Миколаївна, кандидатпедагогічнихнаук,асистент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів таприродокористування України, м.Київ.

136.    Чупіна Катерина Олександрівна,викладач–стажисткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіПавла Тичини
137.    Шаповалюк Карина Володимирівна,викладачкафедрипсихологіїУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
138. Шеленкова Наталія Леонідівна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїкафедрипсихологіїУманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.
139.    Шмаргун Віталій Миколайович,докторпсихологічнихнаук,професор,завідувачкафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.

140.    Шовкопляс Анастасія Сергіївна,здобувачосвітиНаціональногоуніверситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ.

141.    Шулдик Анатолій Володимирович,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедрипсихологіїУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету імені Павла Тичини.
142.    Шулдик Галина Олексіївна,кандидатпсихологічнихнаук,доценткафедри психології
143.  Якимчук Борис Андрійович, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
144.    Якимчук Ірина Павлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
145.    Яні Анна Юріївна,здобувачосвітиУманськогодержавногопедагогічного університету імені Павла Тичини.
146. Яшник Світлана Валеріївна,докторпедагогічнихнаук,доценткафедрипсихологіїНаціональногоуніверситетубіоресурсівта природокористування України, м.Київ.
 За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологія: сучасні методики таі нновації у досвіді діяльності практичного застосування» буде виданий електронний збірник матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: https://nubip.edu.ua/node/47818 та https://fspo.udpu.edu.ua/kafedra-psykholohii через 14 днів після дати проведення конференції


2 КВІТ. О 11:00 – 14 КВІТ. О 13:00 Міжнародний фестиваль психології «Мудрість поколінь» SAPIENTA GENERATIONES

Сертифікат організатора.

Сертифікат учасника.

 
 
 
 

 Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку НУБіП України та кафедри соціальної роботи і інформаційних технологій в освіті стали співорганізаторами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 травня 2020 року) «СУЧАСНІ ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ЕКО- ТРЕНІНГИ» разом з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини кафедра психології, Лабораторія удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Кагальняк Анни Іванівни, Львівського національного університету імені Франка кафедра психології і за сприяння Міністерства освіти і науки України!

Програма конференції (для перегляду натисніть)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Коляда Наталія – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва, доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


Співголови:
Кравченко Оксана – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Ревнюк Наталія − проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Сафін Олександр – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Перепелюк Тетяна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Шеленкова Наталія – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Лівандовська Інна – викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Станішевська Вікторія – викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Грабовська Софія – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедрою психології Львівського національного університету імені Івана ФранкаПартико Тетяна – кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка
Гребінь Наталія – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка
Ржевський Геннадій – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації директор навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 Збірник матеріалів конференції (для перегляду натисніть)
 Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції(м. Умань, 14 травня 2020 року) / За заг. ред. Т.Д. Перепелюк / М-во освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ФСПО. Умань, 2020. 107 с.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook