Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Соціологічні дослідження якості освіти в НУБіП України

 Соціологічні дослідження якості освіти в НУБіП України

Більшість науковців і практиків, які працюють у галузі освіти, вважають центральною проблемою реформування освіти саме підвищення її якості.

Головним сьогодні є усвідомлення цієї проблеми, розуміння того, що таке якість освіти, чим вона визначається та від чого залежить, як її можна підвищити та чому з таким утрудненням просувається цей процес.

Міжнародною організацією зі стандартизації ІСО прийняте таке визначення якості: «Якість - сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені та передбачувані потреби». Досягнення характеристик якості залежить від управління, що забезпечує їхні величини, комплекс і сполучення.

Звичайно, існують різні підходи до визначення якості освіти. Зокрема, Законом України «Про вищу освіту» визначено, що якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства». У всесвітній декларації ЮНЕСКО про вищу освіту XXI ст. у статті 11 сформульовано такі аспекти й рекомендації: «Якість у сфері вищої освіти є багатомірною концепцією, що повинна охоплювати усі функції й види діяльності: навчальні й академічні програми, наукові дослідження і стипендії, укомплектування кадрами, споруди, матеріально­ технічну базу, устаткування, роботу на благо суспільства й академічне середовище». 

Однією з вимог Болонської декларації є забезпечення якості освіти та розроблення порівняльних критеріїв і методів оцінювання якості освіти. Оцінюючи якість, рекомендується орієнтуватися на «задоволеність споживача». Нашим внутрішнім споживачем є студент. Також було враховано думку викладачів НУБіП України як експертів у сфері оцінювання якості освіти.

Одним із засобів забезпечення контролю за відповідністю вимог ринку праці та освітніх потреб студентів, забезпечення зворотного зв’язку є соціологічне опитування якості навчання. Саме тому фахівцями Навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку ї були проведені дослідження щодо оцінювання якості навчання в НУБіП України для студентів та викладачів.

Зазначимо, що, розробляючи систему показників, ми врахували підхід професора Ю.Ф. Зіновського до визначення якості освіти. Адже від стверджує, що якість освіти – це системна категорія. І тому доцільне поняття «якість навчання» і «якість підготовки». Перше багатоскладове, у множину його входить кваліфікація викладачів, стан матеріальної та лабораторної бази, якість і кількість науково-методичної літератури, сучасність навчальних програм, якість професійних студентських практик та ін. Якість підготовки – це спроможність студента − майбутнього фахівця відповідати вимогам галузі народного господарства, до виконання завдань якої він готується у ЗВО. Дефініція цього поняття включає як потребу підсумувати дієвість навчального процесу, так і можливість діагностування професійної компоненти випускника, а отже, і його готовність як спеціаліста без тривалої адаптації увійти до виробничої діяльності.

Мета цього дослідження – виявити думку cтудентів і викладів щодо рівня якості надання освітніх послуг, їх освітньої підготовки та відповідність отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам ринку праці. 

Виходячи з цього поставлено такі завдання:

•дослідити відповідність спеціальних знань, здобутих під час навчання, попереднім очікуванням студентів;

•визначити, яких знань (предметів) не вистачає або надається в недостатньому обсязі студентам НУБіП України;

•виявити навчальні дисципліни, що є застарілими і можливо не потрібні для підготовки тих чи інших спеціалістів;

•дослідити позитивні та негативні аспекти організації навчального процесу;

•з`ясувати можливості студентів щодо пошуку бажаної роботи на ринку праці та їх конкурентоспроможність з іншими спеціалістами;

•дослідити рівень викладання спеціальних дисциплін в НУБіП України;

•дослідити готовність студентів брати участь у науково-дослідних роботах, конференціях, наукових семінарах.

Для виконання поставлених завдань використано кількісний метод збору інформації – опитування. 

 

Соціологічне дослідження якості дистанційного навчання 2019 - 2020 навчальний рік

Організація навчання в НУБіП України 2020

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook