Вимоги до кваліфікації соціального працівника

м. Київ

 

Вимоги до рівня знань та умінь соціального працівника випливають з Міжнародних вимог до кваліфікації соціального працівника.
Згідно зі «Стандартом кваліфікації практичної соціальної роботи» соціальному працівнику необхідно мати уявлення про:
- теорію і методику роботи з окремими клієнтами і групою;
- ресурси та послуги, які надаються суспільством;
- програми і мету соціальних служб як суб’єктів регіонального та локальних рівнів;
- місцеву інфраструктуру, служби охорони здоров’я та соціального забезпечення;
- основи соціально-економічної й політичної теорії;
- расові, етнічні та інші культурні групи в суспільстві (їх морально-етичні цінності та норми, можливі проблеми);
- результати професійних і наукових досліджень, які можна використовувати в практичній роботі;
- концепції та методи соціального прогнозування;
- теорію і практику проведення спостережень, зокрема, за практичною соціальною роботою;
- теорію і практику управління персоналом;
- соціальні, психологічні, соціологічні методи і методики;
- теорії та методи психосоціальної оцінки різних видів і форм втручання з боку соціальних служб, а також диференційовану діагностику стану клієнта;
- теорію та методи адвокатської практики;
- етичні стандарти і практику професійної соціальної роботи.
До соціального працівника визначаються певні кваліфікаційні вимоги.
Вимоги до особистісних якостей:
гуманістична спрямованість особистості; особиста і соціальна відповідальність; почуття власної гідності й поважання гідності іншої людини; емпатичність; готовність зрозуміти іншу людину і надати їй всебічну допомогу й підтримку.
Вимоги до діяльності: 
а) до посадових обов’язків: уміти організувати соціально значущу діяльність для клієнта серед населення; надати соціально-правовий захист клієнту; координувати діяльність різних громадських і державних організацій для підтримки клієнта; 
б) до професійних знань і вмінь: уміти бачити проблеми клієнта, діагностувати їх; уміти визначати характер необхідної допомоги, надавати консультації в своїй роботі; 
в) до рівня сформованості діяльнісно-рольових вмінь: уміти встановлювати партнерські стосунки з клієнтом, формувати нові соціальні ролі у клієнта тощо.
Вимоги до особливостей соціальної взаємодії соціального працівника і клієнта:
уміти координувати соціальні зв’язки і стосунки, свої власні дії на основі навичок спостереження, відбору та аналізу соціально значущої інформації тощо.
Вимоги до комунікативних навичок і вмінь:
володіти культурою спілкування (уміти слухати і чути, володіти культурою безконфліктного спілкування).
 
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)