Історія університету

Етапи становлення Національного університету біоресурсів і природокористування України. 1898 – 2011.

125 років НУБіП України «Погляд крізь роки»

Національний університет біоресурсів і природокористування є провідним вищим аграрним закладом освіти України. Історія бере свій початок від сільськогосподарського відділення, яке було відкрите 30 вересня 1898 р. у Київському політехнічному інституті і трансформувалось у 1918 р. у сільськогосподарський (агрономічний) факультет. На базі цього факультету в 1922 р. у структурі КПІ було створено Київський сільськогосподарський інститут, який з 1923 р. став самостійним вищим навчальним закладом. У 1930-34 рр. на базі Київського сільськогосподарського інституту сформувалися і розпочали свою діяльність Київський агрономічний інститут, Київський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Київський агроінженерний інститут цукрової промисловості та Агроекономічний інститут, які було згодом реорганізовано в самостійні науково-дослідні інститути та факультети.

Київський лісогосподарський інститут розпочав свою історію в 1840 р. з лісного факультету Інституту сільського господарства і лісівництва в Маримонті (Польща), який згодом (1862 р.) перебазувався до м. Новоалександрії (тепер м. Пулави). На початку Першої світової війни (1914р.) Новоалександрійський інститут сільського господарства і лісівництва переведено до м. Харкова, і в 1921 р. переіменовано у Харківський інститут сільського господарства і лісівництва.

У 1930 р. лісовий факультет Харківського СГІ об’єднали з лісоінженерним факультетом Київського СГІ — в результаті утворився Український лісотехнічний інститут, який в цьому ж році було реорганізовано у Київський лісогосподарський інститут.

У 1954 р. Київський сільськогосподарський інститут було об’єднано з Українським лісогосподарським інститутом в єдиний навчальний заклад — Українську ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію.

У 1956-1962 рр. Українська сільськогосподарська академія входила до складу Української академії сільськогосподарських наук як її навчальна частина.

У 1957 р. в її структуру введено Київський ветеринарний інститут, що бере свій початок з ветеринарного факультету КПІ (1920 р.), виділеного в 1921 р. у самостійний вищий навчальний заклад — Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут, з якого у 1930 р. відокремився Київський ветеринарний інститут.

З 1962 р. Українська сільськогосподарська академія перейшла в підпорядкування Міністерства сільського господарства СРСР.

У 1982 р. при Українській сільськогосподарській академії була створена Вінницька філія, яку в 1991 р. перетворено у самостійний інститут (тепер Вінницький державний аграрний університет).

У 1985-1990 рр. Українська сільськогосподарська академія надавала допомогу та координувала діяльність щодо створення сільськогосподарського інституту в м. Пномпень (Камбоджа).

На базі Української сільськогосподарської академії у серпні 1992 р. створено Український державний аграрний університет, якому постановою Верховної ради України від 29 липня 1994 р. №158 надано статус національного. З цього часу він іменується Національний аграрний університет і, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №387 від 1 червня 1995 р., перебуває у функціональному управлінні Кабінету Міністрів України.

Постановами Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. №448 та 29 травня 1997 р. №526 до складу НАУ передано Ніжинський (Чернігівська область) та Бережанський (Тернопільська область) агротехнічні коледжі, Ірпінський економічний технікум, Боярський, Немішаївський (Київська область) та Заліщицький (Тернопільська область) сільськогосподарські технікуми із збереженням за ними права юридичної особи. У 1999 р. Ірпінському та Немішаївському технікумам за результатами акредитації було надано статус коледжів, а у 2000 р. Ніжинському і Бережанському коледжам — статус інститутів.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. №517-р., спільного наказу Міністерства аграрної політики України та Національного аграрного університету від 18.08.2004 р. №304/377 створено Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету (АР Крим, м. Сімферополь, смт Аграрне) як структурний підрозділ з окремими правами юридичної особи на базі Кримського державного агротехнологічного університету, що ліквідується разом із його структурними підрозділами (Кримський агропромисловий коледж, Бахчисарайський будівельний технікум, Прибрежненський сільськогосподарський технікум, Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства).

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 633-р «Про реорганізацію Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології» прийнято пропозицію Міністерства аграрної політики України щодо реорганізації вищевказаного інституту шляхом приєднання його до Національного аграрного університету. 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №497-р «Про реорганізацію Бобровицького державного аграрно-економічного технікуму» Бобровицький державний аграрний-економічний технікум приєднано до Національного аграрного університету.

Указом Президента України від 14 грудня 2000 р. №1338 «Питання Національного аграрного університету» та Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. №202 «Про Національний аграрний університет» НАУ отримав статус державного самоврядного (автономного) вищого навчального закладу та ряд інших повноважень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. №584-р в складі Національного аграрного університету утворено Українську лабораторію якості і безпеки продукції агропромислового комплексу.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. №47-р «Про реорганізацію Мукачівського державного аграрного коледжу» Мукачівський державний аграрний коледж було приєднано до Національного аграрного університету.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. №742 було утворено Український навчально-науковий інститут інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки як відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 1182-р «Про реорганізацію Державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту «Консервпромкомплекс» до складу НАУ передано Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (нині Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологої екобезпечної та органічної продукції, м. Одеса).  

Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності Національного аграрного університету з метою задоволення потреб агропромислової, природоохоронної та інших галузей економіки, а також враховуючи необхідність адаптації такої діяльності до вимог міжнародних організацій дослідницьких університетів Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 Національний аграрний університет перейменовано в Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України).

Цією ж постановою затверджено склад наглядової ради університету і внесено зміни та доповнення до його Статуту. Університет відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 962 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025» («Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів») відновлено діяльність військової кафедри НУБіП України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 264-р «Про утворення Українського навчально-науково-інноваційного центру новітньої сільськогоc-подарської техніки і технології» за погодженням з Міністерством аграрної політики та Міністерством промислової політики створено як структурний підрозділ Університету Навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технології з конструкторсько-технологічним бюро.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook