Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Подпрятов Григорій Іванович

Тел.: (044) 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

          Вища освіта: Закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію м. Київ у 1983 році, кваліфікація – вчений агроном.
       Тема кандидатської дисертації: «Вплив строків збирання, режимів післязбиральної обробки і зберігання на якість зерна пивоварного ячменю» зі спеціальності 05.18.03 – первинна обробка, зберігання зерна і іншої продукції рослинництва.
      Подпрятов Г.І. працює в університеті з 1983 року. Пройшов шлях завідувача міжкафедральної лабораторії, асистента, доцента,  професора, завідувача кафедри. Свою науково-педагогічну діяльність на посаді професора кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика  розпочав з 2001 року. Загальний науково-педагогічний стаж складає 37 років.               Займав керівні посади в університеті, зокрема заступника відповідального секретаря приймальної комісії університету  (1996-1997 рр.), відповідального секретаря приймальної комісії університету (1998 р.), проректора – головного вченого секретаря (1999-2006 рр.), директора навчально-наукового інституту рослинництва та грунтознавства (2006-2008 рр.).
      Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2001р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003р.); Подякою міського Голови м. Києва (2002 р., 2004 р.); нагороджений знаком «Відмінник освіти і науки України» (2006 р.); присвоєно звання «Заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України» (2016 р.); Указом Президента України присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України» (2018 р.). Рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки  від 20 січня 2011 року Подпрятову Г. І. присвоєно вчене звання професора кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.       
       Подпрятовим Г.І. розроблені та атестовані  ЕНК навчальних дисциплін: «Логістика та інновації  доробки, зберігання та переробки продукції рослинництва» –  для ОС «Магістр» - 30 годин; «Технології зберігання та переробки продукції рослинництва» – для ОС «Бакалавр» - 15 годин. 
        За період роботи в НУБіП України опубліковано 267 праць, із них: 25 навчальні посібники, 1 підручник,  5 монографій, 92 методичних рекомендацій, 124 наукових статті,  9 типових навчальних програм, 2 державні стандарти України, 5 патентів.      
         Сфера наукових інтересів: вивчення впливу умов вирощування, режимів післязбиральної обробки та зберігання на якість та безпечність продукції рослинництва.
 
 
 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Мацейко Людмила Миколаївна

Тел.: 527-87-91

        Вища овіта: Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію м. Київ у 1985 році, кваліфікація – вчений агроном.
       Тема кандидатської дисертації: «Господарсько-біологічна оцінка сортопідщепних комбінувань та перспективних сортів груші в умовах Полісся та Лісостепу України» зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво.
       Нагороджена Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України та почесними грамотами університету. Працює на кафедрі з 2001 р.  Л.М. Мацейко автор та співавтор 65 наукових праць: посібників – 4, статей у фахових виданнях – 39, науково-методичних розробок – 10, стандартів – 10, авторських свідоцтв – 2 .
        Дисципліни за викладання яких є відповідальною: «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва», «Управління якістю та сертифікація продукції рослинництва».
        Сфера наукових інтересів: вивчення впливу умов вирощування, режимів післязбиральної обробки та зберігання на якість та безпечність продукції рослинництва.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика
Рожко Валентин Іванович

Тел.: (067) 192-84-00

Електронна пошта: [email protected]

     Закінчив Національний аграрний університет м. Київ у 1995 році, вчений агроном. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести» зі спеціальності 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва.
     Працює в університеті з 1996 р. Пройшов шлях стажиста викладача, магістра, аспіранта, асистента, доцента кафедри. Займав керівні посади в університеті, зокрема заступника декана плодоовочевого факультету, заступника начальника навчальної частини з практичної підготовки студентів, заступника директора навчально-наукового інституту рослинництва та грунтознавства, заступника першого проректора з питань діяльності Південого філіалу НУБіП України, директора відокремленого підрозділу НУБіП України «ВП НУБіП України Немішаївський агротехнічний коледж», виконуючого обов’язки декана агробіологічного факультету.
     Нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти» (2008 р.); Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України, Почесною грамотою Київської обласної адміністрації та почесними грамотами університету. 
     В.І. Рожко є автором більше 50 наукових та навчальних праць, у тому числі 2 навчальних посібників, комп'ютерної програми та понад 20 методичних рекомендацій, співавтором розробки 2 державних стандартів України.
     Викладає дисципліни:"Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва", "Переробка зерна та технічної сировини".
     Сфера наукових інтересів:вивчення новітніх технологій вирощування,збирання та післязбиральної доробки ягідних культур.
 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Войцехівський Володимир Іванович

Тел.: 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

        Вища овіта: Закінчив Уманську державну аграрну академію у 1997 році, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю "Плодоовочівництво та виноградарство".
        Тема кандидатської дисертації: «Біохімічні основи вдосконалення технології виробництва столових плодово-ягідних вин» зі спеціальності 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва.
        Працює на кафедрі з 2001 року.
        В.І. Войцехівський автор та співавтор понад 159 наукових праць: статей у фахових виданнях – 63, закордонних виданнях і науково-метричних базах – 20, навчальних посібників – 9, рекомендацій виробництву – 5, науково-методичних розробок – понад 20, типових навчальних програм – 7, державних стандартів – 11.
        Дисципліни за викладання яких є відповідальним: «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва», «Технологія зберігання, переробка та стандартизація продукції», «Стандартизація та правознавство у захисті рослин».
        Сфера наукових інтересів: дослідження біохімічного складу, впливу умов вирощування, післязбиральної доробки, зберігання та зміни якості свіжої та переробленої рослинницької продукції.

 

 

кандидат технічних наук, доцент
Гунько Сергій Миколайович

Тел.: 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

         Вища овіта: Закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. В.М. Ломоносова у 1993 році, інженер-технолог.
         Тема кандидатської дисертації: «Комплексна мембрана технологія концентрування яблучного соку» зі спеціальності 05.17.18 – мембрани та мембранна технологія.
         Працює на кафедрі з 2003 р.
         С.М. Гунько автор та співавтор понад 100 наукових праць: статей у фахових виданнях – 60, навчальних посібників – 2, патентів України – 6, авторських свідоцтв – 3, ДСТУ – 4, СОУ – 3, наукових рекомендацій – 4, науково-методичних розробок – 15.
          Дисципліни за викладання яких є відповідальним: «Технологія зберігання, переробки та стандартизації с.-г. продукції», «Системи технологій: технологія виробництва та переробки продукції рослинництва: технологія переробки і зберігання с.-г. продукції», «Матеріально-технічна база зберігання та переробки продукції рослинництва».
          Сфера наукових інтересів: вивчення впливу факторів вирощування, післязбиральної доробки на якість зерна, свіжої та переробленої плодоовочевої сировини; використання ферментних препаратів при доробці та переробці різних видів рослинницької сировини; сучасні технологій зберігання та переробки зерна та плодоовочевої сировини.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Бобер Анатолій Васильович

Тел.: 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

        Вища овіта: Закінчив Державну агроекологічну академію України м. Житомир у 2001 році, вчений агроном.
       Тема кандидатської дисертації: «Зміна пивоварних якостей гранульованого хмелю ароматичних і гірких сортів у процесі зберігання», 2005 р. зі спеціальності 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. Працює на кафедрі з 2003 р.
       А.В. Бобер автор та співавтор 115 наукових праць: посібників – 3, монографія – 1, наукових статей – 60, наукових рекомендацій – 3, науково-методичних розробок – 40, стандартів – 8.
        Дисципліни за викладання яких є відповідальним: «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», «Технохімічний контроль продукції рослинництва».
        Сфера наукових інтересів: дослідження новітніх технологій зберігання та переробки хмелю й хмелепродуктів.

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Завадська Оксана Володимирівна

Тел.: 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

       Вища освіта: Закінчила Національний аграрний університет у 1996 році, спеціалізація – вчений агроном.
       Тема кандидатської дисертації: «Підбір сортименту та вдосконалення технології вирощування перцю солодкого в продовженій культурі зимових теплиць» зі спеціальності 06.01.06 – овочівництво.
       Працює на кафедрі з 2004 р.
       О.В. Завадська автор та співавтор 120 наукових праць: статей у фахових виданнях – 70, навчальних посібників – 6, наукових рекомендацій – 3, науково-методичних розробок – 40, стандартів – 7, патентів – 2, монографій – 1, авторських свідоцтв – 3.
        Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», «Методи наукових досліджень зі зберігання та переробки продукції рослинництва».
        Сфера наукових інтересів: вивчення впливу факторів вирощування, післязбиральної доробки на якість свіжої та переробленої плодоовочевої продукції; дослідження новітніх технологій зберігання та переробки бульб картоплі, плодів та овочів.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Завгородній Володимир Миколайович

Тел.: 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

         Вища овіта: Закінчив Національний аграрний університет у 2000 році за спеціальністю “Агрономія”.
         Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація елементів технології вирощування стевії в умовах Лісостепу України» зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво.
          Працює на кафедрі з 2004 року.
          В.М. Завгородній є автором понад 50 наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць та співавтором 3 стандартів СОУ.
         Дисципліни за викладання яких є відповідальним: «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», «Товарознавство продукції рослинництва».
         Сфера наукових інтересів: вивчення впливу умов вирощування, режимів післязбиральної обробки та зберігання на якість та безпечність продукції рослинництва.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Насіковський Володимир Анатолієвич

Тел.: 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

           Вища овіта: Закінчив Національний аграрний університет у 2002 році, спеціалізація – агроном дослідник.
           Тема кандидатської дисертації: «Технологічні властивості зерна пшениці залежно від режимів сушіння та зберігання» зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва.
           Працює на кафедрі з 2006 р.
           В.А. Насіковський автор та співавтор 28 наукових праць: статей у фахових виданнях – 16, наукових рекомендацій – 2, науково-методичних розробок – 13, стандартів – 1.
           Дисципліни за викладання яких є відповідальним: «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва».
           Сфера наукових інтересів: вивчення впливу умов вирощування, режимів післязбиральної обробки та зберігання на якість та безпечність продукції рослинництва.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Ящук Надія Олександрівна

Тел.: 527-86-76

Електронна пошта: [email protected]

        Вища овіта: закінчила Національний аграрний університет у 2005 році, спеціалізація – агроном дослідник.
        Тема кандидатської дисертації: «Технологічні властивості зерна і борошна озимого жита залежно від режимів та термінів зберігання» зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва.
         Працює на кафедрі з 2010 р.
         Н.О. Ящук автор та співавтор 50 наукових праць: статей у фахових виданнях – 23, закордонних виданнях і науково-метричних базах – 12, рекомендацій виробництву – 2, науково-методичних розробок – 8.
         Дисципліни за викладання яких є відповідальною: «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», «Первинна доробка та переробка продукції рослинництва».
         Сфера наукових інтересів: дослідження новітніх технологій зберігання та переробки зерна пшениці, жита та кукурудзи.
 


 

 

завідувач лабораторії
Яблонська Леся Петрівна

Тел.: 527-61-93

       Працює на кафедрі з січня місяця 2010 року. Закінчила магістратуру Агробіологічного факультету.


 

 

Старший лаборант кафедри
Новік Валентина Іванівна

Тел.: 527-61-93

      Працює на кафедрі з 2010 року. У 2015 році закінчила факультет Захисту рослин.

 

Завідувач НВЛ переробки плодів та овочів
Корнійчук Катерина Михайлівна

Тел.: 527-86-76

      Працює на кафедрі з 2015 року. У 2007 році закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. 
 
 

Лаборант кафедри
Ткаченко Євгенія Вікторівна

Тел.: 527-86-76

       Працює на кафедрі з червня 2017 року. Закінчила магістратуру на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України.

 

Старший лаборант кафедри
Лаврук Мирослава Русланівна

Тел.: 044 527 86 76

      З жовтня 2020 року працює на кафедрі. У 2019 році закінчила магістратуру агробілогічного факультету НУБіП України.

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook