У ННІ неперервної освіти і туризму відбувся фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Людмили Горбатої

1 лютого 2021 року

 

 

     29 січня 2021 року на кафедрі публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму відбувся фаховий семінар з обговорення основних наукових результатів дисертації Горбатої Людмили Петрівни на тему: «Інформаційна відкритість діяльності органів публічної влади», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

     Семінар проходив в офлайн/онлайн режимі у форматі відеоконференції й наукової дискусії на кафедрі публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

     У фаховому семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, серед яких, за науковим напрямом дослідження здобувача, доктори наук з державного управління – Олійник В.В., Приліпко С.М., Грищенко І.М.; доктори економічних наук, які мають багаторічний досвід роботи в органах публічної влади – Ковальова О. В., Старинець О.Г. та кандидат наук з державного управління, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту Алексеєва К.А.
     Серед присутніх на фаховому семінарі запрошені дев’ять знаних науковців у галузі публічного управління та адміністрування: Лукіна Т.О., доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості середньої загальної освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук; Петроє О.М., доктор наук з державного управління, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України; Колтун В.С. та Кризина Н.П., доктори наук з державного управління, професори кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України; Васильєва О.І., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України; Сіцінська М.В., доктор наук з державного управління, головний науковий співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Борщ Г.А., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.

    Голова фахового семінару Олійник В.В., доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, заступник директора ННІ неперервної освіти і туризму, відповідно до порядку ведення засідання, представив присутнім рецензентів та надав слово для доповіді здобувачеві.

     Людмила Петрівна Горбата доповіла про основні положення дисертації, у яких зазначено, що однією з найважливіших ознак становлення і розвитку демократичного суспільства є гарантування й забезпечення права людини на інформацію, її використання та розповсюдження. Рівень обізнаності громадян щодо своїх прав виступає мірилом та дійовим засобом впливу на діяльність органів публічної влади, їх посадових осіб, а також надійним інструментом здійснення ефективного контролю за цими процесами, який захищає їхні законні громадянські права та інтереси. В Україні простежується зростаючий запит суспільства на отримання правдивої та детальної інформації про діяльність органів публічної влади, а в органів публічної влади зростає потреба у довірі громадськості до їх діяльності, оскільки реалізовувати ефективну державну політику, успішні соціально-важливі проєкти можливо лише за високої довіри громадян до діяльності органів влади та їх посадових осіб. Зважаючи на це, за результатами дисертаційної роботи було досягнуто мету дослідження – обґрунтовано теоретико-методологічні засади і розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів публічної влади.

     Після надзвичайно цікавої доповіді здобувачу було задано багато запитань, адже Горбата Людмила Петрівна невипадково обрала темою свого наукового дослідження інформаційну відкритість, вона вже 15 років очолює відділ інформаційного забезпечення Ірпінської міської ради, впроваджує в практичну діяльність органів публічної влади новітні інструменти відкритості і прозорості діяльності, працює над впровадженням відкритих даних, постійно стажується як в Україні, так і за кордоном. На всі запитання, які стосувалися основних положень дисертації, актуальності теми, наукової новизни та практичного значення роботи здобувачем були надані обґрунтовані відповіді та пояснення.

     Рецензент Приліпко С.М., доктор наук з державного управління, в. о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ неперервної освіти і туризму зазначив, що тема дослідження є актуальною, а напрацьовані результати корисними для науки і практики публічного управління та адміністрування. Він висловив ряд зауважень та рекомендацій щодо покращення структури роботи та її представлення, проте уточнив, що наведені дискусійні положення і зауваження не знижують наукової новизни і практичної цінності одержаних результатів дослідження.

     Рецензент Алексеєва К.А., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту виступаючи на засіданні, відзначила, що представлена наукова робота характеризується комплексністю розглянутих питань і завершеністю її дослідження. Коректне використання методів дослідження стало підґрунтям для отримання результатів, що містять наукову новизну та мають практичну цінність.

     Виступ наукового керівника Грищенко І.М., доктора наук з державного управління розпочався зі спогадів про те, як у 2015 році на спеціальність «Державна служба» в НУБіП України вступила Людмила Горбата – активна студентка, яка мала жагу до знань, проявила інтерес до досліджень. Після закінчення магістратури виявила бажання торувати дорогу в науку і вступила в 2017 році в аспірантуру за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», де розкрила свій науковий потенціал при виконанні освітньо-наукової програми та індивідуального плану аспіранта упродовж навчання і виходить на фінішну пряму захисту дисертації.

     В обговоренні результатів дисертації взяли участь всі присутні та кожен висловився з пропозицією підтримки здобувача. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням рішення - рекомендувати дисертацію до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

Ірина Грищенко,
доктор наук з державного управління,
гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування»

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook