Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Центр Соціально-психологічної служби

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Наказ 22.05.2018  № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

Базою діяльності соціально-психологічної служби є навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку, кафедра психології, кафедра педагогіки, кафедра соціальної роботи та реабілітації та кафедра фізичного виховання.

Центр знаходиться за адресою: провулок Сільскогосподарський 4, кабінет 208, 17 навчальний корпус.

Підпорядковується соціально-психологічна служба завідувачу кафедри психології кандидата психологічних наук, доцента Мартинюк Ірини Анатоліївни (Тел.: +38 (050) 033-40-36).

Очолює центр Соціально-психологічної служби доцент кафедри психології гуманітарно-педагогічного факультету кандидат психологічних наук, доцент Ржевський Геннадій Миколайович.
Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникамуніверситету на безоплатній основі, іншим – на договірній.
Існує можливість роботи з психологом українськоюанглійською та іншими мовами.
Діяльність служби забезпечується практичними психологами:
 
За необхідності з окремих питань до роботи залучаються також й інші фахівці, зокрема викладачі кафедри психології, педагогіки, соціальної роботи та реабілітації та фізичного виховання.
 
РОБОТА З ПСИХОЛОГОМ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:
·        пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);
·        навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;
·        полюбити себе та життя;
·        позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів;
·        дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;
·        стати впевненим у собі, у своїх силах;
·        навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;
·        навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;
·        навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;
·        дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;
·        сформувати навички ефективного спілкування;
·        навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;
·        знайти вихід із проблемної ситуації.
 
ФОРМИ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 Індивідуальне консультування студентів, викладачів та співробітників. Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триває зазвичай 50-60 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Всі рішення щодо подальшого консультування узгоджуються спільно між клієнтом та психологом. Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації.
On-line консультування. Задати питання психологам та отримати відповідь можна також через електронну пошту 

 [email protected], записатися на консультацію можна за наступним посиланням, натиснути тут!

Психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.
Психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення.
Психопрофілактична робота серед студентів - заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.
Просвітницька робота - роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури студентів та співробітників. Це відбувається під час:
• зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин),
• інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для студентів, кураторів, викладачів та співробітників університету.<br/ Також у кабінеті психологічної служби знаходиться постійно діючий інформаційний стенд та власна міні-бібліотека, де допитливі можуть знайти корисну та цікаву інформацію на психологічну тематику.
Науково-дослідна робота - передбачає проведення психологічних та соціально-психологічних досліджень. До цієї діяльності активно залучаються студенти, які мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у формі тез чи наукових статей; виступити із доповіддю на студентських конференціях (включаючи і всеукраїнські); написати студентську наукову роботу та взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Керівниками наукової роботи студентів виступають практичні психологи служби, а також викладачі кафедри політології, соціології та психології.
Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності.
Тренінги відбуваються в рамках кураторських годин, за запитом учасників (студентів, представників студ. самоврядування, кураторів, викладачів, адміністрації університету), а також з ініціативи психологічної служби (відповідні об’яви розміщуються на сайті університету та дошках оголошень).
Домовитися про тренінг можна через електронну пошту, за телефоном або при особистій зустрічі з психологом.
Орієнтовна тематика психологічних тренінгів: для запису на тренінг натиснути тут!!!
·        «Самопізнання та саморозвиток»
·        «Впевненість у собі-тренінг асертивності»
·        «Тренінг соціальних комунікацій»
·        «Психологія жінки та чоловіка»
·        «Побудова команди»
·        «Міжкультурний діалог»
·        «Тайм-менеджмент»
·        «Емоційний інтелект»
·        «Лідерство»
·        «Прийняття рішень»
·        «Ефективна самопрезентація»
·        «Емпатія»
·        «Адаптаційний тренінг та згуртування колективу»
·        «Тренінг безконфліктного спілкування»
·        «Здоровий стиль життя»
·        «Толерантність»
·        «Майстерність комунікації»
·        «НЛП – психотехнології успіху»

 Принципи організації соціально-психологічної служби

·        особистісно-орієнтований підхід до роботи з клієнтами;
·        стимулювання активної позиції того, хто користується психологічними послугами;
·        формування у слухачів прагнення до самовдосконалення і самоосвіти.

Аспекти діяльності

Практичний аспект діяльності: забезпечує розв’язання конкретних проблем, що виникають у процесі розвитку особистості, сприяє збереженню психічного здоров’я, формуванню вмінь та навичок духовного самовдосконалення.
Освітній аспект діяльності: передбачає забезпечення студентів, викладачів та співробітників НУБіП України сучасними психологічними знаннями.
Науковий аспект діяльності: передбачає проведення соціально-психологічних досліджень та висвітлення отриманих даних у відповідних наукових публікаціях.
 

Мета діяльності психологічної служби
- підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології;
- створення умов для формування психологічної культури населення і світоглядної позиції;
- пропагування розвитку здорової цілісної особистості у фізичному, психічному, суспільному і духовному вимірі;
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології;
- сприяння створенню оптимальних умов для гармонійного та різнобічного розвитку, самореалізації та самоактуалізації, а також професійного становлення студентської молоді.

Основні завдання діяльності психологічної служби

 ·        надання психологічної допомоги студентам, викладачам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
·        психологічна просвіта: формування потреб у психологічних знаннях; ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; підвищення психолого-педагогічної компетенції професорсько-викладацького складу;
·        створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного й інтелектуального потенціалу студентів, випускників і викладачів;
·        психологічний супровід навчально-виховного процесу;
·        психологічний супровід розвитку особистості студента;
·        здійснення психопрофілактики, адаптації;
·        моніторинг актуальних соціально - психологічних проблем студентського середовища та своєчасне реагування на них;
·        формування у молоді готовності до самостійного життя після завершення навчання;
·        формування позити

Напрямки діяльності

·        соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
·        здоровий спосіб життя;
·        психологічна культура особистості;
·        профорієнтаційна робота: надання допомоги у професійному та особистому самовизначенні студентської молоді;
·        психологічна допомога особистості у подолання кризових ситуацій з метою особистісного росту;
·        соціально-психологічна допомога студентській сім'ї;
·        надання психологічної допомоги батькам у їх взаємовідносинах з власними дітьми;
·        участь у реалізації грантових проєктів різної тематики – забезпечення психологічного супроводу виконання проєктів.

У своїй діяльності психологічна служба керується

·        Конституцією України,
·        Законами України, зокрема, законом «Про освіту» та «Про вищу освіту»,
·        Положенням про психологічну службу в системі освіти України від 03.05.99 р. № 127 і 922/4215 і поправками від 07.06.01 р. № 439 і 570/5761 до Положення про психологічну службу в системі освіти України.
·        Положенням про психологічну службу - Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 року за № 687/16703
·        Наказ Міністерства освіти і науки України № 1248 від 30.12.2009 року «Про покращення соціально-педагогічного та психологічного супроводу навчального процесу у вищих навальних закладах Ш-IV рівнів акредитації».
·        Актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
Відповідно до цих керівних документів виокремлено мету, основні завдання та напрямки роботи соціально-психологічної служби.

Шановні студенти і науково-педагогічні працівники, звертаємо вашу увагу, що Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку розпочав надавати психологічні консультації за запитом!

- Проведення консультацій для студентів з питань адаптації до процесу дистанційного навчання під час карантину;

- психологічні консультації в допомозі вирішення проблем за запитом студентів, викладачів, батьків.

  Заповніть, будь ласка, анкету для консультації!!! 

Натисніть тут!

Олійник Оксана Олексіївнакандидат психологічних наук, доцент, психотерапевт за апрямом «Системна сімейна психотерапія», член Української Спілки психотерапевтів viber: 0501072288

Мартинюк Ірина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, психотерапевт за напрямом «Позитивна психотерапія» viber: 0500334036

Омельченко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, сертифікований тренер міжнародної програми «Молодь на роздоріжжі» viber: 0660017706

Гассаб Оксана Володимирівна, психолог, консультант за напрямом «Гештальт-терапія», фахівець із персоналу, спеціаліст із підбору персоналу viber: 0673886891

Казанцева Ірина Володимирівна, провідний фахівець відділу виховної роботи і студентських справ

Пропонуємо психологічну підтримку з питань адаптації до змін в житті, дослідження психологічних перешкод до змін, визначення пріоритетів, складного емоційного стану, внутрішніх конфліктів, складного життєвого вибору, пошуку себе, професійної та особистісної реалізації.

 Консультативні дні:

Понеділок 14:00 - 17:00

Вівторок 14:00 - 17:00
Середа 14:00 - 17:00

Четверг 14:00 - 17:00
П’ятниця 14:00- 17:00

- Прийом клієнтів здійснюється за попереднім записом.
- Послуги індивідуального консультування для студентів НУБіП України надаються безкоштовно.

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook