Центр соціально-психологічної служби

 

Положення про Центр соціально-психологічної служби 

 

Метою діяльності Центру соціально-психологічної служби Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП є забезпечення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного і інтелектуального потенціалу студентів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічної науки; психологічне забезпечення ефективності педагогічного процесу у НУБіП.


Основні напрями роботи Центру соціально-психологічної служби

- психодіагностична робота серед студентів та викладачів;

- психокорекційна робота серед студентів;

- психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;

- консультативна робота на замовлення студентів та викладачів;

- просвітницька робота з роз'яснення актуальних психологічних проблем особистості;

- реабілітаційна робота з подолання кризових ситуацій та посттравматичних розладів;

- прогностична робота серед студентів та викладачів щодо покращення психічного здоров'я.

Основні завдання Центру соціально-психологічної служби

- психологічне забезпечення та супровід навчально-виховного процесу у НУБіП; сприяння повноцінному особистісному та професійному зростанню студентів та викладачів університету;

- психолого-педагогічне вивчення умов ефективного спілкування в системах «студент-викладач» та «студент-студент»;

- сприяння виявленню та розвитку творчих здібностей та потенціалу студентів;

- створення умов для формування у студентів мотивації до самовиховання і саморозвитку;

- створення умов щодо адаптації студентів до навчання у нових умовах, сприяння формуванню психологічної готовності до майбутньої професії;

- психологічна просвіта, підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу;

- сприяння розвитку психологічної компетентності викладачів та студентів як майбутніх фахівців;

- психолого-педагогічне обстеження всіх учасників навчально-виховного процесу, моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку студентів та викладачів;

- профілактика та психолого-педагогічна корекція відхилень в психічному розвитку особистості та поведінці студентів, у міжособистісних та міжгрупових взаєминах суб'єктів навчально-виховного процесу;

- надання за необхідності консультативної допомоги студентам та викладачам;

- профілактична та просвітницька робота.


Зміст діяльності Центру соціально-психологічної службиреалізується у наступних напрямах:

1. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу:

- визначення рівня сформованості особистісних та когнітивних якостей студентів з метою оптимізації подальшого психічного розвитку;

- психологічне обстеження студентів на предмет самоорганізації навчальної діяльності та розвитку внутрішньої мотивації навчання;

- психологічна діагностика розумових здібностей студентів, виявлення психолого-педагогічних умов оптимізації оволодінням навчальним матеріалом;

- полегшення процесу соціально-психологічної адаптації студентів до умов навчання;

- сприяння формуванню професійної ідентичності майбутніх фахівців та професійно значущих особистісних якостей;

- діагностика відхилень у когнітивному та особистісному розвитку студентів;

- сприяння формуванню професійної рефлексії та самосвідомості студентів;

- своєчасне виявлення творчих здібностей студентів;

- діагностика міжособистісних стосунків в студентському середовищі та системі «студент-викладач», узгодження їх особистих інтересів та рольових позицій;

- діагностика психологічного клімату у студентських групах;

2. Корекційно-консультативна робота

- сприяння позитивному розв'язанню конфліктів у педагогічних колективах та студентських групах;

- надання психологічної допомоги викладачам у їхньому професійному самовдосконаленні та налагодженні ефективного контакту зі студентами;

- корекція відхилень в психічному розвитку особистості студента;

- розробка корекційних програм по оптимізації педагогічного впливу;

- розробка корекційних форм і методів роботи щодо подолання негативних явищ в студентському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної і делінквентної поведінки тощо;

- надання консультативної допомоги у вирішенні сімейних проблем;

- надання консультативної допомоги студентам у емоційно напружених навчальних ситуаціях (у тому числі під час сесії);

- надання консультативної допомоги з особистих проблем;

- надання консультативної допомоги у розв'язанні гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх конфліктів;

- надання психотерапевтичної допомоги у виробленні адекватних форм поведінки, у розвитку комунікативних умінь у різноманітних життєвих, навчальних та професійних ситуаціях;

- підвищення групової згуртованості студентських груп.

3. Профілактично-просвітницька робота

- запобігання труднощів, що виникають у суб'єктів навчально-виховного процесу;

- підвищення психологічної компетентності та психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

- створення психологічного лекторію на замовлення викладачів та студентів з актуальних проблем психології;

- розробка методичних рекомендацій на замовлення викладачів та студентів з метою попередження негативних моментів у навчально-виховному процесі;

- популяризація здорового способу життя;

- профілактика відхилень в індивідуальному розвитку студентів та профілактика відхилень у міжособистісних стосунках;

- попередження ненормативних та дуструктивної поведінки в студентському середовищі;

- реалізація практичних заходів спрямованих на популяризацію психологічних знань серед студентів, викладачів та інших співробітників університету. 

 
 
 

 

     


Шмаргун Віталій Миколайович

Тел.: +38 (067) 696-53-70

 
 

Дискусійний клуб "Щирість"

Положення про Дискусійний клуб "Щирість"

12 березня 2015 року відбулося перше засідання дискусійного клубу «Щирість» Гуманітарно-педагогічного факультету. З ініціативи студентів темою для обговорення стала проблема єдності українського соціуму. Слова Тараса Шевченка вкотре стали не стільки звичайним афоризмом, як способом вирішення гострої соціальної суперечності: «Обніміться ж, брати мої, молю вас благаю!»

Студенти Гуманітарно-педагогічного факультету (спеціальності «Педагогіка вищої школи», напрямів підготовки «Філологія», «Соціальна педагогіка») намагалися в дискусії знайти відповідь на запитання: якому соціальному запиту повинен відповідати сучасний педагог, до розв’язання яких конкретних прикладних проблем він зобов’язаний бути готовим, які цінності він повинен бути спроможним прищепити своїм вихованцям чи учням.

Особливої гостроти набула дискусія при обговоренні проблеми толерантності в українському соціумі. Учасники дійшли одностайного рішення: прощення та любов до дітей – це основні принципи діяльності педагога, а посіяна любов проросте бажанням стати один за одного; без злагоди та єдності Українській державі не досягти високої мети.

Не обминули учасники дискусії й тему патріотизму. З особливою увагою вони слухали розповідь гості – Пальчук Валентини Едуардівни, кандидата наук із соціальних комунікацій, наукового співробітника Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, координатора волонтерського руху Києва та Київської області. Валентина Едуардівна розповіла про надану підтримку учасникам АТО, зачитала щемливого листа бабусі, яка в’яже шкарпетки для українських солдатів, висловила подяку співробітникам Гуманітарно-педагогічного факультету, а також студентам спеціальності «Управління навчальним закладом» за наданупосильну допомогу бійцям 72 бригади. Життєва позиція цієї тендітної, однак сильної духом жінки є яскравим прикладом активної громадянської позиції, гідної для наслідування.

До дискусії,як експерти, долучилися декан Гуманітарно-педагогічного факультету, доктор філологічних наук, професор В.Д. Шинкарук; завідувач кафедри соціальної роботи та психології доктор психологічних наук, професор В.М. Шмаргун; доцент кафедри соціальної роботи та психології Д.А. Костюк.

Координатором діяльності дискусійного клубу «Щирість» та ведучою засіданнястала доцент кафедри соціальної роботи та психології Омельченко Людмила Миколаївна.

Запрошуємо до участі в наступних засіданнях клубу всіх охочих!
  

 

 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook