Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

План виховної роботи в гуртожитках студентського містечка НУБіП України на 2020-2025 н.р.

План виховної роботи в гуртожитках

студентського містечка НУБіП України 
на 2023-2024 н.р.
  
«Якість виховання як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього фахівця у гуртожитку на 2023 – 2024 навчальний рік.»

 Науково-методична і виховна проблема, над вирішенням якої працює колектив гуртожитку:

– вивчення та узагальнення психолого-педагогічних аспектів виховання успішної людини, впровадження інноваційної виховної діяльності у взаємозв’язку з ідеями гуманної педагогіки;
– переорієнтація на розвиток здібностей студентів, істотне підвищення престижу інтелекту, лідерства і загальної культури особи, формування високоморальної і громадянської позиції і національної свідомості;
– формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;
– набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;
– формування компетентного фахівця, який поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, здоровий спосіб життя, професійне становлення майбутнього педагога.
І. Організаційна робота
Основні завдання:
-спланувати роботу вихователів та студентів гуртожитку на 2019-2020 н.р.;
-створити максимально комфортні умови для життя та навчання студентів – мешканців гуртожитку;
-допомогти студентам нового набору адаптуватися до умов проживання в гуртожитку;
забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та власних інтересів;
-підвищити рівень успішності і навчальної дисципліни студентів – мешканців гуртожитку.
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
- Підготувати гуртожиток до нового навчального року: відремонтувати кімнати, коридори, кімнати загального користування.
- Провести рейд - огляд готовності кімнат до поселення студентів.
- Провести поселення студентів нового набору у гуртожиток з урахуванням їх побажань і можливостей гуртожитку.
- Знайомство зі студентами та їх батьками, оформлення документації по поселенню.
До 26.08.
28.08.
30.08.
31.08.
30.08.
31.08.
Завідувач гуртожитком
Вихователь, завідувач гуртожитком
Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів
Вихователь
2.
Загальні збори студентів - мешканців гуртожитку з питання прав і обов’язків:
- визначити основні завдання і напрямки роботи студентського самоврядування гуртожитку;
- ознайомити студентів – мешканців гуртожитку із Правилами внутрішнього розпорядку, з розпорядком дня, з графіками роботи плит та подачі води;
- провести інструктажі зі студентами з техніки безпеки та протипожежної безпеки;
- опрацювати обов’язки чергових студентів у блоці, у кімнаті, вимоги до генерального прибирання поверхів, вимоги щодо дотримання студентами особистої гігієни харчування та термінів зберігання продуктів у кімнаті та у холодильнику.
4.09.
Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів, Студрада, вихователь
3.
Формування органів студентського самоврядування гуртожитку:
- оновлення складу студентської ради гуртожитку;
- звітно – виборні збори студради гуртожитку;
- вибори активів у блоках гуртожитку.
Вересень
Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів, Вихователь,
студентська рада гуртожитку, старости блоків та поверхів
4.
Розробити і затвердити річні плани робіт студентської ради гуртожитку та комісій при студраді.
Вересень
Члени студради гуртожитку,
вихователь
5.
Проводити планові засідання студентської ради гуртожитку та комісій при студраді гуртожитку.
1 раз на місяць, позапланові - за потребою
Члени студради гуртожитку,
вихователь
6.
Збори блоків та поверхів гуртожитку.
За потребою
Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів, студрада, Старости блоків та поверхів
7.
Оформити куточки на поверхах та слідкувати за їх систематичним поповненням.
Протягом року
Комендант гуртожитку, Вихователь,
студентська рада гуртожитку
8.
Забезпечити контроль за годинами самопідготовки студентів з 17-00 до 20-00 та з 21-00 до 23-00 години та створити умови для навчання.
Щоденно
Вихователь, Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів
9.
Проводити засідання ради гуртожитку з профілактики правопорушень серед студентів – мешканців гуртожитку.
За потребою
Студрада,
Вихователь, Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів
10.
Контролювати стан успішності і дисципліни студентів, дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.
Щоденно
Вихователь,
старости блоків та поверхів, Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів
11.
Організувати зустрічі - бесіди студентів з працівниками правоохоронних органів.
Вересень,
жовтень
Вихователь, Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів
12.
Провести анкетування студентів з метою вивчення їх інтересів та здібностей.
Листопад
Вихователь,
наставники груп,
практичний психолог центру соціально-психологічної служби
13.
Провести круглий стіл «Адаптація» зі студентами гуртожитку.
Жовтень
Вихователь, Заступники директорів ННІ/заступники деканів факультетів
14.
Продовжувати роботу по веденню журналів обліку присутності студентів у гуртожитку у нічний час, чергування студентів студентської ради на вахті гуртожитку, журналів записів відвідування гуртожитку наставниками груп та адміністрацією директоратів та деканатів та ін.
Систематично
Вихователь,
заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи,
наставники груп,
черговий по гуртожитку
II. Патріотичне виховання
Основні завдання:
-формування людини готової до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави;
-вивчення бойових традицій та героїчних сторінок українського народу та його збройних сил;
-формування патріотичних почуттів;
-формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, мови свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захистити.
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Свято Першокурсника. Випуск загальногуртожитської газети.
Вересень
Вихователь, студентська рада гуртожитку.
2.
Диспут « Хто я є як людина?»
Жовтень
Вихователь
3.
Усний журнал « Народні символи України».
Листопад
Вихователь
4.
Провести бесіди-знайомства з історичним минулим, пам'ятниками історії та культури міста Києва та району (з першокурсниками).
Вересень, жовтень, листопад
Вихователь, студентська рада гуртожитку
5.
Провести екскурсії у ботанічний сад університету (з першокурсниками).
Жовтень-
листопад
Вихователь, студентська рада гуртожитку
6.
Провести бесіди по блоках та поверхах до знаменних дат календаря.
За календарем
Вихователь, студентська рада гуртожитку
7.
Провести усний журнал - заочну екскурсію по місцях, де живуть студенти-першокурсники.
Вересень-листопад
Вихователь, студентська рада гуртожитку
8.
Провести конкурсну програму для хлопців гуртожитку до Дня Збройних Сил України.
Грудень
Вихователь, студентська рада гуртожитку
9.
Провести бесіди до народних свят та випустити інформаційний бюлетень чи сторінку «Народний прогностик», «Народні прикмети» в загальногуртожитській газеті гуртожитку « Студентський вісник» .
За календарем
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
10.
Вітання ветеранів праці гуртожитку та запрошення їх на святковий концерт, присвячений Дню працівників освіти.
Жовтень
Вихователь, студентська рада гуртожитку
11.
Конкурс на краще виконання щедрівок та колядок «На щастя, на здоров’я, на Новий рік» (між поверхами).
19.12.
Вихователь, студентська рада гуртожитку
12.
Провести вечір відпочинку до Дня святого Валентина.
Лютий
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
13.
Поетичний калейдоскоп (конкурс віршів про кохання до Дня закоханих).
13.02.
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
14.
Конкурс «валентинок» до Дня закоханих.
12.02.
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
15.
Чорнобильська трагедія у малюнках, плакатах та листівках студентів гуртожитку.
24.04.
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
16.
Конкурс-виставка малюнків до Великодня.
Квітень
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
17.
Акція «Пам'ять» (вшанування жертв другої світової війни).
09.05.
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
III. Формування здорового способу життя
Основні завдання:
-пропаганда здорового способу життя, як невід'ємного елемента загальної культури особистості;
-повноцінний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонії тіла й духу, людини і природи;
-боротьба зі шкідливими звичками .
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Продовжувати проводити роз’яснювальну роботу по формуванню здорового способу життя серед студентів гуртожитку.
Систематично
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
2.
Провести бесіди по попередженню травматизму, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. Провести бесіди про СНІД та про інфекційні захворювання.
Протягом року
Вихователь,
заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
3.
Проводити по блоках «п'ятихвилинки» здоров'я.
Систематично
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
4.
Обмін думками (по блоках)
«Здоров'я - запорука добробуту і щасливого життя».
Жовтень
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
5.
Ділова гра « Вуглеводи та жири – друзі чи вороги?».
Жовтень
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
6.
Бесіди «Як стати красивою? Маленькі секрети по догляду за собою»:
- « Гігієна ротової порожнини»;
- « Від того,що ти їси, залежить твоє здоров'я»;
- «Про здоров'я розкажуть нігті».
1 раз на
місяць
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
7.
Провести виставку плакатів «За здоровий спосіб життя».
Жовтень
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
8.
Провести бесіди:
- « Режим дня - обов'язкова умова гарного навчання»;
- «Як правильно спланувати свій час самопідготовки»;
- « Про дотримання санітарно-гігієнічних умов проживання в гуртожитку»;
- « Гігієна харчування - основа міцного здоров'я»;
- «Грип - це небезпечне захворювання»;
- « Гепатит - інфекційне захворювання»;
- « Туберкульоз та його профілактика»;
- «Особиста гігієна та її дотримання в умовах гуртожитку».
Вересень
Вересень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Вихователь,
заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
9.
Провести інструктажі з дотримання техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Вересень,
грудень
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
10.
Провести зустріч з працівником пожежної частини.
Лекція: «Обережно, вогонь».
Жовтень
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
11.
Декада «За здоровий спосіб життя», в ході якої:
- випустити тематичні газети;
- провести бесіди по блоках:
а) «Раціональне харчування»;
б) « Алкоголь і здоров’я»;
в) «Жити або палити».
Жовтень
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
12.
Продовжити роботу гуртка – лекторію «Все в твоїх руках»
(за окремим планом роботи).
1 раз на місяць
Вихователь,
заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
13.
Провести анкету «Про небезпечні задоволення».
Жовтень
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
14.
На засіданнях ради гуртожитку заслуховувати питання про роботу активів блоків з профілактики тютюнокуріння та вживання спиртних напоїв серед студентів – мешканців гуртожитку.
Систематично
Рада гуртожитку, Студентська рада гуртожитку
IV. Трудове виховання.
Основні завдання:
-формування працелюбної особистості;
-формування умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю;
-формування лідерських якостей, соціальної активності та відповідальності особистості через включення її у процес студентського самоуправління.
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Навчити студентів – мешканців гуртожитку створювати затишок у власних кімнатах, у самопідготовках гуртожитку.
Ознайомити студентів з обов’язками чергових у гуртожитку, у блоці, у кімнаті.
Вересень
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
2.
Продовжувати проводити рейди-перевірки санітарного стану кімнат студентів-мешканців гуртожитку.
Щотижня
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
3.
Продовжувати огляд – конкурс «Затишне житло – затишно моїй душі» на кращий поверх, на кращу кімнату.
Щомісяця
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
4.
Провести конкурс на кращу самопідготовку гуртожитку.
Листопад
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
5.
Зробити фотовітрину огляду – конкурсу « Краща кімната».
Щомісяця
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
6.
Випускати «Екрани чистоти» на стіннівках.
Щодня
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
7.
Організувати санітарні дні у гуртожитку. Проводити генеральне прибирання поверхів .
1 раз на місяць
Вихователь, старости блоків та поверхів, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
8.
Прибирання території навколо гуртожитку.
Щодня
Вихователь , Чергові студенти
9.
Трудовий десант по прибиранню паркової зони університету.
Листопад
Студенти, наставники груп
10.
Проводити бесіди про економію електроенергії, води, збереження власного та державного майна .
Систематично
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
11.
Проводити рейди контролю щодо збереження і економії електроенергії, води, тепла.
Систематично
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
12.
Залучати студентів до громадсько корисної роботи у гуртожитку.
Протягом року
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
13.
Провести ремонтні роботи по переклеюванню шпалер та фарбуванню дверей та вікон у кімнатах студентів – мешканців гуртожитку.
Травень,
червень
Вихователь, студентська рада гуртожитку, Студенти гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
14.
Організувати роботу студентів по утепленню вікон.
Жовтень
Вихователь, старости, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
V. Художньо-естетичне виховання
Основні завдання:
-виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації;
--розвиток творчого мислення та уяви;
-вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті;
-формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Лекції на тему:
-«Етикет на кожний день»;
-«Подорож у країну ввічливості».
Щомісяця
Відділ виховної роботи та студентських справ,
заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
2
Екскурсії у музей «НУБІП України».
Протягом року
Вихователь,
наставики груп
3.
Виставка-конкурс експонатів декоративно-прикладного мистецтва,малюнків на тему:«Чарівна чаклунка-осінь».
11.10.
Студентська рада гуртожитку
4.
Виставки експонатів аматорського, образотворчого та фотомистецтва «Світ моїх захоплень».
14.03.
Вихователь,
студентська рада гуртожитку
5.
Конкурс на кращу новорічну кімнату «Свято наближається!». Ряжені витівки студентства.
Грудень
Вихователь,
Студрада, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
6.
Літературний вечір «На поетичній хвилі». Шевченківські дні у гуртожитку. Випуск стінгазети.
З 6.03. по 9.03.
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
7.
Виставка-конкурс експонатів декоративно-прикладного мистецтва «Великодня писанка».
16.04.
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
8.
Провести фотоконкурс «Моє місто (село)», «Радість», «Добро».
Вересень,
лютий, травень
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
VI. Морально-правове виховання.
Основні завдання:
-прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина,Кконституції, Державних символів;
-розвиток правової орієнтації як готовності студентів до свідомого дотримання правових норм, до виховання обов'язків громадянина України незалежно від національності, політичних поглядів і релігійних переконань;
-прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе за моральними нормами, що діють у суспільстві;
-опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення;
-наслідування кращих зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Випуск загальногуртожитської газети: «Від прав людини – до прав дитини»
Листопад
Студентська рада гуртожитку
2.
Провести зустріч з працівником відділення поліції в Голосіївському районі м. Києва.
Вересень
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
3.
Провести бесіди:
- «Обов'язок, відповідальність, совість»;
- «Як досягти того, щоб знання стали потребою першокурсників»;
- «Культура спілкування»;
- «Самоповага особистості»;
- «Культурна та ввічлива людина, яка вона?»;
-«Справжня дружба, вірний товариш».
Вересень
Вересень
Жовтень
Жовтень
Листопад
Лютий
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
4.
Очима друзів : «Про скромність та зарозумілість».
Година спілкування: «Зростайте справжніми людьми» (по блоках).
Січень
Березень
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
5.
Провести тематичні зустрічі:
- «Міс першокурсниця»;
- «Для вас, дівчата»;
- «Для вас, хлопці».
Вересень
Квітень Грудень
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
6.
Провести вечори по блоках
«Давайте познайомимось».
Вересень
Старости, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
7.
Проводити конкурси листівок, плакатів, газет.
Щомісяця
Вихователь,
студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
8.
Бесіди по блоках:
- « Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;
- « Права та обов’язки».
Вересень
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
9.
Анкетування «Молодь та протиправна поведінка».
Грудень
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
10.
Конкурс знавців історії української державності та правознавства
Травень
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
VII. Професійне виховання.
Основні завдання:
-допомогти студентам нового набору правильно оцінювати свої сили, виробляти бажання застосувати їх з максимальною віддачею, прищеплювати любов до обраної професії;
-сприяти студентам нового набору піднятись на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації і громадської активності;
-виховувати таку молодь, яка буде спроможна працювати у Новій українській школі.
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Провести бесіди:
- «Пізнай себе»;
- «Як змінити недоліки характеру»;
- «Як розвивати свої здібності»;
- «Про такт майбутнього педагога».
Жовтень
Листопад
Грудень
Лютий
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
2.
Випустити загальногуртожитську газету до Дня працівника освіти і до Дня студента.
Жовтень листопад
Студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
3.
Провести конкурс листівок
« Студентські роки – часточка нашого життя».
Листопад
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
4.
Випустити інформаційний бюлетень «Як готуватися до екзаменів».
Травень
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
VIII. Екологічне виховання
Основні завдання:
-виховання екологічної культури особистості;
-розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;
-усвідомлення себе частиною природи;
-виховання свідомого виконання норм поведінки в природі.
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Догляд за клумбами біля гуртожитку.
Вересень Жовтень
Квітень
Травень
Вихователь, комендант гуртожитку, Чергові студенти
2.
Ознайомлення студентів з нормативними документами уряду України з питань охорони навколишнього середовища.
Червона книга Київщини.
Березень
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
3.
Випуск загальногуртожитських газет: «Обіймемо землю красою й любов’ю», «Наше довкілля», «Національні аспекти збереження довкілля», «Розвиток екологічної кризи на планеті».
Протягом року
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
IX. Індивідуальна робота зі студентами – мешканцями гуртожитку
Основні завдання:
- виявити студентів, схильних до правопорушень;
- роз'яснювальна та профілактична робота зі студентами схильними до правопорушень, пияцтва, наркомані та паління;
- виявити творчо обдарованих студентів;
-формування проявів у студентів – мешканців гуртожитку високої пізнавальної активності й допитливості;
-вироблення швидкості і точності виконання розумових операцій, зумовлених стійкістю
уваги та оперативної пам'яті;
-формування навичок оперативного мислення, логічного викладу, багатства активного словника;
№ з/п
Зміст виховної роботи
Дата виконання
Відповідальні
за
проведення
Примітки
1.
Виявляти студентів, схильних до правопорушень. Проводити бесіди з попередження порушень Правил внутрішнього розпорядку.
Систематично
Вихователь, органи студентського самоврядуван­ня, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
2.
Тримати в полі зору відношення кожного проживаючого в гуртожитку до навчання, виконання Правил внутрішнього розпорядку, режиму дня, виконання обов'язків чергових, дотримання гігієни житла, особистої гігієни та гігієни харчування.
Протягом
року
Вихователь,
органи студентського самоврядуван­ня, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
3.
Виявляти творчо обдарованих студентів.
Протягом року
Вихователь, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
4.
Створити умови для творчого розвитку особистості, для формування організаторських здібностей, для чого:
- проводити вечори, бесіди, конкурси, КВК та інші види виховної роботи;
- активізувати роботу органів студентського самоврядування в гуртожитку.
Систематично
Вихователь, члени студентського самоврядуван­ня, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
5.
За активну участь в культурно – масових заходах і роботі з покращення умов побутового обслуговування мешканців гуртожитку заохочувати:
- подякою;
- пам’ятним подарунком;
- грошовою премією.
За потребою
Вихователь, студентська рада гуртожитку, заступник директора ННІ/застипник декана факультету з виховної роботи
6.
Проводити виховну роботу зі студентами – сиротами та студентами, позбавленими батьківського піклування (за окремим планом).
Систематично
Вихователь
X. Робота з батьками
Основні завдання:
-спільна цілеспрямована робота вихователів гуртожитку і наставників груп по вихованню молоді, шляхом залучення батьків до освітнього процесу;
-своєчасна інформація батьків про результати навчання та поведінку їх дітей.
1.
Проводити сумісну роботу з батьками студентів які проживають у гуртожитку.
Систематично
Вихователь
2.
Підтримувати тісний зв'язок з батьками: консультації, бесіди, спілкування по телефону з приводу навчання, поведінки, дотримання Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, раціонального використання часу, дотримання режиму дня і т.д.
Систематично
Вихователь
3.
Контролювати з наставниками груп, із стурадою, адміністрацією директоратів та деканатів відвідування занять студентами.
Систематично
Вихователь
4.
Організувати відправлення листівок-подяк батькам студентів за кращі кімнати, за активність та гарну поведінку в гуртожитку.
У кінці навчального року
Вихователь
5.
Залучати батьків та студентів до виконання ремонтних робіт у кімнатах гуртожитку, де проживають студенти
Травень
Червень
Вихователь

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook