Кафедра земельного кадастру

Адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6

Тел.: 8(044)258-05-24

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри (в.о.):
Мединська Наталія Василівна

Кандидат економічних наук, доцент

 
      Кафедру створено в 1996 р. у складі факультету землевпорядкування. Вагомий внесок у її становлення та розвиток зробили знані в Україні вчені, науково-педагогічні працівники та практики землевпорядної служби: І. А. Розумний, О. Я. Панчук, М. О. Володін, В. В. Кулініч, Ю. М. Вагін, О. П. Канаш, В. Г. Швайко, М. А. Хвесик, В. І. Галушка, В.М. Заяць. Нині на кафедрі працюють відомі науковці Й. М. Дорош і І.О. Новаковська.
    Працівники кафедри брали безпосередню участь у розбудові системи землевпорядної служби та системи Державного земельного кадастру. Зокрема к.с-г.н. О. П. Канаш є одним з провідних ґрунтознавців нашої держави, в тому числі за її межами. Під його керівництвом та за безпосередньої участі були складені карти ґрунтів масштабу 1 : 200 000 усіх 25 областей України. Він входив до обмеженого кола авторів першої після завершення суцільних обстежень ґрунтів ґрунтової карти України. Брав активну участь у розробці "Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель в Україні". Важлива його роль також у створенні запатентованого наукового твору “Концепція та наукові принципи консервації деградованих малопродуктивних угідь України”. Працював на кафедрі земельного кадастру з 1996 року по 2013 рік.
     Відомий в Україні фахівець з планування сільських територій В.А Максименко працював на кафедрі з 1996 по 2013 року. Автор 5 Схем планування території адміністративних районів, 120 генпланів сільських поселень, 30 схем планування території сільрад, 25 детальних планів садиб фермерських господарств. Співавтор розробки державних будівельних норм.
    Пащенко В. М. д. геогр. наук, професор працював на кафедрі з 2008 по року. Займався дослідженнями ландшафтів острова Зміїного і Нижнього Подунав’я для забезпечення природничо-географічними матеріалами діяльності Міжвідомчої робочої групи з підготовки до захисту прав та інтересів України у міжнародному Суді ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії у Чорному морі.
    Науковий доробок кафедри включає десятки монографій, статей та проектів нормативно-правових актів у сфері ідентифікації об’єктів земельної власності, законодавчих основ формування та розвитку реєстраційно-кадастрової системи, податкової і експертної оцінки землі, ринкових земельних відносин, економічних механізмів формування ефективних землекористувань суб’єктів господарювання.
    З початку своєї діяльності кафедра земельного кадастру є випускаючою – під керівництвом працівників кафедри дипломні роботи захистили близько 600 фахівців-землевпорядників (спеціалістів та магістрів).

 

  Колектив кафедри бере активну участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів — на її базі захищено 7 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 1 — кандидата сільськогосподарських наук, 2 — кандидата географічних наук. Наразі процедуру попереднього захисту пройшов ще один здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук. Завершується підготовка роботи на здобуття такого ж ступеня ще одним аспірантом.
   Першим завідувачем кафедри став д.е.н., проф. І. А. Розумний, який очолював кафедру з 1996 року по 2000 рік. І.А. Розумний досліджував питання землевпорядкування, економічну оцінку сільськогосподарських угідь, бонітування ґрунтів, природо-економічне районування території України, економічні проблеми землекористування. Автор 125 наукових, методичних та науково-практичних праць.
    Протягом 2000-2003 рр. кафедру очолював к.е.н., доц. О. Я. Панчук.
    З 2003 року по 2005 рік завідувачем кафедри був д.т.н. М. О. Володін.
   З 2005 по 2014 рр. кафедру очолював к.е.н., чл.-кор. УАА, доц. Г. К. Лоїк, автор та співавтор понад 250 наукових, проектних науково-дослідних та навчально-методичних праць, в тому числі 8 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Мінагрополітики України.
    Потім обов’язки завідувача кафедри виконувала к.е.н., доц. Л. В. Паламарчук (2014 р.-2015 р).
    З 2015 р. по серпень 2021 року завідувачем кафедри земельного кадастру був д.е.н., с.н.с. В. М. Заяць.
    Наразі обов’язки завідувача кафедри виконує к.е.н., доц. Н. В. Мединська.

Співробітники кафедри активно проводять міжнародну співпрацю з метою вивчення зарубіжного досвіду регулювання земельних відносин. Постійно беруть активну участь Міжнародній науково-методичній конференції «Baltic Surveying», що є наймасштабнішим заходом для землевпорядної та геодезичної спільноти східної Європи.

Викладачі кафедри земельного кадастру постійно підвищують рівень професійної та наукової діяльності. 
Нині на кафедрі працює 11 працівників, включаючи 2 докторів економічних наук, 3 кандидатів економічних наук, 1 кандидата сільськогосподарських наук, завідувача навчальною лабораторією та лаборанта.
Науково-педагогічні працівники кафедри проводять навчальні заняття зі студентами усіх освітніх ступенів на факультеті землевпорядкування.
Кафедра є випускною. Діє магістерська програма «Оцінка землі та нерухомого майна».
 

Новини

Всі новини

30 травня 2019

Шаховий турнір

Оголошення

Всі оголошення

7 листопада 2018

Наукові новини

10 квітня 2018

Наукові новини

8 листопада 2017

Атестація магістрів

Події

30 жовтня 2019, 0:33

Постерна конференція

Всі події

10 червня 2019, 19:09

Подорож до Чернігова

13 грудня 2018, 12:40

Похід в театр

12 жовтня 2018, 21:05

CADASTRE CAMP 2018

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook