Рішення вченої ради

 

Засідання Вченої ради від 29 травня 2024 року (протокол № 12)

Про роботу ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України» щодо підвищення якості освітнього процесу та організації навчально-виховної роботи
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

 

Засідання Вченої ради від 24 квітня 2024 року (протокол № 11)

Про роботу колективу факультету землевпорядкування щодо підвищення якості навчального процесу шляхом поєднання освітнього і дослідницького напрямків
Рекомендації до друку підручників та навчальних посібників

 


Засідання Вченої ради від 27 березня 2024 року (протокол № 10)

 Про роботу колективу Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму щодо удосконалення системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

 

Засідання від 28 лютого 2024 року (протокол № 8)

Про підсумки наукової, виробничо-фінансової діяльності НДГ НУБіП України за 2023 рік
Рекомендації до друку підручників_навчальних посібників та монографій 

 

Засідання від 22 листопада 2023 року (протокол № 5)

 

Про роботу колективу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» щодо підвищення якості освітнього процесу та практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

 

Засідання від 25 жовтня 2023 р. (протокол № 4) 

Про навчально-виховну роботу, наукову та міжнародну діяльність колективу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження в умовах воєнного стану

Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 27 вересня 2023 року (протокол № 3) 

Про результати вступної кампанії 2023 р. та необхідність посилення профорієнтаційної роботи

Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

  

Рішення Вченої ради Університету від 11 серпня 2023 року (протокол № 1) щодо початку 2023/2024 н. р. та особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану 

Засідання від 21 червня 2023 року (протокол № 12)

Про стан комплектування науково-педагогічними працівниками кафедр та перспективи кадрового забезпечення університету.
Про особливості реалізації ступеневої системи підготовки фахівців у фахових коледжах НУБіП України.

Про рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій.

Засідання від 11 травня 2023 року (протокол № 11)

Засідання від 26 квітня 2023 року (протокол № 10)

Про стан та шляхи поліпшення практичної підготовки студентів
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

Засідання від 22 березня 2023 року (протокол № 8)

Про роботу ВСП «Бобровицький фаховий коледж ім. О. Майнової НУБіП України» щодо підвищення якості освітнього процесу та організації навчально-виховної роботи»
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

 

Рішення Вченої ради від 22 лютого 2023 року (протокол № 7): 

Засідання від 23 листопада 2022 року (протокол № 4)  

Про роботу вчених Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК щодо поліпшення науково-дослідної та інноваційної діяльності в умовах воєнного стану
Рекомендації до друку підручників_навчальних посібників та монографій 

Засідання від 26 жовтня 2022 року (протокол № 3)

Про роботу колективу юридичного факультету щодо підвищення якості освітнього процесу в умовах воєнного стану

Рекомендації до друку підручників_навчальних посібників та монографій 

 

Засідання від  28 вересня 2022 року (протокол № 2) 

Про результати вступної кампанії 2022 року та необхідність посилення профорієнтаційної роботи
Рекомендації до друку підручників навчальних посібників та монографій

 

Рішення Вченої ради 11 серпня 2022 року (протокол № 1) 

  

Засідання від 22 червня 2022 року (протокол №10)  

Про міжнародну діяльність Університету в рамках реалізації Програми розвитку університету Голосіївська ініціатива 2025
Рекомендації до друку навчальних посібників та монографій 

Засідання від 27 квітня 2022 року (протокол №8)  

Про невідкладні заходи щодо організації роботи Університету в умовах воєнного стану
Про морально-етичне та національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах агресії російської федерації

Про міжнародну діяльність Університету в рамках реалізації Програми розвитку університету Голосіївська ініціатива 2025
Рекомендації до друку навчальних посібників та монографій

Засідання від 23 лютого 2022 року (протокол №7)  

Підсумки наукової, виробничо-фінансової діяльності навчально-дослідних господарств НУБіП України за 2021 рік та шляхи підвищення

Засідання від 28 грудня 2021 року (протокол №5)  

Про виконання рішення Вченої ради Університету від 27 лютого 2019 р. колективом кафедри військової підготовки з підвищення якості підготовки майбутніх офіцерів
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

Засідання від 24 листопада 2021 року (протокол №4) 

Про роль наукових досліджень при підготовці фахівців зі спеціальності 162 Біотехнологія та біоінженерія
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 27 жовтня 2021 року (протокол №3) 

Про участь науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогічного факультету у проведенні наукових досліджень
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

 

Засідання від 29 вересня 2021 року (протокол №2) 

Про використання сучасних дистанційних технологій навчання в умовах пандемії на механіко-технологічному факультеті
Про підсумки вступної кампанії 2021 р. та посилення профорієнтаційної роботи
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій
 

 Рішення Вченої ради 28 серпня 2021 року (протокол № 1). Підсумки діяльності науково-педагогічного колективу університету в 2020-2021 н. р. та завдання на 2021-2022 н. р.

 

 

Засідання від 23 червня 2021 року (протокол №12) 

Про завершення 2020-2021 н.р. та організацію навчального процесу в першому семестрі 2021_2022 н.р.
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Про організацію наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази факультету харчових технологій 

Засідання від 21 травня 2021 року (протокол №10)

Про стан навчально-виховної роботи, перспективи розвитку Боярського фахового коледжу
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

 

Засідання від 28 квітня 2021 року (протокол №9)

Про виконання колективом економічного факультету рішення Вченої ради університету від 23 листопада 2016

Рекомендації до друку підручників та монографій 

Засідання від 31 березня 2021 року (протокол №8)

Про роботу наукової бібліотеки з інформаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу
Стан навчально-виховної роботи та перспективи розвитку Немішаївського фахового коледжу

 

Засідання від 28 жовтня 2020 року (протокол №3)

Про роботу науково-педагогічного колективу гуманітарно-педагогічного факультету з виконання рішення Вченої ради університету від 17 червня 2016 р. щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 23 вересня 2020 року (протокол №2)

Про виконання науково-педагогічним колективом факультету тваринництва та водних біоресурсів рішення Вченої ради університету
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 21 серпня 2020 року (протокол №1)

Підсумки діяльності науково-педагогічного колективу Університету в 2019-2020 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 24 червня 2020 року (протокол №11)

Завершення 2019 2020 навчального року та результати літньої екзаменаційної сесії 
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 30 квітня 2020 року (протокол №8)

Про організацію освітнього процесу та завершення навчального року в НУБіП України в умовах карантину  

Засідання від 26 лютого 2020 року (протокол №7)

Про шляхи підвищення якості практичної підготовки студентів та результатів інноваційної, виробничо-фінансової діяльності навчально-дослідних господарств  

 

Засідання від 26 листопада 2019 року (протокол №4)

Про стан навчального і виховного процесів у Ніжинському агротехнічному коледжі 
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 23 жовтня 2019 року (протокол №3)

Про виконання колективом факультету аграрного менеджменту рішення Вченої ради Університету щодо підвищення якості підготовки фахівіців 
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

 

Засідання від 25 вересня 2019 року (протокол №2)

Організація наукового, навчального, виховного процесів та розвиток матеріально-технічної бази на факультеті ветеринарної медицини 
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

Засідання від 22 травня 2019 року (протокол №11)

Про роботу Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК з виконання заходів Програми розвитку університету
Рекомендації до друку навчальних посібників та монографій  

Засідання від 24 квітня 2019 року (протокол №10)

Перспективи розвитку ВП НУБіП України Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого
Про діяльність НДІ техніки і технологій з виконання заходів Програми розвитку Університету 

Засідання від 27 березня 2019 року (протокол №9)

Звіт декана факультету інформаційних технологій, доктора педагогічних наук, професора Глазунової О. Г. про виконання рішення Вченої ради Університету від 30 березня 2016 року щодо підвищення якості підготовки фахівців, виховну і наукову роботу на факультеті інформаційних технологій
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 27 лютого 2019 року (протокол №7)

Про результати фiнансово-виробничоiї дiяльностi НДГ НУБiП Украiїни за 2018 рiк
Про роботу колективу кафедри вiйськовоiї пiдготовки з пiдвищення якостi пiдготовки майбутнiх офiцерiв
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 28 грудня 2018 року (протокол №5)

Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 28 листопада 2018 року (протокол №4)

Про роботу Бережанського агротехнічного інституту з виконання Закону України «Про вищу освіту» щодо підвищення якості підготовки фахівців, організації навчально-виховної роботи та розвитку матеріально-технічної бази
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 24 жовтня 2018 року (протокол №3)

Про національно-патріотичне виховання студентської молоді
Про роботу вчених Українського НДІ сільськогосподарської радіології щодо поліпшення науково-дослідної та інноваційної діяльності
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 26 вересня 2018 року (протокол №2)

Про роботу науково-педагогічного колективу факультету конструювання та дизайну з виконання рішення Вченої ради університету від 28 вересня 2016 р. щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

 

Засідання від 28 серпня 2018 року (протокол №1)

Підсумки діяльності Університету за 2017-2018 навчальний рік
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 22 червня 2018 року (протокол №11)

Діяльність НДІ лісівництва та декоративного садівництва по виконанню заходів програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020»
Наказ вiд 12.07.2018 року "Про введення в дію Порядку розгляду атестацiйних матеріалів здобувачів в НУБіП України зі змiнами і доповненнями"

Порядок розгляду атестацiйних матерiалiв здобувачiв вчених звань професора, доцента і старшого дослідника в НУБіП України зі змiнами і доповненнями

     Додатки

Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 30 травня 2018 року (протокол №10)

Про роботу НДІ рослинництва та ґрунтознавства по розвитку науково-дослідної діяльності та інноваційних досліджень в рослинництві
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

Засідання від 25 квітня 2018 року (протокол №9)

Про організацію навчального процесу та розвиток матеріально-технічної бази кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем та кафедри будівництва у світлі виконання Закону України «Про вищу освіту» щодо підвищення якості підготовки фахівців
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

 

Засідання від 28 березня 2018 року (протокол №8)

Про діяльність науково-педагогічного колективу агробіологічного факультету по виконанню заходів Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива-2020»
Про розвиток навчально-дослідних господарств Університету та посилення педагогічної, наукової роботи і практичної підготовки студентства в їх діяльності 

 

 Засідання від 27 грудня 2017 року (протокол №5)

Заходи з підвищення якості підготовки магістрів в Університеті
Проблеми і завдання вдосконалення кадрової політики в Університеті
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

Засідання від 22 листопада 2017 року (протокол №4)

Перспективи поліпшення роботи наукової бібліотеки НУБіП України 
Діяльність НДІ здоров’я тварин
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій  

Засідання від 25 жовтня 2017 року (протокол №3)

Про виконання Закону України «Про вищу освіту» колективом кафедри управління земельними ресурсами та кафедри аграрного, земельного та екологічного права щодо підвищення якості навчально-виховної та наукової роботи
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

 

Засідання від 27 вересня 2017 року (протокол №2)

Про стан навчальної, наукової та виховної роботи та перспективи розвитку Ніжинського агротехнічного інституту
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

Засідання від 29 серпня 2017 року (протокол №1)

Доповідь ректора, д.пед.н., професора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу Університету в 2016/2017 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

 

Засідання від 21 червня 2017 року (протокол №12)

Звіт про стан та перспективи Рівненського коледжу НУБіП України
Звіт про міжнародну діяльність Університету
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій
Присвоєння почесних звань працівникам Університету

Засідання від 24 травня 2017 року (протокол №11)

Звіт про роботу факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Рекомендації до друку навчальних посібників та монографій

 

Засідання від 26 квітня 2017 року (протокол №10) 

Звіт про діяльність Мукачівського аграрного коледжу
Звіт про якість підготовки фахівців, виховну та наукову роботу на юридичному факультеті НУБіП України
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій 

 

Засідання від 22 березня 2017 року (протокол №9)

Звіт про роботу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій

 

Засідання від 22 лютого 2017 року (протокол №8)

Рішення щодо затвердження річного фінансового звіту та фінансового плану університету
Рекомендації до друку навчальних посібників та монографій

Засідання від 28 грудня 2016 року (протокол №6)

Звіт про діяльність ННІ післядипломної освіти
Звіт про результати фінансово-виробничої діяльності НДГ НУБіП України
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій
 

 

 Засідання від 23 листопада 2016 року (протокол №5)

Звіт про роботу економічного факультету
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій
 

  

Засідання від 26 жовтня 2016 року (протокол №4)

Звіт про діяльність ННІ лісового і садово-паркового господарства
Звіт про діяльність  Немішаївського агротехнічного коледжу
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій
 

   

Засідання від 28 вересня 2016 року (протокол №3)

Звіт декана факультету конструювання та дизайну
Підтримка кандидатур щодо обрання академ та член кореспондент НААН
Рекомендації до друку підручників, навчальних посібників та монографій
Стан та перспективи розвитку  Бережанського агротехнічного коледжу

 

Засідання від 26 серпня 2016 року (протокол №1)

Висунення кандидатів у академіки та члени-кореспонденти
Підсумки діяльності  колективу Університету в 2015 2016 н р та завдання
Рекомендовано до друку підручники_навчальні посібники_монографії
 

  

Засідання від 17 червня 2016 року (протокол №13)

Рекомендовано до друку підручники, навчальні посібники та монографії
Про стан підготовки фахівців гуманітарно-педагогічного факультету
Про стан та перспективи розвитку Боярського коледжу екології і природних ресурсів 

 

  

Засідання від 25 травня 2016 року (протокол №12)

Про роботу Спілки молодих вчених
Рекомендовано до друку підручники, навчальні посібники та монографії
Про якість підготовки фахівців факультету тваринництва та водних біоресурсів
Про стан та перспективи розвитку Бережанського агротехнічного інституту 

 

Засідання від 20 квітня 2016 року (протокол №11)

Скасування рішень про надання згоди на вилучення земельних ділянок з постійного користування Університету
Рекомендовано до друку підручники, навчальні посібники та монографії
Про якість підготовки фахівців факультетом ветеринарної медицини
Про стан та перспективи розвитку Заліщицького аграрного коледжу ім. Є.Храпливого
 
  

 

Рішення вченої ради про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу університету в 2016-2017 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2016 рр. 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook