Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Спортивний шаховий клуб "Шаховий Король НУБіП України"

 СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ШАХОВИЙ КОРОЛЬ НУБІП УКРАЇНИ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Спортивний клуб «Шаховий король НУБіП України» (далі СК «Шаховий король НУБіП України») є гуртком при відділі виховної роботи та студентських справ, ННЦ виховної роботи та студентських справ який створений для навчання, організації та проведення спортивних змагань серед науково-педагогічних працівників, співробітників Університету, членів їх сімей, студентської молоді.
1.2. Положення затверджується ректором Університету.
1.3. Повне найменування: Спортивний клуб «Шаховий король НУБіП України». Скорочене найменування: СК «Шаховий король НУБіП України»
1.4. СК «Шаховий король НУБіП України» здійснює свою діяльність у відповідності з законодавством України, керується наказами ректора Університету, розпорядженнями проректора з навчальної та виховної роботи, директора ННЦ виховної роботи і соціального розвитку та начальника відділу виховної роботи та студентських справ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Положенням.
1.5. СК «Шаховий король НУБіП України» будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.6. СК «Шаховий король НУБіП України» може мати свою символіку, фірмові знаки, інші реквізити та атрибути.
1.6. СК «Шаховий король НУБіП України» безпосередньо підпорядковується начальнику відділу виховної роботи та студентських справ та директору ННЦ виховної роботи і соціального розвитку.
2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СК «Шаховий король НУБіП України»
2.1. Створення відповідних умов та можливостей для розвитку шахового спорту серед академічної спільноти Університету;
2.2. Основною метою СК «Шаховий король НУБіП України» є сприяння розвитку шахів, об’єднання спортсменів, тренерів, суддів, любителів шахів серед науково-педагогічних працівників, співробітників університету, студентів для підвищення професійного рівня гри у шахи;
2.3. Завданнями (напрямами діяльності) СК «Шаховий король НУБіП України» є:
- планування та реалізація заходів, програм та проектів, які спрямовані на розвиток шахової майстерності серед академічної спільноти Університету;
- розвиток шахового руху в Університеті;
- підвищення спортивної майстерності шахістів;
- розширення культурно-виховної ролі шахів;
- проведення щорічних масових заходів на Алеї Слави присвяченого дню Університету, кубку проректора, чемпіонату серед наукової та адміністративної еліти;
- патріотичне виховання молоді в дусі української національної ідеї.
2.4. Для досягнення своєї мети та виконання завдань СК «Шаховий король НУБіП України» має право:
-організовувати та проводити шахові Турніри;
-надавати членам клубу та любителям шахів інвентар та площу для проведення змагань;
-проводить навчально-методичну роботу (курси, лекції, сеанси і т.д.);
-розвивати та зміцнювати зв’язки з іншими районними, обласними, національними, міжнародними шаховими клубами, асоціаціями та об’єднанням;
-використовувати необхідні приміщення згідно із встановленим порядком задля проведення своєї діяльності та реалізації спортивно-масових змагань;
-розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
-популяризувати НУБіП України, його назву, діяльність, символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію СК «Шаховий король НУБіП України» пропагувати мету, принципи та завдання СК «Шаховий король НУБіП України» в тому числі через засоби масової інформації.
2.5. Спортивний клуб «Шаховий король НУБіП України» формує рейтинг членів клубу, а також учасників змагань.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СК «Шаховий король НУБіП України»
3.1. Права та обов’язки членів СК «Шаховий король НУБіП України» реалізуються в порядку, визначеному цим Положенням;
3.2. Член СК «Шаховий король НУБіП України» має право:
- брати участь у заходах СК «Шаховий король НУБіП України»;
- сприяти життєдіяльності СК «Шаховий король НУБіП України», а саме: долучатись до організації спортивних заходів, формування команд, брати участь у змаганнях на честь СК «Шаховий король НУБіП України»;
- брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів СК «Шаховий король НУБіП України»;
- вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
- дотримуватись морально-етичної поведінки під час змагань та заходів які проводяться у СК «Шаховий король НУБіП України», а також, дотримуватись правил «fair-play».
3.3. Член СК «Шаховий король НУБіП України» зобов’язаний:
- виконувати вимоги і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням;
- пропагувати ідеї, мету, завдання і діяльність СК «Шаховий король НУБіП України»;
- дбати про зміцнення авторитету клубу та Університету; 
4. СТРУКТУРА СК «Шаховий король НУБіП України»
4.1. Президент, або його заступник у разі відсутності, здійснюють керівництво за поточною діяльністю СК «Шаховий король НУБіП України» відповідно цього Положення, рішень ректорату, вченої ради Університету.
4.2. Повноваження членів СК «Шаховий король НУБіП України»:
- визначення конкретних завдань і діяльності СК «Шаховий король НУБіП України» згідно із Положенням та рішеннями Загальних Зборів;
- погодження і затвердження протягом року календарю шахових турнірів СК «Шаховий король НУБіП України»;
- вирішення поточних організаційних питань.
5. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СК «ШАХОВИЙ КОРОЛЬ НУБІП УКРАЇНИ»
5.1. Управління СК «Шаховий король НУБіП України» виконує президент, який обирається терміном на 5 (п’ять) років, простою більшістю голосів, при участі не менш ніж 2/3 з числа членів СК «Шаховий король НУБіП України».
5.2. Президент СК «Шаховий король НУБіП України» збирає Загальні Збори не менше ніж 1 раз на рік, для звіту та обговорення поточних питань СК «Шаховий король НУБіП України»;
5.3. Первинне членство в СК «Шаховий король НУБіП України» формується шляхом добровільної участі та їх реєстрації.
5.4. Підстави припинення повноважень Президента та членів клубу:
- за власним бажанням за умови письмового повідомлення (за два тижні), та узгоджене на Загальних Зборах СК «Шаховий король НУБіП України» якщо не має інших випадків припинення діяльності;
- в разі неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;
- з інших підстав, визначених чинним законодавством та цим Положенням.
5.5. Припинення діяльності та переобрання президента СК «Шаховий король НУБіП України», відбувається тільки на основі рішення Загальних Зборів.
6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Припинення діяльності СК «Шаховий король НУБіП України» здійснюється:
- на підставі рішення ректора Університету, за поданням начальника відділу виховної роботи та студентських справ, директора ННЦ виховної роботи і соціального розвитку, проректора з навчальної та виховної роботи.
6.2. Підстави припинення повноважень Президента та членів клубу:
- за власним бажанням за умови письмового повідомлення за два тижні, якщо не має інших випадків припинення діяльності;
- в разі гіеможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- з інших підстав, визначених чинним законодавством та цим Положенням.
 

Основною метою є сприяння розвитку шахів, об'єднання спортсменів, тренерів, суддів, фахівців шахів та любителів шахів серед науково-педагогічних працівників, співробітників університету, студентів для підвищення професійного рівня гри.

          Завданнями (напрямами діяльності) є:

- широке залучення громадськості до гри в шахи;

- сприяння створенню умов для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, саморозвитку шахістів;

- представлення інтересів шахістів у взаємовідносинах з органами місцевої влади та місцевого самоврядування;

- розвиток шахового руху в університеті;

- підвищення спортивної майстерності шахістів;

- розширення культурно-виховної ролі шахів;

- взаємодія з органами влади, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством України, щодо формування державної політики в питаннях підтримки та розвитку шахів;

- патріотичне виховання молоді в дусі української національної ідеї.

Новини:
https://nubip.edu.ua/node/47474
https://nubip.edu.ua/node/61632
https://nubip.edu.ua/node/58535
https://nubip.edu.ua/node/53841

 


  Проморолік Шаховий кліб "Шаховий Король НУбІП України"


 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook